www.lokalmagasinet.no Det enkleste er det beste Sø. 17. jan. 2021
Meny

Det enkleste er det beste

Publisert 18.01.16. Endret senest 17:46 (Leserbrev) All ære til Lokalmagasinet.no som den siste tiden har hatt flere oppslag om bosetting av umyndige asylsøkere uten foreldre i Norge. Mitt anliggende denne gang er hvordan kommunen kan organisere tilbudet for enslige, mindreårige asylsøkere (EMA) med sikte på best og raskest mulig integrering.

Ill.foto: Røde Kors

Min bakgrunn for å mene noe om dette er 10 års erfaring som fosterforeldre, først for barn av asylsøkere i Norge, deretter som fosterforeldre for en foreldreløs 15-åring. Jeg har også vært "UDI-verge" for 25 EMA-er.

Det enkleste er det beste: Alene i norsk familie. Punktum. Alene, fordi den mindreårige blir tvunget til å snakke norsk med familien. Norsk familie, fordi det ikke er noen bedre måte å starte integreringen på.

I samarbeid med Vergeforeningen.no og deres medlemmer i Vestby, bør kommunen tilby etnisk norske (gjerne besteforeldre-generasjonen og enslige) "bosettingsfamilier" fast ansettelse. 

Tilskuddsordningene fra IMDI er langt mer sammensatte og høyere en rådmannens oversikt til LM. Det er forståelig at rådmannen ønsker å forenkle en uoversiktlig støtteordning, men her fører det til feilinformasjon.


Dessverre velger kommunen den dårligste løsningen, bosetting i forskjellige former for tiltak/institusjoner. Dersom de er flere fra samme land, vil de snakke sitt eget språk seg imellom. Ofte er det mindreårige fra forskjellige land. Da vil norsk være minste fellesnevner.

HVA SLAGS NORSK BLIR DET?
Men hva slags norsk blir det når syrere skal snakke "norsk" med afghanere og somaliere og dessuten i ”gjennomtrekk”! Som oftest ville det vært bedre at de ikke forsøkte å snakke norsk i det hele tatt.

Et kommunalt tilbud må rette seg mot å ta imot mindreårige straks de kommer til landet. Derved blir de norske foreldrene verger og kan delta i asylbehandlingen hvor mye viktig og nyttig informasjon blir gitt.

Når ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) beklager seg over at kommunene ikke får 100 prosent utgiftsdekning for EMA-ene, er det fullstendig skivebom. Dekningen er minst 150 prosent, sannsynligvis mer i forhold til det opplegget jeg skisserer.

Dersom ordføreren skal uttale seg om dekningsgraden, er det et minstekrav at han setter seg inn i måten kommunen organiserer mottaket på. Dyrt og dårlig.

Kommunens tiltak med heldøgnkontinuerlig skift bemanning i innleide hus er bortimot den dyreste – og dårligste – måten å bosette umyndige på. Kommunen bør derfor sette seg ned med Vergeforeningen og tenke nytt innenfor eksisterende tilskudd.

BARNEVERNET ER PROBLEMET

Den observante leser vil ha registrert at jeg ikke har behandlet barnevernets rolle. Det skyldes at barnevernet er problemet, ikke del av løsningen, fordi de verken har tid, kompetanse eller interesse for EMA-ene.

Barnevernet har vist seg som en vandrende katastrofe, til tider dødelig, for etnisk norske barn. Hvem er det som har kommet på ideen om at barnevernet skulle greie utenlandske barn bedre? 

Det beste utgangspunktet for å tenke nytt er å tenke hva vi ville ønsket om det var våre egne barn som kom til et fremmed land. Som medlem av familie eller plassert i turnuskollektiv. 

HANS CHR. AAKRE

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland