www.lokalmagasinet.no NYHETER On. 24. okt. 2018
Meny

INNSAMLINGSRESULTATET i Vestby har ved 15-tiden tirsdag lagt på seg enda noen tusen kroner siden i morges til 882.074. Vestby er nå nr. 4 av de 22 kommunene i Akershus; ned én plass. Nå med kr 50,44 per innbygger! 4,28 mer enn landsgjennomsnittet. Fjorårets innsamling i Vestby endte på såvidt over én million kroner. 

 DETTE SKAL PENGENE GÅ TIL

Husk vår e-postadresse: post@lokalmagasinet.com

Blir ingen etterforskning

(23.10.18. Oppdatert senest 17:36) Oslo Statsadvokat-embeter omgjør ikke politiets henleggelse av Nina Johnsrud-saken fra juni. Filansjournalisten, som her navngis for første gang, måtte fjernes med makt etter å ha tatt seg ulovlig inn i stua til LMs redaktør via verandaen der en medbrakt venn ventet.

► Den tidligere kriminalreporteren i Dagsavisen, nå bosatt i Son, nektet å fjerne seg og fortalte etter hvert at hun gjorde skjult opptak av det som ble sagt av redaktøren og hans kone under det mange minutter lange opptrinnet. Bakgrunnen var en artikkel om Café Oliven der hun var nevnt.

Det ble ringt etter politibistand to ganger, men anropene ble ikke besvart.

Oslo Statsadvokatembeter finner i likhet med Øst politidistrikt ikke "rimelig grunn", selv ikke ut fra den lange og detaljerte anmeldelsen samme kveld, til engang å etterforske om det foreligger straffbare forhold.

Etter politiets oppfatning bærer saken, sitat: "preg av at partene er i konflikt og eventuelt opptrer ubehagelig overfor hverandre." (Vår uthevn.)

Dette står å lese i politidistriktets innstilling til statsadvokaten etter at henleggelsen ble påklaget av redaktøren. Det er denne innstillingen som er lagt til grunn for å opprettholde henleggelsen.

FLERE VITNER

Henleggelsen ble påklaget med den begrunnelse at det dreier seg om et "åpenbart straffbart forhold" og der det var flere vitner.

Saken er nå endelig avgjort fordi den ifølge straffeprosessloven ikke kan påklages videre. Mer kommer fra politidistriktets begrunnelse overfor statsadvokaten.

Og: Slapp Nina Johnsrud unna det som, ifølge politidistriktets opprinnelige rubrisering av "Forholdets art", kunne være "henynsløs atferd" fordi hun er journalist? Om dette kommer det en kommentarartikkel til den endelige henleggelsen.

Slik ble u-graden så stor

(20.10.18) Vestby-rådmannen har fortsatt ikke latt høre fra seg om status for tiltakene i utearealet til Café Oliven i den fredede Stoltenberggården, slik LM har avdekket. 15. oktober publiserte vi et relevant kart. Og her er en kopi av det sentrale i dokumentet med tallene som er lagt til grunn for beregningen av unyttelsesgraden, som i reguleringsplanen er satt til maks 30 %.


Hvem som foreslo hvem

(20.10.18) "Nabohjelpen" var godt til stede på passende plasser da Vestby Høyre holdt sitt nominasjonsmøte for å velge ordførerkandidat på demokratisk vis. Fra Ås Høyre stilte Nils H. Sopp som møteleder. Og som referent: Bente Krystad Heiersjø fra Frogn Høyre.

LM har fått spørsmål om hvem som satte fram forslag på de tre alternative kandidatene. Og vi kan fortelle at den som foreslo Pål Engeseth som alternativ til kandidaten valgkomiteen hadde innstilt på, var Sveinung Eggen.

John Ødbehr, som senere trakk sitt kandidater, ble foreslått av Erik Kjus. Og benkeforslaget på Jan-Henrik Flatla Palnes kom fra Nina Eikås Olsen.

Valgkomiteen som måtte tåle tap for sin kandidat Hilde Merete Feragen besto av Rolf Bækkedal (leder), Nneka Okoye (nestleder), Nils Aage Jegstad, Magnus Hammond-Moe, Eddy Kobbel og Judith Karin Adolfsen.

Engeseth slo ut Feragen

(17.10.18) Gruppeleder Pål Engeseth vant i kveld med relativt liten margin kampen om å være Vestby Høyres ordførerkandidat, etter benkeforslag. Nominasjons-møtet samlet bare 36 stemmeberettigede. LES MER.


Ødbehr: – Høyre må ha en samlende kandidat!

(17.10.18.) Jeg vil være veldig glad dersom Vestby Høyre får en ordførerkandidat med ledererfaring, en som er samlende og har erfaring fra kommunestyre, råd og utvalg. Det er utrolig at noen mener vi er udemo-kratiske, vi som før nominasjonsmøtet har prøvd å signalisere åpen støtte på Fb-siden vår til en annen kandidat enn nominasjonskomiteens!
LES MER:

Engeseth eller kaos i H?

(17.10.18.) I Vestby Høyre er det stormvarsel foran kveldens nominasjon på ordførerkandidat. LMs kilder forteller at såvel nominasjonskomiteens arbeidsmåte som innstilling på den politisk uerfarne Hilde Merete Feragen, møter uvanlig sterk motstand. LES MER.

Drøyer med Oliven-kommentar


(15.10.18. Oppdatert 15:48) En henvendelse der LM ber om en kommentar til det vi har skrevet om de gjennomførte tiltakene på Café Olivens uteareal siden 2007 ble sendt til Vestby-rådmannen onsdag. I dag mandag var henvendelsen ikke besvart etter to purringer.

Som vedlegg til purringen i formiddag lå det et notat vi la til grunn der det redegjøres for utnyttelsesgraden og korrekt måte å beregne denne på.

I et annet vedlegg: Et kartutsnitt (bildet) med data for de seneste tiltakene.

Det spørres i dag også om det er aktuelt å gjennomføre en stedlig befaring i "Olivenlunden".

Ordfører-nominasjon i Vestby Høyre igjen rammet av konflikt

(15.10.18.) Som for fire år siden, er nominasjonen av ordførerkandidat i Vestby Høyre hjemsøkt av en alvorlig konflikt. Foran nominasjonsmøtet 17. oktober har en enstemmig nominasjonskomité innstilt Hilde Merete Feragen som kandidat.

Men som troll av eske dukket en plakat til støtte for nåværende gruppeleder i kommunestyret, Pål Engeseth, opp på lokalforeningens Facebook-side 13. oktober. LES MER.

Litt å ta tak i for Shaker

(02.10.18.) Shaker Sabetzadeh har litt å ta tak i også i forhold til det formelle på den 955 kvadratmeter store tomta på sin eiendom Storgata 26 når han igjen overtar som driver av Café Oliven. LES MER.
DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.
God medlemsvekst i Soon og Omegns Vel
(09.10.18) Medlemstallet i Soon og Omegns Vel har nå en økende tendens, noe vi håper vil tilta, forteller den nye lederen Jon Warhuus til LM. Flere nye medlemmer kom det også på vellets folkemøte nylig.
 
Velkommen til vellet! Pris for medlemsskap per år tilsvarer ikke mer enn prisen på to flasker vanlig rødvin, som han sier.

‒ Formålsparagrafen er å "..arbeide for å ivareta Sons særpreg og innbyggernes felles interesser", tilføyer Warhuus.

Han viser også til Facebook-siden Soon vels venner og hjemmesiden www.soon og omegns vel.no.

Flere spør om hvem som var innleder og ordstyrer på folkemøtet. Han heter Kim Gunnar Helsvig, Sonsvenn gjennom flere tiår og med doktorgraden i historie.
[17.10.2018] Les mer
Dagny Presterud (97) forteller


(03.10.18) Vestby Historielags dokumentarfilm-produsent Jørn Svendsen er i farta igjen. Denne gang byr han på opptak med 97 år gamle Dagny Presterud (bildet; fra filmopptaket) som forteller historier fra gamle dager.
[05.10.2018] Les mer
Farvel til mangeårig reklamebanner
(01.10.18) Vi sier ved månedsskiftet i dag farvel til et reklame-banner som har satt sitt visuelle preg på forsiden av Lokal-magasinet.no i mange år. Vi har relativt få reklamebannere, og de fleste har lang fartstid her. Ett av dem er imidlertid det eneste som har stått helt uendret siden 2012, da arkitekt Riiser Thalbergs dukket opp i februar måned.

Arkitekten med base i Moss har gått over i pensjonistenes rekker etter noen år "på overtid", som han sier, og tar ikke lenger et eneste oppdrag, stort som lite. Grunnlaget for et fortsatt kundeforhold med LM er dermed borte. Borte blir også banneret med lenke til arkitektens hjemmeside i løpet av dagen i dag.

Samtidig starter jakten på en erstatning, en profilannonse eller to som tåler lang liggetid og som kan bidra med sitt til å dekke grunnleggende utgifter for å holde LM på nettet. I løpet av et års tid har vi mistet to bannere i høyremargen med lenke til Facebook-side, og vi skal også erstatte disse. Interesserte kan ta kontakt om priser og øvrige vilkår. For lang liggetid har vi en hyggelig fastkunderabatt.

Svein-H. Strand, daglig leder Strand Prinfo
[02.10.2018]
"Skreddersøm" på enkleste vis

(06.09.18) Sammen med leverandøren arbeider vi nå med å forenkle bruken av publiseringsløsningen vi har kjøpt som "skreddersøm" for LM. Denne har vist seg å være tidkrevende å lære og har forsinket overgangen med mange måneder. En enklere måte å bruke publiseringssystemet på, kan være godt nok i overskuelig framtid. Det blir da de fem siste sakene som skal frontes på forsiden, med lenke og eventuell illustrasjon. Ikke veldig ulikt hvordan dagens forside er organisert, men den lange venstre-margen med lenker til arkivsaker faller bort. Sakene som har vært vist på den nye forsiden går inn i et arkivsystem som det blir lett å orientere seg i.

[02.10.2018]
De store Eggedosisdagene!

(15.09.18) Son Kystkultursenter byr på noe så originalt som De store eggedosisdagene denne helgen, 15.-16. september kl. 12-16. For å sitere fra meldingen som er kommet:

Hjertelig velkommen til å nyte gammeldags eggedosis og til å bli kjent med Gun og Arvid sine to nydelige dvergsilkekyllinger. (Ja, de er høyst levende!)

Kafeen er åpen som vanlig.

Son kystkultursenters venner. Styret

(Ill.foto: no.wikipedia.org.)

[17.09.2018]
FOLKEMØTE om boligbygging og høye hus
(08.09.18) Soon og Omegns Vel inviterer til folkemøte 13. september. Temaet: "Er Son i ferd med å miste sin sjel parallelt med at blokkene skyter i været?" Erling Dokk Holm med doktorgrad fra Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo kommer for å belyse fordeler og ulemper. Og hvilke hensyn plikter Vestby kommune å ta i den videre utvikling? Historisk er det et sterkt signal når vellet lager en stor plakat og trommer sammen til folkemøte om hvilken retning utviklingen går. Tid og sted med mer for folkemøtet kan du lese øverst PÅ PLAKATEN
[13.09.2018]
Bilder, bilder, biler, biler!


(03.09.18) Det man ikke får gjort når begivenhetene er ferske og andre ting presser på, blir man gjerne drassende lenge med. Eller med andre ord: Etterslep av oppgaver. Som å velge ut og redigere bilder til en stor fotosamling.
[13.09.2018] Les mer
Dørnbergers store kjærlighet – store ord og stor lidenskap!

(11.09.18) I onsdagsforedraget på Son Kystkultursenter denne uka forteller Tommy Braaen fra kl. 19 om kunstmaleren Dørnbergers store kjærlighet, forfatterinnen Ragnhild Jølsen. Deres forhold var preget av store ord og stor lidenskap, og formuleringene dem i mellom kan kaste lys over en kjærlighetshistorie som ble kort og tragisk som i en opera av de store. Etter Ragnhilds død ble Dørnberger aldri helt den samme. Da datteren var 17 år gammel og nyforelsket, ble Dørnberger atter hovedperson i en "opera" som heldigvis endte noe bedre. Og han ble igjen mann for sin hamborgske hatt, og produserte gode bilder til egne utstillinger og høstutstillingen. Hjertelig velkommen! Siden vi har hoppet over en onsdag, forlenger vi sesongen.

Son kystkultursenters venner. Styret

TEGNINGEN (fra LMs arkiv) er et selvportrett fra 1907 av kunstneren med sin "hamborgske hatt". Tegningen er avfotografert fra Bjørn Linnestads bok "Dørnberger. Maler og musketér" som Vestby Kunst-forening ga ut i i 1989, i forbindelse med markeringen av 125 års-jubileet for malerens fødsel.
[13.09.2018]
Helgefint for barna på Kystkultur´n!
(06.09.18) Ta med de minste i familien til Son kystkultursenter førstkommende helg. For 100 kroner kan barna fiske krabber, gjennomføre rebusløp med premie, spise vafler og drikke saft og fritt velge en av følgende aktiviteter:
[10.09.2018] Les mer
Munchs livslange kvinnevenn

(28.08.18) Munch var ingen sommermaler i Son, men hadde det til felles med Dørnberger og oss andre at han forelsket seg i kvinner både med og uten ladd revolver. Men noen av Munchs kvinner hadde faktisk forbindelser som knyttet dem til Son og omegn.

Noen av kvinnene er ganske ukjente og lite beskrevet i all de bøker som er utgitt om Munch. Han ble jo ikke gift med noen av dem. Men en greide han å være venn med hele livet, og det er jo litt oppsikts-vekkende når det gjelder Munch.

Var det den røde, hvite eller sorte? Kom og hør Tommy Braaen fortelle onsdag 29. august kl. 19 på Son kystkultursenter.

Son kystkultursenters venner. Styret v/Tove Lissner

[03.09.2018] Les mer
1-10 av 2044 Neste >>Nyheter fra periode med tekniske feil

REKLAME

MISTET BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

 

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014. 260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk 541.000.

Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland