www.lokalmagasinet.no NYHETER Sø. 20. april 2014
Meny
 
 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©.

Ingen steder er
spennvidden så stor!

Søndag 20.4. 1. Påskedag RYDDEAKSJON: Vellet oppfordrer alle soninger til å stille opp på en hyggelig ryddeaksjon førstkommende onsdag kveld kl 1821. Møt opp på torget kl. 18 med rake, feiekost og/eller spade. Vellet sørger for søppelsekker og bortkjøring. Hvis alle raker og feier for egen dør og gjerne litt utenfor naboen hvis han ikke er hjemme, så blir vi kvitt skrot og søppel etter langvarige byggearbeider. Vellet håper at dette kan bli en sosial og hyggelig kveld, og håper å kunne by på en kaffekopp i løpet av dugnaden. Knut Chr. Hallan, Soon og Omegns Vel

Tre mill. kr i spillemidler til Son kulturkirke?

Lørdag 19.4. Vestby kirkelige fellesråd har søkt om tre millioner kroner i spillemidler til kulturarenaer i Akershus for å få fullfinansiert Son kulturkirke. Det er også i et kirkehus som skal vigsles til Den norske Kirke søkt om tilskudd til de livssynsnøytrale seremonirom som skal bidra til at kulturkirken blir "for alle". Men søknadene har mildt sagt vært mangelfulle i form og innhold. Flertallet i Vestby kommunestyre vedtok derfor rådmannens innstilling om at kommunen ikke kan anbefale søknadene i sin nåværende form overfor Akershus fylkeskommune. Vestby kirkelige fellesråd tilrås eventuelt å søke på nytt i 2015. Trygve Thorsen (Frp) fremmet følgende fellesforslag fra KrF, Venstre og Frp: 1. Det søkes om spillemidler til kulturarenaer i Akershus. 2. Det søkes om tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom. 3. Søknadene kompletteres med nødvendige justeringer innen søknadsfristen 20. mars 2014. Fellesforslaget fra Krf, V og Frp fikk 11 stemmer. Én stemte blankt. Rådmannens innstilling fikk 22 stemmer og ble vedtatt. Fem av de 35 faste representantene hadde forfall til møtet 18. mars, og for én av disse møtte det ikke vararepresentant. Det er relativt sjeldent at kommunestyret ikke er fulltallig.

Herison.no har fått stoff!

Torsdag 17.4. Skjærtorsdag Litt lokal mediehistorie i går: Med skiftende "widescreen-bilder" på tusen pixler i bredden øverst på fronten kunne vi endelig begynne å legge inn stoff på Herison.no. Det fysiske rammeverket kom på plass så sent som natt til i går, i samarbeid med leverandøren Info Helgeland. Målet nå er å få ferdig en Beta-versjon. Det vil si en driftsversjon som kan danne grunnlag for senere tekniske og redaksjonelle tilpasninger av nettstedet. Den offisielle åpning av Beta-versjonen blir ikke før i mai, men Herison.no ligger åpent på verdensveven, og det er lov å titte. Selve designet inkludert topp-feltet er en arbeidsversjon som skal stå til over påske. På det endelige designet vil også fargebruken bli justert. Red.

Overraskende 1. mai-taler

Tirsdag 15.4. 1. mai-taler i Son blir i år overraskende den funksjonshemmede idrettsstjernen Birgit Skarstein, meldes det fra Vestby Arbeiderparti og Vestby SV, som også i år markerer dagen sammen. 25 år gamle Skarstein fra Levanger er blant annet roer med sølv i VM som beste resultat. I vinter deltok hun i Paralympics i Sotsji i øvelsen ispigging. Hennes viljestyrke og prestasjoner i reality-serien Ingen grenser sammen med villmarkskongen Lars Monsen gjorde et varig inntrykk på TV-seerne. Til daglig studerer hun politikk ved Universitetet i Oslo og er konsulent i Norges Idrettsforbund. Skarstein er også sterkt engasjert i organisasjonslivet og er for tiden leder i samarbeidsorganet Unge funksjonshemmede med 31 medlemsforeninger. (FOTO fra Twitter-kontoen @BirgitSkarstein)

Kulturkirke-grunnstein nedlagt med "to-tre" millioner i manko

Mandag 14.4. Endret 15.4. Palmesøndag var det høytidelig grunnsteinnedlegging for Son kulturkirke med biskop, prost og fylkesmann blant de prominente frammøtte fra det offentlige. Til manges overraskelse ble det opplyst at kirkebygget (tegningen) på selveiet tomt, vis à vis nedkjørselen til Son spa, skal stå ferdig allerede til advent, enda bygge-komiteens leder Pål Engeseth (H) kunne fortelle at det fortsatt mangler "to-tre" millioner kroner til å dekke de beregnede byggekostnadene. Man skal ifølge Engeseth underveis se på "opsjoner" som kan lede byggeprosjektet i mål regnskapsmessig. Kirkeprosjektet tilhørende Den norske Kirke har i flere år vært en omdiskutert og kontroversiell sak i lokalpolitikken, men fikk til slutt et betinget kommunalt bidrag til byggekostnadene. Pluss gjennom langtidsbudsjettet til og med 2017 årlige bevilgninger til driftskostnadene. Kulturkirken skal være "for alle". Men hva betyr egentlig det? Vil kommunens betingelser for støtten til byggekostnadene bli oppfylt? Det ser vi på i en større artikkel. 

For 12. gang, og med LM-historisk høye besøkstall, ønsker vi alle lesere en riktig

GOD PÅSKE!


Foto: LM Arkiv/Newswire

Vi holder også i år hjulene i gang alle dager gjennom påsken, men med kortere vakttider. Henvendelser til redaksjonen kan gjøres på mobil vakttelefon 979 38 621 mellom kl. 12 og 16 til og med 2. påskedag. Vennligst send tekstmelding hvis det ikke svarer akkurat når du ringer. Utenom vakttiden kan redaksjonen også kontaktes på fasttelefon 64 95 73 48 hvis det haster. For e-post som trenger snarlig svar, benytt helst vår Gmail-adresse tipslokalmagasinet@gmail.com som kan betjenes uavhengig av PC på LM Nyhetsdesk. Også på Twitter holder vi i gang vår RT nyhetstjeneste på engelsk og skandinaviske språk gjennom påsken. Gjør som over 4100 andre følg LMExtra!

Variert sommerprogram ved Son Kystkultursenter

Søndag 13. april Palmesøndag. Kystkultursenterets Venner har igjen lagt fram et variert sesongprogram med aktiviteter og konserter. Programmet strekker seg i år fra 10. mai til 14. september. Årets faste sommerutstilling har fått navnet "Mannen og båtene" og er viet Sons navngjetne båtkonstruktør, verftseier og båtbygger Jac M. Iversen. Du kan lese hele programmet her. 

Ikke ei krone ekstra til Europe Week 2014 i Son

Torsdag 10.4. (Reporter Svein-H. Strand) Som den forberedende behandling i formannskapet bar bud om: Vestby kommunestyre stemte enstemmig ned administrasjonens forslag om å avsette inntil 450.000 kroner til den lokale "landdelen" av jubileumsregattaen Europe Week 2014. Det holder, mente politikerne, med de 200.000 som er avsatt til å dekke utgifter og inntektstap i havna denne helgen midt i fellesferien. Dermed gikk administrasjonen, ved rådmann Knut Haugestad og saksbehandleren Nils-Anders Søyland (juridisk konsulent i rådmannens stab) på et stort og sjeldent prestisjetap. Dette rammer også ordfører John A. Ødbehr (H) som på et mer uformelt grunnlag har arbeidet "i marken" for å bygge opp under et minneverdig arrangement på land etter at de rundt 100 klassiske seilbåtene har ankommet Son fra starten i Sandefjord. Men saksframlegget avfødte uvanlig sterke reaksjoner i formannskapets møte 24. mars. Høyres gruppeleder Stig Eyde la der først ut en lynavleder om å oversende saken til kommunestyret uten innstilling, men ble nedstemt. Overfor et slikt trasig "regattavær", en enstemmig negativ innstilling, falt det naturlig nok vanskelig også for ordføreren ikke å slutte seg til de 34 som vendte tommelen ned i den endelige behandling i mandagens kommunstyremøte. Fra arrangørens side har det vært forventet både bespisning og ett eller flere kultur-arrangementer på land. Det lokale næringsliv vil kunne bidra med et visst tilskudd. Likevel er det store spørsmålet nå: Vil arrangøren KNM med kong Harald som æresformann droppe oppholdet i Son med seilaser over to dager? Eller blir det en vri med bare en regattadel? Vi har definitivt ikke hørt siste ord i denne saken. Se for øvrig tidligere meldinger om Europe Week-saken nedenfor. 

  74 år siden i dag

Onsdag 9.4. Det er 74 år siden Nazi-Tyskland invaderte Norge. De første troppene gikk i land i Son. – Flere og flere tyskere kom i land. Jeg fikk se "Oscarsborg" komme tilbake, godt lastet med tyske soldater, og jeg kunne ikke la være; jeg måtte gå ned for å se hva som hadde skjedd. TIL HELE ARTIKKELEN. FOTO av Knut Ottersen: Sturla Strand, 1996.

"Grunnlovssak" fra start

Mandag 7.4. Regattaen Europe Week for klassiske trebåter, med besøk i Son, har vært knyttet opp til Grunnlovs-jubileet helt siden KNM-arrangementet ble presentert for offentligheten for over et år siden. Ikke siden like etter nyttår i år, slik det påstås i saksframlegget til Vestby-politikerne for å begrunne en ekstrabevilgning på 450.000 kroner. Les LMs nyhetssak, der det også er lenke til en video med blant annet unike filmopptak fra den første Europe Week altså i 1914. 

Miljøgatestein til besvær

Fra arbeidene med miljøgata i april i fjor, på den strekningen som nå møter sterk kritikk.

Mandag 7.4. Endret senest 13:21. En skandale og et mysterium mener mange soninger om brosteinen som er lagt i deler av miljøgata. En av dem er Turid Fredriksen. Når man har problemer med å komme fram med både rullator, barnevogn og rullestol, og man må glemme alt som heter høyhelte sko, da er det på tide at kommunen retter opp det som er galt, sier hun. Les mer.

Nyttig om brannsikring

Torsdag 3.4. (Av Ivar Gudmundsen) Med de innbudte som orienterte var det et 50-talls personer til stede da ordfører John A. Ødbehr onsdag ønsket velkommen til brannsikringsmøte på Son Kro. Det ble vist scenarier om hvordan branner i Son kunne bre seg ved ulike vær- og vindforhold. Eksempler var blant annet huset i Strandgata (bildet) som brant vinteren for to år siden, det vil si hvordan det kunne ha gått dersom det ikke hadde vært vindstille, og en tenkt brann i fredede Thornegården. Les mer.

– Landets billigste kommune

Torsdag 3.4. Vestby er "landets femte beste kommune", og "landets billigste", ifølge Kommunal Rapports årlige Kommunebarometer. På tre år har Vestby utrolig nok avansert fra 344. plass. Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets 428 kommuner. Den baserer seg på til sammen 127 såkalte nøkkeltall innenfor 13 forskjellige kategorier. Det som framheves med Vestby er særlig økonomistyringen. Ifølge årets evaluering er Vestby landets billigste kommune, med de laveste driftsutgifter, og kan vise til en detaljert driftsstyring. Økonomiplanen er balansert med fokus både på penger og tjenestekvalitet. Jeg tror mange kommuner burde dra på studietur til Vestby. Der er det antakelig noe å lære, skriver i Kommunal Rapports reporter på saken, som har denne overskriften: Vidunderet Vestby Norges billigste kommune ser ut til å ha kontroll på det meste. Kilde: vestby.kommune.no

– Meget bra aprilspøk

Onsdag 2.4. LMs aprilspøk om Vestby Høyres helomvending i IKEA-saken utløste et "morgenrush" uten like i nettstedets historie. Fra midnatt registrerte serverloggen alt i alt 912 besøk, inkludert et mindre antall besøk som kom før oppslaget ble publisert midt på natta. På Twitter kom denne meldingen fra Vestby Aps Martin Ludvigsen utpå formiddagen: "Meget bra aprilspøk. Ser man på historikken, så kunne dette like godt vært sant. Jeg må innrømme at jeg var usikker noen sek. der." Redaktøren takker og bukker, men har utover det ingen kommentar. Men han har åpenbart igjen lykkes i sin mangeårige "spesialøvelse", der resultatet i fjor gikk "rett hjem" blant annet i NRK Østlandssendingens morgennytt.

Mandag 31.3. Fra leserbrev: "De siste ekstra leilighetene på Son havn nord måtte frikjøpes fra parkering fordi det ikke fantes fysiske plasser. Lekeplassen på Son havn nord, som var krav i reguleringen, forsvant stille ut av kartet. Det samme gjelder tydeligvis lekeplassen på tidligere Son skole. Les mer.

200.000 til havneutgifter

Søndag 30.3. Vestby kommunestyre har tidligere avsatt 200.000 kroner i Handlingsprogrammet for 2014-2017 til å dekke regulære havneutgifter i forbindelse med Europe Week 2014 (ekstern lenke) i Son. (Saken nedenfor). Alternativet var at havnekassen og dermed leietakerne ble belastet utgifter til båtenes opphold i Son, så som "ekstramannskaper til håndtering av alle båtene døgnet rundt." Videre i saksframstillingen til kommunestyrets behandling av saken 7. april nevnes "særskilte HMS-tiltak i form av samarbeid med politi, brannvesen, helsetjeneste m.fl." Gjestene skal ikke betale for seg i gjestehavna, og dette er midt i felleserien hvor det normalt er fullt belegg i havna. De 200.000 skal da også dekke "bortfall av gjestehavnleie." Nesten en halv million på toppen av dette syntes flertallet mildt sagt var i drøyeste laget da formannskapet hadde saken til forberedende behandling.

Vil ikke bruke 450.000 kroner på Europe Week 2014 i Son

Lørdag 29.3. I Vestby formannskap ville flertallet ikke bruke 450.000 kroner i forbindelse med at Son 18.-20. juli får besøk av de klassiske trebåtene i Europe Week 2014 (ekstern lenke), og saken avgjøres i kommunestyret 7. april. Hvis det ikke oppstår et markert stemningsskifte, vil trolig bare Høyre også der stemme for å avsette 450.000 kroner til arrangementet. Stig Eyde (H) ville primært sende saken til kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet, men forslaget fikk bare Høyres to stemmer. Deretter falt rådmannens innstilling mot de samme to stemmene. Rådmannen ville avsette inntil 450.000 og finansiere dette over budsjettposten som er satt av til tilleggsbevilgninger. Til slutt var det et fellesforslag fra Ap, V, Frp, KrF og Sp som ble vedtatt. Forslaget ble satt fram av Tom A. Ludvigsen (Ap.). Regattaen besøker Sandefjord, Son og Oslo. Til nå er det påmeldt ca 60 båter med et mannskap på flere hundre. Den lokale komiteen her i kommunen innlemmet på nyåret arrangementet i det offisielle programmet for feiringen av grunnlovsjubileet. Ordfører John A. Ødbehr (H) har bedt om at det planlegges for to kulturkvelder, fredag og lørdag, pluss bespisning av deltakerne én av kveldene. Ordføreren har lagt til grunn at bespisningen "i hovedsak sponses av næringslivet", som det heter i kultursjefens saksframlegg.  

Tjernsbekk: – Ikke brudd på nasjonale føringer

Lørdag 29.3. Vestby kommunes tidligere eiendomssjef Kjell Tjernsbekk hevder i sitt svar til LM at ingen ting ved det som har skjedd i lekeplassaken er i strid med nasjonale føringer. Nasjonale føringer om å bevare lekearealer for barn og unge var likevel foranledningen til at det ble opprettet et særskilt punkt om lekeplassen i kontrakten da kommunen solgte de to skoleeiendommene i Son. Les mer. 

 Fikk byggetillatelse

Onsdag 26.3. Endret 14:04. Det er gitt byggetillatelse for leilighetshus 4 og 5 i Solsiden-prosjektet i Son. Dette parallelt med at kommunen behandler utbyggerens forslag til endringer i reguleringsplanen som tidligere er vedtatt. Det skal ikke gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest før det finnes "et nødvendig antall parkeringsplasser", som det heter. Det var et forslag fra Tom A. Ludvigsen (Ap) som ble vedtatt. Av de sju representantene stemte bare SVs Kjell Meek imot, hvis protokollen er korrekt. Til andre saker fra møtet er SV-veteranen protokollført som representant for Venstre.

Ny lekeplass sjanseløs

Litt av kommunens grunneiendom gnr. 160/bnr 139 i Skoleveien, litt øst for den gamle skolebygningen, der det skulle opparbeides en lekeplass hvis det ble noe penger til overs. LM Arkivfoto.

Fredag 21.3. Det var kontraktfestet, opp mot nasjonale føringer for barn og unge: Ny lekeplass skulle erstatte den tapte ved gamle Son skole. Hvis det ble penger til overs. Det vil si etter at gangveiforbindelsen Storgata Skoleveien var utbedret. Det ble det ikke. En halv million kroner som var øremerket fra kommunens salg, fikk mange bein å gå på. Over halvparten av midlene, ca 279.000 kroner, er gått med til varer og tjenester som ligger på siden av kjernen i oppdraget med utbedring. Som beplantning. Det viser en gjennomgang av regnskapet som LM har fått innsyn i. Kommunen har ikke innvirket på forbruket. Fakturaer for refusjon er innlevert til kommunen samlet i etterkant. Til en anleggsgartner på Vikersund er det alene gått med nær 200.000 kroner, eller ca 40 prosent av de disponible midler. Til stengsel mot de nye eiernes private areal er det gått med drøye 27.000 til Rosings gjerdefabrikk. En post som bringer kostnadene såvidt over det øremerkede beløpet, nær 27.000, har ingen egen faktura. Posten er oppført som 30 prosent "andel av beplantning på sti-siden og i stien". Legger vi også til advokattjenester for ca 26.000, så er vi oppe i ca 305.000 kroner utenom selve utbedringsarbeidene. En "videreføring" av den gamle snarveien mellom sentrum og øvre del av Son var kontraktfestet. Den halve millionen til å utbedre denne ble lagt på toppen av kjøpesummen på 14 millioner kroner for Son skole og den separate SFO-eiendommen. LM avventer svar fra daværende eiendomssjef, nå overingeniør/prosjektleder Kjell Tjernsbekk, på flere spørsmål rundt regnskapet.  

Fjordkryssing over Emmerstad vil rasere unikt kystområde

Tirsdag 18.3. (Av Trond Mæhlum, PhD, Bioforsk Jord og Miljø) Omsider har debatten kommet i gang rundt planene om fjordkryssing ved Emmerstad i Vestby. En realisering av disse planene kan være det som gir de største forandringer i kommunen i vårt århundre. IKEA-sakens lokaliseringsdebatt, med mange spaltemeter i avisene siste året, er en bagatell i forhold til de endringene som vil skje hvis vi får ny motorvei og jernbane over fjorden. Les mer.

Ønsker en samordnet utbedring av Kolåsveien

Søndag 16.3. Statens vegvesen planlegger å utbedre Kolåsveien videre nordover fra Son nord-kvaralet. Dette prosjektet ønsker de å samordne med opparbeidelsen som skal gjennomføres i forbindelse med Solsiden. Tidspunktet for vegvesenets prosjekt er foreløpig ikke fastlagt, går det fram av en tilbakemelding til Solsiden-arkitekten. Dette ifølge et brev til Vestby kommune (se nedenfor). Vegvesenet ønsker at de to tiltakene blir gjennomført samlet. Det vil være en fordel for omgivelsene. Byggetiden blir redusert til et minimum og framkommeligheten blir minst mulig berørt, heter det i brevet fra Jansen Arkitekter. Anleggsperioden utgjør også en stor belastning på veien. På dette grunnlaget konkluderer arkitektirmaet med at "det vil være en klar fordel at utbedringsarbeidene på veien utsettes til byggearbeidene nærmer seg slutten." Sett i sammeheng er et interessant spørsmål nå: Er det politikerne, ved å gi dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen, eller vegvesenet som i praksis vil avgjøre rekkefølgen i Son nord-utbyggingen?

Kolåsveien i veien

Fredag 14.3. Endret og oppdatert senest 11:21. Kolåsveien står nå så å si i veien for videre tiltak på Solsiden-prosjektet. De vedtatte reguleringsbestemmelsene for Son nord-kvartalet sier at ingen tiltak skal tillates før Kolåsveien er ferdig opparbeidet. Dette etter en byggeplan som er godkjent av Statens vegvesen. Disse arbeider inkluderer fortauene og kryssene Kolåsveien / Sagaveien og Kolåsveien / Løkkeveien. Jansen Arkitekter har nå søkt om å få fravike denne rekkefølgebestemmelsen gjennom et dispensasjonsvedtak. Det bes om at opparbeidelsene i Kolåsveien "forskyves fram til søknad om brukstillatelse for prosjektet", som det heter i et brev til Vestby kommune med kopi de berørte naboene. Naboene har nå også fått nytt nabovarsel. Begge brevene fra prosjektets arkitekt er datert 24. februar. Søknaden om å få avvike fra rekkefølgebestemmelsen ligger ikke i saksfram-legget til søknaden om byggetillaelse for hus 4 og 5 som skal behandles i plan- og miljøutvalget mandag. Søknaden kan trolig ikke avgjøres administrativt i bygningsavdelingen, og må da legges på bordet i møtet. (Saken oppdatert ovenfor.)

  Likevel enveiskjøring – men hvilken retning?

Og så en medaljong

Tirsdag 11.3. Til vår serie med nasjonale sølvbrosjer har eieren nå også sendt over bilde av en medaljong. Les mer.

Bygging før regulering?

Mandag 10.3. Kan det være rett å gi byggetillatelse for hus 4 og 5 i Solsiden-prosjektet før endring av reguleringsplanen eventuelt er vedtatt? Flere reiser dette spørsmålet foran plan- og miljøutvalgets møte 17. mars, ikke minst berørte naboer. Det kan ta lang tid før en endelig avgjørelse foreligger. Les mer.

  Ikke noe igjen til ny lekeplass

Torsdag 6.3. Det er nå klart at lekeplassen som gikk tapt da den gamle skoleeiendommen i Son ble solgt, ikke vil bli erstattet. En halv million kroner av kjøpesummen var øremerket på kommunal konto til å oppgradere gangvei-forbindelsen mellom Storgata og Skoleveien. Nedbygging av lekeplasser er i strid med Nasjonale føringer. Les mer.

  Boplikt – med tomme leiligheter?

Tirsdag 4.3. Leserbrev. 

– SÅ IKKE GRENSEN

Søndag 2.3. Vestby kommune er rammet av enda en skandalesak, denne gang med en prislapp på nesten fire millioner kroner. Den kommunale byggekomiteen og kommunens prosjektleder for tilbygget til Brevik skole og grensesenter må nemlig gå tilbake til start etter å ha tegnet bygget midt på en byggegrense. En grense som er fastsatt i reguleringsplanen for området, men som ingen så før en ekstern prosjektleder fikk gå i gang med å bruke penger. Les mer. 

 Europark-avtale skandale-avtale

Torsdag 27.2. En underordnet kommunalt ansatt kan ved en feil ha gitt Europark rett til å forlenge parkeringsavtalen i Son når den andre avtaleperioden utløper kommende årsskifte. Dette kom fram i formannskapets møte i mandag. En ulykksalig hendelse. Det som ikke skal skje, har skjedd, sa rådmann Knut Haugestad på spørsmål fra Tom A. Ludvigsen (A). Les mer på samleside. 

VÆRHANEN på Solsiden

Mandag 24.2. Leserbrev.

– Kunstform unik for Norge

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21 på hverdager. Lørdager 12-17. Søndager 1421. VAKTANSVARLIG kan da kontaktes på telefon mobil 979 38 621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på tlf. 64 95 73 48 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste m.m. på Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider på LM Nyhetsdesk. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand. FOTOGRAF og vaktmedarbeider Sturla Strand mobil: 93256979. JOURNALIST, frilans, Edmund Schilvold, Moss, mobil: 45412458. NETTANSVARLIG: Øyvinn Hjorthen. Lokalmagasinet.no – nettmagasin og portal på journalistisk grunn – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter. E-POST: post@lokalmagasinet.no.

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens nyhetsmodul (nedenfor). Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Denne benyttes nå, foran overgangen til ny publiseringsløsning, bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Den nye publisereren er bestilt uten denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red. 

Viser fra de dype Østfold-skoger

Publisert 07.04.14. Da er det klart for visekveld på Son Kro. Denne gang blir det konsert med Trygve Skaug. Vi følger selvsagt opp med Åpen scene. Trygve Skaug er fra Trøgstad. Du har garantert hørt noen av sangene hans på radio, enten som soloartist eller som sanger i bandet Sankt Moritz.

[13.04.2014] Les mer
Dørnberger i Kolåsveien for 105 år siden

Foto: LM Arkiv/Nasjonalgalleriet, som også eier "Smeltende sne".

Publisert 26.03.14. Kolåsveien fra Storgata og nordover til Sonbrua er i vinden som aldri før i forbindelse med både reguleringen av strekningen som sådan og utbyggingen av Solsiden-prosjektet. Her sto Carl Dørnberger for 105 år siden og malte det kanskje beste av sine mange vintermotiver fra Son. Les artikkelen ET BRILJANT DØRNBERGER-MALERI

[09.04.2014]
Ny Sonsbok ut før jul

Publisert 25.02.14. Soon og Omegns Vel har startet arbeidet med en ny Sonsbok, som etter planen skal være ferdig allerede før jul i år. Det blir 12 år etter praktverket Son Leksikon, Encyclopaedia Sonensis, som troner i mange hyller som et usedvanlig rikt lokalt oppslagsverk.

[30.03.2014] Les mer
Kjærlighetens håp, svik, skuffelser og gleder

Publisert 24.03.14. Kjærlighet og kjærlighetens håp, svik, skuffelser og gleder er den røde tråd når Siv Aino Aasland legger i vei med selvskrevne viser og en nydelig stemme hos Soon Viseklubb. 

[30.03.2014] Les mer
"Strømkapellet" skinner igjen

 

Publisert 20.03.14. LM-foto: Svein-H. Strand Ikke akkurat siste Sonsnytt, men likevel: Dette vakre "strømkapellet" fra 1920-tallet nederst i Feierbakken er nå så fint som det var før Vestby kommune i vinter, med hjelp fra Hafslund, plasserte en gyselig installasjon rett foran bygningskroppen. 

[09.04.2014] Les mer
Monopol på lokalnytt?

Publisert 19.03.14. Oppdatert 20.03.14. "Hjemmesiden vestby.kommune.no, som ikke oppgir noen ansvarlig redaktør og som relativt få besøker, framstår i stadig større grad som en konkurrent til lokalpressen. Konkurransevridningen skjer ved at det økende antall arrangementer og liknende på kultursektoren i bygda bare publiseres på hjemmesiden. Verken for store eller små arrangementer der kommunen har en finger med i spillet, sendes det ut pressemeldinger eller liknende." Dette skrev LM 14. mai 2010, i forbindelse med 17. mai-programmet som også avisene måtte på kommunens hjemmeside for å se.

[30.03.2014] Les mer
Vestbys dyreliv fra 1700-tallet til i dag

Publisert 13.03.14.

Naturvernforbundet i Vestby har årsmøte på Ødemørk torsdag 20. mars. Etterpå blir det åpent møte kl. 19:00. På programmet står intet mindre enn et foredrag om dyrelivet i Vestby fra 1700 tallet og fram til i dag.

[24.03.2014] Les mer
"Nærmaten" i Hølen er gjenåpnet

Publisert 03.03.14. Lørdag var det en aldri så liten festdag i Hølen. Da gjenåpnet Skøiens Eft. Hølen Handel etter et lengre opphold, denne gang med Janne Carlsen (bildet) bak disken og på eiersiden. Glade hø'rninger strømmet til, og se om ikke også landsbykorpset kom Frem fra glemselen. En liten "kafékrok" er det sannelig også blitt.

[16.03.2014] Les mer
Synkende medlemstall i velforeningen

Publisert 25.02.14. Medlemstallet har sunket jevnt i Soon og Omegns Vel de siste årene. For tiden er det bare ca 200 betalende medlemmer. Det er mer enn en halvering av medlemsmassen i løpet av et par års tid.

[18.03.2014] Les mer
Elimparken i miljøprosjektet?

Publisert 25.02.14.

Den lille Elimparken må bli satt i stand som en del av miljøprosjektet i Son sentrum, mener Soon og Omegns Vel.


LM-foto: Svein-H. Strand

[16.03.2014] Les mer
1-10 av 1742 Neste >>Dagen i dag | Lokalt værvarsel | Lokalværet på svensk | Nøyaktig klokke | Verdensuret | Kalender | Vannstand Son | Aftenpostens 100 siste | Avisforsider

Reklame:

Åpningstider Kiwi Son

Åpningstider Kiwi Sletta

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 

og veiviser:

Kvasir-treff på LM-artikler
Hollenderstaden i profil
LM Hovedstadspuls

Gamle bilder fra Son | Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

LM Innenfor byporten

Moss havn, værdata. |
Drøbaksundet, værdata. | Blåskjellvarsel |

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

Follo politidistrikt

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand
 

 
Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com
* Kongelig Norsk Båtforb.
* Batliv.no
* Seilas.no
* Klassisk Treseiler Klubb
* Seilmagasinet.no
* Fullriggeren "Sørlandet":
* Havseilerklubben
* Maritimstart.no   
*
Foren. for fartøyvern      
*
Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

SVINESUND–VESTBY–OSLO

VAKRA VÄSTKUSTEN

Dynamisk kart, Västra Götaland, på Maps.google.co

Kart, kommunene i landskapet Bohuslän, på Hem.fyristorg.co

Aviser i nordlige Västra Götaland:

STRÖMSTAD: Strömstad Tidning, tre dager i uken; ingen nettutgave.

UDDEVALLA: Bohusläningen, med lokale avdelinger. Bohuslaningen.se

VÄNERSBORG: TTELA, ttela.se

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.    

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. Lokalmagasinet.no hadde i 2007 60000 besøk, og i 2008 85000 besøk. I 2009 nådde vi såvidt 100 000 besøk. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000 besøk for året.

Lokalmagasinet.no
Postboks 160, 1556 SON - Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.no

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 979 38 621. Org.nr.: 946123048. ANSVARLIG REDAKTØR OG UTGIVER: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på Lokalmagasinet.nos sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver. Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider. Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt. Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept. I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland