www.lokalmagasinet.no Behov for sykehjem på permanent basis Lø. 5. des. 2020
Meny

Behov for sykehjem på PERMANENT BASIS

(27.09.17) (Leserbrev) Vestby kommune arrangerte informasjonsmøte om prosjektet Solhøy omsorgsboliger i Son på Grevlingen kultursenter 26. september. Som medlem i byggekomiteen for Miljøpartiet De Grønne, mener jeg den beste løsningen vil være alternativ 2.

Det innebærer bare ett byggetrinn med 64 leiligheter, samt bevaring av Solhøy gamle skole og naturmiljøet med gamle trær. Den gamle skolen er et bevaringsverdig kulturminne. Den er også et viktig signalbygg for Son.

MDG mener derfor at den gamle skolen må restaureres og integreres i prosjektet, slik at den kan bli en ressurs for kommunen, lokalmiljøet og de fremtidige beboere i omsorgsboligene.

Det er tidligere vedtatt at halve kapasiteten, 32 leiligheter, i første omgang bør driftes som sykehjem. MDG mener det bør være sykehjem i Son på permanent basis. Arealet på disse enhetene bør reduseres til areal for sykehjemsplasser. Det kan bidra til å redusere byggekostnader og arealbehov.

I VESTBY SENTRUM

Kommunen har ikke erfaring med hvor attraktivt tilbudet om omsorgsboliger vil være. Derfor kan det være klokt å satse på at det ved utbyggingen av Vestby sentrum blir bygget leiligheter som legges til rette for eldre. Det kan være omsorgsboliger, selveierleiligheter med vaktmestertjenester, eller bofellesskap mellom eldre og eventuelt andre grupper.

Et mer mangfoldig tilbud til eldre kan bidra til at de på et tidligere tidspunkt flytter fra sin gamle bolig og opplever en alderdom som gir dem mulighet til å holde seg friske lenger og som kan redusere ensomhet og psykiske problemer.

I så måte var det interessant å reise direkte fra informasjonsmøtet på Grevlingen til overlege Audun Myskjas foredrag om «Ungdomskilden» i en stapp full Son kulturkirke.

Foredraget ble også et morsomt og praktisk lynkurs i hvordan vi alle i hverdagen kan holde kroppen og hjernen i trim, enten vi er 30 eller 90 år. Hvis soningene praktiserer Myskjas enkle budskap om en helse- og lykkebringende livsstil, vil vi ikke ha behov for et byggetrinn 2 for omsorgsboliger i Son.

BENTE MARIE BAKKE
MDG Vestby
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland