www.lokalmagasinet.no "Eiendommen ligger i et område regulert til bevaring" Sø. 29. nov. 2020
Meny

”Eiendommen ligger i et område regulert til bevaring” 

Publisert 14.02.15 (Leserbrev) I forbindelse med en byggesak i Sagaveien i Son henviser kommunen til at eiendommen ligger i "område regulert til bevaring". Området består av en håndfull hus i Sagaveien inneklemt mellom Son havn nord og nye Son nord, med Atlantic-gården mellom, ingen av dem bevaringsverdige. Den nye bebyggelsen i Solsiden-prosjektet har fratatt området enhver legitimitet som bevaringsverdig.

Hvor er kommunens ansvar for bevaringsområdet når man tillater tre boligkomplekser på tre og fire etasjer med flere boenheter, enn i området for øvrig? Med mønehøyder det dobbelte av i bevaringsområdet ellers.

Er bebyggelse regulert til bevaring bare et ansvar for småhuseieren? Dersom vi er gisler for kommunens bevaringsillusjon, er det fullstendig mislykket. Tvert imot endrer kommunen miljøet i en grad som gjør det nødvendig med kompenserende tilpasninger i eksisterende bebyggelse.

Hva som gjøres med husene i området mellom sjøen og Kolåsveien må være fullstendig uinteressant, sett fra et bevaringssynspunkt. I stedet bør kommunen invitere til dialog om kompenserende tiltak:

- for å hindre at bevaringsområde ser ut som en uorganisert parkeringsplass

- beboerparkering

- individuelle tiltak som kan kompensere noe for mistet utsikt og en ny mørketid

- nye regler for saksbehandling

- like regler for beregning av utnyttelsesgrad grad for gammel og ny bebyggelse

Den praktiske konsekvensen av å opprettholde illusjonen av bevaringsverdig for et område reelt dominert av blokkbebyggelse er betydelig. Se bare her:
    
Det må søkes dispensasjon fra reguleringsplanens krav til utnyttelse og høyde, hvilket er over grensen til det komiske hvor Son nord ligger flere etasjer over mønehøyden på den "bevaringsverdige" bebyggelsen og gir mørketiden ny mening.

Kommunen vil be om Fylkesmannens uttalelse. Hvordan kan det ha seg når Fylkesmannen ikke uttalte seg om de nye byggene? Er Fylkesmannens uttalelse noe kommunen ber om når kommunen finner det for godt?

Saken må sendes Akershus fylkeskommune / fylkeskonservatoren til uttalelse. Hvor henter kommunen denne pietetsfulle saksbehandlingen fra? Hvordan kunne Son havn nord og Son nord på tusenvis av kvadratmeter bygges uten uttalelse fra fylkeskonservator. Et ubetydelig privat tiltak på 4 kvm, derimot, underkastes en rigorøs og kostbar behandling. 

I praksis legger kommunen opp saksbehandlingen som følger:

1.  be om uttalelse fra Fylkesmannen og fylkeskommunen før saken sendes til kommunen

2.  søke dispensasjon, basert på uttalelsene fra Fylkesmannen / fylkeskommunen

3.  søke byggetillatelse

4.  Saksbehandlingstid hos Fylkesmannen / fylkeskommunen er 4 uker.

5.  Kommunen selv gir ingen frist for egen saksbehandling, både fordi dispensasjonssaker er unntatt ordinære frister og fordi kommunen sliter med bemanningen. 

Alt i sterk kontrast til byggen prosessen på Son nord som er en rekke dispensasjoner fra reguleringsplan. Dispensasjoner hvor lovligheten nå er til behandling hos Fylkesmannen. 

Når det gjelder forståelse av begrepet utnyttelsesgrad i reguleringsplanen fra 1986 "Son - indre område" er, skal dette være brutto gulvareal i bebyggelse (alle etasjer), delt på tomteareal.

På nabobygget Son nord med tre og fire etasjer gjelder åpenbart "fotavtrykket", det vil si at det er byggets grunnflate, ikke antall etasjer, som legges til grunn ved beregningen.

Realiteten er at nordre del av Son er overlatt private utbyggere for maksimal utnyttelse.


Da bør resterende del av bebyggelsen få samme bygningsmessige behandling. En normal søknadsbehandling uten bevaringsåket som kommunen uansett har kastet av seg.

HANS CHR. AAKRE
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland