www.lokalmagasinet.no Bekymret for færre ingeniør-kvinner Lø. 31. okt. 2020
Meny

Bekymret for færre INGENIØRKVINNER(20.04.18) (Ill.foto: Newswire) Søkertallene for høyere utdanning er klare. Ingeniørfag har en økning i antall søkere, men jenteandelen går ned. Vi går glipp av mange flinke hoder når vi ikke klarer å få med oss jentene, sier NITOs president Trond Markussen.

IKT-fag er de fagområdet som øker mest i popularitet, målt i antallet som har det som førstevalg. Ingeniørfag generelt har også en økning i antall søkere.

NITO-president Trond Markussen er fornøyd med denne utviklingen. Behovet for fagfolk innenfor ulike IKT-virksomheter er stort.

Når det gjelder andre ingeniørfag, er det en liten økning i antall søkere på ingeniørstudiet og en litt større økning på sivilingeniør.

I fjor gikk søkertallet for ingeniør ned med rundt 7 prosent, mens sivilingeniør lå stabilt sammenliknet med året før.

Jeg er glad for denne økningen. Arbeidslivet melder om behov for ingeniører i mange ulike sektorer i årene som kommer. Tallene indikerer at unge igjen har tro på at ingeniør er en jobb for framtida, sier Markussen.

NITO jobber aktivt for å øke interessen for teknologi- og ingeniørfag blant jenter. Tallene viser nemlig at jenteandelen ikke går opp verken på ingeniør- eller sivilingeniørfagene.


Andelen kvinnelige søkere på ingeniør er i år 17,6 prosent, og på sivilingeniør 30,7. På ingeniørfag er det en nedgang i andelen jenter som søker, sammenliknet med få år tilbake, da tallet var rundt 20 prosent.

Dette er en utvikling jeg ikke liker. Vi går glipp av mange flinke hoder når vi ikke klarer å få med oss jentene. Vi må fortsette å jobbe med å vise fram alle de spennende mulighetene som åpner seg når man har en teknolog- eller ingeniørutdanning, sier Markussen.

IKT-fag er i så måte et hederlig unntak. Nesten 25 prosent av søkerne er jenter, og andelen har økt siden i fjor.

(Redigert fra pressemelding.)
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland