www.lokalmagasinet.no De viktige veteranene Lø. 5. des. 2020
Meny

De viktige veteranene


Veteraner fra HV: Soldater og offiserer med bakgrunn fra Heimevernet samlet i en rolig stund i Afghanistan. Med seg hjem til Norge har de gode erfaringer som HV har bruk for. FOTO: Forsvaret

Leserbrev fra Generalinspektør for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye

Publisert 31.07.14  Én av elleve heimevernsoldater har vært i internasjonale operasjoner. Men vi ønsker oss flere veteraner fordi de gir oss verdifull kompetanse og styrker vår evne til å beskytte landet vårt.


♦ Veteraner fra tjeneste i utlandet er et meget viktig element i det norske forsvaret og i samfunnet. Over 100 000 norske soldater har deltatt i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig. Nærmere 4000 av disse tjenestegjør i dagens heimevern.

MÅ TA VARE PÅ KUNNSKAPEN
Undersøkelser viser at de aller fleste veteraner kommer styrket hjem som person. Veteranene har en militærfaglig og erfaringsmessig tyngde. De har personlige erfaringer fra konfliktløsning og lagarbeid, og ikke minst har de viktige soldatferdigheter.

Som et eksempel rekrutterte Heimevernet en egen styrkebeskyttelsesavdeling til Afghanistan. Der løste soldatene det samme hovedoppdraget som vi har her hjemme: Vakthold og sikring av viktige objekter.

Heimevernet ønsker å bruke disse erfaringene til det som fortsatt er vårt hovedoppdrag – å forsvare heimtrakten. Det gjør vi gjennom å sørge for at veteranene blir brukt i utdanningen av mindre erfarne heimevernssoldater.

Våre sjefer bidrar til at veteranenes erfaringer benyttes i treningen av det lokale heimevernsområdet og innsatsstyrkene. Det vi ser er at den viktigste arena for erfaringsutveksling er gjennom uformelle samtaler når oppdrag skal løses eller planlegges. Og det er spesielt når skarpe oppdrag skal løses og vanskelige situasjoner oppstår, at de erfarne soldatene bevisst eller ubevisst videreformidler det de kan.

Erfarne soldater og sjefer gir alltid god effekt i en militær avdeling.

HEIMEVERNET HAR PLASS TIL FLERE

Heimevernet er landsdekkende og til stede i alle kommuner. Hvert år overføres cirka 4500 soldater fra Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret til Heimevernet etter endt førstegangstjeneste.

Mange av dem tar med seg viktige erfaringer fra internasjonale operasjoner inn i våre avdelinger. Det betyr at de fleste kommuner har veteraner med erfaring fra FN- og NATO-tjeneste i for eksempel Libanon, Balkan, Afghanistan eller i Adenbukta.

Men vi har plass til flere veteraner i vår organisasjon. Enten som en del av våre 15 innsatsstyrker, eller i et av våre 241 lokale heimevernsområder.

Det er lenge siden vi hadde så mange soldater med skarp operativ erfaring. Dette betyr enormt mye for utviklingen av det norske Forsvaret og Heimevernet. Jeg ønsker å anerkjenne veteranenes kunnskap og erfaring, og vil ha flere av dem inn i Heimevernet for å gi oss et bedre forsvar.


EN VETERAN i den sammenheng som begrepet er benyttet her, er en soldat som har praktisert soldatfaget i et skarpt internasjonalt oppdrag. Noen ganger har de deltatt i offensive og komplekse militære situasjoner, andre ganger har de fungert som en stabiliserende faktor mellom stridende folkegrupper i en fredsbevarende misjon.

TOR RUNE RAABYE

Generalinspektør for Heimevernet

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland