www.lokalmagasinet.no En aktivists bekjennelse 5 To. 26. nov. 2020
Meny

En aktivists bekjennelse (5)

Publisert 02.11.13 Leserbrev. "Payback time" kalte formannskapsmedlem Pål Engeseth (H) byggeboten på 180.000 kr jeg fikk for balkongen på sydveggen. Payback for motstanden mot kommunens planer for Son havn nord. Bakgrunnen for balkongen var så fjern som en seiltur til Middelhavet i 2000. Huset ble overlatt megler for salg etter at vi var reist. Underveis meddelte megler at kommunen ikke ville bekrefte ferdigattest og at huset derfor ikke kunne selges.

Aakre-huset med den velkjente balkong på sydveggen. LM arkivfoto

♦ Etter hjemkomsten året etter ville ikke kommunen svare på hva som manglet for godkjenning.

Nærmest at det burde jeg vite selv, hvilket jeg naturligvis ikke visste. I så fall ville jeg ikke lagt ut huset for salg.


I praksis betød det at jeg måtte gjennomføre et ulovlig tiltak for, gjennom saksbehandlingen, å røke ut av kommunen hva som manglet.

Anledningen bød seg noen år senere da Kiwi i nabobygget bygde om/utvidet med bruksendring og nytt varemottak – uten byggesaksbehandling, langt mindre nabovarsel. Særlig det nye varemottaket ble til stor sjenanse for naboene med støy døgnet rundt fra store ASKO biler med kjøleaggregat, og til dels fysiske konfrontasjoner. Hadde jeg ikke varslet ASKO-ledelsen om at varemottaket var ulovlig, ville det aldri blitt behandlet.

Jeg beskriver situasjonen så detaljert for å få fram at kommunens omdømme var på et lavmål, sammen med Son havn nord-saken som utviklet seg parallelt.

Hvorom alt var, så hengte vi opp balkongen på sydveggen en tidlig fredag morgen med et tempo og presisjon en militær operasjon verdig. Så var det bare å sette seg for å vente og å vente.

Ingen ting skjedde før medlemmer av formannskapet sørget for å belønne balkongen med 180.000 kr i byggebot, pluss dagsbøter. Forblindet av ønsket om å "ta" meg, overså kommunen at det er min kone som er hjemmelshaver.

Det var derfor med stor fornøyelse jeg kunne vente til saken sto for retten med å meddele kommunen at jeg ikke er eier, og at hele saken måtte starte på nytt.

I den nye behandlingen ble boten nedsatt til 70.000 og deretter til 10.000 med begrunnelsen at når kommunen i sin storhet hadde frafalt 170.000 kunne jeg kanskje betale 10.000. Hvilket jeg (les: min kone) aldeles ikke ville, hvorpå resten ble frafalt.

I tråd med resten av saken havnet byggesaksgebyret på over 40.000 kr i forliksrådet. Vi hevdet at forliksrådet var inhabilt i en sak mot kommunen fordi medlemmene er kommunestyrerepresentanter. Bygningssjefen sto fast på gebyret, hvilket resulterte at forliksrådet landet på mitt tilbud om halvparten.
 
Ifølge min kone er jeg den eneste hun kjenner som gleder seg over brev fra kommunen.

Det er vel unødvendig å si at mangelen fra år 2000 kom opp i dagen og ble løst til vår tilfredshet, særlig siden vi ikke var klar over den.

Lærdommene er mange - for kommunen:

·      Ikke svar tullete på høflige og ordentlig spørsmål om hva som er mangel ved eiendommen

·      Behandle naboene likt. Ola Risbråthe, men ikke jeg, var åpenbart i varmen.

·      Ikke bruk en balkong som politisk Payback, det blir så mye bortkastet arbeid.

·      Sjekk hvem dere ypper, og sjekk for all del hvem som er riktig part.

Ordfører Ødbehr, med min kunnskap om andre byggesaker og havna: Rådmannens stab og byggesaksavdelingen har klare forbedringspotensialer. Hvilket oversatt til aktivistspråket ville betydd en språkbruk hentet fra gnagere med haler som redaktøren var nødt til å sensurere.

HANS CHR AAKRE

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland