www.lokalmagasinet.no NYHETER Ti. 2. sep. 2014
Meny
 
 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©.

Ingen steder er
spennvidden så stor!

Satser "alt" på å kapre NYE MEDLEMMER

Mandag 1.9. (Av Anita Elsrud Lauvli) I morgen tidlig fylles Sonsveien stasjon opp med rødkledde. LES MER.

Historisk eierskifte i dag

I Hotellbakken, som den ble kalt i forna dager: En sosial institusjon og et karakteristisk landemerke i gamle Son. Mon tro hvor mange tusen som har tatt veien inn hit gjennom 44 år under Elin og Bengt Knolls regime.

Mandag 1.9. Det er et historisk eierskifte som finner sted i Son i dag, ja faktisk Sons-historie, da Thor Einar Johansen fra Vestby overtar Son Kro, med Merethe Eriksen som daglig leder. For å drive videre som i dag. Den lokale sosiale institusjon av rang har i hele 44 år vært eid og drevet av ekteparet Elin og Bengt Knoll. På jevn og stø flerbrukskurs i alle år: A la carte restaurant fra formiddagen av, med både tradisjonelle innefaciliteter og utearealer med storslagen utsikt utover Sonskilen og strøka utafor. Pub i den eldste delen, fra 1600-tallet. Catering. 2. etasje med lokaler for møter og andre private tilstelninger. Med få ansatte og Bengt i jobb også på kokkelinja ved Vestby videregående skole i en årrekke, noe han fortsetter med en stund til, er det en makeløs personlig arbeidsinnsats de to har nedlagt. Det er derfor full dekning for å si at de med dette har avhendet sitt livsverk. Et livsverk som det er grunn til å kalle beundringsverdig. Apropos dekning: Vi ligger dessverre på etterskudd med denne saken, så vi snur det på hodet og satser på å være først med en reportasje etter eierskiftet og med en magasinvinkling som forhåpentligvis, på sitt vis, også kan gå inn i Son-historien. Raust med plass er allerede satt av på Herison.no. Inntil saken er i boks, gjenstår å takke vertskapet for så mye gjennom så mange år, gratulere med det som ser ut til å være et på alle måter godt salg og ønske til lykke med den nye tilværelsen. Svein-H. Strand

Ingen av 14 innkalte vara kom til gruppemøtet i H

Ordfører John A. Ødbehr kunne forhindret stemmelikhet og avgjort valget av ny gruppeleder. Men i valget mellom pest og kolera, som det sies til LM, dro han heller til et møte i Danmark. Arkivfoto: Svein-H. Strand

Søndag 31.8. (Reporter Svein-H. Strand) Situasjonen i Vestby Høyre er nå så bisarr at ny gruppeleder er valgt med oppslutning fra bare seks representanter. Hele 28 stemmeberettigede var innkalt til det utvidede gruppemøtet. (14 faste representanter og deres vararepresentanter). Men bare 13 møtte, alle faste. Ordfører John A. Ødbehr dro i stedet til et møte i Danmark. Som meldt i LM, fikk Pål Engeseth torsdag like mange stemmer som Eirin Stuhaug Bolle gjennom to valgrunder, fordi én stemte blankt. Men stilt overfor muligheten til å bli ny gruppeleder etter loddtrekning, trakk Engeseth sitt kandidatur. Spørsmålet nå er om begge eller en av dem stiller opp til kampvotering mot John A. Ødbehr tirsdag. Da er det nominasjonsmøte for førsteplassen på valglista til kommunevalget 2015. Som LM tidligere har skrevet ut fra et godt kildegrunnlag, er partiet rammet av en unik personstrid som utspiller seg på tre fronter. Fram til det ordinære nominasjonsmøtet i desember, henger kulturkirkesaken i offentligheten som en udetonert bombe over Pål Engeseth og hans amisjoner om en ny periode som toppfigur i partiet. LM har fått innsyn i dokumenter som viser at Engeseth, som leder av byggekomiteen, har ført partiet bak lyset. Dette gjelder hvor store byrder kommunens forpliktelser beløper seg til i kulturkirkesaken. At Engeseth i ettertid har beklaget dette, skulle man etter fleres partifellers mening ikke tro. LM er nå også blitt tilbudt innspill til kulturkirkesaken fra en kilde utenfor partiet.

   FRILUFTSLIVETS DAG PÅ ØDEMØRK

 Søndag 31.8. 08:36. Det årlige arrangementet Friluftslivets dag arrangeres av Vestby Turlag på Ødemørk I DAG kl. 11-15. Det blir som vanlig en hyggelig dag i skogen for store og små. Ta med familie og venner. Opplev skogen som nå bugner av sopp og bær, lyder oppfordringen. Det blir soppkontroll, biologisk rusletur, natursti for de minste, eventyr i lavvoen, innføring i geocaching, varm grill og åpen kafé. I tillegg går det an å hilse på spælsauen som er på beite der oppe. Ikke lite dette her, men utillatelig sent fra LMs side. Pressemeldingen kom relativt sent mens vi hadde våre problemer med produksjonsutstyret. Til det siste håpet vi å få med arrangørens fine plakat, men den gang ei. Kom dere nå bare opp til Ødemørk da! St.

HV får 22 ambulanser

Lørdag 30.8. HV-distriktene får i løpet av høsten i alt 22 moderniserte ambulanser som har stått nesten ubrukt i ulike fjelllager.

"Prosjektet Kolåsveien" utvides mot nord

Fredag 29.8. Plan- og miljøutvalget løste tilsynelatende greit opp i kabalen i forbindelse med den såkalte "mindre endring" av reguleringsplanen for Son havn nord. En sak som politikerne utsatte i forrige møte og hadde hele sommerferien til å tygge på. Se samleside som ble opprettet foran møtet 17. juni. Et fellesforslag i to punkter fra Tom A. Ludvigsen (Ap) fikk sju stemmer, mens ingen da stemte for rådmannens innstilling på vegne av bygningssjefen. Det enstemmige vedtaket lyder: "1. Prosjektet Kolåsveien utvides mot nord. Reguleringsplanen må også omfatte en ny snuplass for buss, en ny bussholdeplass samt en løsning for vareleveransen for Kiwi. 2. Mellom port til bilforretning og kryss med Sagaveien reguleres det inn to parkeringsplasser på 4,7 meter". Vi bygger ut denne saken på Herison.no med en rekke store bilder fra det aktuelle området. 

Stemmelikhet og nær loddtrekning

Fredag 29.8. Oppdatert senest 11:52. (Reporter Svein-H. Strand) Ytterligere detaljer kommer nå om dramaet i Vestby Høyres kommunestyregruppe i går kveld. Ordfører John A. Ødbehr var ikke til stede. Ødbehr valgte i stedet å delta i et kommu-nalmøte i Danmark. Ødbehr skal mislike svært sterkt valget av ny gruppeleder og hvordan Eirin Stuhaug Bolle ble valgt. Det skjedde i to valgomganger der begge endte med likt stemmetall: Seks for Bolle og seks for Pål Engeseth, mens én stemte blankt. Det skulle da vært gjennomført loddtrekning, men Engeseth trakk seg. Dermed hadde Vestby Høyre valgt sin nye gruppeleder – i utgangspunktet for resten av perioden. Men det vil ikke overraske noen dersom gruppa før valget neste år må ta stilling til et mistillitsforslag mot Bolle. Så sterke er de personlige motsetningene i kommunestyregruppa. Engeseth fortsetter som gruppe-nestleder, noe Bolle sier seg glad for i en pressemelding som er sendt ut i formiddag.

Bolle gruppeleder etter valgthriller hos Vestby Høyre

Torsdag 28.8. Foto: Vestby Høyre. Eirin Stuhaug Bolle fra Hølen (bildet) ble i kveld valgt til ny gruppeleder for Vestby Høyre etter en valgthriller uten sidestykke. Bolle nedkjempet Pål Engeseth, Son, som takk seg etter to valgrunder. Det ble også stemt blankt. LES MER.

Bolle eller Engeseth ny gruppeleder i Høyre?

Torsdag 28.8. Oppdatert 08:55. (Reporter Svein-H. Strand) Kveldens møte i Vestby Høyres kommunestyregruppe blir det første ordinære siden den oppsiktsvekkende personstriden som hadde ulmet lenge, brøt ut for halvannen måned siden. Når alle de 14 innvalgte fra kommunevalget i 2011 nå samles, er det i forveien bare én ting som er sikkert: Stig Eyde har av egen vilje trukket seg som leder for å bidra til å skape ro, samtidig som gruppas "fraksjonsleder" Bjørn O. Skaug trakk seg som styreleder i partiets lokalforening. En fraksjon som har hatt mildt sagt irregulær møtevirksomhet, har utnevnt gruppas nestleder Pål Engeseth til "konstituert gruppeleder". Men nå viser det seg at den interne maktkampen utspilles på tre fronter. Engeseth kan i kveld derfor få konkurranse av fraksjonsgruppas Eirin Stuhaug Bolle. Bolle har store ambisjoner også inn mot nominasjonen foran neste års kommunevalg. Her kan vi nå opplyse at det bare er ordførerkandidat som skal nomineres på møtet 2. september. Dette er i tråd med en ny bestemmelse i lokalforeningen. Nominasjonskomiteen har i forveien foreslått John A. Ødbehr som partiets ordførerkandidat for tredje gang. Nominasjonsmøtet for alle de øvrige plassene på valglista er ikke før i desember, får LM opplyst.

Helaftens med "Kjelvis" Hovde

Onsdag 27.8. Soon Viseklubb starter høstsesongen torsdag 11. september kl. 19:30 med besøk av Kjell Hovde. Han er en skikkelig entertainer som tidligere hatt stor suksess hos oss på Âpen scene. Nå kommer han endelig med et helaftens program. Kjell Hovde liker å bli omtalt som "Kjelvis", er en kløpper til å dra i gang allsangen, og skrønene hans nytes best etter at barna har lagt seg! Denne høsten har vi fått booket mange suverene artister. Jeg er sikker på at det vil falle i smak hos alle og enhver. Øystein Olsen, Soon Viseklubb

Styremøte – ikke gruppemøte

Onsdag 27.8. LM fikk i går ettermiddag opplyst at det var et ekstraordinært styremøte i Vestby Høyre, ikke gruppemøte, ordfører John A. Ødbehr hadde innkalt til torsdag. Vi korrigerer dette først i dag på grunn av en funksjonsfeil i redaksjonens basemaskin siste del av dagen i går. Gruppelederen har automatisk plass i foreningsstyret. At innkallingen av Stig Eyde ble trukket tilbake, skyldes at han mistet sin plass da han trakk seg som gruppeleder. Men det er jo ennå ikke valgt ny fast gruppeleder, hvilket tilsier at jeg burde ha fått møte, sier Eyde i en kommentar til LM. Tidligere berammet møte i kommunestyregruppa, med valg av ny fast gruppeleder og gruppe-nestleder for resten av perioden, er i morgen.

INGEN KOMMENTAR!

Tirsdag 26.8. Kl. 02.27 natt til tirsdag kom ordfører John A. Ødbehrs svar på LMs spørsmål om det formelle rundt torsdagens krisemøte i Vestby Høyres styre. Et møte han personlig innkalte til. Meldingen lød: "Ingen kommentar."

Pinlig å være fra Høyre

Tirsdag 26.8. Det ble i går holdt en to timer lang avskjedslunsj for rådmann Knut Haugestad i Vestby prestegård. LES MER. 

Persondramaet i Vestby Høyre bare fortsetter

Mandag 25.8. (Reporter Svein-H. Strand) Persondramaet i Vestby Høyre bare fortsetter etter møtet i kommune-styregruppa torsdag som ordfører John A. Ødbehr innkalte til, og det brygger opp til et nominasjonsmøte uten sidestykke i Vestby-politikken. Det er ikke opplyst til offentligheten hvem som deltok. Men sikkert er det at den avgåtte gruppe-lederen, Stig Eyde ikke deltok. Eyde fikk ordførerens ordinære innkalling til ekstraordinært møte i gruppa. Den ble senere trukket tilbake i en melding fra Jan O. Svae. Det opplyser en kilde til LM. Svae er sekretær i Vestby Høyres styre. Begrunnelsen var at det nå var Pål Engeseth og ikke ham som nå var gruppeleder. Dette bekreftet Eyde selv til LM sent i går kveld. Det som var kjent for offentligheten i forveien, fordi noen lakk et statusbrev til Moss Avis, var at "fraksjonsgruppa" bl.a. hadde "oppnevnt" Engeseth til å være konstituert gruppeleder. Det hele tyder på at det nok en gang har vært møte blant medlemmer av kommunestyregruppa uten at samtlige som ble innvalgt av velgerne i 2011 fikk anledning til å være til stede. Og den irregulære virksomheten har nå også nådd partiet som sådant. På Vestby Høyres nettsted var Engeseth oppført som gruppeleder da LM tok en sjekk i går. Samtidig er rekkefølgen på partiets valgte representanter i kommunestyret radikalt endret. For eksempel står de tre øverste som ble innvalgt etter John A. Ødbehr i kommunevalget nå oppført på hjemmesiden som nummer åtte til ti. Tilsvarende har ledende fraksjonister som Pål Engeseth, Bodil Holter og Eirin Stuhaug Bolle "rykket opp". LM venter nå på at ordfører Ødbehr svarer på noen grunnleggende spørsmål rundt torsdagens møte. De ble sendt til ham som sms sent i går kveld.
Hva og når på Son Kystkultursenter i sommer

Ror i land sesongen selv om lønnskassa er tom

Lørdag 23.8. (Reporter Svein-H. Strand) Programmet for Son Kystkultursenter fortsetter som planlagt og bekjentgjort fram til sesongslutt 15. september. Dette selv om Oslofjordmuseet/Akershusmuseet per 16. august hadde brukt opp de budsjetterte 66.000 kroner i lønn til senterets to timeansatte. Det understreker en av de to, venneforeningens leder Birger Hekkelstrand, til LM etter gårsdagens oppsikts-vekkende melding i Moss Avis på nett. Den andre timeansatte for perioden 1. mai til 15. september er museumsvert Alex Johannessen. Timelønnede museumsansatte er ikke beskyttet av arbeidsmiljølovens generelle bestemmelser om oppsigelsestid med mer. Det er vi blitt fortalt fra arbeidsgiversiden, uten at vi har rukket å undersøke dette, sier Hekkelstrand til LM. Venneforeningen betaler nå selv lønn til Johannessens timer i helgene. Dette kommer fra overskuddsmidler i foreningskassa. Hekkelstrand, som er pensjonist, arbeider nå gratis i ukedagene. Dermed går det hele ihop i forhold til publikum. Folk har i sommer strømmet til senteret i rekordantall, og besøkstallet har nå passert 7000, mot 6000 i sommersesongen i fjor. Vestby kommunes bidrag til denne suksessen i sommer-Son er lusne 25.000 kroner, bekrefter Hekkelstrand til LM. Venneforeningens rundt 50 medlemmer bidrar til driften med 250 kroner hver.

Mangler sju millioner til kulturkirkebygget i Son

Lørdag 23.8. Det mangler mye mer enn tidligere antatt for å få bygget ferdig kulturkirken i Son. Etter det LM får opplyst, er det ikke "bare" tre-fire millioner kroner som mangler. Siste overslag skal lyde på ca sju millioner, og Vestby kirkelige fellesråd har startet en lobbyvirksomhet blant de politiske partier for å få fremmet et forslag om økonomisk krisehjelp fra Vestby kommune. Tidligere denne uken var fellesrådets Svein Gran i møte med Arbeiderpartiets gruppeleder Tom Anders Ludvigsen, men skal ha fått blankt nei. I nettutgaven av Vestby Avis ble det denne uken publisert et intervju med byggekomiteens leder Pål Engeseth (H). Han forsikret at det vil bli åpning som planlagt første søndag i advent selv om det mangler "atskillig" med penger. Hvor mye, ble det ikke engang stilt spørsmål om. Noe spørsmål om dette ble i alle fall ikke publisert, uvanlig nok. Engeseth er også leder i det kommunale plan- og miljøutvalget og er blant dem som har deltatt i den hemmelige fraksjonsvirksonheten mot sin gruppeleder i kommunestyret, Stig Eyde. I et fraksjonsmøte ble, som tidligere meldt i LM, Pål Engeseth "forfremmet" fra nestleder til leder i kommunestyregruppa. Fra krisemømøtet i kommunestyregruppa som ordfører John A. Ødbehr innkalte til (se nedenfor), er det ennå ikke kommet ut noe informasjon. 

Son hele året – Son Næringsforenings kalender

Høyres styreleder Bjørn Skaug kalte ordfører John Ødbehr en klovn

Torsdag 21.8. Foto: Vestby Høyre. Fra Vestby Høyres nå avgåtte styreleder Bjørn O. Skaug (bildet) har ordfører John A. Ødbehr måttet tåle blant annet å bli kalt klovn. Det dokumenteres på det heftigste i en epost som LM kjenner til. Videre kan alle som var til stede i et spesielt gruppemøte i kommunestyret bevitne at Skaug plutselig avbrøt Ødbehr midt i et innlegg og skjelte ham ut etter noter. Det er ellers offentlig kjent fra nyhets-mediene tidligere i år, at Skaug var den som først og sterkest gikk ut og hudflettet ordføreren for drikkescenen i den mye omtalte TV-serien fra sommerlivet i Vestbys fjordnære paradis Hvitsten. Dette basert på en forhåndsreklame for serien. Andre i partiet som hevet sin røst mot Ødbehr for drikkescenen, der han med bar overkropp styrter ned sjampanje, har moderert seg etter å ha sett hele den aktuelle episoden. Det gjelder blant andre Stig Eyde, i samtale med LM. 

Nytt mistillitsbrev

Stridighetene i Vestby Høyre fortsetter, og det kan være langt fram til den roen som deler av kommune-styregruppa sier de tar sikte på, bl.a. gjennom å holde det hele som "en intern sak". Samtidig lekker det fortsatt til Moss Avis. Illustrasjonsfoto: Stock.exchng

Torsdag 21.8. 07:24. Oppdatert 07:36. (Reporter Svein-H. Strand) Allerede dagen etter at det famøse "mistillitsforslaget" ble trukket tilbake som en juridisk nullitet, med bistand fra partikontoret i Oslo, ble gruppeleder Stig Eyde presentert for et nytt brev fra fraksjonsgruppa. De ønsket her at Eyde trakk seg for å få valgt en ny gruppeleder. – I dette spillet om makt var det da ikke lenger mulig for meg å styre gruppa videre. Vestby Høyre framstår i dag som et sterkt splittet parti. Det sier Eyde i en kommentar til Lokalmagasinet.no. Han sier seg likevel glad for at fraksjonsleder Bjørn O. Skaug viste sitt ansvar og trakk seg som styreleder i foreningen, som det går fram av vår nyhetsmelding nedenfor. Eyde understreker at han aldri har mottatt noe mistillitsforslag fra kommunestyregruppa som sådan. – Saken har heller ikke vært behandlet i partiets organer eller styre, bare i fraksjonsgruppa, understreker han til slutt. Moss Avis skrev i natt at organisatorisk nestleder i styret, Knut Toftner, "har fått oppdraget med å svare på spørsmål fra pressen." Toftner sier til avisen at "partiet har bestemt seg for at konflikten er en intern sak som ikke skal kommenteres." Det hele har dermed et kuppliknende og lukket preg som står i strid med statuttene for ethvert norsk parti. Statuttene for Vestby Høyre skal det være sentralt plasserte medlemmer som ikke har sett på flere år. Det er grunn til å understreke at det heller ikke denne gang er sendt ut noen pressemelding. Igjen har noen lekket til Moss Avis. Eller for å sitere fra nattens nyhetssak: "Moss Avis sitter på et brev som bekrefter at begge har trukket seg."

Høyre uten styring

Torsdag 21.8. 02:59. (Reporter Svein-H. Strand) Det hersker nå det rene anarki i Vestby Høyre. De ni gjenværende i den opprinnelige fraksjonsgruppa har stilet enda et brev til gruppeleder Stig Eyde, om at de vil ha valgt en annen. Eyde har da trukket seg på dagen. Det samme har "brannstifter" og partiets styreleder Bjørn O. Skaug. Anne Grethe Klæboe er satt inn som konstituert styreleder, mens fraksjonist Pål Engeseth er blitt konstituert leder av kommunestyregruppa. Han har til nå vært nestleder der. Alle disse viktige brikkene i spillet om makt i partiet er flyttet av fraksjonsgruppa uten at noe har vært behandlet verken i en samlet kommunestyregruppe med 14 representanter eller i foreningens øverste organ styret. Moss Avis skriver i nettutgaven i natt at "styret skal ha en gjennomgang 8. september", og at kommunestyregruppa "skal diskutere situasjonen" 28. august. Ved en feil ble en lengre versjon av denne nyhetssaken slettet under redigeringen, og vi kommer med mer når det er blitt dag. 

Sommerens siste anløp


Søndag 17.08. "Baronen" hadde i dag sommerens siste anløp på ruta mellom Son og Aker Brygge. LES MER. 

Ødbehr foreslått øverst

 Lørdag 16.8. Oppdatert senest 12:56. (Reporter Svein-H. Strand) Nominasjonskomiteen i Vestby Høyre, ledet av Paal Jargel og Tone Yrvum (nestleder), har nå nominert ordfører John A. Ødbehr til å stå øverst på lista til kommunevalget neste år. I et nominasjonsmøte 2. september skal lokalpartiets medlemmer ta stilling til dette, samt hvem som skal stå på de øvrige plassene nedover på lista. Nominasjons-komiteen har arbeidet seg fram til valg av ordførerkandidat gjennom seks møter, og har intervjuet flere kandidater som det var kommet forslag på. Etter det vi får opplyst, var styreleder og "opprørsleder" Bjørn O. Skaug foreslått på førsteplass av Jens Hvidsten, en annen av dem som skrev under på det hemmelige "mistillitsforslaget". mot gruppeleder Stig Eyde. Gruppas nestleder og underskriver Pål Engeseth var også foreslått på førsteplass. Skaug har senere trukket seg som ordførerkandidat, etter det LM får opplyst. Etter de oppsiktsvekkende avsløringene om hemmelig møtevirksomhet for å kaste gruppelederen, står både Skaug og hans nærmeste våpendragere i fare for å falle helt ut av valglista, avhengig av hvordan grasrota i lokalpartiet mobiliserer til å delta på nominasjonsmøtet. Andre blant de ni (av opprinnelig 11) som ikke trakk sin underskrift på "mistillitsforslaget", kan risikere å havne som "fyllstoff" langt nede på lista. Konspirasjonsvirksomheten innen kommunestyregruppa har skapt vantro og sjokkbølger nedover i lokalpartiets medlemsmasse på rundt 300, og enda er ikke alt kommet fram.   

Høyre-tips strømmer inn

Fredag 15.8. Oppdatert 15:46. Tips i Høyre-saken har de siste dagene strømmet inn til LM i en grad som gjør at vi verken kan eller vil gå løs på dette omgående. Vår dekning av partiskandalen den siste uka har dessverre måttet gå på bekostning av annet stoff. Inntil videre trenger vi å gjennomgå alt som er kommet inn, samt forsøke å få kommentarer fra de fire sentrale personer i "fraksjonsgruppa": Partileder Bjørn O. Skaug (som vegrer seg mot å kalle inn til styremøte angående situasjonen). Videre: Bodil Holter (Hølen) og Eirin Stuhaug Bolle (Hølen) som sammen utformet "mistillitsforslaget" som endte i Moss Avis. Samt gruppas nestleder og leder av plan- og miljøutvalget, Pål Engeseth (Son), som også ønsker førsteplassen på valglista. I løpet av helgen vil LM likevel publisere essensen i endel sentral dokumentasjon. Senest i går kveld er det kommet bidrag til et partirammeverk som ser ut til å være oppsiktsvekkende falleferdig, og med en angst for åpen opprydding som også løper inn i Høyres sekretariat i Oslo. "Nullingen" av det skriftlige angrepet mot gruppelederen fortoner seg etter hvert bare som en forrett til nødvendige interne grep som kan bringe Vestby Høyre troverdig på banen igjen hos velgerne og i opinionen. LM vil etter hvert også vise at det ikke er bare personkonflikter som ligger bak, men også uenighet i noen viktige saker. 

To timers "nullemøte" i H

Torsdag 14.8. LM har nå fått vite hvem som deltok i "brannslukkingsmøtet" i Vestby Høyre mandag 11. august og som varte i ca to timer fra kl. 19. Fra sekretariatet i Høyre deltok bare én utsending, nemlig seniorrådgiver Martin Engeset, tidligere framtredende politiker i Østfold Høyre. Fra lokalpartiet: Ordfører John A. Ødbehr, gruppeleder Stig Eyde, nestleder i gruppa, Pål Engeseth, og styreleder Bjørn O. Skaug. Eyde forlangte at det skulle føres en protokoll som skulle undertegnes av alle før man gikk fra hverandre. Dette ble akseptert under forutsetning av at protokollen ikke skulle offentliggjøres eller kopieres. Videre har LM fått vite at Skaug, oppsiktsvekkende nok, opplyste at han allerede hadde innkalt "fraksjonsgruppa" til møte dagen etter, for å diskutere utfallet av mandagens møte. LES MER.

 Stig Eyde avlyser gruppemøte

Torsdag 14.8. Vestby Høyres gruppeleder Stig Eyde ser ikke lenger noen grunn til å ha det ekstraordinære gruppemøte som var berammet til 26. august. – Jeg vil i dag gi beskjed om at møtet avlyses, sier Eyde til LM. Det var bare mistillitsforslaget mot meg som sto på sakslista, og da dette nå er nullet, er det ingen grunn til å ta det opp. Men det er dermed ikke sagt at enkelt i gruppa ikke må ta konse-kvensene av det som har skjedd, tilføyer han. – Derfor har jeg anmodet flere styremedlemmer om at det snarest blir innkalt til et styremøte. Styreleder Bjørn O. Skaug har, ved forespørsel, selv ikke funnet dette nødvendig. Men hvis flere medlemmer krever å få et styremøte, så må dette berammes, understreker Stig Eyde.

Partipolitisk katastrofe!

Torsdag 14.8. Oppdatert 12:48. (Reporter Svein-H. Strand) Det ryktes nå at flere av "underskriverne" mot Høyres gruppeleder i Vestby ble fortalt at Høyre sentralt hadde gitt grønt lys da de ble oppsøkt hjemme med det som skulle bli et mistillitsforslag. Lokalmagasinet.no får i dag opplyst at det finnes et brev der sekretariatet i Høyre skriftlig avviser at de har hatt noe med dette å gjøre. Samtidig som "mistillitsforslaget" mot gruppeleder Stig Eyde nå er erklært som en juridisk nullitet, kommer det mer lys på "den andre saken": Det som sies å være en personlig trakassering av gruppas medlem Ian Christian Burman, jurist i Mattilsynet. Her er det to medlemmer av lokalpartiets styre, som også sitter i kommunestyregruppa, som må rykke ut og beklage for å unngå enda en offentlig partiskandale. Og stridighetene ser ut til å kunne fortsette helt fram til nominasjonsmøtet. Alt i alt er det en historisk sjelden partipolitisk katastrofe som tegner seg, og som kan få store følger i kommunevalget om ett år. 

 Saken er lagt død

Onsdag 13.8. Senest oppdatert 17:25. Etter det Lokal-magasinet.no får opplyst, er hele det hemmelige mistillitsforslaget mot Vestby Høyres gruppeleder trukket tilbake som et resultat av møtet mandag (se nedenfor). Det betyr at saken, som ble lekket til Moss Avis, er lagt død fra begge parter. Gruppeleder Stig Eyde skal i møtet ha gjort det klart at alternativet fra hans side var et injuriesøksmål innenfor en lovbestemmelse som har en strafferamme på tre års fengsel. Søksmål ville i så fall blitt anlagt mot lokalpartiets leder Bjørn O. Skaug i egenskap av initiativtaker til den hemmelige fraksjonsvirksomheten han innledet innenfor kommune-styregruppa i sommer. Advokat hadde allerede vurdert saken for Eyde og sto klar til saksanlegg. LM får opplyst at det er satt opp en partiprotokoll fra møtet mandag. I et notat neste dag som henviser til protokollen, har de som skrev under på mistillitsbrevet "ratifisert" den protokollerte avtalen. De to siste, Johanne Dønnestad Hauge og Ian Burman, hadde allerede i forveien trukket sin signatur.

Strategimøte i H er holdt

Onsdag 13.8. Ble alt "lagt på is" fram til møtet i den utvidede kommunestyregruppa i Vestby Høyre? Eller kan gruppeleder Stig Eyde fortsette med å renvaske seg internt og i offentligheten fram til gruppemøtet holdes 26. august? Dette er de to spørsmålene som henger i lufta etter at det mandag kveld ble holdt et lukket strategimøte i Vestby med representanter fra Høyres hovedorganisasjon. Fra lokalpartiet deltok bl.a. Eyde, lokalpartiets leder Bjørn O. Skaug og ordfører John A. Ødbehr. LM håper å få tilgang til en status om dette i løpet av dagen i dag. Vi følger generelt opp den lokale H-skandalen som vekker stor interesse, noe besøks-statistikken vitner sterkt om. Det ble siste døgn registrert 911 besøk på nettstedet.  

Samtidsdanser "gikk i vannet"

Mandag 11.8. Han "gikk i vannet", en av danserne i forestillingen med samtidsdans under garntørka på Skjæret. En samtids-kommentar? Dette er ett av flere bilder fra fotograf Sturla Strands fangst under Sånafestivalen som nå er føyd til i serien med store bilder på Herison.no.

DETTE ER JO GANSKE ILLE DA

Søndag 10.8. På grunn av en misforståelse om tidspunkt, fikk vi dessverre ingen fotoreportasje fra gårsdagens elveekspedisjon AmaSånas, den avsluttende del av Sånafestivalen 2014. Vi hadde heller ingen reportasje fra fredagens samtidsdans i Hølen. Så dette er jo ganske ille da, og vi arbeider med å gjøre det litt godt igjen i samarbeid med arrangørene. Det kommer også flere bilder fra forestillingen under garntørka på Skjæret torsdag. Red.  

 SAMTIDSSPURT PÅ SKJÆRET

Fredag 8.8. 01:19. Åpningen av Sånafestivalen 2014, med to timers samtidsdans på Skjæret under garntørka i Sonskilen, ble for de fleste tilskuerne en ny og særegen opplevelse i "dansant bevegelse". Litt pantomimeaktig til tider. For vår fotograf ble det et interessant, men krevende oppdrag på begrenset plass blant taukveiler, publikum og andre fotograferende av alle slag. Men vår mann leverer jo alltid. De to andre bildene som ble hastepublisert her i natt kan du nå se, sammen med to nye i stort format på Herison.no 

Dansestart på Skjæret

Torsdag 7.8. Det er i dag første dag for Sånafestivalen 2014. Dansingen starter kl. 19 i Son. Åpningsforestillingen er på Skjæret, rundt garntørka "Gælja". LES MER. 

Dønnestad Hauge forklarer

Torsdag 7.8. 01:25 LM gjengir her, lettere redigert, meldingen fra Johanne Dønnestad Hauge til redaktøren, som også var reporter i saken det klages på: LES MER OM DENNE OG SAKEN NEDENFOR PÅ SAMME SIDE.

– Jeg er feil gjengitt

Onsdag 6.8. Endret og oppdatert 16:46. Johanne Dønnestad Hauge (H) hevder at hun er svært feil gjengitt i mandagens oppslag i LM. LES MER OM DENNE OG SAKEN OVER PÅ SAMME SIDE.

 

Eyde: – Det foregår hektisk møtevirksomhet i det skjulte

Mandag 4.8. Det foregår hektisk møtevirksomhet i det skjulte blant underskriverne, sier Vestby Høyres gruppeleder Stig Eyde til Lokalmagasinet. LES MER PÅ SAMLESIDE.

Brukte Moss Avis til personlig politisk agenda

Lørdag 2.8. Illustrasjonsfoto: Stock.exchng. KOMMENTAR: Svein-H. Strand Som partier flest opplever Vestby Høyre til tider personlige motsetninger og politisk uenighet. Slike ting behandles over alt internt, så å si som en dynamisk del av det løpende arbeid. Sjelden eller aldri ser man at en del av den aktive politiske flokk i skjul bruker pressen til å oppnå sine mål. Det har skjedd i Eyde-saken med et skandaløst dokument og injurierende innhold som lokkemiddel. Og Moss Avis har latt seg bruke. LES MER.

Underskriverne er sterkt forankret i Høyre-styret

Lørdag 2.8. Oppdatert 10:06. "Protestantene" i Vestby Høyres kommunestyregruppe er sterkere forankret i styret enn det som gikk fram av en av LMs artikler i går. LES MER PÅ SAMLESIDE.

Disse 5 deltok på møtet

Fredag 1.8. LM får opplyst at fire av Høyres 14 faste representanter i Vestby kommunestyre deltok i det hemmelige hjemmemøtet, nemlig Eirin Bolle, Bodil Holter, Jens Hvidsten og initiativtakeren, lokallagsleder Bjørn O. Skaug selv. I tillegg deltok vararepresentant Lasse Løw. LES MER.

Høyre må takle tiårets partiskandale i Vestby

Torsdag 31.7. Oppdatert 2.8. I et angivelig mistillits-forslag mot Høyres gruppeleder i kommunestyret, Stig Eyde (bildet), forfattet i et hemmelig fraksjonsmøte hos partileder Bjørn Skaug, trekker nå den ene etter den andre av underskriverne seg. Initiativet, som kvalifiserer til eksklusjon, ble født på et møte som verken Eyde, partiets ordfører John A. Ødbehr eller de tre andre på topp i kommunestyregruppa kjente til. LES MER.

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. Lørdager og søndager kl. 13–18. VAKTANSVARLIG kan da kontaktes på mobil vakttelefon 979 38 621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på tlf. 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand. FOTOGRAF og vaktmedarbeider Sturla Strand mobil: 93256979. JOURNALIST, frilans, Edmund Schilvold, Moss, mobil: 45412458. Lokalmagasinet.no – nettmagasin og portal på journalistisk grunn – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter. E-POST: post@lokalmagasinet.no.

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens nyhetsmodul. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i nyhetsmodulen. Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Den nye publisereren er bestilt uten denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red. 

Fra vår epost

Publisert 23.08.14. EPOST TIL LM 21.8: "Hvordan er det mulig å fremskaffe så mye vrøvl? Maken til pekefinger- og sladrehank-journalistikk! Hva mener du for eksempel med: "Statuttene for Vestby Høyre skal det være sentralt plasserte medlemmer som ikke har sett på flere år"? Johanne Dønnestad Hauge"

>>> Som folkevalgt gjennom en hel generasjon burde Dønnestad Hauge være så erfaren at hun holder seg for god til å komme med slike umåtelig sterke adjektiver fra sidelinjen, og istedet ta del i en fruktbar løpende debatt i det offentlige rom. Ikke bare i en historisk klønete, udemokratisk og uverdig konspirasjon i sin lokale Høyre-forening, der hun heller ikke sparer på kruttet i sine meldinger. LM har gode kilder for det som publiseres, noe annet skulle bare mangle. I likhet med Moss Avis, beskytter vi våre kilder. Men det var selvfølgelig å ønske at alle kunne stå åpent fram i et skisma som nå har interesse for hele velgermassen i kommunen og langt utenfor Vestby. Selv har Dønnestad Hauge nå nektet å svare på spørsmål, ja endog frabedt seg å bli kontaktet i denne saken. Det er da selvfølgelig fristende å begynne å stille spørsmålene selv. Dersom det er slik at hun er blant dem i kommunestyregruppa som er i besittelse av lokalforeningens statutter, regner vi med å få tilsendt en kopi. Red.

[31.08.2014]
Tilbake og Frem i Galleri Soon


Publisert 12.08.14 Med utstillingen Tilbake og Frem suser Magnus Petterson inn etter salig Dørnberger som neste utstiller i Galleri Soon, allerede fra lørdag. Som er 16. august. Og åpningen er kl. 13, hvis du vil være der. Petterson (f. 1972) er utdannet industridesigner fra Arkitekthøgskolen i Oslo, og har arbeidet som billedkunstner siden 2005. Bildene maler han på treplater med akryl, tusj, kull og pastell. Uttrykket hans har elementer av symbolikk som hentes fra erfaringer i livet, og kan være litt "streetart". Men også sart, leser vi av omtalen. Gjenstår da bare å få med at maler Magnus har deltatt på en rekke utstillinger og er innkjøpt av kunder i inn- og utland. I fall du absolutt vente: Utstillingen varer til 31. august. St. 
[31.08.2014]
PARKERINGSVRI på Solsiden?

Publisert 30.07.14. Igjen bes det om en dispensasjon for Solsiden-prosjektet i Son. Denne gang gjelder det paragraf 3 i  parkeringsforskriften for Vestby kommune: Plassering av garasjer og parkeringsplasser. I en rammesøknad ber Jan Jansen Arkitekter AS om at den innerste plassen mot sørvest, på parkerings-plassen mellom "sjøhusene" og hus 3, blir reservert til manøvreringsareal. Plassen er nemlig utformet uten såkalt vendehammer, akkurat som tilsvarende offentlige parkeringsplasser i nærheten. For at biler skal kunne unngå å rygge ut i Sagaveien, vil et manøvreringsareal være nok i de fleste tilfeller. All parkering under bakken er faste plasser for boenheter og eventuell næring. Denne situasjonen vil ikke skille seg fra en helt alminnelig løsning for biloppstilling på en eneboligtomt der en biloppstilingsplass er i garasje/carport og den andre på plassen utenfor, mener arkitekten. – I begge tilfeller disponeres biloppstillingslassene av personer i samme bruksenhet. De vil kunne koordinere inn- og utkjøring og bytte biler ved behov, konkluderes det i søknaden.

– Forstår ikke hva de tenker

– Dette er første gang jeg hører om noen som vil parkere "anføttes" i parkeringshus, det vi si to plasser etter hverandre, slik at bakerste bil må ut først. Dette skaper helt nye opplevelser i å manøvrere i parkeringshus, og er så upraktisk at jeg forstår ikke hva de tenker, skriver nabo i Sagaveien, Hans Chr. Aakre, i en kommentar til LM.

[25.08.2014]
Et sjeldent langvarig tordenvær

Publisert 12.08.14. Tordenværet som i formiddag fortsatt brysker seg endel, kan være det lengste i sin "klasse" i manns minne her i distriktet. Det begynte rundt midnatt og økte i intensitet, for så avta litt over Son-Hølen-området idet uværet med kraftige regnbyger dro seg nordover. Men et stort område av luftmassene her i midtre Oslofjorden lot til å være i en sjelden lynogtorden-modus, og det blinket og skrallet stadig mer og stadig nærmere over Son sentrum. Det ble etter hvert en god idé å slå av husets hovedbryter inntil blinkene og smellene kom mer på avstand. Men så var det i gang igjen. Av og på. Og sånn gikk sikkert natta for mange, med litt søvn innimellom. Vi kan ha blitt spart for større lynnedslag med skader. Det vil vise seg utover dagen. oopserver

[21.08.2014]
EUROPE WEEK en sommerhøydare

Publisert 09.08.14. Sommeren 2014 vil bli stående som en av de fineste på svært mange år, og lokalt har besøket fra veteranseilbåtene i hundereårsmarkeringen for Europe Week vært et absolutt høydepunkt. Ikke minst for de knipsende blant oss. For oss i LM såpass mye å se igjennom, velge ut og redigere at vi sitter med en bra stor upublisert restanse. Denne vil komme til syne blant annet i gallerivisninger når det har roet seg litt i sommerbyen. Dette bildet av "Buschemai" fra Flensburg, med mannskap som lesker sine struper ved Gjestebrygge 1, bare som en forsmak. LM-foto: Svein-H. Strand

[12.08.2014]
Støy, støv dekker hus og biler og trenger inn

Publisert 09.08.14. Som naboer er vi inneforstått med ulemper i byggeperioden på Solsiden Son. Men to ulemper kan rettes uten at det går ut over framdriften. Det påpeker Hans Chr. Aakre i et brev til byggeledelsen, og med kopi til Vestby kommune. Inneværende uke har svært støyende arbeider pågått mellom kl. 07 og 09. Byggeplassen er midt i et boligområde, og da er det ønskelig at de svært støyende arbeidene legges senere på dagen. Nå som gravearbeidene knyttet til husene i front er avsluttet, kunne kanskje bakken asfalteres eller pepareres slik at støvplagen reduseres. Som naboer er det vår lodd å bo med byggeplassen hele tiden. Dermed er vi plaget av støvet også etter arbeidstid. Støvet dekker hus og biler og trenger inn. En overflate-behandling vil derfor være ønskelig.

[21.08.2014]
Forener Son og Hølen

 

Bilde fra Thea Færden Bringsværds Facebook-side, publisert med samtykke. FOTO: Rolf Harald Solberg

Publiert 06.08.14. (Reporter Svein-H. Strand) Det er en helt spesiell kulturhendelse når den unge samtids-danseren Thea Færden Bringsværd fra Hølen og en rekke kolleger fra flere land fra i morgen byr på den tre dager lange Sånafestivalen 2014. Inkludert den avsluttende AmaSånas-ekspedisjonen lørdag kveld. Det blir forestillinger med både dans og såkalt fysisk teater flere steder, blant annet rundt garntørka på Skjæret i Sonskilen, og i sentrumsområder i Son og Hølen. Her kan du også danse med selv. Elveekspedisjonen AmaSånas fra Son til Hølen, der improviserte ting skal skje også langs elvebredden, er satt opp med 20 kanoer for 60 deltakere. Også andre kan slutte seg til med en kano, kajak eller pram. Ekspedisjonen lørdag starter ved Son Kystkulturseter kl. 15 og avsluttes i Hølen Black Box ved 18-tiden. Datteren av forfatterne Tor Åge Bringsværd og Else Færden Bringsværd klarer med dette det ingen andre har gjort gjennom historien, nemlig å forene de to nærliggende stedene i ett, stort kunstnerisk grep. Så får det heller være at Såna-navnet lever videre sammen med det korrekte Hølenselva, som begynner der elva Såna fra de indre bygder slutter. Såna er jo ikke minst en fonetisk vakkerhet sammenliknet med Hølenselva. Hele greia bygger for øvrig på Sontidsdans, et endagsarrangement som danseren Ingvild Isaksen hadde i Son i fjor. Ingvild er i år arrangør sammen med Thea.
[21.08.2014]
Oj, her er "Wanderer" i farta!


Publisert 02.08.14. Noe helt annet mellom politisk maktkamp: Skulle man sett på maken, her er sannelig båtbygger Jack M. Iversen-tilknyttede Johnnie Martins skøyte "Wanderer" for seil innover Sonskilen en vinterdag for... tja, rundt hundre år siden. Eller som det kort og greit står står i e-posten fra kollega Clare McComb, som leserne husker fra hennes besøk i Son i fjor høst, senest som reporter under Europe Week 2014 nylig: "THIS IS MY BESTEFARS BOAT "RE wW1" Indeed! Clare jobber nå intenst med mye båtstoff for flere seilmagasiner og Lokalmagasinet. Vi tilføyer bare her at bildet vil bli lagt ut i maks størrelse 750 pixler på Herison.no.

[14.08.2014]
Glimrende Paus på Oliven

Promoteringsfoto fra manager.

Publisert 30.07.14. Det var en mektig voksen landstrubadur Ole Paus som i går var sommerkommet til Olivenlunden på Café Oliven i Son sammen med sine eminente medmusikere (bildet) Håkon Iversen (bass, t.h.) og Børge Petersen-Øverleir på diverse gitarer. Det var også et voksent og forventningsfullt publikum som fylte kafeens trange uteareal, med både serveringsbord og scene, til det bare var ståplasser igjen. Fra dem kom ikke den sedvanlige hyling og hoi-ing, men god gammeldags applaus som ble til langvarig og massiv trampeklapp til slutt. En sjeldenhet i Olivenlunden! Etter å ha utviklet sitt konsept med melodidrevne gode tekster ikledd satire og humor gjennom mange tiår, i og om et land og et folk i endring, står Ole Paus nå fram som en unik kunstner på sitt felt. Og igjen: For noen eminente musikere han reiser rundt med! Superlativene går både på arrangementer og framføring, med mye virtuost gitarspill, som passer det vokale budskap som hånd i hanske. Her har det åpenbart vært et gjensidig berikende samarbeid foran årets sommerslepp. Det glimrende resultatet går helt ned til settingen på lydanlegget: Krystallklart og rent på et volum som er vennlig mot både det nærmeste publikum og strøka utafor, om det må få være lov å si. Velkommen tilbake enda en gang Ole & Co.! St. 

[05.08.2014]
Båter gir sommerrush til LM!


Publisert 24.07.14. LM-foto fra Europe Week 2014: Svein-H. Strand

Alle sommerrekorder faller som fluer når vi ser på besøkstallene for Lokalmagasinet.no de seneste julidagene. Det handler kort sagt om båter, seilbåter. Eller om du vil: Satsingen på bilder fra Europe Week 2014 gir god uttelling. På toppen av dette kom så "Britannia"-saken i går, det vil si vår omtale av Ann Coates` NRK-dokumentar kvelden før. Tallet på unike brukere, det vil si IP-adresser for pc-er, nettbrett osv., økte da med ca 50 til temmelig nøyaktig et halvt tusen fra dagen før. Mye trafikk ble sendt til LM fra andre nettsider, blant annet fra en prateside om båter der vi også fant noen hyggelige kommentarer og anbefalinger av Lokalmagasinet.no. Takk for det! Alt i alt ble det i går gjennomført 773 besøk. Tendensen nå er at vi ender på godt over 20.000 besøk i juli – et uhørt tall for den store feriemåneden tidigere år. 

[06.08.2014]
1-10 av 1774 Neste >>Dagen i dag | Lokalt værvarsel | Lokalværet på svensk | Nøyaktig klokke | Verdensuret | Kalender | Vannstand Son | Aftenpostens 100 siste | Avisforsider

Reklame:

Åpningstider Kiwi Son

Åpningstider Kiwi Sletta

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 

og veiviser:

Kvasir-treff på LM-artikler
Hollenderstaden i profil
LM Hovedstadspuls

Gamle bilder fra Son | Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

LM Innenfor byporten

Moss havn, værdata. |
Drøbaksundet, værdata. | Blåskjellvarsel |

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

Follo politidistrikt

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand
 

 
Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com
* Kongelig Norsk Båtforb.
* Batliv.no
* Seilas.no
* Klassisk Treseiler Klubb
* Seilmagasinet.no
* Fullriggeren "Sørlandet":
* Havseilerklubben
* Maritimstart.no   
*
Foren. for fartøyvern      
*
Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

SVINESUND–VESTBY–OSLO

VAKRA VÄSTKUSTEN

Dynamisk kart, Västra Götaland, på Maps.google.co

Kart, kommunene i landskapet Bohuslän, på Hem.fyristorg.co

Aviser i nordlige Västra Götaland:

STRÖMSTAD: Strömstad Tidning, tre dager i uken; ingen nettutgave.

UDDEVALLA: Bohusläningen, med lokale avdelinger. Bohuslaningen.se

VÄNERSBORG: TTELA, ttela.se

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.    

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. Lokalmagasinet.no hadde i 2007 60000 besøk, og i 2008 85000 besøk. I 2009 nådde vi såvidt 100 000 besøk. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000 besøk for året.

Lokalmagasinet.no
Postboks 160, 1556 SON - Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621.

E-post: post@lokalmagasinet.no

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr.: 946123048. ANSVARLIG REDAKTØR OG UTGIVER: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på Lokalmagasinet.nos sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver. Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider. Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt. Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept. I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland