www.lokalmagasinet.no En aktivists bekjennelse 3 On. 2. des. 2020
Meny

En aktivists bekjennelse 3

Publisert 19.09.13. Leserbrev. Hvordan ser aktivistgenet ut? En aktivist gir seg på en hvilken som helst overmakt på linje med en Jack Russel, hundeverdenens svar på ADHD. Kampen er viktigere enn resultatet. Coop Øst, Rune Gjelsten/Fabritius AS, daværende ordfører Tom Anders Ludvigsen, rådmannens spesialrådgiver Roald Haugberg og administrasjonen i Vestby kommune var fast bestemt på å bygge Son havn nord.

Hans Chr. Aakre som skipper i charterbåten "Noah" ved dampskipsbrygga i Son.

LM-arkivfoto 2007: Svein-H. Strand

♦ Ved å gå rett i strupen, kom det økonomisk og praktisk støtte fra forskjellige hold. Okkenhaug fra Grønt var medierådgiver og en direktør i Opera Software laget databaseløsningen for underskriftskampanjen.

Hadde KrFs Lars Rustad stått i Ludvigsen-stormen, hadde vi seiret. Konkursen i Coop Øst og Mega-bygget som ikke kom i bruk, gjorde godt med tanke på at investorene neste gang undersøker hva kundene ønsker før de setter i gang.

Aktivisten er utholdende, langt forbi punktet hvor de fleste anser slaget tapt.


Selv etter at byggearbeidene var godt i gang, fikk vi Fylkesmannen med på bytte fra flatt- til mansardtak. Ikke av estetiske grunner, heller tvert om, men i et håp om at utbyggerne ville trekke seg hvis 4. etasje ikke kunne brukes som bolig.

Dessverre godkjente Fylkesmannen dagens bastardtak, hvor utbygger fikk presset inn mindre leiligheter. Leiligheter som ble så små at alle kjøperne i første runde trakk seg.

Aktivisten er like lite redd for å stikke frem hodet, som han er for janteloven. I dagens sosialdemokratiske Norge er det ingen selvfølge, langt ifra. Men det er lyspunkter, som da en gammel dame med rullator midt på vinteren i tranga stoppet meg, ba meg fortsette å skrive, og gikk videre.

HOLDER FOKUS

Aktivisten holder fokus. Selvfølgelig kunne det vært godt med en Mega på Son havn nord for å gi Kiwi konkurranse. Slik sett løp vi høyst ufrivillig Kiwiens ærend. Fokuset var imidlertid på å stoppe byggingen eller påføre utbyggerne maksimal økonomisk skade for å avskrekke dem fra lignende andre steder. Kiwiens monopol var derfor underordnet.

Aktivisten frykter ikke de personlige konsekvensene. I utlandet, og særlig land vi ikke liker å bli sammenlignet med, lider aksjonister en heller ublid skjebne i fengsel og det som verre er for makthavernes represalier.

Det er imidlertid en illusjon å tro at tingenes tilstand er bedre i Norge. Det eneste som er bedre, er begrensningen i voldsomheten i represaliene. Til tross for kongens fromme ønske i nyttårstalen for et par år siden, om bedre kår for varslere og ”opposisjonelle”, er det makta som rår, og det er maktas språk som gjelder.

BYGGEBØTER

Jeg har hatt byggebøter på 180.000 kroner hengende over meg, store problemer i egen næring og en avdød venn av meg som lot falle noen uheldige ord om kommunens manglende rensing av takrenner i bygget han leide, pluss ”litt til”, befant seg plutselig i en uforklarlig myr med hensyn til byggesaksbehandlingen, både privat og i forretningen.

Lokalmagasinet.no som talerør for alternativer synspunkter fremstår for meg som vesensforskjellig i forhold til lokalavisenes ”vanilje”-forhold til lokale makthavere, hvilket redaktøren kanskje ved anledning kan redegjøre for.

Jeg har opplevd LM som oppriktig uredd for sine egne annonsører og kommunens administrasjon, og uten en publist blir aktivisten som en fisk på land.

HANS CHR. AAKRE

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland