www.lokalmagasinet.no NYHETER On. 20. aug. 2014
Meny
 
 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©.

Ingen steder er
spennvidden så stor!


"Det rør på seg" på Herison.no

Tirsdag 19.8. Oppdatert 16:14. Vi har i går og i dag prioritert noen tiltrengte oppdateringer på Herison.no. Fotoserien Hytter, hus og hager ble tidlig påbegynt, så stengt, men er nå åpnet og i produksjon igjen. Videre har serien Fotogull fra nyere tid lagt på seg. En serie bilder fra sommerens siste anløp av Oslo-båten "Baronen" er i arbeid og ventes ferdig i løpet av dagen. Sist, men ikke minst: Hos leverandøren av nettstedet arbeides det i dag endelig med å få i gang den automatiserte, løpende nyhetsgrabbingen. Den avsatte plassen på fronten har dessverre stått tom siden starten, grunnet sykdom. Vi hører nå at det også kan bli plass til løpende nytt fra et nettsted i tillegg til dem som allerede er utvalgt. Etter en liten nedtur i en periode med få oppdateringer, er LMs avlegger også på opptur hos Alexa. På den norske delen av den løpende trafikkmålingen på nettet, er domenet i dag nummer 1675 blant samtlige norske nettsteder av alle slag. Ikke så langt bak Lokalmagasinet.no på plass nummer 1348. Begge plasseringer er på høyde med, eller atskillig bedre, enn nettutgavene til en rekke norske lokalaviser. PS: Tenk, så glemte vi også at det er publisert seks store bilder fra Dørnberger-utstillingen. Vi spanderer en direktelenke. Tilgangen til de andre fotoseriene som har lagt på seg, går via fronten.

Sommerens siste anløp


Søndag 17.08. "Baronen" hadde i dag sommerens siste anløp på ruta mellom Son og Aker Brygge, og det kan jo sies å være begynnelsen på slutten av sommeren. Og tirsdag er det første skoledag, etter at lærerne har hatt sin planleggingsdag mandag. Men det var denne Oslo-båten da. Har den hatt mange reisende? Det var mildt sagt god plass på aller siste avgang fra Son i ettermiddag. Men tro nå ikke at det er representativt for trafikktallene på Rute 602 sommeren 2014! Ekteparet Ragnar Øygard og Kristin Holtermann (bildet under) kunne fortelle mye interessant om dét og hva man kan bruke båten til, så å si. Det kommer vi tilbake til, sammen med store bilder og flere bilder på Herison.no. LM-foto: Svein-H. Strand


Ødbehr nominert øverst

John A. Ødbehr, her på et arkivbilde fra 2011, kan senke skuldrene etter at han nå er rimelig sikker på å bli Høyres ordførerkandidat i Vestby for tredje gang. For tredje gang blir da valget om ett år også en mannjevning mellom ham og Aps Tom A. Ludvigsen om selve ordførervervet. LM-foto: Svein-H. Strand

Lørdag 16.8. Oppdatert senest 12:56. (Reporter Svein-H. Strand) Nominasjonskomiteen i Vestby Høyre, ledet av Paal Jargel og Tone Yrvum (nestleder), har nå nominert ordfører John A. Ødbehr til å stå øverst på lista til kommunevalget neste år. I et nominasjonsmøte 2. september skal lokalpartiets medlemmer ta stilling til dette, samt hvem som skal stå på de øvrige plassene nedover på lista. Nominasjons-komiteen har arbeidet seg fram til valg av ordførerkandidat gjennom seks møter, og har intervjuet flere kandidater som det var kommet forslag på. Etter det vi får opplyst, var styreleder og "opprørsleder" Bjørn O. Skaug foreslått på førsteplass av Jens Hvidsten, en annen av dem som skrev under på det hemmelige "mistillitsforslaget". mot gruppeleder Stig Eyde. Gruppas nestleder og underskriver Pål Engeseth var også foreslått på førsteplass. Skaug har senere trukket seg som ordførerkandidat, etter det LM får opplyst. Etter de oppsiktsvekkende avsløringene om hemmelig møtevirksomhet for å kaste gruppelederen, står både Skaug og hans nærmeste våpendragere i fare for å falle helt ut av valglista, avhengig av hvordan grasrota i lokalpartiet mobiliserer til å delta på nominasjonsmøtet. Andre blant de ni (av opprinnelig 11) som ikke trakk sin underskrift på "mistillitsforslaget", kan risikere å havne som "fyllstoff" langt nede på lista. Konspirasjonsvirksomheten innen kommunestyregruppa har skapt vantro og sjokkbølger nedover i lokalpartiets medlemsmasse på rundt 300, og enda er ikke alt kommet fram.   

  Høststarter med parkeringsnøtt

Oppdatert situasjonsbilde, fra lørdag, foran bilforretningen på sørsiden. Parkert langs hele lengden på blokka sto fem biler, inkludert en bobil.

Fredag 15.8. Den sjeldne floken rundt parkering og varelevering i "Coop-blokka", eller "Kiwi-blokka" som den kanskje mer passende burde hete i dag, ble en vanskelig nøtt også for plan- og miljøutvalget i siste møte før ferien. Bare to saker sto på kartet, likevel ble denne saken utsatt. 25. august kommer den opp igjen sammen med fem andre saker som utvalgsleder Pål Engeseth (H) og de seks andre medlemmene skal starte med etter ferien. LES MER på samlesiden vi opprettet foran møtet 17. juni.

Hva og når på Son Kystkultursenter i sommer

Hans malesaker og en paraply

Fredag 15.8. Som sagt: Mye er blitt publisert her de siste dagene til fortrengsel andre saker som sto på arbeidslista. Søndag stengte Dørnberger-utstillingen i Galleri Soon, og vi har bilder i kø for LM og Herison.no. Det var ikke kunst alt som var utstilt, men likevel fint innenfor rammen for en 150 års jubileumsvisning. Her er noen av "Dørner"s malersaker på en hylle ved trappa opp til bildene i 2. etasje: Bl.a. en holder med pensler, tynnervæske i flasker og en veske for skisser og annet når han arbeidet utendørs. Som vi ser, skulle for mye sol ikke ødelegge for arbeidsvilkårene i den lyse årstid. En makeløs paraply mannen holdt seg med! Alt fint oppstilt i galleriet. Dette og en serie andre bilder kommer i stort format på Herison.no.

Son hele året – Son Næringsforenings kalender

 

Høyre-tips strømmer inn

 

Å feie ordfører John A. Ødbehr (t.h.) av banen som ordførerkandidat nok en gang, skal ha vært det egentlige målet for det klønete opprøret i deler av kommunestyregruppa. Han har lenge vært en torn i øyet for enkelte andre. Ikke minst for hans uanstrengte ferd på tvers av både partigrenser og sterke meningsforskjeller både  blant velgere og i den politiske hverdag. Her ombord i båten til tidligere partimedlem Hans Chr. Aakre, som i en årrekke har smelt pisken over styre og stell. LM arkivfoto: Svein-H. Strand

Fredag 15.8. Oppdatert 15:46. Tips i Høyre-saken har de siste dagene strømmet inn til LM i en grad som gjør at vi verken kan eller vil gå løs på dette omgående. Vår dekning av partiskandalen den siste uka har dessverre måttet gå på bekostning av annet stoff. Inntil videre trenger vi å gjennomgå alt som er kommet inn, samt forsøke å få kommentarer fra de fire sentrale personer i "fraksjonsgruppa": Partileder Bjørn O. Skaug (som vegrer seg mot å kalle inn til styremøte angående situasjonen). Videre: Bodil Holter (Hølen) og Eirin Stuhaug Bolle (Hølen) som sammen utformet "mistillitsforslaget" som endte i Moss Avis. Samt gruppas nestleder og leder av plan- og miljøutvalget, Pål Engeseth (Son), som også ønsker førsteplassen på valglista. I løpet av helgen vil LM likevel publisere essensen i endel sentral dokumentasjon. Senest i går kveld er det kommet bidrag til et partirammeverk som ser ut til å være oppsiktsvekkende falleferdig, og med en angst for åpen opprydding som også løper inn i Høyres sekretariat i Oslo. "Nullingen" av det skriftlige angrepet mot gruppelederen fortoner seg etter hvert bare som en forrett til nødvendige interne grep som kan bringe Vestby Høyre troverdig på banen igjen hos velgerne og i opinionen. LM vil etter hvert også vise at det ikke er bare personkonflikter som ligger bak, men også uenighet i noen viktige saker.

 

 

To timers "nullemøte" i H

Torsdag 14.8. LM har nå fått vite hvem som deltok i "brannslukkingsmøtet" i Vestby Høyre mandag 11. august og som varte i ca to timer fra kl. 19. Fra sekretariatet i Høyre deltok bare én utsending, nemlig seniorrådgiver Martin Engeset, tidligere framtredende politiker i Østfold Høyre. Fra lokalpartiet: Ordfører John A. Ødbehr, gruppeleder Stig Eyde, nestleder i gruppa, Pål Engeseth, og styreleder Bjørn O. Skaug. Eyde forlangte at det skulle føres en protokoll som skulle undertegnes av alle før man gikk fra hverandre. Dette ble akseptert under forutsetning av at protokollen ikke skulle offentliggjøres eller kopieres. Videre har LM fått vite at Skaug, oppsiktsvekkende nok, opplyste at han allerede hadde innkalt "fraksjonsgruppa" til møte dagen etter, for å diskutere utfallet av mandagens møte. LES MER.

 Stig Eyde avlyser gruppemøte 26.8.

– vil ha styremøte

Torsdag 14.8. Vestby Høyres gruppeleder Stig Eyde ser ikke lenger noen grunn til å ha det ekstraordinære gruppemøte som var berammet til 26. august. – Jeg vil i dag gi beskjed om at møtet avlyses, sier Eyde til LM. Det var bare mistillitsforslaget mot meg som sto på sakslista, og da dette nå er nullet, er det ingen grunn til å ta det opp. Men det er dermed ikke sagt at enkelt i gruppa ikke må ta konse-kvensene av det som har skjedd, tilføyer han. – Derfor har jeg anmodet flere styremedlemmer om at det snarest blir innkalt til et styremøte. Styreleder Bjørn O. Skaug har, ved forespørsel, selv ikke funnet dette nødvendig. Men hvis flere medlemmer krever å få et styremøte, så må dette berammes, understreker Stig Eyde.

Partipolitisk katastrofe!

Torsdag 14.8. Oppdatert 12:48. (Reporter Svein-H. Strand) Det ryktes nå at flere av "underskriverne" mot Høyres gruppeleder i Vestby ble fortalt at Høyre sentralt hadde gitt grønt lys da de ble oppsøkt hjemme med det som skulle bli et mistillitsforslag. Lokalmagasinet.no får i dag opplyst at det finnes et brev der sekretariatet i Høyre skriftlig avviser at de har hatt noe med dette å gjøre. Samtidig som "mistillitsforslaget" mot gruppeleder Stig Eyde nå er erklært som en juridisk nullitet, kommer det mer lys på "den andre saken": Det som sies å være en personlig trakassering av gruppas medlem Ian Christian Burman, jurist i Mattilsynet. Her er det to medlemmer av lokalpartiets styre, som også sitter i kommunestyregruppa, som må rykke ut og beklage for å unngå enda en offentlig partiskandale. Og stridighetene ser ut til å kunne fortsette helt fram til nominasjonsmøtet. Alt i alt er det en historisk sjelden partipolitisk katastrofe som tegner seg, og som kan få store følger i kommunevalget om ett år. 

 Saken er lagt død

Onsdag 13.8. Senest oppdatert 17:25. Etter det Lokal-magasinet.no får opplyst, er hele det hemmelige mistillitsforslaget mot Vestby Høyres gruppeleder trukket tilbake som et resultat av møtet mandag (se nedenfor). Det betyr at saken, som ble lekket til Moss Avis, er lagt død fra begge parter. Gruppeleder Stig Eyde skal i møtet ha gjort det klart at alternativet fra hans side var et injuriesøksmål innenfor en lovbestemmelse som har en strafferamme på tre års fengsel. Søksmål ville i så fall blitt anlagt mot lokalpartiets leder Bjørn O. Skaug i egenskap av initiativtaker til den hemmelige fraksjonsvirksomheten han innledet innenfor kommune-styregruppa i sommer. Advokat hadde allerede vurdert saken for Eyde og sto klar til saksanlegg. LM får opplyst at det er satt opp en partiprotokoll fra møtet mandag. I et notat neste dag som henviser til protokollen, har de som skrev under på mistillitsbrevet "ratifisert" den protokollerte avtalen. De to siste, Johanne Dønnestad Hauge og Ian Burman, hadde allerede i forveien trukket sin signatur.

Strategimøte i H er holdt

Onsdag 13.8. Ble alt "lagt på is" fram til møtet i den utvidede kommunestyregruppa i Vestby Høyre? Eller kan gruppeleder Stig Eyde fortsette med å renvaske seg internt og i offentligheten fram til gruppemøtet holdes 26. august? Dette er de to spørsmålene som henger i lufta etter at det mandag kveld ble holdt et lukket strategimøte i Vestby med representanter fra Høyres hovedorganisasjon. Fra lokalpartiet deltok bl.a. Eyde, lokalpartiets leder Bjørn O. Skaug og ordfører John A. Ødbehr. LM håper å få tilgang til en status om dette i løpet av dagen i dag. Vi følger generelt opp den lokale H-skandalen som vekker stor interesse, noe besøks-statistikken vitner sterkt om. Det ble siste døgn registrert 911 besøk på nettstedet.

Tilbake og Frem i Galleri Soon


Tirsdag 12.8. Med utstillingen Tilbake og Frem suser Magnus Petterson inn etter salig Dørnberger som neste utstiller i Galleri Soon, allerede fra lørdag. Som er 16. august. Og åpningen er kl. 13, hvis du vil være der. Petterson (f. 1972) er utdannet industridesigner fra Arkitekthøgskolen i Oslo, og har arbeidet som billedkunstner siden 2005. Bildene maler han på treplater med akryl, tusj, kull og pastell. Uttrykket hans har elementer av symbolikk som hentes fra erfaringer i livet, og kan være litt "streetart". Men også sart, leser vi av omtalen. Gjenstår da bare å få med at maler Magnus har deltatt på en rekke utstillinger og er innkjøpt av kunder i inn- og utland. I fall du absolutt vente: Utstillingen varer til 31. august. St.

ET SJELDENT LANGVARIG TORDENVÆR

Tirsdag 12.8. Tordenværet som i formiddag fortsatt brysker seg endel, kan være det lengste i sin "klasse" i manns minne her i distriktet. Det begynte rundt midnatt og økte i intensitet, for så avta litt over Son-Hølen-området idet uværet med kraftige regnbyger dro seg nordover. Men et stort område av luftmassene her i midtre Oslofjorden lot til å være i en sjelden lynogtorden-modus, og det blinket og skrallet stadig mer og stadig nærmere over Son sentrum. Det ble etter hvert en god idé å slå av husets hovedbryter inntil blinkene og smellene kom mer på avstand. Men så var det i gang igjen. Av og på. Og sånn gikk sikkert natta for mange, med litt søvn innimellom. Vi kan ha blitt spart for større lynnedslag med skader. Det vil vise seg utover dagen. oopserver 

Samtidsdanser "gikk i vannet"

Mandag 11.8. Han "gikk i vannet", en av danserne i forestillingen med samtidsdans under garntørka på Skjæret. En samtids-kommentar? Dette er ett av flere bilder fra fotograf Sturla Strands fangst under Sånafestivalen som nå er føyd til i serien med store bilder på Herison.no.

 Sprengkraft i H-striden!

Mandag 11.8. (Av Svein-H. Strand) Stridighetene i Vestby Høyre er så alvorlige at de har sprengkraft for organisa-sjonen lokalt, og de kan også bli advokatmat. Det kan LM konstatere på bakgrunn av utsagn fra begge de to fløyene i kommunestyregruppa som vi er blitt gjort kjent med. I tillegg til mistillitsforslaget med injurierende påstander mot partiets gruppeleder Stig Eyde (bildet), skal et medlem av gruppa som vi kjenner navnet på ha blitt utsatt for det han oppatter som alvorlig trakassering og press. LES MER.

Utsolgt på Dørnberger


Vanskelig å gjengi godt som vanlig reportasjefoto, men her er det tidligere ukjente Dørnberger-maleriet som gikk for 42 000 kroner på jubileumsutstillingen.

Mandag 11.8. På siste dag av jubileumsutstillingen i går kunne Galleri Soon konstatere at det hadde vært kjøpere til absolutt alt av Carl Dørnberger-arbeider. Fra blyantskisser til det oppsiktsvekkende lerretsmaleriet som de nye eierne av Dørnberger-huset har funnet. Maleriet, som i katalogen har navnet "Soon 1903", og som er gjort ferdig i 1921, gikk for 42 000 kroner, noe som kan vise seg å være et aldri så lite røverkjøp. LES MER. 

DETTE ER JO GANSKE ILLE DA

Søndag 10.8. På grunn av en misforståelse om tidspunkt, fikk vi dessverre ingen fotoreportasje fra gårsdagens elveekspedisjon AmaSånas, den avsluttende del av Sånafestivalen 2014. Vi hadde heller ingen reportasje fra fredagens samtidsdans i Hølen. Så dette er jo ganske ille da, og vi arbeider med å gjøre det litt godt igjen i samarbeid med arrangørene. Det kommer også flere bilder fra forestillingen under garntørka på Skjæret torsdag. Red.

Støy, støv dekker hus og biler og trenger inn

Lørdag 9.8. Som naboer er vi inneforstått med ulemper i byggeperioden på Solsiden Son. Men to ulemper kan rettes uten at det går ut over framdriften. Det påpeker Hans Chr. Aakre i et brev til byggeledelsen, og med kopi til Vestby kommune. Inneværende uke har svært støyende arbeider pågått mellom kl. 07 og 09. Byggeplassen er midt i et boligområde, og da er det ønskelig at de svært støyende arbeidene legges senere på dagen. Nå som gravearbeidene knyttet til husene i front er avsluttet, kunne kanskje bakken asfalteres eller pepareres slik at støvplagen reduseres. Som naboer er det vår lodd å bo med byggeplassen hele tiden. Dermed er vi plaget av støvet også etter arbeidstid. Støvet dekker hus og biler og trenger inn. En overflate-behandling vil derfor være ønskelig.

Høyre sentralt inn i Vestby-striden

Fredag 8.8. SISTE: Stridighetene og fraksjonsvirksomheten i Vestby Høyre er så alvorlige at partiets hovedorganisasjon intervenerer. Etter det Lokalmagasinet.no får opplyst, kommer representanter fra sekretariatet i neste uke til Vestby for å bli orientert om de faktiske forhold og eventuelt mekle før det berammede lukkede gruppemøtet 26. august. Og Johanne Dønnestad Hauge nekter nå å svare på spørsmål fra LM. LES MER. 

 SAMTIDSSPURT PÅ SKJÆRET

"Samtidsspurt på Skjæret" har fotograf Sturla Strand kalt dette bildet, så hvorfor ikke i overskriften også.

Fredag 8.8. 01:19. Oppdatert 17:15 Åpningen av Sånafestivalen 2014, med to timers samtidsdans på Skjæret under garntørka i Sonskilen, ble for de fleste tilskuerne en ny og særegen opplevelse i "dansant bevegelse". Litt pantomimeaktig til tider. For vår fotograf ble det et interessant, men krevende oppdrag på begrenset plass blant taukveiler, publikum og andre fotograferende av alle slag. Men vår mann leverer jo alltid. De to andre bildene som ble hastepublisert her i natt kan du nå se, sammen med to nye i stort format på Herison.no 

Dansestart på Skjæret

Torsdag 7.8. Det er i dag første dag for Sånafestivalen 2014. Dansingen starter kl. 19 i Son. Åpningsforestillingen er på Skjæret, rundt garntørka "Gælja". LES MER. 

Dønnestad Hauge forklarer

Torsdag 7.8. 01:25 LM gjengir her, lettere redigert, meldingen fra Johanne Dønnestad Hauge til redaktøren, som også var reporter i saken det klages på: LES MER OM DENNE OG SAKEN NEDENFOR PÅ SAMME SIDE.

– Jeg er feil gjengitt

Onsdag 6.8. Endret og oppdatert 16:46. Johanne Dønnestad Hauge (H) hevder at hun er svært feil gjengitt i mandagens oppslag i LM. LES MER OM DENNE OG SAKEN OVER PÅ SAMME SIDE.

Forener Son og Hølen

 

Bilde fra Thea Færden Bringsværds Facebook-side, publisert med samtykke. FOTO: Rolf Harald Solberg

Onsdag 6.8. Oppdatert 15:54. (Reporter Svein-H. Strand) Det er en helt spesiell kulturhendelse når den unge samtids-danseren Thea Færden Bringsværd fra Hølen og en rekke kolleger fra flere land fra i morgen byr på den tre dager lange Sånafestivalen 2014. Inkludert den avsluttende AmaSånas-ekspedisjonen lørdag kveld. Det blir forestillinger med både dans og såkalt fysisk teater flere steder, blant annet rundt garntørka på Skjæret i Sonskilen, og i sentrumsområder i Son og Hølen. Her kan du også danse med selv. Elveekspedisjonen AmaSånas fra Son til Hølen, der improviserte ting skal skje også langs elvebredden, er satt opp med 20 kanoer for 60 deltakere. Også andre kan slutte seg til med en kano, kajak eller pram. Ekspedisjonen lørdag starter ved Son Kystkulturseter kl. 15 og avsluttes i Hølen Black Box ved 18-tiden. Datteren av forfatterne Tor Åge Bringsværd og Else Færden Bringsværd klarer med dette det ingen andre har gjort gjennom historien, nemlig å forene de to nærliggende stedene i ett, stort kunstnerisk grep. Så får det heller være at Såna-navnet lever videre sammen med det korrekte Hølenselva, som begynner der elva Såna fra de indre bygder slutter. Såna er jo ikke minst en fonetisk vakkerhet sammenliknet med Hølenselva. Hele greia bygger for øvrig på Sontidsdans, et endagsarrangement som danseren Ingvild Isaksen hadde i Son i fjor. Ingvild er i år arrangør sammen med Thea.

NY FOTOSERIE: GAMLE SON-BÅTER

Tirsdag 5.8. GAMLE SON-BÅTER er en fotoserie som vi har åpnet på Herison.no i dag. Og gjett hvem som fikk legge grunnsteinen? Jo, Clare McComb med bestefar Johnnie Martins seilskøyte "Wanderer" på vei inn Sonskilen for rundt hundre år siden. Som det gikk fram av vår nyhetssak på lørdag. Men nå kan bildet ses i stort format sammen med en kort introduksjon om serien. 

Eyde: – Det foregår hektisk møtevirksomhet i det skjulte

Mandag 4.8. Det foregår hektisk møtevirksomhet i det skjulte blant underskriverne, sier Vestby Høyres gruppeleder Stig Eyde til Lokalmagasinet. LES MER PÅ SAMLESIDE.

Brukte Moss Avis til personlig politisk agenda

Lørdag 2.8. Illustrasjonsfoto: Stock.exchng. KOMMENTAR: Svein-H. Strand Som partier flest opplever Vestby Høyre til tider personlige motsetninger og politisk uenighet. Slike ting behandles over alt internt, så å si som en dynamisk del av det løpende arbeid. Sjelden eller aldri ser man at en del av den aktive politiske flokk i skjul bruker pressen til å oppnå sine mål. Det har skjedd i Eyde-saken med et skandaløst dokument og injurierende innhold som lokkemiddel. Og Moss Avis har latt seg bruke. LES MER.

Underskriverne er sterkt forankret i Høyre-styret

Lørdag 2.8. Oppdatert 10:06. "Protestantene" i Vestby Høyres kommunestyregruppe er sterkere forankret i styret enn det som gikk fram av en av LMs artikler i går. LES MER PÅ SAMLESIDE.

Ingen åpne medlemsmøter på to år under Skaug som leder

Fredag 1.8. Oppdatert 7.8. De personlige stridighetene innenfor den store kommunestyregruppa kan bli en glovarm potet for Vestby Høyre fram mot kommunevalget neste år dersom situasjonen vedvarer etter oppvaskmøtet i gruppa 26. august og nomina-sjonsmøtet i september.

LES MER PÅ SAMLESIDE.


Foto av partileder Bjørn O. Skaug: Vestby Høyre

Disse 5 deltok på møtet

Fredag 1.8. LM får opplyst at fire av Høyres 14 faste representanter i Vestby kommunestyre deltok i det hemmelige hjemmemøtet, nemlig Eirin Bolle, Bodil Holter, Jens Hvidsten og initiativtakeren, lokallagsleder Bjørn O. Skaug selv. I tillegg deltok vararepresentant Lasse Løw. Etterpå reiste man rundt og samlet seks underskrifter så å si ved dørene. Her ble det lagt tildels sterkt press på representantene. Det famøse "mistillitsforslaget" mot gruppeleder Eyde sto da signert av disse elleve: LES MER.

Høyre må takle tiårets partiskandale i Vestby

Torsdag 31.7. Oppdatert 2.8. I et angivelig mistillits-forslag mot Høyres gruppeleder i kommunestyret, Stig Eyde (bildet), forfattet i et hemmelig fraksjonsmøte hos partileder Bjørn Skaug, trekker nå den ene etter den andre av underskriverne seg. Initiativet, som kvalifiserer til eksklusjon, ble født på et møte som verken Eyde, partiets ordfører John A. Ødbehr eller de tre andre på topp i kommunestyregruppa kjente til.

LES MER.

De viktige veteranene

Torsdag 31.7. LESERBREV fra Generalinspektør for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye. 

PARKERINGSVRI på Solsiden?

Onsdag 30.7. Igjen bes det om en dispensasjon for Solsiden-prosjektet i Son. Denne gang gjelder det paragraf 3 i  parkeringsforskriften for Vestby kommune: Plassering av garasjer og parkeringsplasser. I en rammesøknad ber Jan Jansen Arkitekter AS om at den innerste plassen mot sørvest, på parkerings-plassen mellom "sjøhusene" og hus 3, blir reservert til manøvreringsareal. Plassen er nemlig utformet uten såkalt vendehammer, akkurat som tilsvarende offentlige parkeringsplasser i nærheten. For at biler skal kunne unngå å rygge ut i Sagaveien, vil et manøvreringsareal være nok i de fleste tilfeller. All parkering under bakken er faste plasser for boenheter og eventuell næring. Denne situasjonen vil ikke skille seg fra en helt alminnelig løsning for biloppstilling på en eneboligtomt der en biloppstilingsplass er i garasje/carport og den andre på plassen utenfor, mener arkitekten. – I begge tilfeller disponeres biloppstillingslassene av personer i samme bruksenhet. De vil kunne koordinere inn- og utkjøring og bytte biler ved behov, konkluderes det i søknaden.

– Forstår ikke hva de tenker

– Dette er første gang jeg hører om noen som vil parkere "anføttes" i parkeringshus, det vi si to plasser etter hverandre, slik at bakerste bil må ut først. Dette skaper helt nye opplevelser i å manøvrere i parkeringshus, og er så upraktisk at jeg forstår ikke hva de tenker, skriver nabo i Sagaveien, Hans Chr. Aakre, i en kommentar til LM.

Med et anslag av Munch

Søndag 27.7. Et av Carl Dørnbergers kanskje aller beste malerier, med et anslag av Munch i komposisjonen. Dét er blant mange verdifulle ting beboerne i Dørnberger-huset, Arne Samuelsen og Teppo Valkama, har funnet etter at de nylig arvet eiendommen i Strandgata der kunstneren bodde og arbeidet fra han slo seg fast ned i Son i 1896. Maleriet, i olje på lerret, er fra 1921 og måler 100 x 80 cm. LES MER PÅ OVERGANGSSIDE SAMMEN MED SAKEN NEDENFOR HER.

 RELEVANT ARTIKKEL Da DØRNBERGER var nabo

Utstillingsåpning og foredrag

Lørdag 26.7. Flere funn som er gjort i Dørnberger-huset, blant annet tegninger og skisser, vises i en utstilling i Galleri Soon som åpner kl. 12 i dag.

Utstillingen i anledning 150 års-jubileet for Carl Dørnbergers fødsel varer til 10. august.

LES MER.

 
Saken vi har skrevet mest om siden 2003

Onsdag 23.7. "Britannia" er den enkeltsaken LM har skrevet mest om, fra 2003 og til i dag. Og for det meste i telefonkontakt med en alltid forekommende Sigurd Coates. LES MER.

Viktig "Britannia"-dokumentar

Mest omfattende fotodekning

Tirsdag 22.7. Ny bildeserie fra Europe Week er lagt ut: Fra folkeliv og underholdning under landligga fredag. Ingen andre medier fotodekker begivenheten så omfattende som Lokalmagasinet.no og Herison.no. Lenker til samlesider:

Folkeliv og underholdning på Europe Week (store bilder).

– Eventyrlig opplevelse!

Søndag 20.7. Oppdatert senest 10:36. – Dette har vært ikke mindre enn en eventyrlig opplevelse, noe av det aller fineste jeg har vært med på, stråler ordfører John A. Ødbehr etter fredagens landarrangement for deltakerne i Europe Week 2014. – Jeg snakket med flere av de utenlandske deltakerne, og det var bare lovord om arrangementet og stedet de kom til. Så det er åpenbart flere enn meg som har fått en opplevelse for livet, tilføyer Ødbehr. LES MER.

 Hva kunne ødelegge dette da?

Rushtid foran Gjestebrygge 1. LM-foto: Svein-H. Strand

Fredag 18.7. 21:51. (Reporter Svein-H. Strand) Klokka ble 16 og den ble 17 og hadde nå kursen mot 18-tallet. Kommer ikke båtene da? Folk var på plass i stort antall langs hele gjestehavnområdet for å ta imot. LES MER på samleside om Europe Week 2014 i Son.

  100 veteranbåter fra ti land

Fredag 18.7. Det er ca 100 veteranseilbåter fra ti land som kommer fra Sandefjord til Son fra kl. 16 i dag. Båtene er fra fem til 15 meter lange og veier opptil 50 tonn. De vil beslaglegge alle gjestebryggene unntatt brygge 2. De største båtene ankrer opp i Sonskilen. 200.000 kroner er avsatt til å dekke utgifter og inntektstap i havna denne helgen midt i fellesferien. Det holder, mente Vestby kommunestyre og stemte enstemmig ned administrasjonens forslag om å avsette inntil 450.000 kroner til den lokale "landdelen" av jubileumsregattaen Europe Week 2014. Les mer på den fyldige samlesiden om kommunens behandling av regattabesøket.  

"Hvad Djævelen Nøler I Efter"

Nytt plakattilbud til arrangører

Fredag 27.6. PÅ PLAKATEN, en side for plakater om lokale arrangementer, ble i går opprettet på Herison.no. Mer om dette nye tilbudet til lokale arrangører kan du lese om i en introduksjon på selve siden.

Miraklene, undrene – og litt til

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. Lørdager og søndager kl. 13–18. VAKTANSVARLIG kan da kontaktes på mobil vakttelefon 979 38 621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på tlf. 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand. FOTOGRAF og vaktmedarbeider Sturla Strand mobil: 93256979. JOURNALIST, frilans, Edmund Schilvold, Moss, mobil: 45412458. Lokalmagasinet.no – nettmagasin og portal på journalistisk grunn – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter. E-POST: post@lokalmagasinet.no.

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens nyhetsmodul. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i nyhetsmodulen. Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Den nye publisereren er bestilt uten denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.
 

Oj, her er "Wanderer" i farta!


Publisert 02.08.14. Noe helt annet mellom politisk maktkamp: Skulle man sett på maken, her er sannelig båtbygger Jack M. Iversen-tilknyttede Johnnie Martins skøyte "Wanderer" for seil innover Sonskilen en vinterdag for... tja, rundt hundre år siden. Eller som det kort og greit står står i e-posten fra kollega Clare McComb, som leserne husker fra hennes besøk i Son i fjor høst, senest som reporter under Europe Week 2014 nylig: "THIS IS MY BESTEFARS BOAT "RE wW1" Indeed! Clare jobber nå intenst med mye båtstoff for flere seilmagasiner og Lokalmagasinet. Vi tilføyer bare her at bildet vil bli lagt ut i maks størrelse 750 pixler på Herison.no.

[14.08.2014]
EUROPE WEEK en sommerhøydare

Publisert 09.08.14. Sommeren 2014 vil bli stående som en av de fineste på svært mange år, og lokalt har besøket fra veteranseilbåtene i hundereårsmarkeringen for Europe Week vært et absolutt høydepunkt. Ikke minst for de knipsende blant oss. For oss i LM såpass mye å se igjennom, velge ut og redigere at vi sitter med en bra stor upublisert restanse. Denne vil komme til syne blant annet i gallerivisninger når det har roet seg litt i sommerbyen. Dette bildet av "Buschemai" fra Flensburg, med mannskap som lesker sine struper ved Gjestebrygge 1, bare som en forsmak. LM-foto: Svein-H. Strand

[12.08.2014]
Glimrende Paus på Oliven

Promoteringsfoto fra manager.

Publisert 30.07.14. Det var en mektig voksen landstrubadur Ole Paus som i går var sommerkommet til Olivenlunden på Café Oliven i Son sammen med sine eminente medmusikere (bildet) Håkon Iversen (bass, t.h.) og Børge Petersen-Øverleir på diverse gitarer. Det var også et voksent og forventningsfullt publikum som fylte kafeens trange uteareal, med både serveringsbord og scene, til det bare var ståplasser igjen. Fra dem kom ikke den sedvanlige hyling og hoi-ing, men god gammeldags applaus som ble til langvarig og massiv trampeklapp til slutt. En sjeldenhet i Olivenlunden! Etter å ha utviklet sitt konsept med melodidrevne gode tekster ikledd satire og humor gjennom mange tiår, i og om et land og et folk i endring, står Ole Paus nå fram som en unik kunstner på sitt felt. Og igjen: For noen eminente musikere han reiser rundt med! Superlativene går både på arrangementer og framføring, med mye virtuost gitarspill, som passer det vokale budskap som hånd i hanske. Her har det åpenbart vært et gjensidig berikende samarbeid foran årets sommerslepp. Det glimrende resultatet går helt ned til settingen på lydanlegget: Krystallklart og rent på et volum som er vennlig mot både det nærmeste publikum og strøka utafor, om det må få være lov å si. Velkommen tilbake enda en gang Ole & Co.! St. 

[05.08.2014]
Båter gir sommerrush til LM!


Publisert 24.07.14. LM-foto fra Europe Week 2014: Svein-H. Strand

Alle sommerrekorder faller som fluer når vi ser på besøkstallene for Lokalmagasinet.no de seneste julidagene. Det handler kort sagt om båter, seilbåter. Eller om du vil: Satsingen på bilder fra Europe Week 2014 gir god uttelling. På toppen av dette kom så "Britannia"-saken i går, det vil si vår omtale av Ann Coates` NRK-dokumentar kvelden før. Tallet på unike brukere, det vil si IP-adresser for pc-er, nettbrett osv., økte da med ca 50 til temmelig nøyaktig et halvt tusen fra dagen før. Mye trafikk ble sendt til LM fra andre nettsider, blant annet fra en prateside om båter der vi også fant noen hyggelige kommentarer og anbefalinger av Lokalmagasinet.no. Takk for det! Alt i alt ble det i går gjennomført 773 besøk. Tendensen nå er at vi ender på godt over 20.000 besøk i juli – et uhørt tall for den store feriemåneden tidigere år. 

[06.08.2014]
Blant verdens vakreste

Publisert 21.07.14. LM-foto: Svein-H. Strand. På Dampskipsbrygga fant vi hun som går for å være en av verdens fineste klassiske seilbåter, nemlig "Eileen II" som tilhører Peder Lunde jr. Båten ble bygget i Glasgow i 1934, veier 80 tonn og har 300 kvadratmeter seil å rutte med! Vår OL-medaljør i Flying Dutchman-klassen i Roma-lekene i 1960 er ennå aktiv seiler og tilbyr charterturer med "Eileen II" fra base inne ved Oslo. Vår engelske kollega Clare McComb fikk lørdag et lengre intervju med Peder Lunde jr til et av de tre seilmagasinene hun representerte under Europe Week 2014. Vi håper å kunne bruke noe av dette som ledd i helgens hyggelige reportasjesamarbeid. Intervjuet endte for øvrig med at Clare fikk skyss ombord i "Eileen II" innover til Oslo sammen med Europe Week-båtene søndag. 

[06.08.2014]
Dramatisk regattastart

Foto: Clare McComb

Publisert 17.07.14. Ved 16-tiden i morgen ventes båtene i jubileumsregattaen Europe Week 2014 for klassiske seilbåter å ankomme Son. Starten i Sandefjord i går ble dramatisk da norske "Mosquito" og den tyske 7-meteren "Star III" kolliderte. "Mosquito" sto i fare for å synke, men ble brakt til land havn etter en mønstergyldig redningsaksjon. Den ble fulgt fra pressebåten av vår engelske kollega Clare McComb som LM-leserne vil huske fra hennes besøk i Son i fjor høst. Hun er akkreditert for å dekke regattaen for flere båtmagasiner og har gitt LM rettigheter til å publisere blant annet dette bildet. "Mosquito" ble sendt med lastebil for å bli reparert ved et båtbyggeri utenfor Tønsberg. Båten ble bygget til det tilsvarende arrangementet i 1914 og ble restaurert så sent som i 2005. "Star III" fullførte seilasen og endte som nummer seks i sin klasse. 

[06.08.2014]
Vi måler VALGVINDEN

Publisert 10.07.14. Det er bare litt over ett år til neste kommunevalg, og hvordan er det politiske Vestby-barometer? LM har sin egen sone på nettsamfunnet Origo, og på Son-sonens avdeling STEMMESTAD, som ikke har vært i bruk på lenge, spør vi fra i dag hvilket parti som ville fått din stemme dersom kommune-valget i Vestby var i dag. Den løpende "avstemmingen" er anonym, også overfor sonens administrator. Origo-systemet bare teller avgitte stemmer til hvert av partiene som er oppført, det viser ikke løpende resultat i prosent. Meningsmålingen vår er tenkt å vare helt fram til valget. Deltakerne kan endre sin stemmegivning, men Origo-systemet følger med og forhindrer at det fra hver IP-adresse krysses av for mer enn ett parti. Bli med!

[20.07.2014]
Herison.no haler innpå

Publisert 08.07.14. Illustrasjonsfoto: Stock.exchng Med sommer-aktuelle sider som På plakaten Sørlandsk i Kjøvangen og Rutetabeller holder trafikken på vår avlegger Herison.no seg overraskende høy. Dette til tross for at det er en Beta-versjon som er under oppbygging. Den varslede nyhetsgrabbingen er heller ikke kommet i gang, grunnet sykdom hos leverandøren. Likevel: På verdensrankingen hos Alexa er Herison.no i dag nr. 234.635. Mens Lokalmagasinet.no i en litt sommerstille publiserings-periode er falt til nr. 201.440. Til sammenlikning: Moss-avis.no er nr. 204.744. Vestbyavis.no ser fortsatt milliontallet, på plass nr. 1.022.276. Vær ellers klar over at du inntil videre må ha med skråstrek-tillegget /ipub i adressen for å få direkte treff på Herison.no. Altså www.herison.no/ipub. Uten dette tillegget får du ingen vellykket forespørsel til serveren så lenge nettstedet ligger på nettet i en Beta-versjon under oppbygging.

[20.07.2014]
Chris Thomas King i Olivenlunden
Publisert 07.07.14. Foto: Wikipedia. Det må trygt kunne sies å være sommerens underhold-ningssensasjon i Son når den amerikanske blues-artisten Chris Thomas King (bildet) i morgen spiller i Olivenlunden hos Café Oliven. King regnes som en pionér innen sammen-smeltningen av rap og blues, har solgt over ti millioner plater i USA og har blant annet fått en Grammy-pris. Skuespiller er han også, blant annet hadde han en rolle i den Oscar-vinnende "Ray", om musikklegenden Ray Charles.
[18.07.2014]
Dette er sommerutstillerne

Publisert 27.06.14. Åpningen er altså i morgen, og her er en presentasjon av de to som stiller ut arbeider på Vestby Kunstforenings tradisjonsrike sommerutstilling i Soon Seilforenings lokaler. Hovedutstiller Anne-Karen Helly Hansen er kunsthåndverker og billedkunstner,  utdannet ved Århus Kunstakademi (1973) og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (1976-1980). Hun er tildelt ulike stipendier og har deltatt på mange utstillinger. Som keramiker er Anne-Karen Helly Hansens motivasjon først og fremst kjærligheten til leira, et materiale som for henne alltid innehar nye muligheter. Hun jobber hovedsakelig med skulptur, men å lage bruksting er også en viktig del av hennes kunstnerskap. Disse ulike arbeidsmåtene, den langsomme modelleringen og arbeidet på dreieskiva, utfyller hverandre. Både kropper og kopper har overflater som roper etter farger, mønstre og mange detaljer som kompliserer prosessen, men som for henne har blitt helt nødvendig. Alle personene hun lager har sin egenart, og hennes ønske er at alle disse uttrykkene vil vekke interesse og nysgjerrighet hos tilskueren. Akin Duzakin er opprinnelig fra Tyrkia. Etter å ha fullført sin utdanning i industridesign i hjemlandet flyttet han i 1987 til Norge. Duzakin har studert videre på Statens Håndverks-og Kunstindustriskole i Oslo hvor han tok hovedfag i 1994. Han har siden arbeidet som bokillustratør, hovedsakelig med bøker for barn og ungdom. Han er lidenskapelig opptatt av bildeboksjangeren og dens evne til å fange hele familiens interesse. Arbeidet har gitt ham Brageprisen to ganger for bildebøker laget sammen med Liv Marie Austrem, og Kulturdepartementets premie for illustrerte bøker. I 2006 mottok han Bokkunstprisen for sitt mangeårige arbeid som bokillustratør. Noen av arbeidene er innkjøpt av Nationalbiblioteket.

[15.07.2014]
1-10 av 1767 Neste >>JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG. Tlf. 64 95 31 51
Kontaktskjema for meldinger til redaksjonen.
 

 

ORD FOR ALLE DAGER


Dagen i dag | Lokalt værvarsel | Lokalværet på svensk | Nøyaktig klokke | Verdensuret | Kalender | Vannstand Son | Aftenpostens 100 siste | Avisforsider

Reklame:

Åpningstider Kiwi Son

Åpningstider Kiwi Sletta

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 

og veiviser:

Kvasir-treff på LM-artikler
Hollenderstaden i profil
LM Hovedstadspuls

Gamle bilder fra Son | Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

LM Innenfor byporten

Moss havn, værdata. |
Drøbaksundet, værdata. | Blåskjellvarsel |

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

Follo politidistrikt

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand
 

 
Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com
* Kongelig Norsk Båtforb.
* Batliv.no
* Seilas.no
* Klassisk Treseiler Klubb
* Seilmagasinet.no
* Fullriggeren "Sørlandet":
* Havseilerklubben
* Maritimstart.no   
*
Foren. for fartøyvern      
*
Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

SVINESUND–VESTBY–OSLO

VAKRA VÄSTKUSTEN

Dynamisk kart, Västra Götaland, på Maps.google.co

Kart, kommunene i landskapet Bohuslän, på Hem.fyristorg.co

Aviser i nordlige Västra Götaland:

STRÖMSTAD: Strömstad Tidning, tre dager i uken; ingen nettutgave.

UDDEVALLA: Bohusläningen, med lokale avdelinger. Bohuslaningen.se

VÄNERSBORG: TTELA, ttela.se

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.    

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. Lokalmagasinet.no hadde i 2007 60000 besøk, og i 2008 85000 besøk. I 2009 nådde vi såvidt 100 000 besøk. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000 besøk for året.

Lokalmagasinet.no
Postboks 160, 1556 SON - Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621.

E-post: post@lokalmagasinet.no

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr.: 946123048. ANSVARLIG REDAKTØR OG UTGIVER: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på Lokalmagasinet.nos sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver. Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider. Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt. Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept. I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland