www.lokalmagasinet.no NYHETER Ma. 30. mars 2015
Meny
 
 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Ingen steder er
spennvidden så stor!


Lørdag 28.03.15 SKRIFTKRØLL. LM-publisererens skriftgenerator har slått krøll på seg under dagens revisjon av fronten på nettstedet. Fra midten og nedover gjenstår fortsatt endel å rette opp, men nå ser det i alle fall ikke så ille ut som det gjorde i en periode i ettermiddag. Opprettingen er uforholdsmessig tidkrevende med endel "tilbakefall", og to ulike nettlesere med ulike egenskaper må benyttes. Så vi lar det stå som det er ut denne dagen ved inngangen til påskedagene. Vi benytter anledningen til å si at LM "holder åpent" gjennom hele påsketiden, bare med kortere vakttider og tider for telefonkontakt. Vi har gjort det enkelt i år: Fra og med i dag og samtlige dager gjelder helgevakttider for leserkontakt til vakttelefonen. Detaljene, også om henvendelser når det haster, finner du nederst her på den faste LM-toppen. Red.

19 nominerte hos Vestby MDG

Lørdag 28.03.15 Etter nominasjonsmøtet stiller Vestby Miljøpartiet De Grønne denne lista med 19 kandidater til kommunestyrevalget 2015: 

1. Bente Bakke, Son; 2. Mads Esbersen, Vestby; 3. Suaad Abdi Farah, Vestby; 4. Lars Sønsteby, Vestby; 5. Christel Flagestad, Vestby; 6. Esben Eyde, Son; 7. Bjørg Huseby, Vestby; 8. Stein Johan Winæs, Hølen; 9. Louise Brunborg-Næss, Son; 10. Arild Hammerø, Hølen; 11. Anne Kari Borg, Hvitsten; 12. Piet Jensen, Vestby; 13. Sidsel Moberg, Son; 14. Jon Terje Olsen, Son; 15. Irene Hengsle, Vestby; 16. Willy Sunde, Son; 17. Marit Eckhoff, Son; 18. Tommy Johansen, Hølen; 19. Kjersti Myrland. Son.


– Hva vil de EGENTLIG?

Torsdag 26.03.15. Oppdatert 18:28 (Reporter Svein-H. Strand) I det politiske miljø i Vestby er det en utbredt undring om hva som er målet for Bygdelista som LM eksklusivt kunne fortelle om på tirsdag. Hvis det er et politisk regimeskifte de ønsker, må det være støtte til en sosialistisk blokk de tenker på, ser ordfører John A. Ødbehr (H) til LM.

LM arkivfoto av John A. Ødbehr: Svein-H. Strand

Man merker seg at de fire øverste på listeforslaget har brutt med Høyre. I tråd med partiets nominasjonsrutiner ga de partiet sin lojalitetsgaranti. Så bare bryter de ut fra kommunestyre-gruppa og oppretter sin egen uavhengige gruppe før perioden er slutt. De lurer dermed også velgerne, mener Ødbehr.

Det er ellers et faktum at Eirin Bolle, som topper listeforslaget deres, har tapt for meg med stor margin i en på alle måter korrekt og demokratisk avstemming om førsteplassen på Høyres liste. Den sterke kritikken mot meg som følger listeforslaget til Bygdelista gir heller ikke veldig mye mening i et politisk perspektiv med en særdeles veldrevet kommune som bakteppe, oppsummerer Ødbehr.

Men dette med bygdelister er langt fra uvanlig i lokalvalg, og bør ikke den kommende Bygdelista i Vestby også ses i et slikt perspektiv?

Det vanlige er at slike lister kommer som følge av sterk uenighet og mobilisering rundt konkrete lokale enkeltsaker. Dette er jo ikke tilfelle her, hvor det er innvalgte, misfornøyde Høyre-representanter som fronter initiativet og står på topp. Og jeg spør igjen om hva de egentlig byr på, rent politisk og i forhold til de mange store prosjekter som skal gjennomføres i kommunen.

De har ikke rukket å legge fram noe program ennå, og listeforslaget består av 22 navn, så det gjenstår jo å se?

Ja, men tonen er slått an og bygger veldig på en sterk disharmoni med deres tidligere parti, inkludert absolutt grunnløse, udokumenterte påstander om udemokratiske tilstander, senest i lokalforeningens nominasjonsprosess.

Kan man ikke likevel være kapabel til å drive konkret politisk arbeid med enkeltsaker?

Jo, i utgangspunktet. Men i motsetning til de reelle politiske partiene i kommunen, fra Frp til Miljøpartiet De Grønne, så vil de ikke ha organisasjonen til et "moderparti" å støtte seg til og rådføre seg med og på ulike måter få bistand fra i store, krevende regulerings- og utbyggingssaker som også neste periode Vestby i stor grad vil være preget av. For ikke å glemme den historiske kommunereformen vi står foran. På lista over "hjelpere" må jeg føye til de mange kontaktpunktene lokalpartiene har til både partigrupper og administrasjon i overordnede organer, fra Stortinget til fylkestinget.

Tror du et overordnet mål for Bygdelista er å komme "på vippen" og bli "fridd til" i viktige saker, ikke minst i saker om Hølen, der tyngdepunktet ser ut til å være?

Det kan tenkes. Jeg ser at det allerede spekuleres i hvor mange de kan få inn. Dette er det den endelige lista, programmet, valgkampen og velgerne som avgjør. Uansett får nå både de etablerte Vestby-partiene og velgerne enda en liste å forholde seg til. Det er en situasjon som roper på bevisste velgere som er "gjerrige" i valg av stemmeseddel, konkluderer Ødbehr.
 

Alle 14 på Venstres valgliste

Onsdag 25.03.15 Da har LM nettopp mottatt hele valglista til Vestby Venstre etter nominasjonsmøtet: 1) Arjo van Genderen 2) Erik Røhne 3) Marianne Henriksen Nessheim 4) Jan Bakke 5) Torill Lynghaug 6) Guri Haveråen 7) Anne Karine Sørskår 8) Ivar Gudmundsen 9) Hamza Shbeta 10) Rolv Møll Nilsen 11) Claudia Wührmann 12) Kristian Pettersen Løksa 13) Ann Vølstad 14) Anne Kristine Fronth Stene.

– Holter gikk til Venstre

Onsdag 25.03.15 Nummer to på Bygdelistas forslag til valgliste, Bodil A. Holter, sto angivelig på listeforslaget til Venstres nominasjonsmøte.

Ifølge LMs kilde sto hun på sjetteplass inntil hun trakk seg så sent som "for noen dager siden, da utbryterne fra Høyre hadde samlet nok underskrifter" til å stille egen liste.

Vestby Venstre sendte i helgen ut en kort pressemelding om hvem som står på de tre første plassene i den endelige valglista (se nedenfor), men uten at hele lista var vedlagt. 

Får FULL dekning

Onsdag 25.03.15 Etter endel korridorpolitikk slo Vestby formannskap til og ga Soon Seilforening full dekning for sine advokatutgifter etter den årelange bryggestriden med Vestby kommune. Dette stikk i strid med innstillingen fra rådmannen om ikke å gi ei krone.

Det ble til slutt fremmet et fellesforslag fra H, Frp, KrF, V og Ap. Forslaget ble vedtatt mot én stemme fra SV, som ville dekke halvparten av utgiftene. Som kjent hadde foreningen i et brev bedt om "en viss dekning". Rundt 370.000 kroner har det kostet dem, fram til det i fjor ble et rettslig forlik, like før det skulle være hovedforhandling for tingretten. Allerede i  september 2012 foreslo foreningen en løsning som i forliket.

Bygdeliste likevel!

Tirsdag 24.03.15. Oppdatert senest 11:55 (Reporter Svein-H. Strand) Til tross for stadige benektelser: Utbryterne i Vestby Høyre stiller liste til høstens valg. Øverst på listeforslaget med 22 kandidater står Eirin Stuhaug Bolle, Hølen. På de neste plassene: Bjørn Ole Skaug, Hvitsten; Bodil A. Holter, Hølen; Anne Grethe Klæboe, Son. Alle var inntil nylig framtredende personer i Vestby Høyre.

På femteplass Steinar Hansen, Hølen, og på sjettelass Thor Einar Ombustvedt, Son. Sistnevnte tilbød, som kjent fra oppslag i LM, ordfører Ødbehr en personlig spillerett på golfbanen i Son, til en verdi av 20.000 kroner, på den tiden han var leder av Son Golfklubb.

Dette var like før klubben sendte inn sine forslag til klubbhus og golfbane-leligheter. Et mulig lovbrudd som så langt ikke er politianmeldt, og Ombustvedt har ikke besvart henvendelser fra LM om å kommentere saken.

Bygdelista blir angivelig en liste for dem "som ønsker Høyre-politikk, men uten John Ødbehr som ordfører."

De nå uavhengige og deres allierte har fått nok av "lederstilen og mindre heldige episoder rundt ordføreren", som det sies til LM.

Det har ifølge kildene ikke vært noe problem å få de ca 300 underskriftene som kreves for å få stille liste, og på bakgrunn av dette antas det at de kan få inn tre-fire personer i kommunestyret.

Dette kommer til å bli en valgthriller vi ikke har sett maken til på lange tider. Alt er i spill, og det blir flere enn Frps Trygve Thorsen som sitter med jokeren denne gang, mener vår kilde.    

Flau sak mot Soon Seilforening

Mandag 23.03.15. PÅ SPARKET. At kommuneadvokat Søyland ikke vil bidra til å dekke noen av seilforeningens ekstrautgifter i forbindelse med den totalt unødvendige saken som gjaldt brygge foran seilforeningens hus, overrasker ikke. Forhåpentligvis finnes det politikere med bedre innsikt som skal vurdere kommunens fremferd mot seilforeningen den 23. mars. Et minimum må jo være at også disse unødvendige utgiftene deles i to, slik at saken engang kan legges død. Vis anstendighet overfor seilforeningen. Det er lov å bruke hodet! KNUT CHR. HALLAN

van Genderen på topp hos V

Søndag 22.03.15 Arjo van Genderen er valgt til 1. kandidat for Vestby Venstre til kommunevalget i 2015. Erik Røhne står på 2. plass og Marianne Henriksen Nessheim på 3.plass.

Lista er en god blanding av både nye og mer erfarne personer med forskjellige bakgrunn. Partiet er godt i gang med valgkamplanleggingen og ser fram til en spennende periode hvor vi skal argumentere for at en grønnere kommunen er et bedre sted å bo for alle, skriver partiet i en pressemelding. LM presenterer hele lista senere. 

–Engeseth (H) rydder vei for et Ap-samarbeid uten ordførerkandidat Ødbehr

Fredag 20.03.15 (Reporter Svein-H. Strand) LMs oppslag Et politisk lykkehjul, om den nå uavhengige kommune-styrerepresentant Bodil Holters (ex. H) nære kontakt med Vestby Ap, vekket stor interesse. LM har i ettertid fått flere innspill som bygger opp om dette. Men det er mer: En kilde forteller nemlig at også Pål Engeseth (nåv. gruppeleder i H) har hatt et møte med Ap for å "rydde vei for et eventuelt samarbeide etter høstens valg". Da med ham som ordfører i stedet for partiets ordfører-kandidat John A. Ødbehr.

Foto av Pål Engeseth: Vestby Høyre

Engeseth prøver angivelig å posisjonere seg slik at hvis valgresultatet tilsier det, må H velge om de vil vrake første-kandidaten eller støtte en Ap-ordfører.

Det eneste som kan velte denne teorien, er da om Trygve Thorsen (Frp) bestemmer seg for å ville prøve å bli ordfører.

Møtet var hemmelig, men kilden antar at også personer i Ap som er i opposisjon til Ludvigsen var til stede.

I et gruppemøte hos H i fjor tok daværende gruppeleder Bjørn Skaug opp "dette med lekkasjer til Ap". En annen sentral person i gruppa hadde tidligere pekt på rykter som gikk om dette, ikke minst i "Hølen-saken". Ingen erkjente å ha lekket.

Vestby Arbeiderparti har et vedtak på at de ikke skal samarbeide med Vestby Høyre så lenge John A. Ødbehr er ordfører eller ordførerkandidat.

Vedtaket ble gjort på slutten av forrige periode og overlevert som brev til både gruppeleder og foreningsleder.

Daværende foreningsleder, samt daværende gruppeleder, svarte kort og godt at de hadde tillit til alle sine folkevalgte, selvfølgelig også ordfører John Ødbehr. Man "skjønte at dette var en form for taktikk foran valget som sto for døra".

Som kjent vant ikke Ap noe på det. Tvert i mot, så ble de satt "på gangen" etter valget, som vår kilde bemerker.

Vedtaket om ikke å samarbeide med Ødbehr gjelder fortsatt, nå snart fire år etterpå, bekrefter Tom Anders Ludvigsen til LM. På spørsmål svarer Ludvigsen for øvrig at han ikke kjenner til noen planer om at utbryterne fra H, de uavhengige, tenker å stille liste ved valget.

Begynner å kjenne Son PÅ PULSEN

LM arkivfoto: Sturla Strand

AGENDA SON. FØRSTE GJESTESKRIBENT.

Torsdag 19.03.15 Etter å ha bodd her i fem år, bygget hus og skapt Hallanderiet, må vi kunne si vi har slått rot i Son. Med litt aktivitet som styremedlem i Soon og Omegns Vel, medlem i Son Nærings-forening, Soon Seilforening, Soon Water Kystlag, medlem av Kystkultursenterets Venner og varamann i den kommunale havnekomiteen, begynner vi å kjenne Son på pulsen.

Jeg er ikke veldig opptatt av hva man kaller Son, om  vi skal bruke Engler eller ikke, men at vi er hyggelige mot hverandre. At man aksepterer at vi er forskjellige. Felles er at vi er glade i Son og stolte av Son.

Mitt motto har vært å forene det positive i å bevare, beholde tradisjoner men likevel akseptere forandringer. Jeg er derfor full av takknemlighet for at mange har kjempet for å bevare Son. Samtidig mener jeg også Son må følge med i tiden. Samfunnet forandrer seg. Ikke alt til det bedre. Men Son er i dag ryddigere og penere og mer tiltalende enn på lenge. LES MER. 

Ressurs med muligheter


Tirsdag 17.03.15. LM-foto Maritangen 17.03.15: Sturla Strand Når campingplassen nedlegges, vil Maritangen fremstå som det mest attraktive og vakre fastlandsfriluftsområdet som er igjen i Son. Laksa Vel ønsker at dette området skal kunne benyttes av allmenheten i større grad enn det gjøres i dag. For å unngå bilkjøring på veien har vi ved mange tidligere anledninger foreslått at det om sommeren kjørte en liten ferge fra torget i Son til Maritangen. Den samme fergen kan også bringe Sons befolkning til fellesstranden på Laksa, eller man kan benytte sykkel eller komme gående til stranden. Det skriver velforeningen i et grundig og interessant innspill til arbeidet med å lage en kommunedelplan for friluftsliv som starter nå. Innspillet leser du i sin helhet her.  

25 år jolleår med Frostbite i Son

Søndag 15.03.15 Soon Seilforening arrangerer i helgen for 25. gang treningssamlingen Frostbite som markerer sesongstart for jolleseilere i Østlands-regionen. Ca 20 seilere og like mange trenere deltar. Jolleklassene i jubleumsarrangementet er Optimist, Laser, Zoom 8, 29`er og RS-Feva.  – Vi har en fantastisk bra trenerstall i år sier leder av jolleutvalget i Soon Seilforening, Jørgen Gundersen til SEILmagasinet.

Vestby MDG nominerer i dag – vil inn i blokk med V, Sp, KrF

Lørdag 14.03.15. Oppdatert 11:22 I dag har Vestby-laget av Miljøpartiet De Grønne nominasjonsmøte, der også programmet for kommende valgperode skal spikres. Nylig gjenvalgt leder Bente Bakke (bildet) har i forkant signalisert at de ønsker seg inn i en "grønn blokk" i kommunestyret.

Foto: Miljøpartiet De Grønne

Det er allerede opprettet kontakt med Sp, V og KrF. Og Vestby MDG er til forskjell fra moderpartiets holdning til blokksamarbeid i stortingsvalg samtidig åpne for å samarbeide "alle veier", slik Bakke nylig ble gjengitt i intervju med Moss Avis.

Men mens Sp sammen med bl.a. bondeorganisasjonene fortsatt fronter motstand mot IKEA-etablering på Delijordet og avventer gigantens endelige vurdering av bærekraften i jordflytting-prosjektet, så sier Bakke i intervjuet at "vi erkjenner at IKEA kommer, og da vil vi samarbeide."

Bakke peker også på at "matproduksjon på Ikeataket hadde vært spennende", og synes IKEA har en "åpen dialog". Hun er videre eksponent for en fortetning av Vestby sentrum med høyhus som framtredende virkemiddel for å frede mest mulig areal utenfor sentrum mot utbygging.

Reguleringsmastodont!

Fredag 13.03.15. Korrigert 18:17 Én sak til plan- og miljøutvalgets møte 16. mars er en mastodont av et saksframlegg: 1. gangs behandling av detaljregulering for IKEA-etablering på Delijordet, inkludert jordflytting-prosjektet der et areal på Kjenn sør for sentrum er vurdert på topp.

Framlegget med dokumenter foreligger i tre deler og er sendt ut i en egen pakke. Den veier nemlig én og en kvart kilo, med eksterne faglige utredninger som spenner over alle aspekter fra natur og miljø til virkninger for lokal handel og service.

Det antas at sentrumsnære næringer vil få en årlig vekst på 7-12 prosent "rett etter etableringen". Det understrekes at etableringsprosjektet er enestående i sitt slag i Norge.

Ikke overraskende har framlegget med plankart, regulerings-bestemmelser og ulike andre bestemmelser følge av en positiv innstilling fra administrasjonen ved rådmannen.

Alt skal legges ut til offentlig ettersyn før 2. gangs behandling, slik det er lovpålagt. Rådmannen går i tillegg inn for at to alternative plankart også blir lagt ut til ettersyn. Pluss en vurdering av om det bør etableres busslommer i Osloveien ved IKEA, og om tillatelse til å sette opp et navigasjonstårn på inntil 32 meter, slik det foreslås av tiltakshaver IKEA Eiendom Holding AS.

Nyhetspoenger fra framlegget vil bli publisert i LM gjennom de nærmeste dager.

Lukket om kjøp av Torggården

Onsdag 11.03.15 I mandagens kommunestyremøte sto kjøp av Torggården i Son på kartet. Bygningen er nå til salgs for 5.650.000 kroner. Det gikk slik, forteller protokollen: "Saken ble lagt på bordet og møtet ble lukket, jfr. off.lovens § 23.3. ledd." Paragrafen gir anledning til å behandle en sak for lukkede dører for å beskytte forretningshemmeligheter i en forhandlings-situasjon m.m. Utenom Son bibliotek i 2. etasje som kommunen eier, er det nå ingen som bruker arealene etter at Stili Mat ga opp. 

Sliter med Son sentrum

Onsdag 11.03.15. Oppdatert senest 11:08. De folkevalgte sliter med å få vedtatt varige ordninger for bruk av det offentlige trafikkareal i Son sentrum som det er rimelig enighet om på alle hold.

Mandag var det "Trafikkavvikling, parkering samt bruk og utleie av kommunalt uteareal" som sto på sakskartet.

Erik Røhne (V) la fram forslag om at "innkjøring til Son sentrum skilles ut som miljøgate." Og: "Parkeringsregulering skiltes klart og tydelig i h.h.t. gjeldende lovverk. Strekningen Brevikveien mellom Wittustoppen og Sonstranda skiltes med parkering forbudt."

Da fremmet Tom Anders Ludvigsen (Ap) følgende forslag: "Saken utsettes". Og slik ble det. Enstemmig.

Neste møte er 20. april. Deretter skal kommunestyret før sommerferien møtes bare to ganger, 18. mai og 22. juni.

Kommunestyret vedtok, også enstemmig, at "en ønsker å tillate torghandel på Son torg som en prøveordning i første omgang for 2015. Og: "Videre avtaler med Son Næringsforening gjøres mellom Vestby kommune og Son Næringsforening. I prøveperioden disponerer Son Næringsforening torget gratis. Prøveordningen evalueres høsten 2015."

I mandagens møte ble, som ventet, konstituert rådmann Sjur Authen enstemmig tilsatt i den ledige stillingen etter Knut Haugestad. 

–Et LEVENDE kystkultursenter!

Tirsdag 10.03.15 (Av Birger Hekkelstrand) Vi satte ny rekord – nærmere 10 000 besøkende fant veien til Son Kystkultursenter i fjor! Dette gjør Son Kystkultursenter til en av kommunens best besøkte attraksjoner!

Bak suksessen står en lang rekke engasjerte ressurspersoner – bakstekoner, brukskunstnere, husflidsdamer, trearbeidere, knivsmeder, rømmegrøtkokker, fortellere, garnbøtere, hummerteinebindere, honningprodusenter, visesangere og lokalhistorikere. LES MER.

– Jordflytting kan være starten på en farlig trend

Søndag 08.03.15 Bioforsk mener nå å ha funnet en god metode for å flytte matjorda på Delijordet i Vestby. Den går ut på å fjerne jorda lag for lag, mellomlagre den, for så å legge den lagvis på et nytt sted.

Dette må fortsatt betraktes som en skrivebordsøvelse med høy risiko. Dersom IKEA nå bestemmer seg for å flytte denne jorda, kan det være starten på en farlig trend. Det er fortsatt stor faglig uenighet om dette er forsvarlig eller ikke. Et slikt eksperiment kan bli brukt av andre utbyggere som et påskudd for å ta enda mer matjord. Det sier 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, i en pressemelding.

Gjensyn med Son-filmer

Fredag 06.3.15 Kystkultursenterets Venner har startet arbeidet med å sette opp program for sommersesongen 2015. Etter fjorårets lange sesong med tilbud som ga rekordstort besøk til senteret, arbeides det med et oppsett og innhold som lokker minst like mange til Son Kystkultursenter Hollenderstadens store faste kulturattraksjon gjennom en årrekke, siden i fjor sammen med Hallanderiet.

Som den drivende venneforeningens leder Birger Hekkelstrand litt hemmelighetsfullt sier: – Vi prøver blant annet å grave litt dypere.

En programpost som på det nærmeste er på plass, er et gjensyn med to av avdøde Odd Birkelands mange Son-filmer, kvalitetspregede kortfilmer fra Son-miljøet med regissørens eget kommentar- og musikkfølge. Med forbehold for en vellykket digitalisering, som er på gang, vil en av dem være "Zoon op den Water" fra 1960-tallet, og med hollendertiden som utgangspunkt.

Premierevisningene på Odd Birkeland og fotograf Kjell Bakkens kortfilmer på 1960- og gjennom hele 1970-tallet samlet alltid fulle hus, blant annet på Solhøy skole. Én av dem, "Les Prélude", ble hedret med Presidentens pris på Norsk Kortfilmfestival.

Går bredt og oppdatert
imot garntørka i glass

Mandag 02.03.15 Laksa Velforening av 1982 går i en ny klage til kommunen tungt imot innglassing eller ombygging av garntørka for bruk til bl.a. selskapelige arrangementer. Og styreleder Bente Heuch understreker: – Vi har tidligere uttalt oss uten de erfaringer som er gjort de siste årene ved eierens bruk/disponering av garntørka. Heuch lister opp en lang rekke argumenter som spenner bredt, fra det miljømessige til negative følger for kulturminnet som sådant. LES MER.

Sier NEI til innglassing

Lørdag 28.02.15 Fra grasrota i Son blåser det opp til frisk vind mot innglassing av garntørka i Sonskilen, og det snakkes om større aksjoner bl.a. på Facebook. Motstanderne har nå støtte fra Soon og Omegns Vel. Litt på overtid har vellet levert formell klage på at et flertall i plan- og miljøutvalget i møte 9. februar tok klagen fra Sonskilen Båthavn til følge og godkjente søknaden.

I brevet skiver velleder Ivar Gudmundsen bl.a.: Saken har versert lenge, og Soon og Omegns Vel gikk i brev av 17.04.2012 imot at garntørka blir innglasset. Bygningssjefen avslo søknaden 14.09.2014. Sonskilen Båthavn påklaget vedtaket. Klagen ble behandlet i plan- og miljøutvalget i møte 09.02.2015. Utvalget tok klagen til følge og godkjente søknaden om innglassing med 5 mot 2 stemmer. Soon og Omegns Vel viser til vellets tidligere uttalelse. Det er ikke kommet nye momenter som gjør at vellet finner grunn til å endre standpunkt. Soon og Omegns Vel påklager derfor vedtaket i plan- og miljøutvalget til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Sammenliknet "Gælja" med Domkirkeruinen

Bryllupsarrangement på "Skjæret" med garntørka allerede for noen år siden, nærmere bestemt lørdag 30. juli 2011. LM arkiv-foto: Svein-H. Strand

Onsdag 11.02.15. Plan- og miljøutvalget vedtok mandag mot bare to stemmer og imot rådmannens innstilling å si ja til å legge glass rundt garntørka "Gælja" på Kolåsskjæret i Sonskilen. Dette kan dermed bli en ny, parmanent arena for utleie til bl.a. sommerselskapeligheter, tidvis med helikoptertrafikk slik man allerede har sett. Det hele "innglasset" i ord om hjelp til bevaring.

LES MER, OGSÅ VÅR FORHÅNDSOMTALE.

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. VAKTANSVARLIG kan da kontaktes på mobil vakttelefon 979 38 621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på tlf. 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand. FOTOGRAF og vaktmedarbeider Sturla Strand mobil: 93256979. JOURNALIST, frilans, Edmund Schilvold, Moss, mobil: 45412458.

Lokalmagasinet.no – nettmagasin og portal på journalistisk grunn – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter og blir løpende lagret. E-POST: post@lokalmagasinet.no.

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Ny publiserer vil ikke ha denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

Stor markering av "Visas dag"

Publisert 08.03.15 (Av Anders Carlsen) Torsdag 12. mars er det en merkedag for alle viseinteresserte, og det skal selvfølgelig Soon Viseklubb markere, på Son Kro kl. 19. "Visas dag" feires på denne datoen i hele Norden. Datoen sammenfaller – ikke tilfeldig – med Evert Taubes fødsel, og i år er det 125 års-jubileum. Som om ikke det er nok, så feirer vi at det er 40 år siden Norsk Viseforum ble stiftet på Vinstra, under navnet Norsk Vise- og Lyrikkforum. NVF og dets søster-organisasjoner i Sverige, Finland og Danmark med hver sine regionale visefora og lokale viseklubber jobber aktivt for å styrke visesangen og visetradisjonen på ulike måter, som f.eks. visetreff, konserter og kursvirksomhet.

[14.03.2015] Les mer
Real delvisformørkelse!


Publisert 07.03.15  OBS for denne: Fredag 20. mars passerer månen inn mellom Jorda og sola og skaper en total solformørkelse på Svalbard og en svært stor delvis formørkelse på fastlandet i Norge. I Oslo-området og nedover til Son vil delvisformørkelsen være på det høyeste fra kl. 09:46:36, dypest kl. 10:53:20. Den spektakulære hendelsen avsluttes kl. 12:02:02. Og hør: Det er så lenge som over 46 år til neste solformørkelse av denne typen i Norge. (Illustrasjon: Himmelkalenderen.com)
[20.03.2015]
Lokalavisene i papirstup

Publisert 04.03.15 Med en nedgang på 888 eksemplarer mistet Moss Avis i fjor 6,7 prosent av godkjent opplag på papirutgaven. Avisens gjennomsnittsopplag per dag har vært i sammenhengende nedgang i mange år og er nå på 12.341 eksemplarer.

Papirutgavens svekkede posisjon i dekningsdistriktet er desto større når økningen i folketallet, spesielt i Moss, tas i betraktning. Avishusets eneste trøst etter offentliggjøringen av 2014-tallene i den norske avisflora, er flere lesere av produktet på de digitale plattformene.

Stadig nedover går det også med Ski-baserte Østlandets Blad på papir, nå bare tre dager i uka. Godkjent betalt opplag ble 8503, ned 713 eksemplarer (7,7 prosent).

På distriktsbasis er det en ørliten trøst for deres felles eier Amedia, at ukeavisen Vestby Avis la på seg litt også denne gang, med 66 papireksemlarer. Opplaget er likevel ikke høyere enn 1973 eksemplarer i gjennomsnitt per uke.

Hvordan alt dette slo ut på økonomisiden i 2014, får vi ikke vite før de lokale utgiverselskap hver for seg leverer sine årsresulat utover våren.

[20.03.2015]
Nå 200.000 sidevisninger

Publisert 04.03.15 Den sammenhengende framgangen for Lokalmagasinet.no bekreftes til fulle i februartallene. I årets korte måned var det ca 19.300 besøk, en økning på nær 18 prosent sammenliknet med samme måned i fjor.

Men kanskje vel så viktig: For første gang var det 200.000 visninger av LM-sider (URL-adresser) på besøkene. Nærmere bestemt 200.392, inkludert en mindre andel fra redaksjonens interne redigering online. Dette er hele 59 prosent flere enn i februar i fjor.

En økende andel av besøkene på både Lokalmagasinet.no og featurepregede Herison.no kommer nå fra sosiale medier, Twitter og Facebook.
[20.03.2015]
Ti av 16 leiligheter solgt

 

Publisert 06.02.15. LM-foto: Sturla Strand Ti av 16 enheter i Soon Golfklubbs leilighetsprosjekt som oppføres ved Soon Golfbane er nå solgt. Dette framgår per i dag på hjemmesiden hos megleren Boa Eiendom. Dermed er det solgt tre leligheter på ett år. I slutten av februar i fjor var status, ifølge samme kilde, "7 av 16 solgt / reservert." Lelighetene er prissatt til 4,9 millioner kroner. På området skal det også oppføres et klubbhus med servering, og det vil ventelig også bli søkt om skjenkebevilling.
[12.03.2015]
Daniel Sandvik – med stor røst og et fandenivoldsk gitarspill!

Publisert 23.02.15 Soon Viseklubb holder konsertkveld med Daniel Sandvik torsdag 26. februar kl. 19. Sandvik trenger vel knapt en nærmere presentasjon. Han er et ekte barn av Soon Viseklubb og den kungälvelige visskolan og et sjeldent talent for å trekke frem uventede viser og å presentere dem på sin egen spennende måte. Og han oversetter og skriver viser selv. 

[01.03.2015] Les mer
Prisbelønte Jonny Halberg til Son bibliotek

Publisert 06.02.15 Torsdag 19. februar kl. 19 kommer Jonny Halberg til forfattertreff på Biblioteket i Son. Halberg har utgitt ni romaner. Han er kjent for å skildre livet på landsbygda ganske så usminket. Bøkene hans er oversatt til flere språk.

[20.02.2015] Les mer
Lastet ned LM i bøtter og spann
Publisert 19.02.15. Lokalmagasinet.no er i vinden som aldri før, og 16. februar lastet de besøkende ned nesten 29.000 sider til sammen! Det er et svært høyt tall for et nettsted med lokal forankring, over tre ganger mer enn det normale for LM. Ser vi på de andre målepunktene for denne dagen, får vi et bilde av mange nye lesere som orienterte seg svært godt i våre to arkiv, med inngang fra henholdsvis margmenyen med tittellenker og nederst her på fronten. Men de kom også fra søkemotoren Google som alltid leverer en hyggelig andel av besøkene til LM, må det tilføyes. Til sammenlikning: Den gamle rekorden for sidevisninger var på litt over 16.000. 9. februar meldte serverloggen om 10.350 visninger. I februar er det nå lastet ned ca 153.700 sider, mot ca 180.000 i hele januar.
[01.03.2015]
Kjøpte Thorvaldsengården for 5 mill.

Publisert 10.02.15 Vestby kommune ble i formiddag eier av det gamle sveitserhuset Thorvaldsengården mellom stasjonen og rådhuset for fem millioner kroner. Den private gårdeieren hadde to likelydende bud, får LM opplyst, men valgte altså kommunen som ny eier. I første omgang vil gården kunne bli brukt til kulturskolen.

[19.02.2015] Les mer
Fott ny besøksrekord søndag

Publisert 10.02.15 Søndag ble det satt en flott ny rekord for Lokalmagasinet.no. Fra serverloggen ble det meldt om 1255 vellykkede forespørsler gjennom døgnet. Av disse var ca 1000 unike. Rekorden svekkes altså langtfra av et stort antall gjentatte besøk (som registreres minst en halv time etter IP-adressens første besøk for dagen). Den gamle rekorden var på 1100-tallet. Skal vi tro ryktene, så var det Facebook som lempet mange lesere hit denne dagen. Mandag også, og takk for det.

[17.02.2015]
1-10 av 1828 Neste >> 

Hjemmesiden til Ristorante 24 ligger for tiden nede. Lenken på reklamebildet går nå til restaurantens side på Facebook.

Om Moss Avis
og Høyres
nominasjonsmøte
   

Dagen i dag | Lokalt værvarsel | Lokalværet på svensk | Nøyaktig klokke | Verdensuret | Kalender | Vannstand Son | Aftenpostens 100 siste | Avisforsider

Reklame:

Åpningstider Kiwi Son

Åpningstider Kiwi Sletta

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 

og veiviser:

Kvasir-treff på LM-artikler
LM Hovedstadspuls

Gamle bilder fra Son | Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

LM Innenfor byporten

Moss havn, værdata. |
Drøbaksundet, værdata. | Blåskjellvarsel |

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

Follo politidistrikt

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand 

 Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com
* Kongelig Norsk Båtforb.
* Batliv.no
* Seilas.no
* Klassisk Treseiler Klubb
* Seilmagasinet.no
* Fullriggeren "Sørlandet":
* Havseilerklubben
* Maritimstart.no   
*
Foren. for fartøyvern      
*
Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

SVINESUND–VESTBY–OSLO

VAKRA VÄSTKUSTEN

Dynamisk kart, Västra Götaland, på Maps.google.co

Kart, kommunene i landskapet Bohuslän, på Hem.fyristorg.co

Aviser i nordlige Västra Götaland:

STRÖMSTAD: Strömstad Tidning, tre dager i uken.

UDDEVALLA: Bohusläningen, med lokale avdelinger. Bohuslaningen.se

VÄNERSBORG: TTELA, ttela.se

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene.

 

Lokalmagasinet.no hadde i 2007 60.000 besøk, og i 2008 85.000 besøk. I 2009 nådde vi såvidt 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000 besøk for året. I 2014 nådde vi milepælen en kvart million besøk. 

Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.no

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland