www.lokalmagasinet.no NYHETER Ti. 18. juni 2019
Meny

NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN DES. 2002
Vår e-postadresse er: post@lokalmagasinet.com!

Aimar Hansens OLDEBARN forteller

(18.06.19) Son kystkultursenter har onsdag denne uken kl. 19 gleden av å invitere til fortellingen om "Min familie fra olderfar Aimar Hansen og fram til i dag. Minner fra Thornegården". Fortalt av Aimar Hansens oldebarn Kari Camilla Gjendem.

Kom og lær mer om sommerutstillingens hovedperson Aimar Hansen og hans etterkommere. Det er som vanlig gratis inngang. Og kafeen er åpen. Hjertelig velkommen!

Son kystkultursenters venner. Styret

Kjøpmannsfamilien på 30-tallet(14.06.19) Dette klenodiet av et bilde i den nære lokalhistorie er blant det som i sommer kan beskues på Kystkultursenterets sommerutstilling: Kjøpmannsfamilien Hansen i Thornegården, foreviget i sin fineste stas i atelieret hos fagfotograf.

Dette er et redigert/beskåret opptak gjort med mobilkamera. På originalbildet står det: "Karen, Trygve Johannes, Hans Jacob og Camilla Hansen, 1930-tallet."

Altså den siste kjøpmann, Hans Jacob og hans søster Camilla, sammen med mor og far Karen og Trygve Johannes. Trygve Johannes var sønn av handelshusets første kjøpmann, Aimar Hansen.

Den videre dekning av sommerutstillingen, med bl.a. flere og større bilder, kommer på Herison.no (med lenke herfra).

Et HANDELSHUS i kystkulturen(14.06.19) Sommerens utstilling på Son Kystkultursenter, "Firma Aimar Hansen – et handelshus i kystkulturen, dets hundreårige historie", er et omfattende tema med mye materiell. Som bildet gir et inntrykk av,  er det gjort god bruk av vegger for å få plass til alt av bilder. Her fra et hjørne i utstillingsrommet. Andre steder i rommet er det også hengt opp plakater med hovedtrekk fra handelshusets historie. LM kommer med nærmere omtale og flere bilder. (LM-foto: Svein-H. Strand)

Tidligere kjøpmann Jørn Risbråthe er død

(11.06.19) Tidligere kjøpmann i Son, Jørn Risbråthe, er død. Han ble 75 år gammel. Med sin dagligvareforretning i Huitfeldt-gården, i de nåværende lokalene til Apoteket i Son, var han i en årrekke en av aktørene i det sentrumsnære som man forholdt seg til i hverdagen.

Fram til et ungt innflytterpar startet og i kort tid drev dagligvareforretning i lokalene etter Viking Canning før Sonja Nyland overtok, var Jørn Risbråthe lenge alene i Son om å tilby det man den gang kunne kalle kolonialvarer i tilnærmet fullsortiment. Så langt plassen rakk.

I kjelleren hadde han jo også rom der han fikk inn og personlig håndterte ferske kjøttvarer til passende stykker og kjøttpålegg av mange slag som daglig fristet oss kunder.

Mange voksne damer hadde i årevis sin trygge arbeidsplass her. Etter nedleggelsen fikk Jørn Risbråthe oppleve at sønnen Ola Risbråthe i meget ung alder overtok etter Sonja Nyland, og straks la grunnen for det som etter hvert og i dag er velkjente Brygga Mat i Kiwi-kjeden.

Jørn Kristian Risbråthe bisettes fra Såner kirke fredag 14. juni kl. 10:30.

Svein-H. Strand

 Ny lønn for rådmannen skal avgjøres av utvalg 

(04.06.19) (Reporter Svein-H. Strand) I lukket møte bestemte Vestby formannskap i går at den årlige vurderingen av rådmannens lønn skal delegeres til kommunens forhandlingsutvalg. Arbeidsavtalen mellom kommunen og rådmann Sjur Authen fastsetter at lønnen hans skal vurderes innen utgangen av juni hvert år.

► Rådmannslønnen har siden 1. mai 2018 vært på 1.200.000 kroner før diverse tillegg, bl.a. for møter og overtid.

På en landsoversikt som Fagbladet innhentet i februar og mars 2018, kom det fram at Vestby-rådmannens lønn (fra mai 2017 til mai 2018) var på 1.157.126 kroner med tillegg.

Formannskapet gjennomførte i lukket møte i går også den obligatoriske medarbeidersamtale med rådmannen.

Den gjeldende lederavtalen sier at det minst to ganger i året skal gjennomføres en ledersamtale med vekt på å evaluere resultater og forholdet mellom politikk og administrasjon.

WP tar LM inn en ny tid


Til protokoll fra plan- og miljøutvalgets møte 27. mai.

(28.05.19) Som den ferske protokollen bak lenka viser: "Mot normalt" ble to forslag fra Bygdelistas Thor E. Ombustvedt nedstemt og fikk bare to stemmer fra sine egne. Begge sakene gjaldt klage på tidligere vedtak. Disse ble da opprettholdt slik som foreslått av rådmannen. Og Høyres Stig Eyde fikk vedtatt et forslag som gir Vestby Storsenter rett til å drive med litt større bruttoareal enn de 25.000 kvm. som er fastsatt grense. Ingen av de sju representantene stemte for rådmannens forslag om å avslå søknaden.

Enda et møte i "Solhøy-komiteen"

(28.05.19) Byggekomiteen for omsorgsboliger på Solhøy har nå berammet enda et møte, 13. juni, da uten noen representant fra MDG. Bente Marie Bakke ble som kjent kastet ut som medlem i siste kommune-styremøte.

At hun ble erstattet av en representant fra Frp, kan vise seg å være feil. MDG fikk sin plass etter valget i 2015, i et valgteknisk samarbeid med opposisjonen (H, Frp og KrF). Prinsippet om forholdstall ble da benyttet. Som opptaket fra siste kommunestyremøte forteller, skulle forholdstall også legges til grunn nå. Det var formelt sett et nyvalg av hele komiteen. Høyre benyttet, som tidligere meldt, anledningen til å skifte ut en av sine egne.

BARNESIRKUS I BYEN!

VESTBY-POLITIKKENS UNDERLIGE VERDEN

(22.05.19) (Leserbrev) Tiden har faktisk endret seg. Politikere som er på nett oppnår kontakt med velgerne der og da. På mandag ble vi vitne til at politiker Bente Marie Bakke for åpent kamera ble kastet ut av byggekomiteen for Solhøy omsorgsboliger. LES MER.

Nyvalg av byggekomité: Bakke (MDG) kastet ut

(21.05.19) Politisk lokalhistorie ble skrevet i mandagens kommune-styremøte i Vestby da MDGs Bente Marie Bakke ble kastet som medlem av byggekomiteen for omsorgsboliger på Solhøy. Årsak: Hun har angivelig vært for aktiv, blant annet på Facebook, med å argumentere for å bevare den gamle skolebygningen i Son og tilhørende verneverdig naturmiljø. LES MER.

Økt salg på polet i Son

(16.05.19) Med 28403 liter over disk i første tertial, økte Vinmonopolet Son sin omsetning med 1739 liter sammenliknet med første tertial i 2018. Økningen fra i fjor utgjør hele 6,5 prosent, framgår det av statistikk som kom til LM i går.

► Til sammenlikning hadde butikken i Vestby en økning på 911 liter, eller 1,3 prosent. Det hører med at Vestby er en kategori 4-butikk, og den solgte i perioden ialt 70177 liter.

Mange mener at de økende salgstallene butikken i Son har hatt siden starten, burde kvalifisere til å "rykke opp" i kategori 3. Om dette sier kommunikasjonsrådgiver Hege-Lill Hagen Asp til LM:

Når det gjelder omprofilering for Son, er det ingen konkrete planer om dette per i dag.

LM kommer tilbake med mer detaljert statistikk for Vinmonopolets butikker i Son og Vestby.

Se alle de elleve listene til kommunestyrevalget

(09.05.19) Til kommunestyrevalget i Vestby søndag 8. og mandag 9. september, er det innenfor den fastsatte frist innlevert elleve valglister. Disse er nå alle godkjent av valgstyret.

I tillegg til de ni partiene som er representert i fireårsperioden som snart ebber ut, stiller Rødt og Partiet De Kristne liste også denne gang. Lokalmagasinet.no har i dag åpnet hovedsiden til en egen valgseksjon, VALG 2019.

Der er alle de elleve listene oversiktlig og alfabetisk gjengitt i jpg bildeformat, med valgstyrets pdf-fil som kilde. LMs arkivmeny i venstre sidemarg vil automatisk legge ut lenker til undersider med reportasjer og kommentarer etter hvert som sakene blir publisert.

ANALYSE ved valgkampstart

(Publisert 07.05.19) Bygdelistas folk har "stått bakken ned" og hatt varaordføreren. I plan- og miljøutvalget har partiets representant vært særdeles aktiv og fått mye uttelling som forslagsstiller. Men vil de igjen få stemmer fra Høyre-folk hvis de signaliserer at de fortsatt ønsker å være støtteparti for Ap og holde Tom Anders Ludvigsen i ordførerstolen? LES MER.
Rådmannens Solhøy-innstilling enst. vedtatt

(30.04.19) Rådmannens innstilling i Solhøy-saken ble enstemmig vedtatt i plan- og miljøutvalget i går. Vedtaket lyder: Plan- og miljøutvalget tar ikke klagene og anmodningene om å omgjøre vedtaket om reguleringsplan for Solhøy omsorgsboliger til følge. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 sendes klagene fra Fortidsminneforeningen, Soon og Omegns Vel og styret i Solhøytunet 2 sameie til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.

Nyinnstudert sjørøverhistorie!

Fra fjorårets forestilling, der det gikk hett for seg og med publikum tett innpå aktørene, her Kjell Smell og Søte Signe i en heftig passiar.

(15.06.19) Hjertelig velkommen til nyinnstudert sjørøverforestilling på Son Kystkultursenter søndag 16.06. kl. 13. Ta med de yngste, men gjerne også alle de andre og møt igjen gamle kjenninger:

Sjørøverkapteinen Alex den infernalsk grusomme, sjørøversnuppa Søte Signe og de nye piratene: Johan med Koggen og Kanonanstein.

Gratis inngang! Kafeen er åpen som vanlig kl.12.-16. Ha det gøy!

Son kystkultursenters venner. Styret
[18.06.2019]
Om Soon Slip & Baatbyggeri

(11.06.19) Hjertelig velkommen til sesongens første onsdagsforedrag onsdag den 12.06. kl.19 på Son kystkutursenter. Temaet denne kvelden er A/S Soon Slip & Baatbyggeri.

Dette er historien om en hjørnesteinsbedrift i Son fram til krigsavslutningen 1945, og krigens videre konsekvenser for verftet og dets eier Johan Mohr Faye.

Som vanlig er inngangen gratis! Kafeen holder åpent, slik at du kan få kjøpt kaffe og varme vafler. Hjertelig velkommen!  Son kystkultursenters venner. Styret

[14.06.2019]
"Et handelshus i kystkulturen"

(06.06.19) Son kystkultursenters venner ønsker alle hjertelig velkommen til åpning av sommerens utstilling på Son kystkultursenter lørdag 08.06., pinseaften kl. 14.

Hvitsten Trommekorps trommer i gang sommeren i Son. Vi tilbyr enkel servering. Foreningens leder Tom Braaen informerer om sommerens program for store og små ,og ordfører Tom Anders Ludvigsen åpner utstillingen om Firma Aimar Hansen – et handelshus i kystkulturen, dets hundreårige historie.

Son kystkultursenters venner. Styret. Tove Lissner
[12.06.2019]
Mellom det tilfeldige og det kontrollerte

(11.05.19) – Mine bilder blir til i rommet mellom det tilfeldige og det kontrollerte. Jeg jobber hovedsakelig innen tre kategorier: trykk, akrylmaleri og mixed media. Eksperimenteringen i de forskjellige teknikkene gjør at jeg kan ta med enkelte kunnskaper fra en teknikk og over i en annen.

Det sier Rino Larsen, som i dag åpnet utstilling i Galleri Soon. Utstillingen henger til og med 10. juni.

Larsen er bosatt og arbeider ved Lillestrøm, og har en lang bakgrunn som illustratør, designer og billedkunstner. Han bruker erfaringene fra de forskjellige områdene bevisst i omgang med både farger, det figurative og det abstrakte.

Rino Larsen har hatt en rekke utstillinger, og har på kort tid fått et stort publikum. Han er innkjøpt av en rekke selskaper og offentlige institusjoner, framgår det blant annet av en lengre presentasjon fra galleriet. (Foto: Galleri Soon)

[26.05.2019]
74 år siden frigjøringen

(08.05.19) Det er i dag 74 år siden siden frigjøringen fra tyskernes fem år lange okkupasjon av Norge. Dagen, som nå benevnes som Frigjøringsdagen og Veterandagen, blir som vanlig markert ved Minnestøtta i Son.

Det blir fane- og flaggvakt ved Vestby Forsvarsforening, og æresvakt ved Vestby og Ås HV-område. Ås og Vestby Musikkorps spiller Kongesangen. Fra Vestby kommune kommer ordføreren for å legge ned krans og lese en hilsen i anledning dagen.

Lederen i Vestby Forsvarsforening, Kjell T. Olsen, holder en appell, og de fem falne hedres ved navneopprop. Minnestunden kl. 18 avsluttes med at nasjonalsangen spilles og synges. Kl. 19 blr det en tilsvarende seremoni ved minnesmerket i Grøstadparken i Vestby.

[22.05.2019] Les mer
Flott konsert i Son kulturkirke
(29.04.19) Sissel Kyrkjebø, Henning Kvitnes, Silje Nergaard, Anita Skorgan, Iren Reppen og Eline Smith sang alle tre sanger hver i en to timer lang støttekonsert for MS-rammede Sara Bendiksen i en nær fullsatt Son Kulturkirke torsdag kveld 25. april.

Akkompagnert av Jon-Willy Rydningen på piano, Hallgrim Bratberg på gitar og konsertarrangør og ektemann Håvar Langås Bendiksen på gitar, bød artistene på et utvalg av sanger fra sine respektive karrierer. God respons fra publikum, og veldig god stemning! Skuespilleren Hallvard Holmen var konferansier for konserten, og hans opplysning om at innsamlingsmålet for aksjonen Sara til Moskva var nådd, ble møtt med stor applaus. Konserten ble avsluttet med at alle artistene sammen på scenen sang Louis Armstrong’s “What a Wonderful World.” AS
[16.05.2019]
Styret i Soon og Omegns Vel

(01.04.19) Etter årsmøtet i Soon og Omegn Vel har styret følgende sammensetning: Leder Jon Warhuus, nestleder Heidi Vegel, sekretær Anstein Spone, kasserer Asgeir Mjelve, styremedlem Ivar Gudmundsen. Varamedlemmer til styret er Ingerid Rutherford, Inger Elisabeth Hanssen og Per Gudim Thorbjørnsen.

[25.04.2019]
Spennende vårutstilling
(21.03.19.) I sitt jubileumsår (40 år) åpner Vestby kunstforening lørdag kl. 13 en spennende vårutstilling under navnet Turné i Galleri 2x1 på Sundby gård i Vestby. Utstillingsgruppen Turné består av fire selvstendige kunsthåndverkere som sammen ønsker å gi et helhetlig uttrykk med ulike teknikker: Billedvev, keramikk og smykker. Formidlingsleder Marit Lønning Reiten fra Norske kunsthåndverkere vil introdusere utstillingen. En bred forhåndsomtale der kunstnerne presenterer seg selv, kan leses på Herison.no.
[08.04.2019]
‒ En moderne bohemdronning

Sleeping in the Olive Groves of Sunny Italy. 2018. (Foto fra Galleri Soon.)

(09.03.19.) I dag åpnet Galleri Soon en utstilling med malerier av Unni Askeland som har fått tittelen "For evig grønn". Utstillingen varer til 31. mars. ‒ Unni kan betegnes som en moderne bohemdronning, meldes det fra galleriet.

Hun har alltid gått sine egne veier. Hennes prosjekter har ofte beveget seg innen en pop-art genre, med bruk av kjente ikoner fra populærkulturen.

I november 2018 besøkte kunstneren Villa Buonvisi i Toscana, i nærheten av Lucca. I kontakt med landskapet der, malte hun en serie malerier til denne utstillingen. Unni Askeland.er utdannet ved Kunstskolen i Kabelvåg, Vestlandets Kunstakademi og Statens Kunstakademi under Per Kleiva.

[19.03.2019]
En ekstra forestilling måtte til

(09.03.19) (Foto: Jørn Svendsen) Ikke overraskende var det stappa fullt da intervjufilmen med Alex Johannessen, om hans store livsverk Klubben i Son, ble vist på Son bibliotek i går kveld.

Flere kom ikke inn kl. 19, og dermed måtte filmmaker Jørn Svendsen i Vestby Historielag improvisere en ny visning kl. 20:30. Status: 120 på første og 25 på andre forestilling. Og alle oss som gjerne ville, men ikke kunne: Vi håper og tror at det blir flere muligheter i løpet av året, selv om Svendsen har andre intervjufilmer under arbeid på regibordet.
[17.03.2019]
1-10 av 2076 Neste >>JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.

Nyheter fra periode med tekniske feil
MISTET BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

 


Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. 2015 ble året da besøket ikke økte, men det ble nesten på hundretallet som i i milepælåret 2014. 260.000 ble nådd i 2016. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk 541.000. I 2018 nådde vi såvidt 700.000 besøk, en en framgang på 28 prosent.


Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland