www.lokalmagasinet.no Åpent møte: Hva skjer i Son? Lø. 5. des. 2020
Meny

Soon og Omegns Vel ønsker

velkommen til åpent møte:

"HVA SKJER I SON”

på Son Kro 11. februar 2014 kl. 19.00


# Innledning av Soon og Omegns Vel v/ Ivar Gudmundsen


# Vestby Kommune orienterer om prosjektene i Son

  • Gangvei og brygger

  • Miljøgate

  • Torvet og Glenneparken


# Arkeologiske funn i Son

  • Hva fant de?


# Soon Eiendom ”Solsiden” orienterer

  • Planer og framdrift


Enkel servering


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland