www.lokalmagasinet.no NYHETER Ti. 11. des. 2018
Meny

Husk vår e-postadresse: post@lokalmagasinet.com

Lurveleven på Fb om nytt bolighus


En "parkert" ekstern harddisk kan romme så mangt. Allerede for snart tre år siden utarbeidet arkitekt Michael Batchelor "forslagstegninger" for hvordan tomten kunne bebygges. ØVERST: en av tegningene, mot vest, som fylkeskommunen fikk til vurdering og kommentar. Tegninger ble også sendt LM til orientering. UNDER: Fasade mot vest i forslaget som følger nabovarselet. LM vil publisere flere tegninger over helgen.

(09.12.18. Oppdatert med tegninger 23:01) (Av Svein-H. Strand) En boligtomt med eget bruksnummer tilknyttet Woldegården i Storgata 24 ble for et par år siden solgt fra Woldegården AS til to personer i “bygg- og anleggsbransjen". Den høytliggende tomta på fjell hadde da vært for salg på det åpne marked i noen måneder. Den kjente og respekterte Son-arkitekt Michael Batchelor, beboer i gården, laget da tegninger for hvordan tomten kunne utnyttes med en stedstilpasset bolig.

► Tegninger ble sendt til Akershus fylkeskommune, til orientering og kommentarer. På bakgrunn av tilbakemeldingen ble nye tegninger laget og sendt til visning i fylkeskommunen, som også er Riksantikvarens representant i lokale saker.

Men nylig kom det nabovarsel fra de nye eierne med tegninger for en blokkliknende bolig med flere leiligheter og et utseende som ikke på noen måte hører hjemme i dette antikvariske spesialområdet.

► Alene antallet nødvendige dispensasjoner fra regulerings-bestemmelsene er så mange at det nok blir å "gå tilbake til start". når fristen for å kommentere nabovarselet er utløpt. Det er da den reelle saksbehandlingsprosessen starter, administrativt og politisk.

"FORTIDLIGFØDT" DEBATT PÅ FACEBOOK
Tegningene fra nabovarselet ble før helgen lagt ut på Facebook-gruppen "Soon vels venner", der styreleder i Soon og Omegns Vel, Jon Warhuus er administrator, uten noen informasjon om bakgrunnen.

Av dette er det blitt et lurveleven med negative kommentarer fra gruppemedlemmer. Det manes bl.a.til kamp for å stanse hele projektet. Altså å forhindre at tomten blir bebygget. I formiddag toppet det seg med påstander om at det dreier seg om grov tomte-spekulasjon!

► Boligprosjektet har naturlig nok ikke vært styrebehandlet i Soon og Omegns Vel på dette tidlige stadiet.

Tomten ble fradelt fra "hovedbruket" for flere tiår siden. Etter salget har den fått ny adresse, Storgata 16 a.

I Woldegården AS eier Christian Batchelor, sønnen til Badi og Michael Batchelor, alle aksjene og er daglig leder og styreleder. Hans foreldre bor der. Christian vokste opp i Spinnerigården, og har leilighet i Woldegården, men han har selv i en årrekke vært bosatt med familie i London.

Historisk julegave!

(07.12.18. Oppdatert senest 15:48) (Reporter Svein-H. Strand) Gjør klar for å ta imot en i dobbelt forstand historisk julegave til Son: På selveste Julaften blir det åpnet for tilang til en digitalisert utgave av Son Leksikon, Encyclopaedia Sonensis, fra 2002, med tilgang fra Vestby Historielags nettside. Digitaliseringen er utført høyst fagmessig av Nasjonalbiblioteket.Illustasjonen viser hvordan storverket ble presentert da salget startet.

► En ekstra verdi er et supplement på nesten 100 sider som leksikonets redaktør Ivar Gudmundsen har skrevet. Supplementet har aldri vært publisert etter at det ble avsluttet i 2014.
Til Lokalmagasinet.no forklarer historielagets leder Jørn Svendsen (bildet) hvordan man "kommer inn" til sakene fra hjemmesiden deres:

Ved å åpne filen og trykke ctrl + f kommer det opp et lite søkefelt oppe til høyre på siden. Der vil alle ord og navn i boken være søkbare. Dette er en helt ny dimensjon i bruken av leksikon, understreker han. LES MER.

LYSENE tent i duskregn

(Søndag 02.12.18) Julemarked i går, juletretenning i dag med gang og sang rundt et høyt og flott tre fra den lokale granskogen. Soon Etter Frokost spilte, med forsterkninger fra Såner Skolekorps. Ja, Son torg er stedet når adventstiden atter en gang banker på, trer inn og ber om å få spre glede og forventning hos store og små. LES MER og se større bilder på samleside om adventsstart (torgdagen lørdag og søndagens arrangement på torget.

HO-HO – JULEÅPENT!


(29.11.18) (LM-foto: Svein-H. Strand) Santalex (bildet) melder: ÅPENT på Son Kystkultursenter de tre første helgene i advent. Og for et program! Fredag-lørdag-søndag kl. 12-18:

► Lørdag 1. og søndag 2. desember har Vestby Husflidslag JULEMESSE i Jostushuset.
► Lørdag 8. desember er Den Store Julegrøtdagen! Får alle mandler?
► Søndag 9. desember: AUKSJON av bilder fra sommerens utstilling "Sommermalere i Son".
► Fredag 14, lørdag 15. og søndag 16. desember blir det JULEBRUKTMARKED og Åpen café med varm sjokolade, gløgg og verdens beste rømmevafler i Son! På et Julepresangverksted kan du faktisk lage julepresengene selv, i alle fall noen av dem.

Og så sannelig, alle dager: En JULEUTSTILLING av leker fra 1900-tallet med tittelen "Er det noen snille barn her?"

Hallanderiet AVVIKLES

Kongens fortjenstmedalje TIL DAG LARSEN
(Ekstern lenke)

SAMLET om Huitfeldtgården

(17.11.18) Alt stoff om "nye Huitfeldtgården" så langt er nå samlet på én side. Dit legger vi selvfølgelig også oppdateringer som er i arbeid.

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.
Kulturhistorisk verdifullt dokument!

Kulturhistorisk verdifullt dokument!

(05.12.18) Filmen med gårdsarbeider Eugen Røedshagen, som vises i Vestby i morgen torsdag, kan være et verdifullt kulturhistorisk dokument. Og kanskje ikke bare lokalt. Røedshagen døde i 2013, året etter at opptakene ble gjort. Intervjuer er lokalhistoriker Henning Karlstad, Hølen, mens fotograf og produsent også denne gang er Vestby Historielags Jørn Svendsen. En introduksjon om de utfordringer Eugen møtte allerede på folkeskolen er blant det som nå står å lese PÅ PLAKATEN.

SISTE: Hele portrettintervjuet med Eugen Røedshagen er til utlån som DVD på bibliotekene i Vestby!
[09.12.2018]
En arbeidsmann av de sjeldne!


(04.12.18) (Foto: Jørn Svendsen) Eugen Røedshagen arbeidet som "fullgod mann" på flere gårder i Vestby fra han var 12 år gammel. En arbeidsmann av de sjeldne! I 2012 ble Eugen portrettert på film av Vestby Historielags Jørn Svendsen. Nå kan hele filmen ses i Forpakterboligen på Vestby Pestegård torsdag 6. desember kl. 19.
[09.12.2018]
FIRE ÅR SIDEN DET "TOK AV"
(24.11.18) Om kvelden 2. desember 2014 tok den alvorlige striden i Vestby Høyre på en måte helt av. En sterkt vinklet reportasje i nettutgaven av Moss Avis tok stilling mot partiflertallet slik det ytret seg i nominasjonsmøtet dagen før. Dette ble fulgt opp og forsterket over to sider i papirutgaven 4. desember. 5. desember publiserte nettutgaven et stort oppslått innlegg av Thor E. Ombustvedt fra partiets nominasjonskomité, med voldsomme angrep på den nye ledelse i partiet. Ombustvedt var da nyinnmeldt i partiet, og ønsket å påvirke nominasjonsprosessen. Etterpå meldte Ombustvedt seg ut og kom inn på lista til Høyre-utbryternes Vestby Bygdeliste. Han ble innvalgt og er i dag et viktig medlem i plan- og miljøutvalget. På DENNE SAMLESIDEN står fem oppslag om det oppsiktsvekkende som skjedde i løpet av noen desemberdager for fire år siden.
[02.12.2018]
Filmintervju: BORGHILD PEDERSEN


(21.11.18) I serien filmintervjuer med folk som har mye å fortelle fra et langt liv i bygda er turen kommet til Borghild Pedersen, født Kaxrud. Filmen vises i Forpakterboligen i Vestby, torsdag 22. november kl. 19. Borghild arbeidet i mange år på kommunens sentralbord og har mye å fortelle både om seg selv og sin musikerfamilie. Velkommen inn! Vestby Historielag, Jørn Svendsen

[25.11.2018]
En av de eldste soninger er gått bort

(29.10.18) Inger Hermansen, en av de eldste soninger, er gått bort og bisettes fra Strømbråten kapell i morgen kl. 10:30. Inger ble født i juni 1924, så hun oppnådde den anseelige alder av 94 år.

(Foto: Privat) Hun var uten tvil en av dem som hadde mest kunnskaper om Son – og dét langt tilbake i tid. Annerledes kunne det vanskelig bli når hun var gift med lokalhistoriker Ivar Hermansen. Han gikk bort i 1991, 74 år gammel, så det ble mange år som enke. Men med to barn – og etter hvert barnebarn og oldebarn – ble hun midpunkt i en familie som også teller en søster. Hun var blant de mange kvinnene som i årevis jobbet i skift på telefonsentralen som var den sentrale institusjon i Son fram til nedleggelsen i 1975, da den moderne telefontid også nådde hit. Inger Hermansen var bosatt på Son eldre-senter de siste årene av sitt liv. Hun døde 18. oktober etter en tids sykdom. Fred over hennes minne. Svein-H. Strand


[02.11.2018]
Hvem som foreslo hvem
(20.10.18) "Nabohjelpen" var godt til stede på passende plasser da Vestby Høyre holdt sitt nominasjonsmøte for å velge ordførerkandidat på demokratisk vis. Fra Ås Høyre stilte Nils H. Sopp som møteleder. Og som referent: Bente Krystad Heiersjø fra Frogn Høyre.

LM har fått spørsmål om hvem som satte fram forslag på de tre alternative kandidatene. Og vi kan fortelle at den som foreslo Pål Engeseth som alternativ til kandidaten valgkomiteen hadde innstilt på, var Sveinung Eggen.

John Ødbehr, som senere trakk sitt kandidater, ble foreslått av Erik Kjus. Og benkeforslaget på Jan-Henrik Flatla Palnes kom fra Nina Eikås Olsen.

Valgkomiteen som måtte tåle tap for sin kandidat Hilde Merete Feragen besto av Rolf Bækkedal (leder), Nneka Okoye (nestleder), Nils Aage Jegstad, Magnus Hammond-Moe, Eddy Kobbel og Judith Karin Adolfsen.

[24.10.2018]
God medlemsvekst i Soon og Omegns Vel
(09.10.18) Medlemstallet i Soon og Omegns Vel har nå en økende tendens, noe vi håper vil tilta, forteller den nye lederen Jon Warhuus til LM. Flere nye medlemmer kom det også på vellets folkemøte nylig.
 
Velkommen til vellet! Pris for medlemsskap per år tilsvarer ikke mer enn prisen på to flasker vanlig rødvin, som han sier.

‒ Formålsparagrafen er å "..arbeide for å ivareta Sons særpreg og innbyggernes felles interesser", tilføyer Warhuus.

Han viser også til Facebook-siden Soon vels venner og hjemmesiden www.soon og omegns vel.no.

Flere spør om hvem som var innleder og ordstyrer på folkemøtet. Han heter Kim Gunnar Helsvig, Sonsvenn gjennom flere tiår og med doktorgraden i historie.
[17.10.2018] Les mer
Dagny Presterud (97) forteller


(03.10.18) Vestby Historielags dokumentarfilm-produsent Jørn Svendsen er i farta igjen. Denne gang byr han på opptak med 97 år gamle Dagny Presterud (bildet; fra filmopptaket) som forteller historier fra gamle dager.
[05.10.2018] Les mer
Farvel til mangeårig reklamebanner
(01.10.18) Vi sier ved månedsskiftet i dag farvel til et reklame-banner som har satt sitt visuelle preg på forsiden av Lokal-magasinet.no i mange år. Vi har relativt få reklamebannere, og de fleste har lang fartstid her. Ett av dem er imidlertid det eneste som har stått helt uendret siden 2012, da arkitekt Riiser Thalbergs dukket opp i februar måned.

Arkitekten med base i Moss har gått over i pensjonistenes rekker etter noen år "på overtid", som han sier, og tar ikke lenger et eneste oppdrag, stort som lite. Grunnlaget for et fortsatt kundeforhold med LM er dermed borte. Borte blir også banneret med lenke til arkitektens hjemmeside i løpet av dagen i dag.

Samtidig starter jakten på en erstatning, en profilannonse eller to som tåler lang liggetid og som kan bidra med sitt til å dekke grunnleggende utgifter for å holde LM på nettet. I løpet av et års tid har vi mistet to bannere i høyremargen med lenke til Facebook-side, og vi skal også erstatte disse. Interesserte kan ta kontakt om priser og øvrige vilkår. For lang liggetid har vi en hyggelig fastkunderabatt.

Svein-H. Strand, daglig leder Strand Prinfo
[02.10.2018]
"Skreddersøm" på enkleste vis

(06.09.18) Sammen med leverandøren arbeider vi nå med å forenkle bruken av publiseringsløsningen vi har kjøpt som "skreddersøm" for LM. Denne har vist seg å være tidkrevende å lære og har forsinket overgangen med mange måneder. En enklere måte å bruke publiseringssystemet på, kan være godt nok i overskuelig framtid. Det blir da de fem siste sakene som skal frontes på forsiden, med lenke og eventuell illustrasjon. Ikke veldig ulikt hvordan dagens forside er organisert, men den lange venstre-margen med lenker til arkivsaker faller bort. Sakene som har vært vist på den nye forsiden går inn i et arkivsystem som det blir lett å orientere seg i.

[02.10.2018]
1-10 av 2049 Neste >>Siden har nå 855 følgere.
Nyheter fra periode med tekniske feil

REKLAME

MISTET BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

 

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014. 260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk 541.000.

Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland