www.lokalmagasinet.no – Stolt av å være med i KrF Sø. 29. nov. 2020
Meny

– Stolt av å være med i KrF og fronte de verdiene partiet står for


Vestby KrF hadde sitt årsmøte 21. januar 2014. Etter årsmøtet består styret av (foran f.v.): Julia Sandstø, Reidun Jeksrud og kommunestyrerepresentant Else Marie Aasen. Bak f.v.: Lokallagsleder Lars Johan Rustad, Vidar André Rustad og Per Gunnar Larsen. Foto: Vestby KrF

Publisert 01.02.14 Vestby KrFs kommunestyrerepresentant, Else Marie Aasen, oppsummerer her KrFs kommunestyrearbeid i 2013 i Vestby kommune.

♦ Kommunestyret hadde 10 møter i 2013 og behandlet 100 saker. Representant for KrF på junimøtet var Lars Johan Rustad. Formannskapet hadde 10 møter og behandlet 53 saker.

I 2013 har KrF samarbeidet og hatt formøter med Venstre og Frp. Dessverre har ikke posisjonen funnet tilbake til hverandre, noe som fører til en uforutsigbar politikk. Det blir vanskelig med en helhetlig økonomisk og langsiktig plan for kommunen når styringsflertallet varierer fra sak til sak.

KrF er glad vi kom i land med budsjettet og handlingsplan for 2014 -2017 i samarbeid med Høyre, Venstre og Frp. Det var et godt budsjett uten store innstramninger, ikke minst pga inntekter av eiendomsskatt på næring for første gang i 2014, budsjettert til ca.24 millioner.

De siste 11 millionene til Kulturkirken i Son skapte mye diskusjon både i formannskap, aviser og kommunestyre, men endte opp med at alle partiene stemte for. Vårt fellesforslag fikk lagt inn 150 tusen til drift av Kulturkirken fra 2015 og en del mer til frivillig arbeid som Teten på tvers og frivillighetssentralen.

Formannskapet fikk I-pad før sommeren 2012 og i desember 2012 fikk alle kommunestyre-representantene det samme. De fleste sakspapirer kommer fortsatt på papir i tillegg til elektronisk. Det tar nok en tid før vi er uten papir, men utviklingen går i riktig retning.

Mange politiske krefter med ordføreren i spissen jobber hardt og mye for at IKEA skal etablere seg på Delijordet. Nå har også landbruksministeren Sylvi Listhaug gitt grønt lys.

Takk til engasjert ungdom som vil bevare dyrka mark og hadde markering med mange flotte slagord 25. november: «Mat ikke asfalt». «Bønn om kønn». «Mat for framtida».

Personlig er jeg ikke sikker på om IKEA vil etablere seg på dyrka mark. De er redd for omdømmet og sin grønne profil. Dette har vært et så hett tema både lokalt og nasjonalt. Om det blir IKEA, er jeg fornøyd med at småpartiene i Vestby har satt søkelyset på bevaring av dyrka mark og blitt hørt langt utover kommunegrensene.

I tragedien på Utøya den 22.juli 2011 mistet den 19 år gamle Karar Mustafa fra Vestby livet. Vestby fikk tilbud om minnestøtte. Etter forslag fra KrF ble støtten plassert utenfor Vestby videregående skole. Det var avduking og en verdig markering på ettårsdagen for tragedien.

Dessverre bestemte kommunestyret i høst at minnesmerket skulle flyttes til Grøstad Minnepark med støtte fra Høyre som året før hadde stemt for at den skulle plasseres ved Vestby videregående skole.

Rektor ved Vestby videregående skole og flere organisasjoner ønsket at støtten skulle stå der ungdommen er, men denne saken tapte KrF.

Vestby vil ta imot 50 flyktninger de neste tre årene som anmodet fra IMDI. Dette vedtaket er KrF svært fornøyd med. Her stemte vi sammen med Ap, Sp, SV og Venstre.

KrF hadde grunngitt spørsmål i kommunestyremøtet 29. april angående trafikksikkerhet og skilting på Garderveien.

Hastigheten blir 80 km like før innkjøringen til skolen og Arenaen, dette kan vi ikke ha slik.

På avkjøring nr. 16 fra E6 står det Vestby syd, noe jeg mener er misvisende. Det burde stått Vestby sentrum.

I mitt svar fra ordføreren fikk jeg full støtte, men det er ennåa ikke endret, så KrF vil følge opp disse sakene.

KrF med meg som representant sitter i tre byggekomiteer: Utvidelse på Vestby sykehjem med 24 demensplasser og dagavdeling for demente. Kulturkirke i Son. Skole i Hølen. Det er utfordrende og lærerikt. Det dukker stadig opp nye problemstillinger med ukjente høyspentledninger, vannledninger og uforutsette grunnforhold.

KrF følger opp behovet for bedre vedlikehold av kommunale bygninger og eiendommer.

Vestby er en presskommune med stor befolkningsvekst med sin nærhet til Oslo, E 6 og jernbanen. Det er derfor en stor utfordring for kommunen å gi gode tilbud til både nye og eksisterende innbyggere.

KrF ønsker å sette brems på boligveksten, bevare dyrka mark og friluftsområder.

Kommunens økende låneforpliktelser bekymrer.

Salg av næringstomter går fortsatt svært tregt, og det er ikke sikkert vi når budsjett i 2014 som er 28 millioner.

Jeg takker for innspill og støtte i året som har gått.

Det er spennende, utfordrende, lærerikt og til tider skuffende med store overraskelser å være med i kommunepolitikken.

KrF er med der det skjer, og vi blir hørt! Jeg er stolt av å være med i KrF og fronte de verdiene partiet står for.  

Son, 21.januar 2014
Else Marie Aasen
Gruppeleder KrF Vestby kommunestyre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland