www.lokalmagasinet.no Årsmøte Soon og Omegns Vel 2017 Sø. 27. sep. 2020
Meny

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE
FOR SOON OG OMEGNS VEL

 

Årsmøtet holdes på Son Kro

tirsdag 28. februar 2017 kl. 19.00

 

Saker til behandling:

-      -   Godkjenning av innkalling

    -        Valg av ordstyrer og referent

-          Styrets årsberetning

    -        Regnskap for 2016 og budsjett for 2017

    -        Saker fremmet av styret for 2017

-      -   Valg av styre for 2017

-        Arbeidsprogram for 2017

-       -   Utdeling av Sooningprisen

 

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være

       styret i hende senest 20. februar 2017.

 

Spørsmål kan sendes til:

Soon og Omegns Vel, Postboks 169, 1556 Son,

til post@sonvel.no eller til tlf. 480 02 659

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland