www.lokalmagasinet.no – Rivenekt bare et spill for galleriet Lø. 5. des. 2020
Meny

 – Rivenekt bare et spill for galleriet

Publisert 11.08.13. (Reporter Svein-H. Strand) Kommunens vedtak om Thornegårdens uthus har bare vært et et spill for galleriet. Denne oppsiktsvekkende oppfatningen har den ansvarlige arkitekt, sivilarkitekt Line Stokholm i Kile Stokholm Arkitekter AS. Mindre oppsiktsvekkende blir det ikke når vi leser hvordan hun er referert av kommunen selv, etter en befaring 20. september i fjor: Rivenekt og tillatelse til restuaurering var bare, sitat "en politisk markering av at man formelt ikke vil innrømme at man tillater riving av bevaringsverdige hus i Son sentrum, og at vedtakene ikke var reelt ment fra kommunens side."

♦ Det hele utdypes og toppes et annet sted i sakspapirene. Her heter det "kun som en proforma sak som ikke var bokstavelig ment – og at det hele tiden var planlagt at man skulle rive og bygge nytt."

Kommunens administrasjon mener det ikke er grunnlag for å misforstå intensjon med vedtaket om restaurering, ettersom rivesøknad tidligere var avslått to ganger. Restaureringsvedtaket hadde videre aktiv støtte i en uttalelse fra fylkeskommunen som gjengis i saksframlegget.

KAN BLI VIKTIG SIGNALSAK

Striden om uthuset kan komme til å utvikle seg til en av de viktigste signalsaker på flere tiår innenfor bevaringsfeltet her i regionen. Saken kan også utvikle seg fra enkeltsak til prinsippsak. Et berettiget spørsmålet er hvordan og hvor godt det samhandles mellom ansvarlige aktører på begge sider i slike saker.

Den konkrete saken med de sterke ord fra ansvarlig arkitekt har også stoff i seg til å havne i retten. Vestby-advokat Tore Skar er allerede engasjert for å bistå de tre ansvarlige aktører. Advokaten har tidligere vært benyttet av Vestby kommune en rekke ganger gjennom mange år. 

I oktober i fjor anførte Skar bl.a. at det angivelig har vært gjenbrukt materialer "så langt det har vært teknisk mulig". Videre at det har vært dialog med fylkeskommunen "i forkant av arbeidene". Dette ifølge saksframlegget foran plan- og miljøutvalgets kommende møte.

Påstandene fra arkitekt Line Stokholm, dersom de er riktig gjengitt av kommunens administrasjon, er dessuten og ikke minst av en slik art at de kan vekke interesse hos sentrale politiske og administrative myndigheter.  

♦ Påstandene har i tillegg en injurierende side som det kan bli nødvendig å ta stilling til fra kommunens side. Dette spesielt siden påstandene kommer fra en arkitekt i et arkitektfirma som har profilert seg nettopp i miljø- og bevaringssaker.

LES OGSÅ:

Ber om kjempegebyrer for ulovlig riving av uthuset til Thornegården.


 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland