www.lokalmagasinet.no NYHETER Ti. 16. sep. 2014
Meny
 
 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©.

Ingen steder er
spennvidden så stor!


"Slek preka døm i Vestby da Grunnloven kom"

Mandag 15.9. Ei svært spesiell bok, kan man trygt si om den som lanseres på Vestby Historielags medlemsmøte i Vestby prestegård i morgen tirsdag kl 19. Boka heter "Å sa du?". Og medlemsmøtet heter "Slek preka døm i Vestby da Grunnloven kom". Dermed er også innholdet presentert. Boklanseringen og møtet er et ledd i de nasjonale Kultur-minnedagene 2014 som arrangeres 13.-21. september med temaet "200 år samfunnsutvikling". Åpningen i Vestby i går besto i et historisk spill på Follo folkehøgskole: "Demokrati det vanskelige ordet" av Henning Karlstad fra Hølen. Mer kan du lese i PÅ PLAKATEN på Herison.no, der det er store plakater om henholdsvis Kulturminnedagene og boklanseringen. 

Nyhets-milepæl på en søndag

Søndag 14.9. Nyhetsgrabbingen på Herison.no er i dag endelig kommet i full produksjon. Nettstedene som har vært nevnt i ventetiden har i dag fått følge av Nye bedrifter. Denne kilden er Brønnøysundregistrenes meldinger om etableringer her i lokalsamfunnet. Blant redaksjonens selvvalgte kilder ble nylig Saana Budstikke også lagt inn i bestillingen. Alt i alt: Nok en grunn til å avlegge et jevnlig besøk på vårt ekstraprodukt. 

Sesongens siste aktivitetshelg

Lørdag 13.9.  Sommeren er slutt og vel så det når Son Kystkultursenter i dag og i morgen ønsker velkommen til sesongens siste aktiviteter. Og programmet ser slik ut: 

I DAG: kl. 12.00 Vestby Husflidslag – salg av håndlagde husflids-produkter. Demonstrasjon av husflids- og håndverksteknikker, aktiviteter for barn, salg av vafler og kaffe!

I MORGEN: Kl. 12.00 blir det en reprise på lørdagens program.

Kl. 16.00 sier Son Kystkultursenter så: Takk for i sommer! Følger du lenka nedenfor her, til vårt oppsett på Herison.no, kan du se hele det rikholdige sommerprogrammet som den entusiastiske venneforeningen satte opp. Et program som de ansvarlige museumsmyndigheter i Akershus ønsket å avslutte allerede for en måned siden fordi lønningskassa allerede var tom. Vår nyhetssak om dette er nå oppdatert og står nedenfor lenka om sommerprogrammet.

Hva og når på Son Kystkultursenter i sommer

Venneforeningen berget sesongavslutningen

Lørdag 13.9. Oslofjordmuseet/Akershusmuseet hadde allerede 16. august brukt opp de budsjetterte 66.000 kroner i lønn til de to timeansatte på Son Kystkultur-senter. Det sier en av de to, venneforeningens leder Birger Hekkelstrand, til LM. Den andre timeansatte for perioden 1. mai til 15. september er museumsvert Alex Johannessen. Timelønnede museumsansatte er ikke beskyttet av arbeids-miljølovens generelle bestemmelser om oppsigelsestid med mer. Venneforeningen har den siste måneden selv betalt lønn til Johannessens timer i helgene. Dette kommer fra overskudds-midler i foreningskassa. Hekkelstrand, som er pensjonist, har den siste måneden arbeidet gratis i ukedagene. Dermed har det hele gått ihop i forhold til publikum. Folk har i sommer strømmet til senteret i rekordantall, og besøkstallet passerte for flere uker siden  7000, mot 6000 i sommersesongen i fjor. Vestby kommunes bidrag til denne kjempesuksessen i Sommer-Son er lusne 25.000 kroner. Venneforeningens rundt 50 medlemmer bidrar til driften med 250 kroner hver.

Helomvending i Engene-saken?

Fredag 12.9. Oppdatert senest 13:40. Dersom de folkevalgte i plan- og miljøutvalget ledet av Pål Engeseth (H) følger opp, gjør Vestby kommune helomvending i den lange tvisten om veiomleggingen til hyttefeltet på Engene gård.

Foto av deponi fra veiomleggingen: Privat

Det er helt uhyggelig at konstituert rådmann nå går inn for å godkjenne gårdbruker Christel Flagestads klage. Ikke til å forstå, sier en av de berørte hyttenaboene som i flere år, med advokatbistand, har kjempet mot veiomleggingen og skadene den har påført naturen. Selve saksframlegget har hatt Live Eek som saksbehandler.

– Fylkesmannen, forliksrådet og tingretten har sagt sitt, og kommunen selv har i første runde avslått dispensasjon for den mye omtalte nye veien ingen vil ha, oppsummerer vår kilde som fortsatt ønsker å være anonym.

Den oppsiktsvekkende innstillingen fra konstituert rådmann Sjur Authen foran møtet 22. september, lyder slik: Klagen har ført fram. Det gis dispensasjon fra LNF-bestemmelsene (landbruk, natur, friluftsliv red. anm.) i kommuneplanen og fra avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4. Dispensasjon gis på følgende vilkår: 1. Igangsettingstillatelse for tiltaket kan ikke gis før det foreligger dom om omskiping av veirett og sanering av eksisterende veitrasé.

LES OGSÅ vår artikkel fra 30. september i fjor: Engene-saken stadig dystrere.

LM er eneste nyhetsmedium i distriktet som har fulgt saken tett siden sommeren 2009. Her er en samleside med alt som ble publisert i 2013.

Her en samleside med lenker til det som ble publisert i perioden 2009-2011. Vi gjør oppmerksom på at artiklene som disse lenkene viser til, ligger på den såkalte nyhetsmodulen, under den faste forsidetoppen. Skroll ned!

Tatt ut på hjemmesiden

Fredag 12.9. Bildet av Vestby Høyres fratrådte nestleder og tredje vararepresentant til Høyres gruppe i Vestby kommunestyre, Knut E. Toftner, er nå også tatt ut på partiets hjemmeside. Som det framgår av saken nedenfor, var bildet LM brukte i et oppslag om fratredelsen, hentet derfra. Toftner (37) hadde i går også slettet bilde av seg og alt annet innhold på sin personlige blogg blog.toftner.no. På forsiden står det bare "Slutten på en blogg...", og i margen lenker til arbeidsgiveren, hans Facebook-side og Vestby Høyre. Som meldt onsdag, har Toftner også varslet nominasjonskomiteen om at han ikke ønsker å stå på partiets liste til kommunestyrevalget neste år. Gårsdagens anonyme telefontrussel er en uakseptabel hendelse, som følges opp for å finne ut hvem som står bak. Redaksjonen fikk i går kveld konkrete opplysninger som kan være til hjelp, og vi takker for dette. Å true med søksmål i en sak som denne, er ellers som å skyte spurv med kanoner. Bruk av rettighetsbelagt bilde uten samtykke skjer ofte uaktsomt og ender vanligvis med krav om et passende honorar, pluss straffehonorar. 

  Truet LM med søksmål

Torsdag 11.9. En mann som hevdet å ha rettighetene til bildet av Vestby Høyres fratrådte organisatoriske nestleder Knut E. Toftner, har i formiddag truet LMs redaktør med søksmål dersom bildet til gårsdagens artikkel ikke ble fjernet omgående. Dette er da gjort, i det minste som et midlertidig tiltak mens det formelle rundt rettighetene undersøkes. Til tross for flere oppfordringer, nektet vedkommende å oppgi sitt navn, og brøt etter hvert samtalen. LM krediterer alltid bilder som ikke er redaksjonens egne, i dette tilfelle med "Foto: Vestby Høyre". Bildet ligger på hjemmesiden der alle partiets sentrale medlemmer er presentert, uten noe forbehold rundt rettigheter for eksternt bruk. Det vanlige er at både partier og andre organisasjoner betrakter slike bilder bl.a. som hjelp for pressen når man ikke har egne bilder til en nyhetssak. LM har derfor vært i god tro. Det aktuelle bildet ville ikke vært benyttet uten spesifikt samtykke dersom det var merket som rettighetsbelagt.

Gledelig, men litt tidkrevende

Torsdag 11.9. Overgang fra gammelt til nytt produksjonsutstyr er både en gledelig og noe tidkrevende situasjon. Redaksjonens nye, flotte Acer basemaskin er såvidt kommet i hus, levert med både grunnleggende og selvvalgt programvare ferdig installert. Det gjenstår imidlertid å spisse nykomlingen med de spesielle innstillinger som er lagt inn i den gamle datamaskinen, basert på erfaringer gjennom mange år. Disse gir en optimal arbeidsflyt for en redaksjon som vår, der også sluttredigering skjer online mot editor-enheten på serveren i USA. Selv om alt innhold i den gamle PC-en er kopiert hos leverandøren, må de spesielle innstillingene legges inn manuelt i en meny. Samtidig skal vi bli fortrolig med alle sider ved den nye maskinen som sådan. Kortversjon: Situasjonen krever en gradvis overgang fra gammelt til nytt utstyr de nærmeste dagene. Dell-maskinen som har tjent oss til stor ære i over sju år, har gått inn i "siste indre" i overraskende fin form. Overgangsperioden ser derfor ikke ut til å by på publiseringsproblemer. Det må bare ofres litt mer tid enn normalt til andre oppgaver, spesielt i dag. Vi kompenserer for noe av dette ved å utvide vakttidene i begge ender også kalt overtid. Red.

Toftner trakk seg

Onsdag 10.9. (Reporter Svein-H. Strand) Organisatorisk nestleder i Vestby Høyre, Knut Erik Toftner, har trukket seg fra vervet med øyeblikkelig virkning. Dette kunngjorde han selv i foreningens styremøte mandag, får LM opplyst. Toftner har nå også meldt til nominasjonskomiteen at han ikke stiller på Vestby Høyres liste til kommunestyrevalget om ett år. Kjernen i den såkalte fraksjonsgruppa som han tilhører, er nå i ferd med å sprekke.

På nominasjonsmøtet om førsteplassen på valglista var det som kjent Toftner som foreslo Eirin Stuhaug Bolle. Et benkforslag som samlet 30 stemmer mot 80 for nominasjonskomiteens kandidat, ordfører John A. Ødbehr.

Tidligere har Bolle to ganger forsøkt å bli valgt inn i Vestby Høyres styre, godt hjulpet av "opprørsleder", daværende styreleder Bjørn O. Skaug. Nå sitter hun der, ettersom partiets gruppeleder i kommunestyret alltid har plass i foreningsstyret. Bolle ble som kjent valgt som ny gruppeleder etter Stig Eyde med bare seks av 28 mulige stemmer. Ingen av de 14 innkalte vararepresentantene møtte nemlig. Av de 14 faste representanter stemte én blankt. Og ordfører Ødbehr foretrakk å delta på et møte i Danmark. Etter den siste valgrunden der både Bolle og Pål Engeseth fikk seks stemmer, trakk Engeseth sitt kandidatur. Det ville i motsatt fall blitt loddrekning om det viktige vervet.

Både Bolle og Engeseth tilhører fraksjonsgruppa som i sommer holdt hemmelige møter i strid med både skrevne og uskrevne regler. Dette for å kaste Eyde som gruppeleder. Eyde trakk seg senere frivillig for å skape ro i rekkene, mot at Skaug samtidig trakk seg som styreleder.

"En hundrings" til Lokalmagasinet?

Tirsdag 9.9. Gratis? Eller: Med hel eller delvis betalingsmur, slik mange nettaviser har opprettet? Strand Prinfo som utgir Lokalmagasinet.no, Herison.no og eier domenenavnene til planlagte nye nettsteder som Mosseportalen.no og Kystportalen.no, har senest i fjor konkludert med at all tilgang fortsatt skal være reklamefinansiert og gratis for leserne. Det er kort sagt "det greieste", alt tatt i betraktning. Fra tid til annen, og senest nå etter at vi skrev om den kritiske status for nødvendig datautstyr, kommer det likevel spørsmål: Kan vi betale litt for et "frivillig abonnement"? Eller som det heter i den siste henvendelsen: – For eksempel "en hundrings" som en symbolsk takk for at dere som eneste uavhengige medium holder det gående i den lokale "Amedia-verden", og som en håndsrekning ved investeringer i teknisk utstyr? SVAR: Frivillige bidrag vil alltid være velkomne, men uten å være knyttet opp til noen formell kampanje e.l. fra vår side. Vil enkeltpersoner eller familier uoppfordret gi "en hundrings" eller mer, så må dette gjøres per nettgiro og merkes med "Investeringstilskudd" samt avsender. Slike innbetalinger vil da få sin egen post i enkeltpersonforetakets årlige næringsoppgave. Foretakets kontonummer er 1080.19.58651. Mvh Svein-H. Strand, daglig leder Strand Prinfo

Vi taper GRØNNE investeringer

Tirsdag 9.9. LESERBREV.

Fra å være selveier til å være medlem av et dyrt fellesskap

Søndag 7.9. LESERBREV. 

 Kommunalt akuttmedisinsk døgntilbud innen nyttår 2016

Søndag 7.9 Oppdatert 12:10. Endret 20:32. (Reporter Svein-H. Strand) Innen 1. januar 2016 skal alle kommuner ha etablert et døgntilbud for akutt innleggelse i dagdrevet medisinsk avdeling. Dette er noe som ligger inne i den nasjonale Samhandlingsreformen og skal være i stedet for, og bedre for pasienten enn å bli innlagt på sykehus. Behovet for slike senger er regnet for å være én per 10.000 innbyggere. Interkommunale løsninger er da blitt det vanlige, og Vestby vender seg mot Mosseregionens lokalmedisinske senter (MLMS) som allerede er etablert til dette formålet. I Mosseregionen har Vestby fra før et godt etablert samarbeid om legevakt. I tillegg ligger det an til at Vestby etter ønske blir overflyttet fra Ahus til opptaksområdet for Sykehuset Østfold helseforetak og det nye sykehuset som bygges på Kalnes. Til møtet i Vestby kommunestyre 15. september foreligger det en innstilling om å gi rådmannen fullmakt til å innlede og sluttføre forhandlinger med Moss kommune, og inngå de nødvendige avtaler med alle parter som er berørt. Vestbys kommunale helse- og omsorgsutvalg sluttet seg enstemmig til dette i møtet 3. september. Takk til utvalgsleder Henrik Engeseth (H) som i kveld påpasselig har påpekt at kommunene har ett år lengre frist på seg enn det reporteren i morges leste uten sine beste briller på.  

Etter en måned i Høyres tegn

Fredag 5. september Kort fra serverloggens smilende august-rapport: 22.860 besøk fra 6136 ulike IP-adresser! 163.084 nedlastede sider på besøkene. Sidevisningene regnet som såkalte hits: 451.155. Kortversjon: Lokalmagasinet.no var i august en hit... Men etter en måned så å si i Høyres tegn, ligger andre oppgaver lagvis og venter. Vi prioriterer nå ikke minst redaksjonens tekniske plattform, der sammenbruddet senest i går banket tungt på døren. Ny basemaskin er satt i bestilling i dag, for levering med installert programvare i midten av neste uke. Den erstatter en PC som har vært i i daglig bruk med svært mange ulike oppgaver i nøyaktig sju år og én måned. Et lite mirakel, ifølge vår leverandør. Og hvis det går bra noen meter til, så kommer det mer stoff allerede fra senere i dag. Red. 

ELIN HØYLAND: "BEING THERE" 

Tirsdag 3.9. Lørdag 6. september kl. 13 åpner Galleri Soon utstillingen "Being there" med fotografier av Elin Høyland. Til omtalen av ovenstående bilde som følger pressemeldingen har hun fått Julie Lydall til å skrive denne teksten, som vel de aller fleste av leserne vil forstå selv om den er på engelsk:

Janny and Arie have travelled from the Netherlands to Norway almost every summer since 1966. The very first time they came with a tent on a moped. Eight years ago they swapped the tent for a modest red camper van. In the course of all these years they have found their favourite places in Norway to be close to nature. Julie and Elin put up their small blue tent on a beach in Nordland in 2008, where a red camper van was already parked. Janny and Arie invited them to their fire on the beach that first evening. This was the beginning of a friendship crossing generations, lifestyles and cultures.

Dette skjedde på møtet

Onsdag 3.9. Oppdatert 12:22. (Reporter Svein-H. Strand) Nominasjonen til førsteplassen hos Vestby Høyre var planlagt som et lukket møte. Men møtelederen, stortings-representant Nils-Aage Jegstad, fikk forsamlingens samtykke til å gjennomføre det hele i full åpenhet. På grunn av stor pågang og liten kapasitet til å registrere de frammøtte partimedlemmer, ble møtet åpnet 12 minutter forsinket av den nye lederen i lokalforeningen, Anne Grethe Klæboe, før Jegstad ble valgt som møteleder. Leder i nomina-sjonskomiteen, Paal Jargel, holdt så et lite innlegg og opplyste at komiteen hadde seks møter før den konkluderte med å foreslå John A. Ødbehr på topp nok en gang. Jegstad spurte så om det var andre kandidater. Knut-Erik Toftner, organisatorisk nestleder i lokalforeningen, foreslo da Eirin Stuhaug Bolle. De to fikk fem minutter hver til å fremme sitt kandidatur. Begge overskred tiden og ble avbrutt av Jegstad. Deretter hadde hver av kandidatene tre "våpen-dragere" som fikk tre minutter til en begrunnet anbefaling. Etter en orientering om gjennomføring av den skriftlige avstemming, gjensto bare opptelling og kontroll av stemmene. Dermed var uroplagede Vestby Høyre respektabelt igjennom første etappe av en nominasjons-prosess som kan bli atskillig mer spennende når resten av plassene på neste års valgliste skal besettes i desember. Med en gratulasjonsklem til Ødbehr, viste Bolle seg også som en god taper i tillegg til å være en kvass utfordrer.

Ødbehr til topps med 80 mot 30

Tirsdag 2.9. 20:21. Ordfører John A. Ødbehr er nettopp valgt på førsteplass hos Vestby Høyre med 80 stemmer mot 30 som ble avgitt til et benkeforslag på Eirin Stuhaug Bolle. Ødbehr har dermed muligheter for å bli kommunens ordfører for tredje periode på rad. LES MER.

ØDBEHR "står han av"?

Tirsdag 2.9. I Vestby Høyre har begge fløyer i partistriden mobilisert og hatt "ringerunder" foran kveldens nominasjonsmøte om førsteplassen på valglista til kommunevalget 2015. Innen fristen for å kunne stemme, har partiet fått ca 60 nye medlemmer, får LM opplyst. LES MER. 

Satser "alt" på å kapre NYE MEDLEMMER

Mandag 1.9. (Av Anita Elsrud Lauvli) I morgen tidlig fylles Sonsveien stasjon opp med rødkledde. LES MER.

Historisk eierskifte i dag

I Hotellbakken, som den ble kalt i forna dager: En sosial institusjon og et karakteristisk landemerke i gamle Son. Mon tro hvor mange tusen som har tatt veien inn hit gjennom 44 år under Elin og Bengt Knolls regime.

Mandag 1.9. Det er et historisk eierskifte som finner sted i Son i dag, ja faktisk Sons-historie, da Thor Einar Johansen fra Vestby overtar Son Kro, med Merethe Eriksen som daglig leder. For å drive videre som i dag. Den lokale sosiale institusjon av rang har i hele 44 år vært eid og drevet av ekteparet Elin og Bengt Knoll. LES MER.

Ingen av 14 innkalte vara kom til gruppemøtet i H

Ordfører John A. Ødbehr kunne forhindret stemmelikhet og avgjort valget av ny gruppeleder. Men i valget mellom pest og kolera, som det sies til LM, dro han heller til et møte i Danmark. Arkivfoto: Svein-H. Strand

Søndag 31.8. Situasjonen i Vestby Høyre er nå så bisarr at ny gruppeleder er valgt med oppslutning fra bare seks representanter. Hele 28 stemmeberettigede var innkalt til det utvidede gruppemøtet. (14 faste representanter og deres vararepresentanter). Men bare 13 møtte, alle faste. Ordfører John A. Ødbehr dro i stedet til et møte i Danmark. LES MER.

HV får 22 ambulanser

Lørdag 30.8. HV-distriktene får i løpet av høsten i alt 22 moderniserte ambulanser som har stått nesten ubrukt i ulike fjelllager.

"Prosjektet Kolåsveien" utvides mot nord

Fredag 29.8. Plan- og miljøutvalget løste tilsynelatende greit opp i kabalen i forbindelse med den såkalte "mindre endring" av reguleringsplanen for Son havn nord. En sak som politikerne utsatte i forrige møte og hadde hele sommerferien til å tygge på. Se samleside som ble opprettet foran møtet 17. juni. Et fellesforslag i to punkter fra Tom A. Ludvigsen (Ap) fikk sju stemmer, mens ingen da stemte for rådmannens innstilling på vegne av bygningssjefen. Det enstemmige vedtaket lyder: "1. Prosjektet Kolåsveien utvides mot nord. Reguleringsplanen må også omfatte en ny snuplass for buss, en ny bussholdeplass samt en løsning for vareleveransen for Kiwi. 2. Mellom port til bilforretning og kryss med Sagaveien reguleres det inn to parkeringsplasser på 4,7 meter". Vi bygger ut denne saken på Herison.no med en rekke store bilder fra det aktuelle området. 

Stemmelikhet og nær loddtrekning

Fredag 29.8. Oppdatert senest 11:52. (Reporter Svein-H. Strand) Ytterligere detaljer kommer nå om dramaet i Vestby Høyres kommunestyregruppe i går kveld. Ordfører John A. Ødbehr var ikke til stede. Ødbehr valgte i stedet å delta i et kommu-nalmøte i Danmark. Ødbehr skal mislike svært sterkt valget av ny gruppeleder og hvordan Eirin Stuhaug Bolle ble valgt. Det skjedde i to valgomganger der begge endte med likt stemmetall: Seks for Bolle og seks for Pål Engeseth, mens én stemte blankt. Det skulle da vært gjennomført loddtrekning, men Engeseth trakk seg. Dermed hadde Vestby Høyre valgt sin nye gruppeleder – i utgangspunktet for resten av perioden. Men det vil ikke overraske noen dersom gruppa før valget neste år må ta stilling til et mistillitsforslag mot Bolle. Så sterke er de personlige motsetningene i kommunestyregruppa. Engeseth fortsetter som gruppe-nestleder, noe Bolle sier seg glad for i en pressemelding som er sendt ut i formiddag.

Bolle gruppeleder etter valgthriller

Torsdag 28.8. Foto: Vestby Høyre. Eirin Stuhaug Bolle fra Hølen (bildet) ble i kveld valgt til ny gruppeleder for Vestby Høyre etter en valgthriller uten sidestykke. Bolle nedkjempet Pål Engeseth, Son, som takk seg etter to valgrunder. Det ble også stemt blankt. LES MER.

Bolle eller Engeseth ny gruppeleder i Høyre?

Torsdag 28.8. Oppdatert 08:55. (Reporter Svein-H. Strand) Kveldens møte i Vestby Høyres kommunestyregruppe blir det første ordinære siden den oppsiktsvekkende personstriden som hadde ulmet lenge, brøt ut for halvannen måned siden. LES MER.  

Styremøte – ikke gruppemøte

Onsdag 27.8. LM fikk i går ettermiddag opplyst at det var et ekstraordinært styremøte i Vestby Høyre, ikke gruppemøte, ordfører John A. Ødbehr hadde innkalt til torsdag. Vi korrigerer dette først i dag på grunn av en funksjonsfeil i redaksjonens basemaskin siste del av dagen i går. Gruppelederen har automatisk plass i foreningsstyret. At innkallingen av Stig Eyde ble trukket tilbake, skyldes at han mistet sin plass da han trakk seg som gruppeleder. Men det er jo ennå ikke valgt ny fast gruppeleder, hvilket tilsier at jeg burde ha fått møte, sier Eyde i en kommentar til LM. Tidligere berammet møte i kommunestyregruppa, med valg av ny fast gruppeleder og gruppe-nestleder for resten av perioden, er i morgen.

INGEN KOMMENTAR!

Tirsdag 26.8. Kl. 02.27 natt til tirsdag kom ordfører John A. Ødbehrs svar på LMs spørsmål om det formelle rundt torsdagens krisemøte i Vestby Høyres styre. Et møte han personlig innkalte til. Meldingen lød: "Ingen kommentar."

Pinlig å være fra Høyre

Tirsdag 26.8. Det ble i går holdt en to timer lang avskjedslunsj for rådmann Knut Haugestad i Vestby prestegård. LES MER.

Mangler sju millioner til kulturkirkebygget i Son

Lørdag 23.8. Det mangler mye mer enn tidligere antatt for å få bygget ferdig kulturkirken i Son. Etter det LM får opplyst, er det ikke "bare" tre-fire millioner kroner som mangler. Siste overslag skal lyde på ca sju millioner, og Vestby kirkelige fellesråd har startet en lobbyvirksomhet blant de politiske partier for å få fremmet et forslag om økonomisk krisehjelp fra Vestby kommune. Tidligere denne uken var fellesrådets Svein Gran i møte med Arbeiderpartiets gruppeleder Tom Anders Ludvigsen, men skal ha fått blankt nei. I nettutgaven av Vestby Avis ble det denne uken publisert et intervju med byggekomiteens leder Pål Engeseth (H). Han forsikret at det vil bli åpning som planlagt første søndag i advent selv om det mangler "atskillig" med penger. Hvor mye, ble det ikke engang stilt spørsmål om. Noe spørsmål om dette ble i alle fall ikke publisert, uvanlig nok. Engeseth er også leder i det kommunale plan- og miljøutvalget og er blant dem som har deltatt i den hemmelige fraksjonsvirksonheten mot sin gruppeleder i kommunestyret, Stig Eyde. I et fraksjonsmøte ble, som tidligere meldt i LM, Pål Engeseth "forfremmet" fra nestleder til leder i kommunestyregruppa. Fra krisemømøtet i kommunestyregruppa som ordfører John A. Ødbehr innkalte til (se nedenfor), er det ennå ikke kommet ut noe informasjon. 

Son hele året – Son Næringsforenings kalender

Skaug kalte ordfører John Ødbehr en klovn

Torsdag 21.8. Fra Vestby Høyres nå avgåtte styreleder Bjørn O. Skaug (bildet) har ordfører John A. Ødbehr måttet tåle blant annet å bli kalt klovn. LES MER.

Nytt mistillitsbrev

Stridighetene i Vestby Høyre fortsetter, og det kan være langt fram til den roen som deler av kommune-styregruppa sier de tar sikte på, bl.a. gjennom å holde det hele som "en intern sak". Samtidig lekker det fortsatt til Moss Avis. Illustrasjonsfoto: Stock.exchng

Sommerens siste anløp


Søndag 17.08. "Baronen" hadde i dag sommerens siste anløp på ruta mellom Son og Aker Brygge. LES MER. 

Ødbehr foreslått øverst

Lørdag 16.8. (Reporter Svein-H. Strand) Nominasjonskomiteen i Vestby Høyre, ledet av Paal Jargel og Tone Yrvum (nestleder), har nå nominert ordfører John A. Ødbehr til å stå øverst på lista til kommunevalget neste år. Nominasjonskomiteen har arbeidet seg fram til valg av ordførerkandidat gjennom seks møter, og har intervjuet flere kandidater som det var kommet forslag på. Etter det vi får opplyst, var styreleder og "opprørsleder" Bjørn O. Skaug foreslått på førsteplass av Jens Hvidsten, en annen av dem som skrev under på det hemmelige "mistillitsforslaget". mot gruppeleder Stig Eyde. Gruppas nestleder og underskriver Pål Engeseth var også foreslått på førsteplass. Skaug har senere trukket seg som ordførerkandidat, etter det LM får opplyst. Etter de oppsiktsvekkende avsløringene om hemmelig møtevirksomhet for å kaste gruppelederen, står både Skaug og hans nærmeste våpendragere i fare for å falle helt ut av valglista, avhengig av hvordan grasrota i lokalpartiet mobiliserer til å delta på nominasjonsmøtet. Andre blant de ni (av opprinnelig 11) som ikke trakk sin underskrift på "mistillitsforslaget", kan risikere å havne som "fyllstoff" langt nede på lista. Konspirasjonsvirksomheten innen kommunestyregruppa har skapt vantro og sjokkbølger nedover i lokalpartiets medlemsmasse på rundt 300, og enda er ikke alt kommet fram.  

Samtidsdanser "gikk i vannet"

Mandag 11.8. Han "gikk i vannet", en av danserne i forestillingen med samtidsdans under garntørka på Skjæret. En samtids-kommentar? Dette er ett av flere bilder fra fotograf Sturla Strands fangst under Sånafestivalen som nå er føyd til i serien med store bilder på Herison.no.

DETTE ER JO GANSKE ILLE DA

Søndag 10.8. På grunn av en misforståelse om tidspunkt, fikk vi dessverre ingen fotoreportasje fra gårsdagens elveekspedisjon AmaSånas, den avsluttende del av Sånafestivalen 2014. Vi hadde heller ingen reportasje fra fredagens samtidsdans i Hølen. Så dette er jo ganske ille da, og vi arbeider med å gjøre det litt godt igjen i samarbeid med arrangørene. Det kommer også flere bilder fra forestillingen under garntørka på Skjæret torsdag. Red.  

 SAMTIDSSPURT PÅ SKJÆRET

Fredag 8.8. 01:19. Åpningen av Sånafestivalen 2014, med to timers samtidsdans på Skjæret under garntørka i Sonskilen, ble for de fleste tilskuerne en ny og særegen opplevelse i "dansant bevegelse". Litt pantomimeaktig til tider. For vår fotograf ble det et interessant, men krevende oppdrag på begrenset plass blant taukveiler, publikum og andre fotograferende av alle slag. Men vår mann leverer jo alltid. De to andre bildene som ble hastepublisert her i natt kan du nå se, sammen med to nye i stort format på Herison.no 

Dansestart på Skjæret

Torsdag 7.8. Det er i dag første dag for Sånafestivalen 2014. Dansingen starter kl. 19 i Son. Åpningsforestillingen er på Skjæret, rundt garntørka "Gælja". LES MER. 

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. Lørdager og søndager kl. 13–18. VAKTANSVARLIG kan da kontaktes på mobil vakttelefon 979 38 621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på tlf. 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand. FOTOGRAF og vaktmedarbeider Sturla Strand mobil: 93256979. JOURNALIST, frilans, Edmund Schilvold, Moss, mobil: 45412458. Lokalmagasinet.no – nettmagasin og portal på journalistisk grunn – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter. E-POST: post@lokalmagasinet.no.

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens nyhetsmodul. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i nyhetsmodulen. Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Den nye publisereren er bestilt uten denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

Torsdag kommer`n "Kjelvis" da


Publisert 08.09.14. Foto: Soon Viseklubb. Det er veldig hyggelig å være først og tidlig ute med en lokal kulturnyhet. Likevel, notisen om start på høstsesongen i Soon Viseklubb ble nok lagt ut så tidlig at det absolutt er på sin plass med en påminnelse. I mellomtiden har vi også fått inn ovenstående bilde av kveldens gjesteartist Kjell Hovde i aksjon. Dagen er altså torsdag 11. september, kl. 19:30. Stedet er som vanlig Son Kro. Og som klubbens presseansvarlige Øystein Olsen skrev om Hovde: "Han er en skikkelig entertainer som tidligere hatt stor suksess hos oss på Âpen scene. Nå kommer han endelig med et helaftens program. Kjell Hovde liker å bli omtalt som "Kjelvis", er en kløpper til å dra i gang allsangen, og skrønene hans nytes best etter at barna har lagt seg!" Hmm. St.
[13.09.2014]
Fra vår epost

Publisert 23.08.14. EPOST TIL LM 21.8: "Hvordan er det mulig å fremskaffe så mye vrøvl? Maken til pekefinger- og sladrehank-journalistikk! Hva mener du for eksempel med: "Statuttene for Vestby Høyre skal det være sentralt plasserte medlemmer som ikke har sett på flere år"? Johanne Dønnestad Hauge"

>>> Som folkevalgt gjennom en hel generasjon burde Dønnestad Hauge være så erfaren at hun holder seg for god til å komme med slike umåtelig sterke adjektiver fra sidelinjen, og istedet ta del i en fruktbar løpende debatt i det offentlige rom. Ikke bare i en historisk klønete, udemokratisk og uverdig konspirasjon i sin lokale Høyre-forening, der hun heller ikke sparer på kruttet i sine meldinger. LM har gode kilder for det som publiseres, noe annet skulle bare mangle. I likhet med Moss Avis, beskytter vi våre kilder. Men det var selvfølgelig å ønske at alle kunne stå åpent fram i et skisma som nå har interesse for hele velgermassen i kommunen og langt utenfor Vestby. Selv har Dønnestad Hauge nå nektet å svare på spørsmål, ja endog frabedt seg å bli kontaktet i denne saken. Det er da selvfølgelig fristende å begynne å stille spørsmålene selv. Dersom det er slik at hun er blant dem i kommunestyregruppa som er i besittelse av lokalforeningens statutter, regner vi med å få tilsendt en kopi. Red.

[31.08.2014]
Tilbake og Frem i Galleri Soon


Publisert 12.08.14 Med utstillingen Tilbake og Frem suser Magnus Petterson inn etter salig Dørnberger som neste utstiller i Galleri Soon, allerede fra lørdag. Som er 16. august. Og åpningen er kl. 13, hvis du vil være der. Petterson (f. 1972) er utdannet industridesigner fra Arkitekthøgskolen i Oslo, og har arbeidet som billedkunstner siden 2005. Bildene maler han på treplater med akryl, tusj, kull og pastell. Uttrykket hans har elementer av symbolikk som hentes fra erfaringer i livet, og kan være litt "streetart". Men også sart, leser vi av omtalen. Gjenstår da bare å få med at maler Magnus har deltatt på en rekke utstillinger og er innkjøpt av kunder i inn- og utland. I fall du absolutt vente: Utstillingen varer til 31. august. St. 
[31.08.2014]
PARKERINGSVRI på Solsiden?

Publisert 30.07.14. Igjen bes det om en dispensasjon for Solsiden-prosjektet i Son. Denne gang gjelder det paragraf 3 i  parkeringsforskriften for Vestby kommune: Plassering av garasjer og parkeringsplasser. I en rammesøknad ber Jan Jansen Arkitekter AS om at den innerste plassen mot sørvest, på parkerings-plassen mellom "sjøhusene" og hus 3, blir reservert til manøvreringsareal. Plassen er nemlig utformet uten såkalt vendehammer, akkurat som tilsvarende offentlige parkeringsplasser i nærheten. For at biler skal kunne unngå å rygge ut i Sagaveien, vil et manøvreringsareal være nok i de fleste tilfeller. All parkering under bakken er faste plasser for boenheter og eventuell næring. Denne situasjonen vil ikke skille seg fra en helt alminnelig løsning for biloppstilling på en eneboligtomt der en biloppstilingsplass er i garasje/carport og den andre på plassen utenfor, mener arkitekten. – I begge tilfeller disponeres biloppstillingslassene av personer i samme bruksenhet. De vil kunne koordinere inn- og utkjøring og bytte biler ved behov, konkluderes det i søknaden.

– Forstår ikke hva de tenker

– Dette er første gang jeg hører om noen som vil parkere "anføttes" i parkeringshus, det vi si to plasser etter hverandre, slik at bakerste bil må ut først. Dette skaper helt nye opplevelser i å manøvrere i parkeringshus, og er så upraktisk at jeg forstår ikke hva de tenker, skriver nabo i Sagaveien, Hans Chr. Aakre, i en kommentar til LM.

[25.08.2014]
Et sjeldent langvarig tordenvær

Publisert 12.08.14. Tordenværet som i formiddag fortsatt brysker seg endel, kan være det lengste i sin "klasse" i manns minne her i distriktet. Det begynte rundt midnatt og økte i intensitet, for så avta litt over Son-Hølen-området idet uværet med kraftige regnbyger dro seg nordover. Men et stort område av luftmassene her i midtre Oslofjorden lot til å være i en sjelden lynogtorden-modus, og det blinket og skrallet stadig mer og stadig nærmere over Son sentrum. Det ble etter hvert en god idé å slå av husets hovedbryter inntil blinkene og smellene kom mer på avstand. Men så var det i gang igjen. Av og på. Og sånn gikk sikkert natta for mange, med litt søvn innimellom. Vi kan ha blitt spart for større lynnedslag med skader. Det vil vise seg utover dagen. oopserver

[21.08.2014]
EUROPE WEEK en sommerhøydare

Publisert 09.08.14. Sommeren 2014 vil bli stående som en av de fineste på svært mange år, og lokalt har besøket fra veteranseilbåtene i hundereårsmarkeringen for Europe Week vært et absolutt høydepunkt. Ikke minst for de knipsende blant oss. For oss i LM såpass mye å se igjennom, velge ut og redigere at vi sitter med en bra stor upublisert restanse. Denne vil komme til syne blant annet i gallerivisninger når det har roet seg litt i sommerbyen. Dette bildet av "Buschemai" fra Flensburg, med mannskap som lesker sine struper ved Gjestebrygge 1, bare som en forsmak. LM-foto: Svein-H. Strand

[12.08.2014]
Støy, støv dekker hus og biler og trenger inn

Publisert 09.08.14. Som naboer er vi inneforstått med ulemper i byggeperioden på Solsiden Son. Men to ulemper kan rettes uten at det går ut over framdriften. Det påpeker Hans Chr. Aakre i et brev til byggeledelsen, og med kopi til Vestby kommune. Inneværende uke har svært støyende arbeider pågått mellom kl. 07 og 09. Byggeplassen er midt i et boligområde, og da er det ønskelig at de svært støyende arbeidene legges senere på dagen. Nå som gravearbeidene knyttet til husene i front er avsluttet, kunne kanskje bakken asfalteres eller pepareres slik at støvplagen reduseres. Som naboer er det vår lodd å bo med byggeplassen hele tiden. Dermed er vi plaget av støvet også etter arbeidstid. Støvet dekker hus og biler og trenger inn. En overflate-behandling vil derfor være ønskelig.

[21.08.2014]
Forener Son og Hølen

 

Bilde fra Thea Færden Bringsværds Facebook-side, publisert med samtykke. FOTO: Rolf Harald Solberg

Publiert 06.08.14. (Reporter Svein-H. Strand) Det er en helt spesiell kulturhendelse når den unge samtids-danseren Thea Færden Bringsværd fra Hølen og en rekke kolleger fra flere land fra i morgen byr på den tre dager lange Sånafestivalen 2014. Inkludert den avsluttende AmaSånas-ekspedisjonen lørdag kveld. Det blir forestillinger med både dans og såkalt fysisk teater flere steder, blant annet rundt garntørka på Skjæret i Sonskilen, og i sentrumsområder i Son og Hølen. Her kan du også danse med selv. Elveekspedisjonen AmaSånas fra Son til Hølen, der improviserte ting skal skje også langs elvebredden, er satt opp med 20 kanoer for 60 deltakere. Også andre kan slutte seg til med en kano, kajak eller pram. Ekspedisjonen lørdag starter ved Son Kystkulturseter kl. 15 og avsluttes i Hølen Black Box ved 18-tiden. Datteren av forfatterne Tor Åge Bringsværd og Else Færden Bringsværd klarer med dette det ingen andre har gjort gjennom historien, nemlig å forene de to nærliggende stedene i ett, stort kunstnerisk grep. Så får det heller være at Såna-navnet lever videre sammen med det korrekte Hølenselva, som begynner der elva Såna fra de indre bygder slutter. Såna er jo ikke minst en fonetisk vakkerhet sammenliknet med Hølenselva. Hele greia bygger for øvrig på Sontidsdans, et endagsarrangement som danseren Ingvild Isaksen hadde i Son i fjor. Ingvild er i år arrangør sammen med Thea.
[21.08.2014]
Oj, her er "Wanderer" i farta!


Publisert 02.08.14. Noe helt annet mellom politisk maktkamp: Skulle man sett på maken, her er sannelig båtbygger Jack M. Iversen-tilknyttede Johnnie Martins skøyte "Wanderer" for seil innover Sonskilen en vinterdag for... tja, rundt hundre år siden. Eller som det kort og greit står står i e-posten fra kollega Clare McComb, som leserne husker fra hennes besøk i Son i fjor høst, senest som reporter under Europe Week 2014 nylig: "THIS IS MY BESTEFARS BOAT "RE wW1" Indeed! Clare jobber nå intenst med mye båtstoff for flere seilmagasiner og Lokalmagasinet. Vi tilføyer bare her at bildet vil bli lagt ut i maks størrelse 750 pixler på Herison.no.

[14.08.2014]
Glimrende Paus på Oliven

Promoteringsfoto fra manager.

Publisert 30.07.14. Det var en mektig voksen landstrubadur Ole Paus som i går var sommerkommet til Olivenlunden på Café Oliven i Son sammen med sine eminente medmusikere (bildet) Håkon Iversen (bass, t.h.) og Børge Petersen-Øverleir på diverse gitarer. Det var også et voksent og forventningsfullt publikum som fylte kafeens trange uteareal, med både serveringsbord og scene, til det bare var ståplasser igjen. Fra dem kom ikke den sedvanlige hyling og hoi-ing, men god gammeldags applaus som ble til langvarig og massiv trampeklapp til slutt. En sjeldenhet i Olivenlunden! Etter å ha utviklet sitt konsept med melodidrevne gode tekster ikledd satire og humor gjennom mange tiår, i og om et land og et folk i endring, står Ole Paus nå fram som en unik kunstner på sitt felt. Og igjen: For noen eminente musikere han reiser rundt med! Superlativene går både på arrangementer og framføring, med mye virtuost gitarspill, som passer det vokale budskap som hånd i hanske. Her har det åpenbart vært et gjensidig berikende samarbeid foran årets sommerslepp. Det glimrende resultatet går helt ned til settingen på lydanlegget: Krystallklart og rent på et volum som er vennlig mot både det nærmeste publikum og strøka utafor, om det må få være lov å si. Velkommen tilbake enda en gang Ole & Co.! St. 

[05.08.2014]
1-10 av 1775 Neste >>Dagen i dag | Lokalt værvarsel | Lokalværet på svensk | Nøyaktig klokke | Verdensuret | Kalender | Vannstand Son | Aftenpostens 100 siste | Avisforsider

Reklame:

Åpningstider Kiwi Son

Åpningstider Kiwi Sletta

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 

og veiviser:

Kvasir-treff på LM-artikler
Hollenderstaden i profil
LM Hovedstadspuls

Gamle bilder fra Son | Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

LM Innenfor byporten

Moss havn, værdata. |
Drøbaksundet, værdata. | Blåskjellvarsel |

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

Follo politidistrikt

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand
 

 
Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com
* Kongelig Norsk Båtforb.
* Batliv.no
* Seilas.no
* Klassisk Treseiler Klubb
* Seilmagasinet.no
* Fullriggeren "Sørlandet":
* Havseilerklubben
* Maritimstart.no   
*
Foren. for fartøyvern      
*
Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

SVINESUND–VESTBY–OSLO

VAKRA VÄSTKUSTEN

Dynamisk kart, Västra Götaland, på Maps.google.co

Kart, kommunene i landskapet Bohuslän, på Hem.fyristorg.co

Aviser i nordlige Västra Götaland:

STRÖMSTAD: Strömstad Tidning, tre dager i uken; ingen nettutgave.

UDDEVALLA: Bohusläningen, med lokale avdelinger. Bohuslaningen.se

VÄNERSBORG: TTELA, ttela.se

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.    

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. Lokalmagasinet.no hadde i 2007 60000 besøk, og i 2008 85000 besøk. I 2009 nådde vi såvidt 100 000 besøk. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000 besøk for året.

Lokalmagasinet.no
Postboks 160, 1556 SON - Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621.

E-post: post@lokalmagasinet.no

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr.: 946123048. ANSVARLIG REDAKTØR OG UTGIVER: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på Lokalmagasinet.nos sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver. Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider. Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt. Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept. I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland