www.lokalmagasinet.no NYHETER Fr. 12. feb. 2016
Meny
 
 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Ingen steder er
spennvidden så stor!

Vi blir 4000 flere på 12 år

Fredag 12.02.16 Befolkningen i Vestby kommune vil øke med 24,5 prosent, med litt over 4000 innbyggere, fram til 2027. Det viser en prognose som er laget av et eksternt firma til Handlingsprogrammet for perioden 2016-2019. Et slikt veksttall "må anses å være høyt", bemerker rådmann Sjur Authen.

► Innbyggertallet vil da øke fra ca 16.300 ved årsskiftet til ca 20.300 12 år fram i tid.

Utgangspunktet for prognosen er den historiske befolknings-veksten justert for forventet boligbygging i årene som kommer. Disse tallene tar i sin tur utgangspunkt i vedtatte regulerings-planer, men også områder som er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel.

Historisk sett har prognosene vist seg å ha god treffsikkerhet helt ned på kommunedelnvå. Men en forutsetning er at det ikke blir lagt ut flere boligområder enn det man har forutsatt. Da sprekker naturlig nok prognosene, understrekes det.Torsdag 11.02.16 KABELBRUDDET på Vinterbro er nå utbedret. Allerede ca kl. 23.30 i går kveld kimte det på fasttelefonen i redaksjonen, og tilførselen av signaler inn til modemet og HI-FI-nettverket virker stabil, slik at det nå bare er å kople fra miniruteren for det mobile bredbåndet. Takk for hjelp og stor interesse for LMs dekning i går, først og fremst på Facebook. Dette bidro med sitt til at besøket i går endte på 822, om vi skal tro serverloggen rett. Og det skal vi. Red.

Kabelbrudd på Vinterbro

Onsdag 10.02.16 Oppdatert senest 22:04 (Reporter Svein-H. Strand) Det viser seg nå at store deler av søndre Follo, inkludert nord i Vestby med den sentrale bebyggelse, er rammet av nedetid på internett og for bredbånds fasttelefoni.

► Noe ordinær mobiltelefoni, utenom WI-FI-nettverk, ser også ut til å være rammet der trafikken går i samme kabel. Alt etter at en fiberkabel ble ødelagt under gravearbeider på Vinterbro ca kl. 09:15 i morges.

Som stadig oftere, er Facebook en nyttig trafikkåre for utveksling av aktuell informasjon. Her meldes det at også Drøbak er berørt. Freddy Fagerheim skriver følgende i en kommentar til svaretjenesten på Telenors Facebook-side, som for øvrig ikke nevner hendelsen med et ord på selve siden:

► "Har nå vært i kontakt med dere telefonisk og fått bekreftet at dette er en feil som berører mange. Dette må sies å være svært betenkelig. Det synes som Ski er et knutepunkt for data/teletrafikk sydover uten noen form for alternative ruter. Dette kan neppe være i tråd med anbefalinger ved etablering av kritiske samband."

I en annen tilbakemelding fra Facebook-vakta hos Telenor sies det at forventet tid for feilretting nå er framskjøvet til "i løpet av torsdag morgen".

Ellers takk til rådgiver Carl-Georg Opaker, RO Eiendom i Vestby kommune, som også har bidratt med tilbakemelding på e-post til LM etter pressehenvendelsen herfra i formiddag. 

Kommunen har ikke graveskyld

Onsdag 10.02.16 17:53 Jeg har kontaktet driftssjef. Han sier at brudd i fiber i Son ikke skyldes graving i forbindelse med vannlekkasje i Storgata. Det melder RO-leder i Kommunalteknikk, Thomas Meisfjord, på e-post til LM fra Vestby kommune i ettermiddag. Blant viktige funksjoner som er ute av drift er Sparebankens minibank i Storgata og fasttelefoni hos Apoteket i Son i Kolåsveien. I fiskebutikken på brygga måtte de fram med sin trådløse betalingsterminal. Men hos Kiwi i Havnegata er kassasystemet oppe og går slik at kundene kan betale med bankkort på vanlig måte.

Brudd i internettforbindelsen i Son sentrum

Onsdag 10.02.16 Det er brudd i internettforbindelsen i hele Son sentrum siden ved 09-tiden i morges. Dermed er også de som har bredbånd fasttelefoni rammet. Telenor Kundeservice opplyser at feilen kan være utbedret først i løpet av morgendagen. Vestby kommune gjennomfører for tiden gravearbeid i Storgata nord og sør for torget. Det er så langt ikke fastslått at det er dette som er årsaken, og LM undersøker nå dette i Vestby kommune. LM har nå nettforbindelse via mobilt bredbånd. På kommunens hjemmeside meldes det at Vestby sykehjem er uten ordinær telefonforbindelse, og det henvises til følgende mobilnummer: Post 1: 951 55 231 Post 2: 960 98 230.

Mandag 08.02.16 BRUK FORTSATT vår helt nettbaserte e-postadresse tipslokalmagasinet@gmail.com. Feilen på desktop-programmet Thunderbird som styrer trafikken på kontoen post@lokalmagasinet.no er dessverre fortsatt ikke utbedret. Red.

Kontaktskjema for meldinger til redaksjonen

Billettsalg i Son – men i Moss?

Mandag 08.02.16 Oppdatert senest 15:35 (Reporter Svein-H. Strand) På Kosk & Spill i Son har de billetter og kort som Ruter nå har pålagt oss å kjøpe for å unngå det nye 18 kroners ombordtillegget på Akershus-bussene. Med kort gangvei til bussholdeplassen på Son nord, er det en trøst i alle fall for impulsreisende sentralt i Son. Men sørg for å kjøpe billett for hjemreisen også.

► Som fortalt i fredagens nyhetssak her, så gjelder tillegget nemlig også for ombordstigning i Østfold/Moss. Selv om du skal gå av før fylkesgrensen med Akershus.

Hos Narvesen sentralt i Moss var det ikke billetter å oppdrive så sent som fredag.

Ombordtillegget gjelder alle Ruter sine busser, også de med påstigning i Østfold, buss 540 og 545. For å unngå ombordstigningsbeløpet anbefaler vi at du har et reisekort med reisepenger eller benytter RuterBillett-appen, hvis du ikke har forhåndskjøpt billett, presiseres det fra Ruter.

På hjemmesiden Ruter.no skriver de:

"Du får kjøpt billett på mobil, med reisekort, i kiosker, på billettautomater og på Ruters kundesenter og servicepunkter."

► Kiosker og servicepunkter som listes opp på hjemmesiden:

"Du kan kjøpe alle billettyper og få reisekort ved følgende salgssteder:

Kioskene Narvesen, 7-Eleven, Deli de Luca og Mix samt enkelte butikker.
Ruters kundesenter og servicepunkter.
Bussterminalene i Oslo og på Lillestrøm.
NSBs betjente togstasjoner."

"NETTBUTIKKEN" MED REISEKORT OG REISEPENGER

"Nettbutikken" er også et tilbud Ruter har. Her kan du, ifølge hjemmesiden, bestille reisekort med 7-, 30- og 365-dagersbillett eller reisepenger. Du kan også få automatisk fornyelse av 30-dagersbilletten, eller automatisk påfylling av reisepenger. Reisekortet får du tilsendt i posten.

BILLETTAUTOMATER OG ENGANGSKORTET "IMPULS"

Og så er det billettautomatene. Fra hjemmesiden igjen:

"Du kan kjøpe alle billettyper unntatt 365-dagersbilletten, samt fylle på reisepenger på billettautomater dersom du allerede har et reisekort. Har du ikke et reisekort, får du kjøpt enkeltbillett og 24-timersbillett på engangskortet Impuls. Billettautomater finner du på T-banestasjonene, større knutepunkt for buss og trikk, samt på togstasjoner."

Oslo har hatt nyordningen for Akershus siden 2003. Hensikten ved å få flere til å kjøpe billett på forhånd er, ifølge hjemmesiden, "at påstigningen kan gå raskere, og at det blir et kortere opphold på holdeplassene – samtidig som førerne får en sikrere hverdag."

70 kr med bussen Son – Moss hvis du ikke kan vise billett

Fredag 05.02.16. Oppdatert senest 13:04 (Reporter Svein-H. Strand) Fra 1. februar har Ruter innført et tillegg på 18 kroner for ordinær billett hvis du er voksen og ikke har kjøpt billett før du går ombord i Akershus-bussene. Begrunnelsen er, kort sagt, at sjåførene skal få mindre å gjøre. Samtidig har den ordinære prisen for enkeltbillett fått et tillegg på to kroner.

► Hvis du ikke er barn eller i "honnør-klassen", gjelder det såkalte ombordtillegget uansett hvor langt du reiser. Det betyr for eksempel at du må ut med 70 kroner for en tur fra Son til Moss hvis du ikke har betalt for reisen i forveien.

Mange fikk hakaslepp og trodde det var en spøk da de kom ombord i den nye måneden og hørte hva sjåføren skulle ha for billetten. For eksempel fra Søndre Brevik til Son: 50 kroner. Men det var helt riktig.

► Det som gjelder nå er enkeltbillett, rabattkort eller "fyllpåkort" som er kjøpt over disk hos bl.a. Narvesen. Eller en digitalt variant som er kjøpt via Ruters mobil-app og som du viser med mobilen. 

Reiser du med bussen som går mellom Moss og Vestby, gjelder nyordningen for Akershus selv om du går ombord i Moss. Og vel å merke selv om du skal gå av før du krysser fylkesgrensen ved Sjøhagen.

Ruter har hatt ordningen for kollektivtrafikk i Oslo i flere år. Men sjelden eller aldri har kollektivreisende utenom hovedstaden fått kastet på seg et slikt "straffetillegg" som f.eks. påfører deg en utgift på 140 kroner for en "spontantur" fra Son til Moss og tilbake. Altså to ganger nypris kr 52,- pluss tillegget på 18,-.

Gode besøkstall for "LM gratis"

Onsdag 03.02.16 Mens avisenes opplagstall ikke lenger er hva de var, i dobbelt forstand på grunn av nye telleregler rundt papir-, nett- og mobilutgaver, så er "opplagstallet" for Lokalmagasinet.no like enkelt oppbygget som før. Og i januar løftet besøket seg markert, etter en middels avslutning på 2015.

Med en oppgang på ca 3500 fra desember, smatt besøket i januar litt over 19.000. I løpet av måneden registrerte serveren opptil 937 besøk per dag. Det var 24. januar, mens det ble 820 besøk den andre toppdagen, 20. januar.

Til sammen nær 218.000 LM-sider ble lastet ned på besøkene, litt færre enn i desember.

Det var besøk fra så mange som 7180 brukere med ulike IP-adresser, 760 flere enn måneden før.

Trafikkbildet viser også hvor mange andre nettsteder besøkene til LM kommer fra. I januar var det hele 1237 nettsteder som "sendte" lesere direkte til oss.

De fleste besøkene, nå som tidligere, kommer likevel ikke via et annet nettsted. 59 prosent utgjorde andelen som sendte "direkte forespørsel" til serveren.

Utover dette er det søk på Google som genererer mest trafikk til LM nå et av de få norske nettstedene på journalistisk fot som ikke har noe stoff liggende bak betalingsmur.

Kommunedelplan for klima og energi

Tirsdag 02.02.16 (Leserbrev) Torsdag 28.01.2016 annonserte plansjefen i Vestby at planprogrammet for Kommunedelplan for klima og energi var ute til offentlig ettersyn. Annonsen sto i Moss Avis, og planen var tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Hva er nå en klima- og energiplan?

En klima- og energiplan er en temaplan som viser hvordan kommunen skal arbeide med klima- og energispørsmål i et helhetlig perspektiv. Den definerer mål, prioriterte tiltak, ansvarsforhold og tidsrammer. Planen skal synliggjøre tiltak innen energibruk og utslipp av klimagasser, og vise hvilke områder dette arbeidet har betydning for.

En kommunal klima- og energiplan skal først og fremst omhandle tiltak som er mulig innenfor handlingsrommet til kommunen, men også ta for seg forhold som angår hele kommunesamfunnet.

I disse tider hvor miljø er så aktuelt, og med ny rådmann og ny RO-leder for plan, bygg- og geodata, antok jeg at dette var et dokument som var godt gjennomarbeidet. Utlysningen gjaldt offentlig ettersyn.  LES MER.

Inngående epost til LM blokkert

Mandag 01.02.16 Det har i dag oppstått en feil med konfigurasjonen for desktop-programmet Thunderbird. Programmet styrer all trafikk for post@lokalmagasinet.no ned til PC-en som er redaksjonens basemaskin. Det pågår for tiden en større evaluering av programvare m.m. som benyttes til arbeidet med nettstedet. Mulighetene for å sende ut fra denne kontoen har i lang tid vært blokkert. Under arbeidet med å rette på dette, oppsto det i dag en blokkering også for inngående. All ny e-post siden i formiddag står derfor i kø for å komme i lesemodus for redaksjonen. Ekstern hjelp er nødvendig. Inntil feilen er utbedret: Bruk vår nettbaserte adresse tipslokalmagasinet@gmail.com Red.

Gangveier, stier og snarveier i Son


Nedre del av gangveien Olla slik den har sett ut på sommerstid de seneste årene. (LM arkiv)

Tirsdag 26.01.16. (Brev til Vestby kommune) I Sonsområdet finnes det flere gangveier, stier og snarveier. Disse supplerer det mer offisielle veisystemet og har vært brukt i "uminnelige tider".

De går i hovedsak over privat grunn, spesielt i skogsområder, og har lettet forbindelsen mellom de forskjellige områdene, i en tid da man stort sett brukte bena når man hadde et ærend. Stor utbygging i Sonsområdet og mer bruk av kjøretøyer gjør at flere av disse stiene glemmes, bygges ned eller gror igjen, selv om mange fremdeles er i bruk, spesielt når man går turer på fritiden. LES MER.

(ANNONSE. Publisert 25.01.16)

Velkommen til ÅRSMØTE i Soon og Omegns Vel

Årsmøtet holdes på Son Kro tirsdag 23. februar 2016 kl. 19.00

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet

må være styret i hende senest tirsdag 16. februar.

Spørsmål kan sendes til Soon og Omegns Vel, Postboks 169, 1556 Son,

til post@sonvel.no, eller til Ivar Gudmundsen, tlf. 480 02 659.

Se også Soon og Omegns Vels hjemmeside: www.sonvel.no

SON VS DRAMMEN

Søndag 24.01.16. Endret senest 21:43 (Leserbrev) LM-oppslaget "Ren forfølgelse" 22.12.15 om tidligere ordfører John A. Ødbehrs garasjesak er siste i rekken av elleville oppslag om hvordan toppolitikerne i kommunen behandler hverandre. Det er ikke noe vakkert syn, og, som jeg kommer tilbake til, kanskje nøkkelen for å forstå Vestby-politikken etter tusenårsskiftet:

► "Ved å avslå søknaden om dispensasjon i ettertid, driver flertallet med Bygdelistas Bodil A. Holter i spissen en ren personforfølgelse i forlengelsen av det han var utsatt for i kontrollutvalget før valget". Saken er særdeles delikat og strekker seg 15 år tilbake. Bygningssjefen ga blant annet ferdigattest for bolig over garasjen, som det i ettertid hevdes ikke skulle vært gitt. Nåværende ordfører Tom A. Ludvigsen (som bygget dobbeltgarasje delvis på et friområde) tipset selv administrasjonen høsten 2015 om kollegaens "ulovlighet". LES MER.

Happy New Year IN SOON!

 (Onsdag 20.01.16) (Av Clare McComb) I’m writing because I read about Norway’s celebrations for 25 years since King Harald came to the throne, and it reminded me so strongly of my visit to the Europeweek Regatta in 2014, that I thought I’d write and tell you about it. LES MER.

Clare McComb i aksjon som reporter i Son sommeren 2014.


LM-FOTO: Svein-H. Strand
 
 
Stor bredde i Ungdommens Kulturmønstring

Onsdag 20.01.16 Ungdommens Kulturmønstring (UKM) i Akershus viser igjen stor bredde i allsidige kulturuttrykk og inkluderende ungdommelig mangfold. Det nærmer seg raskt påmeldingsfrist i mange kommuner, og daglig dukker det opp spennende unge innslag.

I Lørenskog vil publikum blant annet oppleve Nysirkus, klassisk musikk, Indie Folk, Metal, Pop, Freestyle, Organisert Bråk, Funk og Folketoner. Se http://ukm.no/pl4043/pameldte/ I andre kommuner er det morsomme sjangre som «Pønk med stor Ø», «dramatisk showdans» og «Punk-inspirert melodisk Thrash-metal».

Vi ser også en utrolig oppfinnsomhet og bredde i kunstuttrykkene på utstillingene rundt i kommunene, sier UKM fylkeskontakt Roy Botten. Håndarbeid, digitale foto, collage, sløyd, sveising, klesdesign, kakepynting og husmodeller er bare noen få av uttrykkene som kommer i tillegg til de mer tradisjonelle tegningene og flotte maleriene vi får inn hvert år.

UKM er åpen for alle i alderen 10-20 år, og de kan melde seg på via www.ukm.no For kontaktinfo til spesielle deltakere, kontakt kommunekontaktene i hver kommune, eller fylkeskontakt Roy Botten (tlf. 63815365 roy.botten@musikk.no)

Det enkleste er det beste

Mandag 18.01.16. (Leserbrev) All ære til Lokalmagasinet.no som den siste tiden har hatt flere oppslag om bosetting av umyndige asylsøkere uten foreldre i Norge. Mitt anliggende denne gang er hvordan kommunen kan organisere tilbudet for enslige, mindreårige asylsøkere (EMA) med sikte på best og raskest mulig integrering.

Min bakgrunn for å mene noe om dette er 10 års erfaring som fosterforeldre, først for barn av asylsøkere i Norge, deretter som fosterforeldre for en foreldreløs 15-åring. Jeg har også vært "UDI-verge" for 25 EMA-er. Det enkleste er det beste: Alene i norsk familie. Punktum. Alene, fordi den mindreårige blir tvunget til å snakke norsk med familien. Norsk familie, fordi det ikke er noen bedre måte å starte integreringen på. LES MER.

Todelt finansiering

Fredag 15.01.16 Refusjonsgraden for barnevernstiltak til enslige mindreårige asylsøkere (EMA) ble redusert til 80 prosent fra 2014. Finansieringen av kommunens bosetting av denne gruppen er imidlertid todelt. I tillegg til delvis refusjon av barnevernsutgifter, gis det et tilskudd per bosatte. LES MER PÅ EMA-SAMLESIDE.

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. VAKTANSVARLIG kan da kontaktes på mobil vakttelefon 97938621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på tlf. 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Twitter og Fcebook oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand. FOTOGRAF og vaktmedarbeider Sturla Strand mobil: 93256979.

Lokalmagasinet.no – nettmagasin og portal på journalistisk grunn – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter og blir løpende lagret. E-POST: post@lokalmagasinet.no.

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Ny publiserer vil ikke ha denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

Gå ikke på beina i skiløypene!
Publisert 11.01.16 (Av Nils Thorsen) Hele året arbeider vi med å legge forholdene til rette for at flest mulig kommer seg ut i skogen. Når vi av og til er så heldige å få så mye snø at det blir skiføre, forsøker vi å preparere skiløyper på mange av de samme tursti-traseene.
[27.01.2016] Les mer
Far og datter Hagerup om barnebøker for voksne

Publisert 10.01.16 På året første forfattertreff på Bibloteket i Son, torsdag 14. januar kl.19, kan du bli kjent med to forfattere på én gang. Det er Hilde og Klaus Hagerup, begge med et omfattende forfatterskap bak seg. Far og datter tar for seg temaet "Barnebøker for voksne". Begge har skrevet og skriver bøker både for barn/ungdom og for voksne.

[15.01.2016] Les mer
Høyre "slanket" styret
Publisert 28.12.15. Vestby Høyre har valgt å "slanke" foreningsstyret, og det har vært jobbet og jobbes fortsatt aktivt for å få en bedre balanse mellom kjønnene. Årsmøtet 2016 er neste mål for dette. 
[21.01.2016] Les mer
Høyre-styrets slankekur

Publisert 04.01.16. Som meldt i LM 28.12.15 har styret i Vestby Høyre gjennomgått en liten slankekur før jul. LMs uvanlig omfattende dekning av en skiftende styresammensetning skal ses på bakgrunn av de svært uvanlige hendelsene i lokalforeningen siden sommeren 2014.

Dette er viktig politisk lokalhistorie, som så langt også har gitt kommunen et nytt parti, Bygdelista. LM vil følge utviklingen i Vestby Høyre tett også i 2016. Det gjelder både arbeidet i foreningsstyret og blant partiets folkevalgte.

Slik var lokalforeningens styre sammensatt per 10. november 2015, en snau måned før årsmøtet:

[17.01.2016] Les mer
Når sluttresultatet teller
Publisert 11.12.15 Han startet svært ung, Sons dominerende kjøpmann og investor gjennom en lang rekke år, Ola Risbråthe, og ennå har han ikke fylt 50. 1. søndag i advent, foran et stappfullt Son torg, ble han utnevnt til Årets Engel 2015 og fikk Engleprisen utdelt av Son Næringsforening. En overordnet begrunnelse var hans bidrag til miljø og trivsel i Son. Men på det konkrete var Solsiden-prosjektet, som Risbråthe satte i gang gjennom Son Eiendom AS, sterkt betont av juryen.
[11.01.2016] Les mer
Påviselig asfalt i deponi

Publisert 10.12.15. Oppdatert senest 21:57 I Engene-saken som gikk for jordskifteretten i november ventes rettens avgjørelse å falle før jul. Delspørsmålet om forurensede masser på veien som er lagt om til hyttefeltet og Engene gård ble også behandlet, og det var vitneførsel om dette punktet.

► LM har fått innsyn i Hjellnes Consult AS´oppsummering etter en befaring i april i år. Her vurderer konsulentfirmaet det slik at, sitat: "tillatelsen til utfylling av masser ikke er fulgt, ettersom det påviselig er asfalt i deponerte masser."

Dersom også en undersøkelse med sjaktgraving viser at det er asfalt i massene, må arealbruken vurderes på nytt. Skulle det da være behov for å utføre risikovurdering og tiltak, må dette beskrives, heter det blant annet i konsulentrapporten.

Og det presiseres, sitat: "Dette gjelder også dersom resultatene viser at det er sluttdisponerte masser på området"

► Hjelnes Consult AS ved Anja Sivertsen sier at prøver "bør tas ut av et firma med dokumentert miljøteknisk kompetanse på slkt arbeid."

–  Det bør ikke gjøres av en graveentreprenør eller liknende. Og resultatene bør rapporteres i et notat eller en rapport, understrekes det til slutt.

Oppsummeringen fra den visuelle befaringen i april går over tre sider med tekst og tre sider med bilder som ble tatt ved befaringen.

FORHÅNDSOMTALE AV JORDSKIFTESAKEN. BYGNINGSSJEFEN VITNET PÅ TELEFON.

[11.01.2016]
Sesong-siste på Kystkultur´n

Publisert 07.12.15 Son Kystkultursenter avslutter sesongen kommende helg med et program i julens tegn, som seg hør og bør:

[15.12.2015] Les mer
To "på rappen" i k-styret

Publisert 03.12.15 Som vanlig får Vestby kommunestyre en sakstung avslutning på året, denne gang med møte både 7. og 11. desember. I det første møtet skal det rullerende handlingsprogrammet vedtas, nå for perioden 2016-2019.

► I den forberedende behandlingen i formannskapet ble et fellesforslag fra ordfører Tom A. Ludvigsen (A) vedtatt, mot bare én stemme. Frp stemte for rådmannens innstilling. Denne lå også til grunn for flertallets vedtak, men med 18 endringer, bl.a. skal det avsettes én million kroner til svømmehall. 

[22.12.2015] Les mer
Håper det blir et fast tilbud

Publisert 30.11.15. Midt i vrimmelen i julemarkedet på Son torg lørdag sto veldig nær nabo Trygve Nordby, eier av Spinnerigården og leder i Son Næringsforening som har det formelle ansvar.

[04.01.2016] Les mer
Høstens vakreste eventyr – enda det snart er JUL!
Publisert 26.11.15 Høstens vakreste eventyr nærmer seg, lyder det fra Nils Thorsen i Forum for natur og friluftsliv i Vestby (FNF). Og høstens vakreste eventyr I SON, enda det snart er jul, er selvfølgelig dugnad i lysløya!
[01.12.2015] Les mer
1-10 av 1900 Neste >>Et år på skakke?

   Moss havn, værdata

LLFOR 35 ÅR SIDENff
Fra ukeavisa Vestby Avis
   
Da ble det KALDT!
Dagen i dag | Lokalt værvarsel | Lokalværet på svensk | Nøyaktig klokke | Verdensuret | Kalender | Vannstand Son | Aftenpostens 100 siste | Avisforsider

 

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 

og veiviser:

Kvasir-treff på LM-artikler
LM Hovedstadspuls

Gamle bilder fra Son | Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

LM Innenfor byporten

 Værdata Solbergstrand i Sør-Frogn, NIVA-stasjonen. | Blåskjellvarsel |

FOLLO-POLITET

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

 


 

 Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com
* Kongelig Norsk Båtforb.
* Batliv.no
* Seilas.no
* Klassisk Treseiler Klubb
* Seilmagasinet.no
* Fullriggeren "Sørlandet":
* Havseilerklubben
* Maritimstart.no   
* Foren. for fartøyvern      
* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

SVINESUND–VESTBY–OSLO

VAKRA VÄSTKUSTEN

Dynamisk kart, Västra Götaland, på Maps.google.co

Kart, kommunene i landskapet Bohuslän, på Hem.fyristorg.co

Aviser i nordlige Västra Götaland:

STRÖMSTAD: Strömstad Tidning, tre dager i uken.

UDDEVALLA: Bohusläningen, med lokale avdelinger. Bohuslaningen.se

VÄNERSBORG: TTELA, ttela.se

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

♦ Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

♦ Lokalmagasinet.no hadde i 2007 60.000 besøk, og i 2008 85.000 besøk. I 2009 nådde vi såvidt 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000 besøk for året. I 2014 nådde vi milepælen en kvart million besøk. Sammen med vårt nye ekstramagasin Herson.no ligger det an til at resultatet i 2015 blir omtrent som i 2014.

Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.no

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland