www.lokalmagasinet.no – Usedvanlig flott gjennomført 17. mai! Fr. 30. okt. 2020
Meny

– Usedvanlig flott gjennomført!


LM-foto: Svein-H. Strand

Torsdag 22.05.14 Soon og Omegns Vel gratulerer med en usedvanlig flott gjennomført 17. mai-feiring i Son i år. Aldri har det vært en så omfattende og innholdsrik 17. mai-feiring i kommunen. Dette skyldes at vi i år var usedvanlig heldig med været, at det var 200 års-jubileum for Grunnloven, og at Son sentrum for første gang kunne tas i bruk etter at de omfattende anleggsarbeidene i sentrum er gjennomført.

Men det skyldes kanskje i enda større grad iherdig innsats fra entreprenører, fra Vestby kommunes politikere og administrasjon, fra 200-årskomiteen, fra 17. mai-komiteen, Såner Skolekorps, «Soon etter frokost» og Hvitsten trommekorps, i tillegg til andre inviterte underholdere og gjester, og ikke minst frivillig innsats fra enda flere.

Mange var nok litt skeptiske til om et så stort arrangement lot seg gjennomføre i det lille Son. Men alle som var bekymret, kunne med tilfredshet og glede konstatere at det hele gikk nærmest prikkfritt, uten nevneverdige problemer. Stemningen i Son sentrum var dessuten rolig og avslappet, noe også vaktmannskapet kunne konstatere utover kvelden.

En bedre ramme rundt grunnlovsfeiringen er det vel vanskelig å finne enn i Sons historiske sentrum, med velholdt bebyggelse og med oppgradert hovedgate med en blanding av brustein og asfalt.

Kan vi nå regne med at det blir 17. mai-feiring i Son sentrum også i årene fremover?

Ivar Gudmundsen, for Soon og Omegns Vel 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland