www.lokalmagasinet.no Ber om kjempegebyrer for ulovlig uthusriving i Son To. 26. nov. 2020
Meny

Ber om kjempegebyrer for ulovlig uthusriving i Son


Den gamle "låven", som uthuset gjerne ble kalt, hadde knapt vært vedlikeholdt på minst 50 år og trengte en massiv restaurering. Dette var innvilget på bestemte vilkår i stedet for riving som det var søkt om for snart 11 år siden. Men de tre ansvarlige aktørene endte opp med et nybygg, noe som bare var innvilget til erstatning for den ikke riktig så gamle garasjen t.v. T.h. litt av sørfløyen på det tidligere handelshusets hovedgård Thornegården. LM arkivfoto: Svein-H. Strand

Publisert 10.08.13 (Reporter Svein-H. Strand) I en sak som startet i 2002 med en avslått rivesøknad, er nå oppgjørets time kommet. Rådmannen ber politikerne vedta tre overtredelsesgebyr på til sammen 350.000 kroner for rivingen av det bevaringsverdige og SEFRAK-registrerte uthuset som hørte til fredede Thornegården i Son.

Det legges til grunn at rivingen medførte en "uopprettelig skade", og at uthuset er erstattet med et nytt bygg i strid med kommunens vedtak. Bevaringsverdien var stor, både lokalt og nasjonalt, påpekes det.

♦ Thornegården som sådan, med hovedbygning og anneks, er fredet, mens hele eiendommen med det store utearealet er regulert til bevaring.

"Administrasjonen", som det heter i saksframlegget til bygningsavdelingens nye medarbeider Live Eek, "vil ikke anbefale å politianmelde forholdet."

Nybygget, som ble gjort ferdig og tatt i bruk i fjor, fikk i tillegg et tvilsomt utseende sammenliknet med det historiske minnet som ble revet. Uthuset ble blant annet benyttet til varelager og slakterivirksomhet for handelshuset.

På baksiden mot den offentlige gangstia Olla er originale luker i veggen hvor man tok inn og ut råvarer og kolli til handelshuset, er det nå kommet vinduer. Her er det nå kontorer for Foss & Co Eiendomsmegling, som i likhet med Grieg Eiendom AS er eiet av Anders Foss, Kolbotn.

Nybygget er imidlertid ikke et tema for saksframlegget til plan- og miljøutvalgets møte 19. august.

LOVENS MAKSIMUMSREAKSJON

200.000 kroner i overtredelsesgebyr skal ifølge innstillingen ilegges arkitektfirmaet Kile Stokholm Arkitekter AS som ansvarlig søker. Dette er maksimumsreaksjon for slike forhold.

Eier og tiltakshaver Grieg Eiendom AS skal slippe unna med 100.000 kroner, synes rådmannen.

Heller ikke firmaet Larsen Boligservice som utførte arbeidene slipper unna, og skal ifølge rådmannens innstilling ilegges 50.000 kroner i gebyr.

Med hjemmel i en annen paragraf i plan- og bygningsloven, for særlig alvorlige overtredelser, er det i selve saksframlegget tilføyd ytterligere 25.000 kroner i gebyr for ansvarlig utførende firma. Dette punktet gjenfinnes imidlertid ikke i rådmannens forslag til vedtak.


Slik startet det. Bærebjelkene i den gamle "låven" kunne angivelig ikke brukes fordi de var blitt for korte på grunn av råte, og på grunn av dagens krav til bærekonstruksjoner. Her ligger mesteparten lagret i Thornehagen på forsommeren 2011, da gjenoppbyggingen startet med bare nye deler. Slik lå materialene gjennom flere årstider fra høsten 2010. Kravene var at de skulle lagres tørt og merkes. Senere havnet de i konteinere. Fylkeskommunen var klar over at endel av de gamle materialene ikke kunne benyttes, men ble ikke kontaktet før det var for sent å redde stumpene, bokstavelig talt. LM arkivfoto: Svein-H. Strand

Lokalmagasinet.no kommer med mer om denne saken, som går over 11 sider pluss vedlegg i framlegget til plan- og miljøutvalget. Utvalgsleder Pål Engeseth (H) og de øvrige medlemmer får her i dobbelt forstand en historisk sak å fatte vedtak i.

LES OGSÅ:

– Rivenekt bare et spill for galleriet. 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland