www.lokalmagasinet.no NYHETER Fr. 31. juli 2015
Meny
 
 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Ingen steder er
spennvidden så stor!

Om Osvold, bankene og
hyggelig naboskap i Son

Torsdag 30.07.15. Endret 16:23 (Av Hans Chr. Aakre) Harald O. Osvolds eiendomskjøp i Son på 1980-tallet var lånefinansiert. Forretningsideen gikk på at leieinntektene var større enn rentene, som den gang var fullt ut fradragsberettiget.

Son hadde i dag vært et langt bedre sted med Osvold som eiendoms-besitter, skriver debattant Aakre i denne artikkelen. LM arkivfoto: Edmund Schilvold

Med en galopperende inflasjon på over 10 prosent, ville lånene bli mindre og mindre verdt, mens eiendommenes verdi steg tilsvarende.

Plutselig og uventet doblet gjeldsrentene seg, og leieinntektene kunne ikke lenger betjene lånene. Bankene tok over eiendommene, solgte dem med tap, og krevde Osvold for den udekkede delen av lånene.

Han var utvilsomt teknisk konkurs, men uten at det ble noen rettslig konkursbehandling etter begjæring. Dette burde jeg ha presisert i første del av mitt leserbrev "Son-utvikling – et historisk epos" (LM 23.07.15).

Realiteten i forhold til investeringene i Son er den samme; de gikk med tap, hvilket var mitt poeng.

Saken gir imidlertid anledning til å kommentere bankenes manglende ansvar for utlån dengang og nå. Med historisk høye renter pushet bankene lån og kalkulerte kynisk med tap dekket av gode rentemarginer, og at låntaker hadde personlig ansvar for for hele lånet.

I USA er låntakers ansvar begrenset til verdien av eiendommen når banken overtar. Dette har to åpenbare fordeler: Banken ansvarliggjøres for sin utlånsvirksomhet når banken selv må dekke tapet, og den vil bli mer forsiktig med å gi lån opp til pipa. Dernest rammes ikke låntaker, og ofte dennes famile, på livstid.

Det er et stort tap for ethvert land når borgere gjøres livsvarig "arbeidsuføre" med gjeld de ikke kan betjene, særlig når de ikke kan legges til last annet enn ønske om å skape.

Som nabo til Osvolds eiendommer i Son vil jeg dessuten bemerke at han var sjeldent omsorgsfull og hyggelig.


Jeg minnes en løs metall-takplate som slo i vinden og skapte mye støy. Kort tid etter at jeg hadde ringt Osvold, gikk han selv på taket og festet platen. Jeg minnes også et møte i stuen hjemme hos oss hvor Osvold skrinla søknaden om en tredje etasje på Kiwi-bygget fordi den tok all utsikt!

Jeg er ikke i tvil om at Son hadde vært et langt bedre sted med Osvold som eiendomsbesitter.

For å unngå enhver tvil om forhold som ligger langt tilbake og som er vår felles historie, ber jeg redaktøren forelegge Osvold denne kommentaren for eventuelle bemerkninger.

Er avlyst grunnet været

Onsdag 29.07.15 10:56. Oppdatert 11:02. Regnet pøser ned, værvarselet for resten av dagen viser ingen bedring, og hele ettermiddagens Olsok-arrangement på Son Kystkultursenter er avlyst. Det er første gang dette skjer i løpet av de svært mange årene Olsok har vært markert i Son.

Karin Grimsrud i Vestby Bygdekvinnelag, som er arrangør, bekrefter til LM at det er snakk om full avlysning, ikke bare et værforbehold.

For et utendørsarrangement som dette, med bl.a. folkedans-oppvisning, er forholdene i dag litt av en kontrast fra fjorårets Olsok-markering med en varme som var i overkant av hva de bunadskledte danserne satte pris på. Men noen husker at det regnet ikke så lite også i 2010, uten at arrangementet ble avlyst.

Det var bra stor interesse for arrangementet, og avlysningen blir mottatt med skuffelse av mange.

Morgendagens Olsok-kåsør har sterke røtter i Son og Hølen

Tirsdag 28.07.15


(Tekst og foto: Svein-H. Strand)


Morgendagens Olsok-kåsør på Son Kystkultursenter har mildt sagt sterke røtter i lokalsamfunnet selv om hun er født og hjemme-hørende i Oslo.BILDET: Sidsel Grues personlige lokale forankring i Son ligger sterkt i familiens sommerhus i Strandgata gjennom generasjoner. Bak naboskapet til Dørnberger-huset (i bakgrunnen) ligger det mang en historie. Følg med i LM!


Hennes farfar, Ragnvald Oliver Olsen, var fra 1918 til 1940 kaptein på D/S "Oscarsborg I" som gikk mellom Son og Oslo. Hennes pappa ble født i Son og flyttet til Oslo først i voksen alder.

Oldefaren på morssiden, Johan Holter, drev butikk der Son Kro er nå. Morfar Karl Johan Holter ble født i det huset. Han havnet etter hvert i Hølen som kemner og kunstmaler.

Karl Johan og bestemor Amalie drev postkontoret og telefon-sentralen i det huset hvor Hølen kunst- og bokkafé nå holder til, tilføyer Sidsel.


Alle skjønner da at vi "er" i det velkjente Holterhuset, nesten under den gamle jernbanebrua.

– Min mor ble født i det huset. Jeg og broren min ble født i Oslo, men familien bodde i huset på den tiden, avrunder Sidsel Grue om sin bakgrunn.

Etter det LM forstår, er morgendagens kåseri om Olav den hellige og den for Norge sterkt historie-endrende hendelsen på Stiklestad i 1030, skrevet med atskillig glimt i øyet. Den alvorlige bakgrunnen burde kunne tåle dét – i 2015.

Olsok i Son – nå PÅ PLAKATEN 

Harald Osvold gikk IKKE KONKURS

Mandag 27.07.15 I leserbrevet "Son-utvikling et historisk epos" (del 1, publisert i LM 23.07.15) skriver Hans Chr. Aakre at (eiendomsoppkjøper) "Osvold gikk konkurs".

– Det er ikke riktig – og jeg ber om at det umiddelbart blir rettet med STORE BOKSTAVER. Mine forhold ble avviklet og alle kreditorer fikk etter avtale.

Dette skriver Harald O. Osvold i en epost til LM i dag, fulgt opp av en telefonsamtale med undertegnede, som beklager at den feilaktige opplysningen ble publisert. Leserbrevet er i dag også korrigert på dette punktet. 

Svein-H. Strand, ansv. red.


Folkedans, kåseri og rømmegrøt

Mandag 27.07.15 Vestby Bygdekvinnelag og Varna Folkedanslag har gjennom en årrekke gitt sitt solide bidrag til Olsok-stemningen på Son Kystkultursenter. Slik blir det også i år.

Arrangementet 29. juli, minnedagen for Olav den hellige som falt i slaget på Stiklestad, starter kl. 16. Klokkeslettene for de ulike innslag har vært feil i kystkultursenterets sesongprogram på Herison.no, men er nå rettet.

Bygdekvinnenes rømmegrøtsalg står først på programmet. Kl. 16:45 framfører Sidsel Grue sitt kåseri "Forandringer" om hvordan slaget på Stiklestad forandret Norges historie.

Kl. 17:15 avslutter så den bunadskledde gruppen fra Varna Folkedanslag årets markering med varierte folkedanser fra sitt store repertoar.

Strandhugg på Sauholmen ikke  lett  

Lørdag 25.07.15 Son Kystultursenter har denne helgen satt opp igjen programposten "Fiskerne på Sauholmen" med strandhugg og omvisning. Forrige helg ble været for dårlig til å skysse folk over i åpne småbåter. Men i formiddag skjedde det at bare én frivillig meldte seg med "skyssbåt", til tross for oppholdsvær, kan vakthavende Alex Johannessen fortelle.

Og igjen er det nok været som må ta skylden, i alle fall indirekte. For med både lav temperatur og sur vind er det ikke mye sommerpreg over dagen. Varslet for i morgen er heller ikke særlig lystelig, men programposten står i utgangspunktet fast.

I bunnen for tilbudene på Kystkultursenteret ligger likevel alltid den faste sommerutstillingen og museumsdelen, og det er i dag godt med besøk, forsikrer Johannessen. Onsdag 29. juli markerer Kystkultursenteret som vanlig den gamle norske merkedagen Olsok. LM publiserer årets program over helgen. 

Son-utvikling - et historisk epos

Torsdag 23.07.15. Korrigert for feil om Osvold 27.07.15 (Leserbrev, del I) Man hører mye om nødvendigheten av fortetning i Son, men lite om de negative virkningene: ♦ Mørkere gater på grunn av høye nybygg. ♦ Gjenbygging av åpne rom. ♦ Konflikt mellom beboere og aktiviteter som musikk, lekeplasser og servering når mennesker bor tett i et område som også er tilrettelagt for offentlig rekreasjon.

Litt av Atlantic-gården med "Coop-blokka" i bakgrunnen. LM-arkivfoto, 2010, Svein-H. Strand

Det hele startet i 1984 med Harald Osvold, Oslo; eiendomsinvestor med hytte på Skutebaugen i Son. Den første i rekken av investorer som skulle tape penger på det som omfatter dagens Son nord og Atlantic-gården.

Kort tid etter kjøpet brant den gamle enorme sagbruksbygningen en fin septemberkveld med et lett drag fra øst. Brannvesenet sto parat, men lot bygningen brenne rolig ned. LES MER.


Ja, nå kommer´n IGJEN!


Tirsdag 21.07.15. Oppdatert 11:44. (Pressefoto fra manager) Son-sommerens store konserthendelse gjennom mange år, Ole Paus, bebuder igjen sin ankomst. Dagen er fredag 30. juli. Som vanlig skal han utfolde seg i Olivenlunden på Café Oliven, men hør: Denne gang skal det ikke selges flere enn 150 billetter. For, som manager Arne Aronsen sier til LM: – I fjor fikk vi det totale kaos.

2013 kan man trygt si var et av Ole Paus mest suksessfulle og produktive år og det bare fortsetter i samme spor år etter år. Noen utvalgte høydepunkt er utgivelsen av trippelplaten "Avslutningen", og vellykket deltakelse i TV2 serien "Hver gang vi møtes". I en rekke konserthus og kulturhus fyltes i fjor seteradene med viseglade konsertgjengere, og Ole fortsetter i 2015 sin turnévirksomhet.

På sommerturneen 2015 spiller Ole Paus ofte solokonserter, men på forespørsel har han med sine eminente medmusikere Håkon Iversen og Børge Petersen Øverleir. LES MER. 

 En unik minnebok fra det nære


Søndag 19.07.15 (Reporter Svein-H. Strand) Berit E. Botnedals nesten dagsferske bok "SON Barndommens paradis" gikk unna som varmt hvetebrød under torghandelen i går. – Over all forventning, smilte forfatteren og hennes mann som bisto med det praktiske under bokslippet.

Det var ikke langt fra at hundretallet ble nådd i løpet av dagens tilmålte tre handelstimer. Ikke så rent få kjøpte mer enn ett eksemplar. Én kjøper fikk med seg fire bøker mens LM hadde et intervju som rett ofte måtte avbrytes.

Og etter hvert som "anmeldelsene" begynner å gå fra munn til munn i Son, er det et godt tips at hele opplaget på 600 eksemplarer vil få temmelig raske bein å gå på. For dette er intet mindre enn en unik og historisk verdifull minnebok fra det veldig Sons-nære. Det må kunne slås fast allerede etter en rask gjennomlesning av 69-åringens bok.

Utover den lokale interesse gjennom gjenkjennelse og felles minner, ikke minst hos forfatterens jevnaldrende, har boka rygg til også å være et tidsdokument i en større sammenheng: Om det Norge som etterkrigsbarna vokste opp i. Her i en detaljrikdom som så absolutt har sin plass. For gjennom valget av fortellerstil og passe med "tilleggsfakta" innenfor det detaljerte og familieforankrede, har Botnedal hevet minneboka godt over det som nok er blitt skjebnen til flere lokale bokverk innenfor denne sjangeren rundt om i landet.

En større bokomtale og intervju med forfatteren kommer.

Nærmest en pliktfølelse

Torsdag 16.07.15 – Jeg har over flere år skrevet ned episoder fra barndommen. Først høsten 2013 begynte jeg å skrive med henblikk på at dette kunne bli en bok som, sammen med fotografier fra familiealbumene, kunne være av interesse for flere.

Foto: Privat

Det forteller Berit E. Botnedal (bildet), forfatteren bak den ferske boka "SON Barndommens paradis", til Lokalmagasinet.no.

– For meg ble det etter hvert veldig viktig – ja, nærmest en pliktfølelse – å bidra til at dette ikke bare ble liggende glemt i en skuff, understreker Botnedal til redaksjonen.

Boka utgis på eget forlag, og du treffer forfatteren på torg-markedet i Son førstkommende lørdag. Med boka, selvfølgelig. Annet salgssted blir opplyst senere, men henvendelser kan rettes til e-postadresse berit-eb@online.no

  Arnardo landets eneste sirkus

Den nye turnéen involverer artister og crew fra hele 16 ulike nasjoner fordelt på fire verdensdeler. Og pass på! En dansk lommetyv (bildet) vil i år stjele mye av oppmerksomheten. Det vil garantert også ”gummimannen” Cesar Pindo gjøre med sin helt unike kroppsbeherskelse. Foran denne 67. sesongen mottok forøvrig ekteparet Bjørg og Arild Arnardo Kongens Fortjenstmedalje "som belønning for særlig fortjenstfullt innsats til glede for mange gjennom lang tid". LES MER. SEKS BILDER.

Godt besøk og jevnt salg

Søndag 28. juni, dagen etter åpningen, var det "kunstnermøte" der publkum kunne se og høre hvordan de tre utstillerne skaper sine arbeider. Grafikeren Randi Beck (bildet) og smykkekunstneren Elfi Sverdrup demonstrerte også hvilken teknikker de bruker, mens keramiker Laila Baadstø av naturlige grunner måtte nøye seg med å fortelle. FOTO: Ellen Marie Skaflestad

– Mange tanker og grundige arbeidsprosesser ligger bak

 Torsdag 09.07.15 Mandag, etter bare litt over en uke, hadde Vestby Kunstforenings sommerutstilling hatt ca 400 besøkende, kan foreningsleder Ellen Marie Skaflestad fortelle til LM. Vi har et lite telleapparat som vi bruker for statistikk for oss selv og til rapportering til norske kunstforeninger. Jeg glemte å telle over i dag (tirsdag, red. anm.), men tipper at ca 400 personer har vært innom, kanskje flere, sier Skaflestad. Og, uten at hun har summert, så er det er et jevnt salg av arbeider fra de tre utstillerne. Som er Laila Baadstø (keramikk), Randi Beck (grafikk) og Elfi Sverdrup (smykker).

Jordflytting – meningsløst blindspor!

Onsdag 08.07.15 (Leserbrev) Hadde vært fint med en debatt, spesielt nå i valgkampen, om hvordan jordbruks- og kystkommunen Vestby skal se ut. Det med IKEA er i denne sammenheng en sak i saken, men fler og fler spør om: Hvorfor bare der? Hvorfor bare på Delijordet? Det er bare der jorda ligger det kan produseres mat. IKEA kan ligge nesten hvorsomhelst. LES MER.

Kjenner til feilaktig katolskregistrering

Lørdag 04.07.15 03:03 (Reporter Svein-H. Strand) Administrasjonen i Vestby kommune er kjent med at personer bosatt i kommunen feilaktig er registrert som medlemmer i Oslo katolske bispedømme, men vet ikke hvor mange dette gjelder. Kommunen kjenner videre til at dette også gjelder innbyggere uten innvandrerbakgrunn som aldri har vært i kontakt med Den katolske kirke. LES MER.

 Få benytter seg av tidlig stemmegivning

Onsdag 01.07.15 (Reporter Svein-H. Strand) Fra i dag kan du gjennomføre tidlig stemmegivning etter en forhåndsbestilling til rådhuset. Ved de siste to valgene var det bare ca 10-12 personer i Vestby kommune som benyttet seg av denne ordningen.

Det opplyser Christin Westby, leder i Fellestjenesten i Vestby rådhus, til Lokalmagasinet.no. Ordningen med tidlig stemmegivning er tilrettelagt for dem som ikke har anledning til å stemme i løpet av perioden da det er ordinær forhåndsstemming. Denne perioden starter mandag 10. august og varer til og med fredag 11. september.

Ved Stortingsvalget i 2013 ble det alt i alt avlagt rundt 2000 forhåndsstemmer i Vestby.

HJEMMESTEMMING OGSÅ
Velgere som er syke har nå også anledning til å be om å få stemme hjemme, ser vi på kommunens hjemmeside. Er dette noe nytt? LES MER.

Telefonjakten fortsetter

Fredag 26.06.15. Oppdatert senest 22:42 I kontrollutvalget onsdag fortsatte jakten på Vestby-ordfører John A. Ødbehrs (H) telefonregninger i detalj. Et notat fra advokatfirmaet Haavind fastslår at dette i utgangspunktet ikke er lovlig. Kontrollutvalget tok advokatfirmaets notat til orientering, som foreslått av sekretariatet. LES MER.

– Det måtte bli i sentrum

Onsdag 24.06.15. Oppdatert 13:50 (Reporter Svein-H. Strand) – Delijordet i Vestby sentrum, i en av landets mest veldrevne kommuner, er den perfekte IKEA-plassering! Det sier ordfører John A. Ødbehr (H) til LM, overlykkelig etter mandagens reguleringsvedtak i kommunestyret.

Et vedtak han, etter å ha frontet saken i fire år, ubeskjedent nok gir seg selv mye av æren for. – Det med plasseringen har med kundetilførselen å gjøre. Men også om vi ser på nyttespredningen til det øvrige næringsliv, tilføyer han.

BILDET: Ordføreren "i en av landets mest veldrevne kommuner" og "med de fem flotte tettstedene", som han påpasselig tilføyer. Her i Son lørdag, i anledning Oslo-båtens første sommeranløp med latinamerikanske gjester ombord.

Knapt et menneske har vært imot å få et IKEA-utsalg i Vestby. Men ikke så rent få sliter fortsatt med å forstå hvorfor det absolutt må bygges i Vestby sentrum, noen steinkast fra rådhuset. Og på et jorde som ikke bare har prima dyrkingsjord, men som inngår i en perlerad av et kulturlandskap. LES MER.

Nå kan IKEA søke...

Tirsdag 23.06.15 (Reporter Svein-H. Strand) IKEA-saken med bygging på Delijordet og flytting av 70 dekar førsteklasses matjord, en kornåker, noen kilometer sørover til Kjenn, er nå hundre prosent i boks for Vestby kommunes vedkommende. Men uten et 32 meter høyt tårn som IKEA ønsker for å signalisere til langt borte på E 6 hvor de er. LES MER.

Tradisjonsrik vitaminkrem
SKAL VIDEREFØRES I SON

Søndag 14.06.15 Eierne av Apoteket i Son kjøper rettighetene til Svanens vitaminkrem fra Svanelaboratoriet. I det nyopprettede selskapet Son Apoteklab blir den tradisjonsrike apotekkremen videreført. Produksjonsvirksomheten vil foregå i den historiske Huitfeldtgården i Son, i etasjen under apoteket.

LM-arkivfoto: Sturla Strand

– Jeg har alltid hatt en interesse for produksjon av apotekrelaterte varer, sier Are Egeland (bildet) ved Apoteket i Son i en kommentar. Når muligheten for å kjøpe rettighetene til Svanens vitaminkrem dukket opp, syntes vi dette var spennende.

Svanelaboratoriet vil bistå Son Apoteklab i etableringen.

– Det vil gjøre etableringen av produksjonsvirksomheten lettere. Vi håper å kunne levere Svanens vitaminkrem til grossistene allerede i løpet av september. Det er viktig å få opp produksjonen raskt, da kremen for tiden ikke er i markedet. Dette er en krem som har mange trofaste kunder og vi gleder oss til å komme i gang, sier Are Egeland.

Når varaordføreren blir ordfører

Lørdag 13.06.15 – Hele ordningen med varaordfører-rollen er jo at ordfører-rollen skal ivaretas i mange sammenhenger når ordføreren har forfall eller er forhindret fra å fungere i vervet. LES MER. 

Bygningssjefen: –EN FILLESAK

Onsdag 10.06.15 Hvem har skylda i den lett valgkamp-oppblåste saken om ordfører Ødbehrs private lille garasjehybel – med en forhistorie som strekker seg 15 år tilbake i tid, sju år før han ble ordfører? Ødbehr, bygningssjef Hans Chr. Fæste eller begge? Uansett: Sjelden har en bygningssjef stått foran folkevalgte og pisket seg så mye som i plan- og miljøutvalgets møte 1. juni.

– Jeg kan forsikre dere om at jeg ikke ville risikert mitt renommé på en fillesak som dette. Vi har tabbet oss ut. Og vi var ukjent med forbudet om å ha et loft. Vi har godkjent på feil premisser. Vi har gjort en tabbe.

Slik blir bygningssjefen sitert i Moss Avis´ møtereferat. Fra andre piskeslag, slik de er refert i avisen:

– Vi har erfart at saken ikke var så enkel som vi trodde. Det beklager vi. Vi gjorde en feil når vi godkjente leiligheten (den lille hybelen, LM-red. anm.). Vi har forsømt oss.

Og at "det er alvorlig at administrasjonen ikke har gått inn og sjekket at saken holder vann." (I forbindelse med at det formelt er søkeren som skal sørge for at alle opplysninger blir "lagt på bordet".)

Om ferdigattesten Ødbehr fikk; svar til replikk fra Tom A. Ludvigsen (Ap) om at "ferdigattesten beskriver jo ingen ting?":

– Jeg skal være enig i at den er tynn, men dette har ikke foregått i korridoren, men på mitt kontor. Dette burde vært strammet opp, jeg ser det. I ettertid ser vi at papirene ikke er så gode som de burde vært.

 Stappfullt hos kjole-Badi

Mandag 08.06.15. Korrigert 11:03. Oppdatert senest 12:29. Det var stappfullt og høy retrostemning da Sons landskjente tekstildesigner Badi Batchelor lørdag åpnet sin historiske utstilling med et utvalg av strikkekjoler skapt i Spinnerigården på 1960- og 1970-tallet.


Hennes Badi-butikk i tilknytning til hjemmet i Woldegården er rett nok ikke stor, men enhver utstillingsarrangør hadde nok vært bra fornøyd med et slikt frammøte. LM kom selv ikke lenger enn til trappa, men hadde heldigvis knipset utstillingen i forveien.På trappa kom også utstillerens mangeårige venn og faglige ressursperson Berit Düring fra Oslo, etter å ha holdt en åpningstale som sa det meste om designerens evner og produkter som er blitt et begrep. På bildet har hun på seg et skjørt fra Nord-Vietnam.

Det er et vintage, etnisk skjørt fra Hmong-folket i fjellene i Nord-Vietnam. Gammelt broderi og applikasjon, som jeg har tatt med meg hjem derfra og forært Berit som har vært min strålende "samarbeidspartner" i alle år, forteller Badi Batchelor. Utstillingen blir stående til et stykke ut i august, og ventes å trekke jevnt med besøk hele sommeren. Det er i formiddag over 2800 lesere som har klikket seg til en post som er "boostet" på Facebook-siden Her i Son

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. VAKTANSVARLIG kan da kontaktes på mobil vakttelefon 979 38 621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på tlf. 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand. FOTOGRAF og vaktmedarbeider Sturla Strand mobil: 93256979. JOURNALIST, frilans, Edmund Schilvold, Moss, mobil: 45412458.

Lokalmagasinet.no – nettmagasin og portal på journalistisk grunn – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter og blir løpende lagret. E-POST: post@lokalmagasinet.no.

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Ny publiserer vil ikke ha denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

Evakuering etter funn av ca 15 kilo dynamitt

Politiet satte opp sperring allerede ved Åsbogen, den første eiendommen oppover Elveveien. Leserfoto: Hans Chr. Aakre

Publisert 20.07.15 12:23. Oppdatert senest 17:05. Et område i Elveveien Son ble i formiddag sperret av og naboer i ca 30 hus evakuert etter at det ble funnet anslagsvis 15 kilo dynamitt i et dødsbo. Politiet gikk fra hus til hus for å få alle til å forlate området.

[30.07.2015] Les mer
Juli-brevet som aldri glemmes!

 Publisert 07.07.15 Jada, det er blitt den sjuende i sjuende. Juli, den store sommermåneden. Og hvor blir det av Juli-brevet i år Julibrev fra Son? Nei, vi skal selvfølgelig ikke droppe vår faste Nils Kjær-reprise, litt vanskelig tilgjengelig i LM-arkivet som godbiten ligger.

[28.07.2015] Les mer
Sagaveien må få enveiskjøring!
Publisert 04.07.15 (Leserbrev) Før utbyggingen av Solsiden-prosjeket i Son var partier av Sagaveien for smal for møtende biler. I tillegg kom beboerparkeringen. Etter utbyggingen er lengre deler av veien ytterligere innsnevret. Dette i en grad at beboerparkeringen står i fare og behovet oppstår for å fjerne fjell og å ta av naboenes grunn.
[30.07.2015] Les mer
Humørfylt på åpningen


Publisert 27.06.15 Oppdatert 16:17 (Tekst og foto: Svein-H. Strand) Det ble en humørfylt åpning av 2015-utgaven av Vestby Kunstforenings sommerutstilling i Son i dag. Den humoristiske vri ble besørget av smykkekunstneren Elfi Sverdrup som levende "lydsmykke".

[28.07.2015] Les mer
Latinamerikanere på Son-besøk

Publisert 21.06.15 LM-foto: Svein-H. Strand Flere latinamerkanske ambassadører med følge var ombord i sommerbåtens første anløp til Son kl. 12 i går. I regi av keramiker Hanne Lunder fikk gjestene et Son-besøk med omvisning av kystkultursenterets Tom Braaen i kjernen av den gamle hollenderstaden.

BILDET: Gruppen av latinamerikanske besøkende er gått i land fra sommerbåten, og det knipses og gjøres videoopptak av den fine mottakelsen med taler og underholdning fra Soon Etter Frokost i storslag.

Sammen med de latinamerikanske gjestene ombord i sommerbåten var også ordfører John A. Ødbehr.  En representant for de spesielt inviterte utenlandske gjestene talte og takket for den fine mottakelsen.
[30.07.2015]
Sommerens beste reklameplass

Publisert19.07.15 Hollenderstadens beste reklameplass? Kan det være noen tvil: Luftrommet mellom de to fredede gårdene Thornegården (t.h.) og Spinnerigården i Storgata! Det vet man jo å benytte seg av. Og budskapet er hyggelig nok. Også i år blir det en runde med Son Teaterlags knallsuksess En Sommerkveld ved fjorden. LM-foto: Svein-H. Strand
[28.07.2015]
Full sal så gamle Sonsfilmer

Publisert 21.06.15 Da er vi tilbake etter et avbrudd som i alle fall ble én dag lengre enn beregnet, og dét etter en strålende midtsommerlørdag med mye liv i Son sentrum som vi normalt skulle rapportert fra.

Det viktigste datautstyret i redaksjonen har nemlig vært på en aldri så liten tur-retur reise, og blir nå reinstallert sammen med et lite kaos av tilhørende ledninger. Dette har sammenheng med gårsdagens visning av to av de gamle Sonsfilmene i 2. etasje på Son Kro.

På grunn av en misforståelse om tilgang til storskjerm å vise filmene på, måtte det improviseres en god del. Med redaktøren som ansvarlig for selve visningen, og en projektør som kroa stilte til rådighet, var valget ikke vanskelig: Det ble visning på lerret som i gamle dager, via avspilling av nybrente DVD-plater fra PC. Lyd: Fra PC-ens tilh
[02.07.2015]
Gapahuker for økt marka-bruk

Gapahuk-foto: no.Wikipedia/Amundsenweb

Publisert 16.06.15 Forum for natur og friluftsliv i Vestby (FNF) har etablert et godt samarbeid med Vestby videregående skole om bygging av gapahuker i Vestby. Planen er å lage fire stykker i året, som utplasseres i samarbeid med skoler og barnehager i kommunen.
[27.06.2015] Les mer
Abstrakte malerier med dybde

Publisert 14.06.15 Tone Behncke (f. 1966) fra Oslo er neste ut i Galleri Soon med maleriutstillingen "Phases". Åpningen er torsdag 18. juni kl. 18. – Hennes arbeider kan gjenkjennes ved en fantastisk dybde. Motivene er abstrakte, men likner abstraksjoner av landskap eller natur, kommenterer gallerist Marianne Helle.
[27.06.2015] Les mer
Trekker seg fra H-styret

Publisert 27.05.15. Fersk politisk nestleder i Vestby Høyre, Stig Eyde, trekker seg fra foreningsstyret etter nok en konflikt.

I Moss Avis i dag viser Eyde til "styrets manglende vilje til å rydde opp" i "sakene rundt ordfører John Ødbehr". Og han sier i intervjuet, sitat:

"I dette styret er det noen råtne epler." Et utsagn han ikke går nærmere inn på, ifølge avisen. Høyres lokalforening har styremøte i ettermiddag.

Moss Avis har snakket med kilder som hever at Ødbehr "er under sterkt press om å trekke seg som ordførerkanddat." 

[23.06.2015]
1-10 av 1860 Neste >>JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG. Tlf. 64 95 31 51


Kontaktskjema
for meldinger
til redaksjonen

 Redaktørens Facebook-side

 

   

Dagen i dag | Lokalt værvarsel | Lokalværet på svensk | Nøyaktig klokke | Verdensuret | Kalender | Vannstand Son | Aftenpostens 100 siste | Avisforsider

Reklame:

Åpningstider Kiwi Son

Åpningstider Kiwi Sletta

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 

og veiviser:

Kvasir-treff på LM-artikler
LM Hovedstadspuls

Gamle bilder fra Son | Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

LM Innenfor byporten

Moss havn, værdata. |
Drøbaksundet, værdata. | Blåskjellvarsel |

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

Follo politidistrikt

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand 

 Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com
* Kongelig Norsk Båtforb.
* Batliv.no
* Seilas.no
* Klassisk Treseiler Klubb
* Seilmagasinet.no
* Fullriggeren "Sørlandet":
* Havseilerklubben
* Maritimstart.no   
* Foren. for fartøyvern      
* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

SVINESUND–VESTBY–OSLO

VAKRA VÄSTKUSTEN

Dynamisk kart, Västra Götaland, på Maps.google.co

Kart, kommunene i landskapet Bohuslän, på Hem.fyristorg.co

Aviser i nordlige Västra Götaland:

STRÖMSTAD: Strömstad Tidning, tre dager i uken.

UDDEVALLA: Bohusläningen, med lokale avdelinger. Bohuslaningen.se

VÄNERSBORG: TTELA, ttela.se

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene.

 

Lokalmagasinet.no hadde i 2007 60.000 besøk, og i 2008 85.000 besøk. I 2009 nådde vi såvidt 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000 besøk for året. I 2014 nådde vi milepælen en kvart million besøk. 

Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.no

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland