www.lokalmagasinet.no En aktivists bekjennelse To. 29. okt. 2020
Meny

En aktivists bekjennelse

Publisert 08.09.13 Leserbrev. I år er det 10 år siden jeg startet å skrive, alltid i Lokalmagasinet.no og, i de første årene, i lokalavisene. Temaene er alltid hentet i det nære, og i all hovedsak emner hvor jeg har vært først ute med å heise flagget, helst alene og gjerne saker hvor jeg blir stående alene.

Arkivfoto av Hans Chr. Aakre fra 2006: Edmund Schilvold

Tilfredsstillelsen hentes når saken løses på en god måte for samfunnet, hvor jeg har gjort en forskjell. Popularitet eller enighet har aldri vært et mål, heller motsatt. Popularitet tyder på at du følger hovedstrømmen, som klarer seg uten min hjelp.

♦ Gangveien mellom Glenneparken og torget er i så måte typisk. Jeg har argumentert friskt for den i en årrekke. "Alle" var imot.

Vellet (som selv nå ikke gir seg: "det vil bli en omvei for handlende i Son", LM 6.9.2013); tidligere kultursjef Birger Hekkelstrand (eierne som ble berørt, og hvor jeg til dels muntlig fikk passet påskrevet); redaktøren av Lokalmagasinet.no, som likevel publiserte alle innleggene, stor honnør.

Behovet for gjennomgang var så stort at en av grunneierne brukte piggtråd på gjerdet. Ordfører John A. Ødbehr (H) signaliserte tidlig forståelse for allmennhetens behov for bilfri gjennomgang ved sjøen. Uten ham ville besøkende på begge sider fortsatt stått som spørsmålstegn.

Kiwi-utbyggingen er et annet tilsvarende eksempel. I en årrekke har mitt mantra vært Kiwi til "Coop- bygget" og utvidelse av Glenneparken med aktiviteter som sandvolleyball og lekeplasser. Heller ikke dette var problematisk for meg. Hvorfor bygge en ny diger dagligvareforretning når det står et tomt Mega-lokale et steinkast unna? Og hvorfor bruke hundre millioner på en ekstremt kostbar utbygging når arealet, praktisk talt uten kostnad, kan brukes av allmenheten.

Eieren er flink kjøpmann, og det er Son tjent med at han fortsetter å være. Bør Børson har en gang for alle satt eksemplet for stormannsvyer.

Som ved gangveien støttet vellet utbyggingen, denne gang helt uten begrunnelse. Alle partiene stemte for utbygging fordi utbygger signerte en ulovlig (som vanlig ved Vestby kommune, sic!) utbyggingsavtale hvor kommunen ville spare betydelige summer og arbeid ved at utbygger påtok seg kommunale oppgaver og kjøp av grunn til fortau – også utenfor planområdet.

Nå seirer fornuften nok en gang, fordi markedet ikke vil ha Solsiden Son-leilighetene. I løpet av 30 dager flytter Kiwi inn i Coop bygget, og Son nord-utbyggingen er nullstilt. Ordfører Ødbehr kan på nytt vise lederansvar med allmennhetens interesser i fokus:

·      Riv den gamle Kiwi-en

·      Parkeringsplassen og tomten som friområde

·      Kjølebyggene tilbake til "meieriet"

·      Intensiv utbygging av området Huitfeldt-/Victoria-området.

Kiwi-eiendommen ble kjøpt med en falleferdig bygning og parkeringsplass. Eieren har ikke krav på regulering med betydelig større utnytting. Derimot kan ingen hindre kommunen å regulere til friområde, hvilket kommuner gjør stadig vekk.

I en parentes må det være lov til å bemerke at motstanden mot Son havn nord-utbyggingen resulterte i at Coop droppet Mega-en – og en stor konkurrent til Kiwi. Dette er en ”gjeld” Kiwi nå kan gi tilbake til lokalsamfunnet.

Det må også være lov til å bemerke at Spa-hotellet ble bygget med flatt tak for at Kiwi-eieren skulle beholde utsikten fra privatboligen over hotellet. På Solsidenson.no-utbyggingen er det saltak uten hensyn til naboenes utsikt. Uansett er dette nå bygninger markedet ikke vil ha.

Jeg avslutter bekjennelsen med å sette lyset på det lite kjente forhold: At Son havn nord-utbyggingen til slutt sto på en stemme – Lars Rustad fra Kristelig Folkeparti. Forholdet var som følger:

De borgerlige og SV i formannskapet var mot utbyggingen, og Ap manglet en stemme. I det avgjørende møte hvor hele utbyggingens skjebne hang i den berømte tynne tråden – og knapt nok det – presterer mestermanipulatoren og daværende Ap-ordfører Tom Anders Ludvigsen å overtale Sp Arne Kjenn til å vike plass. I hans sted kom vararepresentant og langt svakere og mindre erfarne Rustad. Lett match for tungvekteren Ludvigsen. Gjennom (helt usaklige) trusler om hvilke økonomiske erstatningskrav kommunen ville bli utsatt for av Coop ved avslag, endret Rustad mening, bøyde av for presset og stemte for Son havn nord-utbyggingen.

Motstanden holdt koken til siste slutt og sørget for konkurs i Coop Øst. Informasjonsdirektør Bjørn Kløvstad uttalte til pressen at Coop i sin historie aldri hadde møtt en motstand som i Son. Markedsundersøkelsen før Mega-en skulle åpnes ga så dårlig omdømme for Coop at de droppet butikken.

Med Kiwi i "Coop-bygget" er sirkelen litt sluttet ved at det som ble tatt fra oss på Son havn nord kan bli gitt tilbake på Kiwi-tomten.

Tenk deg ordfører Ødbehr like før valget i 2015:

·      Innvier nye Glenneparken fra fiskemottaket til Atlantic-gården

·      Parken er åpnet ved at alle gjerder er fjernet (med unntak rundt serveringen)

·      Soon Galleri er utvidet med kjølebygningen og større reservert parkering

·      Terrassert sjøfront for badende, som på Fleischer Brygge i Moss

·      B-brygga flyttet til Laksa-landet

HANS CHR. AAKRE

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland