www.lokalmagasinet.no Da Vestby kommune ble invitert til naboselskap Sø. 17. jan. 2021
Meny

Da Vestby kommune ble invitert til naboselskap

Publisert 28.02.16 (Leserbrev) Vestby kommune ble invitert til flere retters middag hos sine naboer. Menyen var omfattende, og etter å ha spist et par forretter her og der, ble Vestby uvel og måtte gå hjem. Vertskapene spilte som bakgrunnsmusikk Jan Tore Sanners kommunereform. Ingen hadde «knallgoda» låter med Ole Ivars.

Ordføreren gikk hjem til sitt Rådhus, kalte inn sine undersåtter og media og fortalte at nå blir vi hjemme. Menyen vi har her i Vestby kommune er tørr, gammel kneip. Smuler er også mat, og det fortsetter vi med.

Denne refleksjonen kom da jeg leste intervju med ordføreren i Østlandets Blad 19.01.2016. Konklusjonen var krystallklar. Rapporter igjennom Follorådet og egne vurderinger var godt nok for å være rustet til å yte innbyggerne gode tjenester i fremtiden.

Moss Avis hadde 18.01.2016 et innlegg hvor rådmannen mener at rapporten fra konsulentselskapet Agenda Kaupang AS var et godt verktøy for hans argumentasjon.

Dette konsulentselskapet har vært i mange andre kommuner også, og mye av det de sier er det samme. På folkemunne sies det at konsulentselskaper kan kunsten å snu papirbunken og endre navn her og der.

For ordens skyld må det nevnes at Follorådet er et regionalt samarbeidsorgan for kommunene Oppegård, Ski, Ås, Enebakk, Frogn, Vestby, Nesodden og Akershus fylkeskommune. De bestemmer ingen ting i kommunene, det er det den enkelte kommunes kommunestyre som gjør.

Vestby kommune kan ikke konkludere som de har gjort før alle samtalene faktisk er gjennomført. Eller for å si det på en annen måte: Ikke før alle rettene er spist.

Det ser ut som vurderingene er bygget på «det ble sagt» og «vi mener»; slikt blir det konklusjon av. Men i en så viktig sak må det vises til dokumentasjon!

► Verken protokoller eller referat fra møter er gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Eksempelvis, hva diskuterte man med Frogn, Nesodden og Ås?

Dersom man hadde vært litt smart i formannskapsmøtet 25.01. 2016, så hadde man tatt imot forslaget fra Høyre om la innbyggerne få si sitt.

Ved å gjennomføre en undersøkelse blant innbyggere, næringsliv, lag og foreninger da hadde opplysningene fra møtene måtte bli gjort tilgjengelig. Spørsmålet kunne være: Hva synes dere?

Er møtereferatene unntatt offentlighet? Det kan være alvorlig.


Endring i kommunestrukturen forutsetter strategisk tenking, grundig politisk behandling og folkelig oppslutning. Det er avgjørende at prosesser er åpne og med aktiv medvirkning.

Hvilke utfordringer står så Vestby foran som alenekommune? Vestby kommune blir påvirket av utenforliggende trender som: Krig og migrasjon en urolig verden. Arbeidsledigheten øker. Strammere økonomi og behov for omstilling.

Videre har vi en voksende befolkning og derav en større andel eldre med nye behov. Det er økende ulikheter i befolkningen og høyere krav til kompetanse, og ikke minst krav er det krav om et grønt skifte.

Ved å stå utenfor større velfungerende kommuner vil Vestby fremstå som en minimumskommune. Sett frem i tid med trender som et bakteppe, vil kommunen måtte skjære ned til beinet.

Befolkningen vokser, først og fremst på grunn av innvandring og pålegg om integrering. På en eller annen måte må kommunen prioritere oppgaver og tjenester. Det er ikke økonomi eller kompetanse til å drive med utvikling og forebygging. Ett av få områder hvor det finnes statlige incentiver er sosial boligbygging.

► Sysselsettingen i Vestby kjennetegnes av lager og logistikk, og av pålagte offentlige oppgaver. Og innimellom en og annen forhatt bonde. Ansvaret for å skape utvikling faller på nye bedrifter og næringsmiljøer. Næringslivet overtar i praksis en del av oppgavene som kommunen ikke makter å løse. De sosiale forskjellene øker. Kommunen er ikke i stand til å utføre annet enn lovpålagte oppgaver og knapt nok det.

Andre Follo-kommuner ser betydningen av at Follo trenger en sterkere stemme. En stor kommune vil gi Follo innflytelse, det være seg overfor: Staten, Jernbaneverket, Oslofjord-problematikken som Statens veigesen, for å nevne noen.

Vestby kommune har valgt å være alene. Hvem vil høre den stemmen?

Det er avgjørende at Follo er en samlet region. Slagkraften styrkes da for å unngå en mulig tyngdeforskyvning mot Askim og Moss. Den muligheten har Vestby gitt fra seg.

► Vestby kommune har valgt å ikke fullføre eksamensoppgaven fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med Fylkesmannen som eksamensvakt. Vi skal være glad vi er i Norge og ikke i Midtøsten. Vestby er blitt fundamentalistisk; alt er topp så lenge vi er alene.

Vi skal ikke se bort fra at eksamensvakten, i dette tilfellet Fylkesmannen, anbefaler et «bofelleskap» for Vestby, for vi kan ikke tusle rundt på E 6 helt alene. Sterke indisier tilsier det.

Synd at vi ikke har hatt en hånd på rattet, men det er jo noe som heter «å gå til helvete på første klasse»

POLITIKERNE SOM OMBUDSMENN

Rollen som politiker er å være samfunnsplanlegger, å se fremover. Sjansen til å få være med på et stort reformarbeid må være en drøm for enhver ambisiøs politiker. Kommunereformen er den største oppgaven kommunene har hatt på flere år. Har vi ingen ambisiøse politikere?

De fleste politikerne i Vestby kommune har sterke motforestillinger mot en kommunal sammenslåing, men innbyggerne har ikke fått tilstrekkelig informasjon og mulighet til å delta i dette reformarbeidet fordi det er lagt godt nedi den store skuffen.

Skuffen er låst og nøkkelen er kastet. Hva er det de har sett eller har informasjon om som er så skadelig for oss å få vite?

Er man virkelig så redd for å miste posisjonene sine?  Men jeg skal våge meg på en påstand om at de politikerne som er dyktigst vinner neste valg også, men det kan bli i konkurranse med noen som er enda bedre.

Hvorfor åpner man ikke for en dialog med plusser og minuser om storkommune kontra liten kommune? Det har andre kommuner valgt å gjøre. Har man ikke hørt om informasjonssamfunnet?

UDETONERTE KOSTNADSBOMBER

Det ligger store udetonerte bomber i denne reformprosessen. Jeg skal her bare nevne det interkommunale selskapet MOVAR AS, som ser ut til å bli en kommunal virksomhet i en ny storkommune i Østfold. Da begynner vi å snakke kjøp av tjenester på en annen måte og til en annen pris enn i dag. Det å være alene kan bli dyrt og tidkrevende.

MA Skjerstad

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland