www.lokalmagasinet.no NYHETER Ti. 30. sep. 2014
Meny
 
 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©.

Ingen steder er
spennvidden så stor!


Ordførerkurs til besvær?

Mandag 29.9. AKTUELL KOMMENTAR: Svein-H. Strand Folk flest kan ha vanskelig for å se at ordførerens søknad om å få dekket avgiften til to BI-kurs ("av skattebetalernes penger", som det så patetisk heter i Moss Avis) er noen stor sak. John A. Ødbehr sender jo her et klart signal til alle, ikke minst velgerne, om at han dessverre ikke eier oppdatert kompetanse innenfor et felt som er viktig for en ordfører: Regnskapsarbeid, i tillegg til styrearbeid. For å si det sånn: Fra tidligere perioder har vi sett hva som kan skje når det skorter på denne type kompetanse på ordførernivå i Vestby. LES MER.


Har begynt på 1. kursdel

Mandag 29.9. 03:10 (Reporter Svein-H. Strand) Ordfører John A. Ødbehr er allerede i gang med det første av de to BI-kursene han søker om å få dekket fra kommunens budsjett, får LM opplyst. Både høstkurset og del 2 til våren er nybegynnerkurs som i prinsippet alle uten forkunnskaper kan komme med på ved å betale kursavgiften. Denne saken ser ut til å ville bli avgjort i Vestby formannskap med et snaut flertall enten det blir ja eller nei. Mest sannsynlig vil Ap sørge for at saken sendes videre til kommunestyret. Høyres kommunestyregruppe har, med den nye gruppeleder Eirin S. Bolles dobbeltstemme, allerede vendt tommelen ned for søknaden fra sin partifelle. Kanskje vil det da også følge med en innstilling fra rådmannen. Saken kan imidlertid også ende med at ordføreren trekker søknaden, som fra flere hold karakteriseres som klønete. Unnfallenheten hos konstituert rådmann Sjur Authen blir også lagt merke til. Det er jo i og for seg ikke ordførerens kursbehov han skal vurdere, men selve søknaden, sier en kilde til LM. Her er det tross alt en viss forskjell, og det er en rådmanns rett og plikt å lage innstilling i framlegg som ikke står på en ren politisk fot. 

"Ikke naturlig" for rådmannen å vurdere ordførerens kursbehov

Lørdag 27.9. For å kunne gjøre det beste for Vestby kommune og de selskaper kommunen er involvert i, ønsker ordfører John A. Ødbehr (H) å styrke sin kompetanse innen fagområdet styre- og regnskaparbeid. Han søker derfor om å få dekket to kurs som BI Styrekompetanse arrangerer. Hvert kurs går over fem dager, høst og vår  Avgiften er 15.100 kroner for hvert av kursene. Til formannskapets møte 6. oktober fremmer rådmannen saken uten innstilling. Konstituert rådmann Sjur Authen konkluderer i saksframlegget med at "det etter rådmannens oppfatning ikke er naturlig å vurdere ordførerens kursbehov." I framleggets like korte Vurdering står det at "Det er ikke nærliggende" for ham å vurdere kursbehovet. I budsjettet er det satt av 66.000 kroner til kurs. De seneste årene har posten blitt overskredet og blitt saldert mot andre driftsutgifter. Men samlet sett har budsjettområdet hatt et lite underforbruk, framgår det.

– Lager ved seilforeningens bod vil bli en berikelse av det maritime miljø ved bryggene

Fredag 26.9. (Reporter Svein-H. Strand) Son havnekontors påtrengende behov for et nærliggende lagerbygg, for bl.a. å kunne ta imot miljøfarlig avfall, ser ut til å kunne bli "bare" 100.000 kroner billigere enn først antatt. Til formannskapets møte 6. oktober påpeker rådmannen at kravene til brannsikkerhet og isolasjon er med på å dra prisen opp. Det samme er til en viss grad grunnforholdene. Formannskapet stilte i januar spørsmålstegn ved både kostnader på 450.000 kr og plassering ved siden av pumpehuset på dampskipskaia. Rådmannens innstilling ble derfor sendt tilbake. Siden da har leder av Soon og Omegns Vel, arkitekt Ivar Gudmundsen, i samarbeid med kommunen levert tegninger til en sjøbod på ca 30 kvadratmeter ved siden av Soon Seilforenings sjøbod. Plasseres den her, vil det bli ikke mindre enn "en berikelse av det maritime miljø", mener Gudmundsen. Administrasjonen opprettholder likevel rådmannens innstilling fra januar om å plassere bygget ved siden av pumpehuset. Konstituert rådmann siden august, økonomisjef Sjur Authen, vil vurdere "å ta enkelte elementer av prosjektet ut av kostnadsrammen". Authen, som selv har vært saksbehandler til framlegget, vil videre vurdere om de to ansatte på havnekontoret kan gjøre deler av arbeidet selv. Til denne saken hører det med at Ap og Sp i januarmøtet ville at administrasjonen skulle utrede en annen plassering, ved brua over "Såna" (Hølenselva). Eller enda lenger bort fra havnekontoret og gjestehavna: Hos hos Sonskilen Båthavn AS. Forslaget ble satt fram av Anne Therese T. Lie (Ap). I utredningen skulle det også "legges til grunn at kostnadene reduseres betydelig". Forslaget fikk bare tre stemmer. Formannskapet vedtok da enstemmig Stig Eydes (H) forslag om å se på en annen plassering enn ved pumpehuset. Administrasjonen ble her også bedt om å "vurdere investeringen som vi mener er i høyeste laget". I forprosessen har også Birkelandgårdens hage og parkeringsplassen ved Sonstranda vært pekt på.

Fred råder etter tidenes lokale økonomismell

Fredag 26.9. (Reporter Svein-H. Strand) Til formann-skapets møte 6. oktober foreslår rådmannen at det bevilges 4,6 millioner kroner til prosjektet Son torg/Storgata. Dette som del av den endelige kostnadsdeling mellom Vestby kommune og Akershus fylkeskommune. De nærmest sensasjonelle arkeologiske funnene gjorde arbeidene med torget og  Storgata som miljøgate til tidenes lokale økonomismell. På toppen kom en økonomistyring som sviktet stort da fylkeskommunen kom tungt inn i prosjektet gjennom funnene. Kommunen avdekket i 2013 "uregelmessigheter i bestillingene" hos fylkeskommunen. Prosjektledere ble skiftet ut på begge sider. Så ble fordelingen av kostnadene advokatmat. Et krav fra kommunen til fylkeskommunen ble bestridt og møtt med motkrav. Men etter en skjerping på begge sider i 2014, er alle kostnader nå godt dokumentert, ifølge saksframlegget. Siden i mai hersker freden rundt millionraset og hvem som skal betale hva. De totale regnskapsførte kostnader er på 20,6 millioner kr bare for kommunens del. Så sent som i september vedtok fylkesutvalget å overføre 3,5 millioner til Vestby kommune som endelig oppgjør i tillegg til tidligere overførsel på én million. Arkeologisk etterarbeid skal fylkeskommunen dekke selv. Men fortsatt gjenstår et viktig kapittel i prosjektet: Kvaliteten på deler av miljøgata er ikke god nok i forhold krav om universell utforming og funksjonshemmedes behov. Dette er noe som ikke er gjennomgått i saksframlegget, der Thomas Meisfjord har vært saksbehandler.

Tidkrevende, men nyttig problemjakt

Torsdag 25.9. 18:01 Nytt er nytt åpenbart for både maskin og operatør. Etter nok en lang økt klistret til vår nye Acer, fikk vi i ettermiddag løst produksjonsproblemet som overraskende dukket opp i går. Ekstern bistand ble til slutt det avgørende. Som en fin bonus har vi underveis fått en helt nødvendig tilvenning til en PC med muligheter som ikke fantes da vår gamle Dell og de samtidige PC-er så dagens lys for snart ti år siden. Samtidig er endel individuelle innstillinger fra en svært raus Windows-meny også kommet på plass. En god del rundt det å operere vår online redigering og publisering fra en ny PC vil likevel være såpass uprøvd at det ennå er for tidlig å parkere den gamle for godt. Fra i kveld og noen dager framover vil det derfor bli publisert fra to maskiner.  

Joe Wilson med skulpturer


Tirsdag 23.9: Foto: Fra Galleri Soon. Amerikanskfødte Joe Wilson er neste utstiller i Galleri Soon, med skulpturer. Til en forandring har galleriet ikke utstillingsåpning på en lørdag. Fredag 26. september er dagen, og utstillingen varer til 29. september.

Keramiker Joe Wilson, født i USA, har sin kunstneriske bakgrunn i treskjæring. Bare 13 år gammel var han en erfaren treskjærer med nasjonal anerkjennelse for sine skulpturer.

Hans yrkeserfaring som krigsveteran og profesjonell sosialarbeider ga ham en dyp og varig sans for mennesker. Dette er senere blitt et bakteppe i utviklingen av hans skulpturer i steingods.

Sonskunstneren Finn Hald ble etter hvert Joes mentor, og han fikk verdifull innsikt i teknikk og metoder.

Joe har verksted i Moss og arbeider som kunstner på heltid. Han har hatt utstillinger i Norge, Danmark, Tyskland og USA, og er innkjøpt av Moss Kommune.

Edvard Hoem til Son bibliotek

Mandag 22.9. Tirsdag 30. september kl. 19 kommer forfatteren Edvard Hoem til Son Bibliotek. Mange av oss husker Edvard Hoems bøker helt tilbake til slutten av 60-tallet.

FOTO av Edvard Hoem: no.Wikipedia/Jarle Vines

Hoem er født i 1949, men debuterte allerede i 1969 med diktsamlingen Som grønne musikanter.

I 1970 utkom romanen Landet av honning og aske, deretter Anna Lena.

I 1974 kom Kjærleikens ferjereiser, som ble en av de mest sentrale bøkene i Norge i den perioden. Hoem mottok Kritikerprisen for boken, og den ble filmatisert.

Edvard Hoem er meget produktiv og har et omfattende forfatterskap bak seg. Det siste er en 4-binds biografi om Bjørnstjerne Bjørnson, som gir et nyansert syn på Bjørnsons forfatterskap, og viser hvor stor denne forfatteren faktisk var.

Hoem har skrevet flere skuespill, og har mottatt Ibsen-prisen. Han har også gjendiktet flere av Shakespeares skuespill. Forfatteren er også saksprosaforfatter og har mottatt Dobloug-prisen.  2005 utkom Mors og fars historie, som er en bevegende fortelling om hvordan hans far og mor traff hverandre. I perioden 1998-1999 var Edvard Hoem teatersjef ved Teatret Vårt i Molde.

Hva mon tro blir det neste vi kan vente oss fra Edvard Hoem?

I mellomtiden kan du møte forfatteren, som vil fortelle om og fra sitt forfatterskap. Arrangementet er åpent for alle, og er gratis. Arrangøren, Bibliotekets venner i Son, byr på en enkel bevertning og ønsker hjertelig velkommen til en fin kveld.

Son hele året – Son Næringsforenings kalender

Kamp om en plass for Høyre i byggekomité

Fredag 19.9. (Reporter Svein-H. Strand) Ett år før kommunestyrevalget forteller protokollen fra mandagens kommunestyremøte om den rene kampvoteringen ved valget av såkalt politisk byggekomité til den store omgjøringen av Risil skole i Vestby.

Skulle ikke Høyre få inn sin mann eller kvinne? Så ville det bli en fra hvert parti. Ikke ifølge et fellesforslag fra Annette Mjåvatn (Ap) på vegne av Ap, V, Sp, Frp, SV og KrF. LES MER.

Statens kartverk har saken!

Fredag 19.9. Noen ganger er det overmåte enkle svar på ting, også når historiens slør ligger svøpt omkring og en historieprofessor spør. (Se nedenfor her, nye lesere.) Hvem har et gammelt kart fra Son, liksom. Fra 1872 og som viser fire bekker små. Son-kjenner av klasse Ivar Gudmundsen har det, ikke overraskende. Mer overraskende, mildt sagt, er gårsdagens korte P.S. fra Gudmundsen: – Sonskartet fra 1872 kan alle få tilsendt fra Statens kartverk. Ser man det. Da gjør vi nok det, både professor`n og jeg. Følg med! St.

Mange hadde forfall – kommunestyret ikke fulltallig

Torsdag 18.9. Mandagens møte i Vestby kommunestyre ble avviklet med bare 33 av 35 plasser besatt. Det er andre gang på få måneder at kommunestyret ikke er fulltallig i et møte. I Høyres gruppe møtte bare ti av de 14 faste medlemmene, samtidig som bare to av gruppas varamedlemmer møtte. Dermed var det totalt to i manko da ordfører John A. Ødbehr (H) satte møtet. Frp, Ap og SV hadde ett forfall hver, men klarte alle å fylle på med varamedlem. Og vi nevner at ikke ukjente Bård Vegar Solhjell møtte som vara, slik at SV-gruppa på to var fulltallig.

Har Son-kartet med bekkene

Torsdag 18.9. Kartet fra 1872 har jeg hatt i flere år, og det er påført matrikkelnummmer på bygningene, men ikke eiendomsgrense. Det sier Ivar Gudmundsen i en kommentar til gårsdagens innlegg fra professor Finn-Einar Eliassen. Fire bekker er inntegnet, blant annet "Olla", som nå går i kulvert under Son torg, men som på begynnelsen av 1900-tallet fremdeles var en åpen bekk. Det er pussig at ikke en historiker kjenner til dette kartet, men det skyldes kanskje at han ennå ikke er kommet lenger enn til 1870-tallet i sine studier. Ellers ønsker jeg ham lykke til i denne saken, avslutter Gudmundsen. Og dersom kartet er i godt hold, håper vi å kunne få det til låns slik at vi kan få det skannet og publisert.

Kart fra 1872 med fire bekker

Onsdag 17.9. Undertegnede er historiker, og har samlet det meste av skriftlig kildemateriale om Son (og Hølen) fra midten av 1600-tallet til ca 1730. Jeg har tidligere publisert noen artikler i Follominne og et par andre steder, basert på deler av dette materialet. Nå samarbeider jeg med arkeologene Marianne Johansson og Reidun Aasheim, for å se om det skriftlige og det arkeologiske kildematerialet kan kobles sammen, slik at de kan belyse hverandre.

I denne sammenhengen er det spesielt viktig å kunne stedfeste tomter og hus som omtales i skjøter og grunnbrev fra Son, og da trenger man faste punkter i terrenget som er omtalt i kildene. Bekkene er slike punkter. En av bekkene har også dannet grense mellom Nordre og Søndre Labos tomter i Son.

Jeg har med interesse lest mye av det Lokalmagasinet har skrevet om utgravningene og lokalhistorien i Son. I en av artiklene, om en mulig bekk over torget (med foto) omtales et kart fra 1872, som skal vise fire bekker i Son. Dette kartet er jeg selvsagt meget interessert i å se nærmere på. Jeg går ut fra at det dreier seg om et matrikkelkart (og da det eldste slike), noe som gjør det enda mer interessant. Er det noen av leserne som vet hvor dette befinner seg? Har noen en kopi av det, eller kjenner til noen som har det? Finnes det ett eller annet sted på nettet, i elektronisk form?

Jeg er takknemlig for alle opplysninger og tips som kan hjelpe meg til å få tak i (kopi av) dette kartet til det videre arbeidet med Sons topografiske historie.

Finn-Einar Eliassen Professor emeritus, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

"Slek preka døm i Vestby da Grunnloven kom"

Mandag 15.9. Ei svært spesiell bok, kan man trygt si om den som lanseres på Vestby Historielags medlemsmøte i Vestby prestegård i morgen tirsdag kl 19. Boka heter "Å sa du?". Og medlemsmøtet heter "Slek preka døm i Vestby da Grunnloven kom". Dermed er også innholdet presentert. Boklanseringen og møtet er et ledd i de nasjonale Kultur-minnedagene 2014 som arrangeres 13.-21. september med temaet "200 år samfunnsutvikling". Åpningen i Vestby i går besto i et historisk spill på Follo folkehøgskole: "Demokrati det vanskelige ordet" av Henning Karlstad fra Hølen. Mer kan du lese i PÅ PLAKATEN på Herison.no, der det er store plakater om henholdsvis Kulturminnedagene og boklanseringen.

 Nyhets-milepæl på en søndag

Søndag 14.9. Nyhetsgrabbingen på Herison.no er i dag endelig kommet i full produksjon. Nettstedene som har vært nevnt i ventetiden har i dag fått følge av Nye bedrifter. Denne kilden er Brønnøysundregistrenes meldinger om etableringer her i lokalsamfunnet. Blant redaksjonens selvvalgte kilder ble nylig Saana Budstikke også lagt inn i bestillingen. Alt i alt: Nok en grunn til å avlegge et jevnlig besøk på vårt ekstraprodukt. 

Helomvending i Engene-saken?

Fredag 12.9. Oppdatert senest 13:40. Dersom de folkevalgte i plan- og miljøutvalget ledet av Pål Engeseth (H) følger opp, gjør Vestby kommune helomvending i den lange tvisten om veiomleggingen til hyttefeltet på Engene gård.

Foto av deponi fra veiomleggingen: Privat

Det er helt uhyggelig at konstituert rådmann nå går inn for å godkjenne gårdbruker Christel Flagestads klage. Ikke til å forstå, sier en av de berørte hyttenaboene som i flere år, med advokatbistand, har kjempet mot veiomleggingen og skadene den har påført naturen. Selve saksframlegget har hatt Live Eek som saksbehandler.
LES MER.

Toftner tatt ut på hjemmesiden

Fredag 12.9. Bildet av Vestby Høyres fratrådte nestleder og tredje vararepresentant til Høyres gruppe i Vestby kommunestyre, Knut E. Toftner, er nå også tatt ut på partiets hjemmeside. Som det framgår av saken nedenfor, var bildet LM brukte i et oppslag om fratredelsen, hentet derfra. Toftner (37) hadde i går også slettet bilde av seg og alt annet innhold på sin personlige blogg blog.toftner.no. På forsiden står det bare "Slutten på en blogg...", og i margen lenker til arbeidsgiveren, hans Facebook-side og Vestby Høyre. Som meldt onsdag, har Toftner også varslet nominasjonskomiteen om at han ikke ønsker å stå på partiets liste til kommunestyrevalget neste år. Gårsdagens anonyme telefontrussel er en uakseptabel hendelse, som følges opp for å finne ut hvem som står bak. Redaksjonen fikk i går kveld konkrete opplysninger som kan være til hjelp, og vi takker for dette. Å true med søksmål i en sak som denne, er ellers som å skyte spurv med kanoner. Bruk av rettighetsbelagt bilde uten samtykke skjer ofte uaktsomt og ender vanligvis med krav om et passende honorar, pluss straffehonorar. 

  Truet LM med bilde-søksmål

Torsdag 11.9. En mann som hevdet å ha rettighetene til bildet av Vestby Høyres fratrådte organisatoriske nestleder Knut E. Toftner, har i formiddag truet LMs redaktør med søksmål dersom bildet til gårsdagens artikkel ikke ble fjernet omgående. Dette er da gjort, i det minste som et midlertidig tiltak mens det formelle rundt rettighetene undersøkes. Til tross for flere oppfordringer, nektet vedkommende å oppgi sitt navn, og brøt etter hvert samtalen. LM krediterer alltid bilder som ikke er redaksjonens egne, i dette tilfelle med "Foto: Vestby Høyre". Bildet ligger på hjemmesiden der alle partiets sentrale medlemmer er presentert, uten noe forbehold rundt rettigheter for eksternt bruk. Det vanlige er at både partier og andre organisasjoner betrakter slike bilder bl.a. som hjelp for pressen når man ikke har egne bilder til en nyhetssak. LM har derfor vært i god tro. Det aktuelle bildet ville ikke vært benyttet uten spesifikt samtykke dersom det var merket som rettighetsbelagt.

Toftner trakk seg som nestleder i Vestby Høyre

Onsdag 10.9. (Reporter Svein-H. Strand) Organisatorisk nestleder i Vestby Høyre, Knut Erik Toftner, har trukket seg fra vervet med øyeblikkelig virkning. Dette kunngjorde han selv i foreningens styremøte mandag, får LM opplyst. Toftner har nå også meldt til nominasjonskomiteen at han ikke stiller på Vestby Høyres liste til kommunestyrevalget om ett år. Kjernen i den såkalte fraksjonsgruppa som han tilhører, er nå i ferd med å sprekke. LES MER.

Vi taper GRØNNE investeringer

Tirsdag 9.9. LESERBREV.

Fra å være selveier til å være medlem av et dyrt fellesskap

Søndag 7.9. LESERBREV. 

 

Kommunalt akuttmedisinsk døgntilbud innen nyttår 2016

Søndag 7.9 Oppdatert 12:10. Endret 20:32. (Reporter Svein-H. Strand) Innen 1. januar 2016 skal alle kommuner ha etablert et døgntilbud for akutt innleggelse i dagdrevet medisinsk avdeling. Dette er noe som ligger inne i den nasjonale Samhandlingsreformen og skal være i stedet for, og bedre for pasienten enn å bli innlagt på sykehus. Behovet for slike senger er regnet for å være én per 10.000 innbyggere. Interkommunale løsninger er da blitt det vanlige, og Vestby vender seg mot Mosseregionens lokalmedisinske senter (MLMS) som allerede er etablert til dette formålet. I Mosseregionen har Vestby fra før et godt etablert samarbeid om legevakt. I tillegg ligger det an til at Vestby etter ønske blir overflyttet fra Ahus til opptaksområdet for Sykehuset Østfold helseforetak og det nye sykehuset som bygges på Kalnes. Til møtet i Vestby kommunestyre 15. september foreligger det en innstilling om å gi rådmannen fullmakt til å innlede og sluttføre forhandlinger med Moss kommune, og inngå de nødvendige avtaler med alle parter som er berørt. Vestbys kommunale helse- og omsorgsutvalg sluttet seg enstemmig til dette i møtet 3. september. Takk til utvalgsleder Henrik Engeseth (H) som i kveld påpasselig har påpekt at kommunene har ett år lengre frist på seg enn det reporteren i morges leste uten sine beste briller på.  

Dette skjedde da Høyre valgte Ødbehr som ordførerkandidat

Onsdag 3.9. Nominasjonen til førsteplassen hos Vestby Høyre var planlagt som et lukket møte. Men møtelederen, stortings-representant Nils-Aage Jegstad, fikk forsamlingens samtykke til å gjennomføre det hele i full åpenhet. LES MER.

Til topps med 80 stemmer

Tirsdag 2.9. 20:21. Ordfører John A. Ødbehr er nettopp valgt på førsteplass hos Vestby Høyre med 80 stemmer mot 30 som ble avgitt til et benkeforslag på Eirin Stuhaug Bolle. Ødbehr har dermed muligheter for å bli kommunens ordfører for tredje periode på rad. LES MER. 

Satser på å få nye medlemmer

Mandag 1.9. (Av Anita Elsrud Lauvli) I morgen tidlig fylles Sonsveien stasjon opp med rødkledde. LES MER.

Historisk eierskifte på Son Kro

I Hotellbakken, som den ble kalt i forna dager: En sosial institusjon og et karakteristisk landemerke i gamle Son. Mon tro hvor mange tusen som har tatt veien inn hit gjennom 44 år under Elin og Bengt Knolls regime.

Mandag 1.9. Det er et historisk eierskifte som finner sted i Son i dag, ja faktisk Sons-historie, da Thor Einar Johansen fra Vestby overtar Son Kro, med Merethe Eriksen som daglig leder. For å drive videre som i dag. Den lokale sosiale institusjon av rang har i hele 44 år vært eid og drevet av ekteparet Elin og Bengt Knoll. LES MER.

Ingen av 14 innkalte vara kom til gruppemøtet i H

Ordfører John A. Ødbehr kunne forhindret stemmelikhet og avgjort valget av ny gruppeleder. Men i valget mellom pest og kolera, som det sies til LM, dro han heller til et møte i Danmark. Arkivfoto: Svein-H. Strand

Søndag 31.8. Situasjonen i Vestby Høyre er nå så bisarr at ny gruppeleder er valgt med oppslutning fra bare seks representanter. Hele 28 stemmeberettigede var innkalt til det utvidede gruppemøtet. (14 faste representanter og deres vararepresentanter). Men bare 13 møtte, alle faste. Ordfører John A. Ødbehr dro i stedet til et møte i Danmark. LES MER.

HV-distriktene får 22 ambulanser

Lørdag 30.8. HV-distriktene får i løpet av høsten i alt 22 moderniserte ambulanser som har stått nesten ubrukt i ulike fjelllager.

"Prosjektet Kolåsveien" utvides mot nord

Fredag 29.8. Plan- og miljøutvalget løste tilsynelatende greit opp i kabalen i forbindelse med den såkalte "mindre endring" av reguleringsplanen for Son havn nord. En sak som politikerne utsatte i forrige møte og hadde hele sommerferien til å tygge på. Se samleside som ble opprettet foran møtet 17. juni. Et fellesforslag i to punkter fra Tom A. Ludvigsen (Ap) fikk sju stemmer, mens ingen da stemte for rådmannens innstilling på vegne av bygningssjefen. Det enstemmige vedtaket lyder: "1. Prosjektet Kolåsveien utvides mot nord. Reguleringsplanen må også omfatte en ny snuplass for buss, en ny bussholdeplass samt en løsning for vareleveransen for Kiwi. 2. Mellom port til bilforretning og kryss med Sagaveien reguleres det inn to parkeringsplasser på 4,7 meter". Vi bygger ut denne saken på Herison.no med en rekke store bilder fra det aktuelle området. 

Gruppeleder etter stemmelikhet

Fredag 29.8. Ytterligere detaljer kommer nå om dramaet i Vestby Høyres kommunestyregruppe i går kveld. Ordfører John A. Ødbehr var ikke til stede. LES MER.

Bolle gruppeleder i valgthriller

Torsdag 28.8. Foto: Vestby Høyre. Eirin Stuhaug Bolle fra Hølen (bildet) ble i kveld valgt til ny gruppeleder for Vestby Høyre etter en valgthriller uten sidestykke. Bolle nedkjempet Pål Engeseth, Son, som trakk seg etter to valgrunder. Det ble også stemt blankt. LES MER.

Styremøte – ikke gruppemøte

Onsdag 27.8. LM fikk i går ettermiddag opplyst at det var et ekstraordinært styremøte i Vestby Høyre, ikke gruppemøte, ordfører John A. Ødbehr hadde innkalt til torsdag. Vi korrigerer dette først i dag på grunn av en funksjonsfeil i redaksjonens basemaskin siste del av dagen i går. Gruppelederen har automatisk plass i foreningsstyret. At innkallingen av Stig Eyde ble trukket tilbake, skyldes at han mistet sin plass da han trakk seg som gruppeleder. Men det er jo ennå ikke valgt ny fast gruppeleder, hvilket tilsier at jeg burde ha fått møte, sier Eyde i en kommentar til LM. Tidligere berammet møte i kommunestyregruppa, med valg av ny fast gruppeleder og gruppe-nestleder for resten av perioden, er i morgen.

INGEN KOMMENTAR!

Tirsdag 26.8. Kl. 02.27 natt til tirsdag kom ordfører John A. Ødbehrs svar på LMs spørsmål om det formelle rundt torsdagens krisemøte i Vestby Høyres styre. Et møte han personlig innkalte til. Meldingen lød: "Ingen kommentar."

Pinlig å være fra Høyre her

Tirsdag 26.8. Det ble i går holdt en to timer lang avskjedslunsj for rådmann Knut Haugestad i Vestby prestegård. LES MER.

Mangler sju millioner til kulturkirkebygget i Son

Lørdag 23.8. Det mangler mye mer enn tidligere antatt for å få bygget ferdig kulturkirken i Son. Etter det LM får opplyst, er det ikke "bare" tre-fire millioner kroner som mangler. Siste overslag skal lyde på ca sju millioner. LES MER. 

Kalte ordfører Ødbehr en klovn

Torsdag 21.8. Fra Vestby Høyres nå avgåtte styreleder Bjørn O. Skaug (bildet) har ordfører John A. Ødbehr måttet tåle blant annet å bli kalt klovn. LES MER.

Nytt mistillitsbrev mot Eyde

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. Lørdager og søndager kl. 13–18. VAKTANSVARLIG kan da kontaktes på mobil vakttelefon 979 38 621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på tlf. 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand. FOTOGRAF og vaktmedarbeider Sturla Strand mobil: 93256979. JOURNALIST, frilans, Edmund Schilvold, Moss, mobil: 45412458. Lokalmagasinet.no – nettmagasin og portal på journalistisk grunn – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter. E-POST: post@lokalmagasinet.no.

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens nyhetsmodul. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i nyhetsmodulen. Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Den nye publisereren er bestilt uten denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red. 

Stor visekveld på kroa

Publisert 22.09.14. FOTO: Fra Soon Viseklubb. Da er det ny visekveld på Son Kro, torsdag 25. september kl. 19:30. Hoved-artistene er Nadice & Maria (bildet).

Nadice Fredriksson og Maria Skanselid er to visesangere fra Göteborg med utspring fra visskolan i Kungälv. De representerer det samme kullet som vår egen Daniel Sandvik, og Elin-Louise Ahlberg som hadde konsert hos oss tidligere i vårsesongen, og som Hanne Juul omtalte som det ”legendariske kullet”. Dette utsagn skulle vel borge for kvalitet.

Her er mer: "Nadice og Maria bruker cello som akkompagnement på en måte som ingen har gjort før på en visescene. “Nadice Fredriksson och Maria Skanselids säregna vispopjazz liknar ingenting annat och lämnar ingen oberörd. Med tonsäkerhet, sväng, scennärvaro och stämningsfulla arrangemang tar de med sig vismusiken in i samtiden.”

Denne kvelden er også første gang hvor vi vil prøve ut et nytt konsept for våre visekvelder. I stedet for åpen scene etter hovedkonserten vil det være en kort oppvarmingskonsert før hovedartisten(e). Denne gang vil det være Klaus Günter Escher, visesanger fra Hobøl, som presenterer sin nye CD: “Ni Triste Viser”. En liten plateslippkonsert, så å si. Eventuelle bidrag til Åpen scene vil bli plassert før og imellom disse konsertene. Øystein Grimsrud Olsen, Soon Viseklubb

[30.09.2014]
Venneforeningen berget sesongavslutningen

Publisert 13.09.14. Oslofjordmuseet/Akershusmuseet hadde allerede 16. august brukt opp de budsjetterte 66.000 kroner i lønn til de to timeansatte på Son Kystkultursenter. Det sier en av de to, venneforeningens leder Birger Hekkelstrand, til LM. Den andre timeansatte for perioden 1. mai til 15. september er museumsvert Alex Johannessen. Timelønnede museumsansatte er ikke beskyttet av arbeidsmiljølovens generelle bestemmelser om oppsigelsestid med mer. Venneforeningen har den siste måneden selv betalt lønn til Johannessens timer i helgene. Dette kommer fra overskudds-midler i foreningskassa. Hekkelstrand, som er pensjonist, har den siste måneden arbeidet gratis i ukedagene. Dermed har det hele gått ihop i forhold til publikum. Folk har i sommer strømmet til senteret i rekordantall, og besøkstallet passerte for flere uker siden 7000, mot 6000 i sommersesongen i fjor. Vestby kommunes bidrag til denne kjempesuksessen i Sommer-Son er lusne 25.000 kroner. Venneforeningens rundt 50 medlemmer bidrar til driften med 250 kroner hver.
[20.09.2014]
Gledelig, men litt tidkrevende

Publisert 11.09.14. Overgang fra gammelt til nytt produksjonsutstyr er både en gledelig og noe tidkrevende situasjon. Redaksjonens nye, flotte Acer basemaskin er såvidt kommet i hus, levert med både grunnleggende og selvvalgt programvare ferdig installert. Det gjenstår imidlertid å spisse nykomlingen med de spesielle innstillinger som er lagt inn i den gamle datamaskinen, basert på erfaringer gjennom mange år. Disse gir en optimal arbeidsflyt for en redaksjon som vår, der også sluttredigering skjer online mot editor-enheten på serveren i USA. Selv om alt innhold i den gamle PC-en er kopiert hos leverandøren, må de spesielle innstillingene legges inn manuelt i en meny. Samtidig skal vi bli fortrolig med alle sider ved den nye maskinen som sådan. Kortversjon: Situasjonen krever en gradvis overgang fra gammelt til nytt utstyr de nærmeste dagene. Dell-maskinen som har tjent oss til stor ære i over sju år, har gått inn i "siste indre" i overraskende fin form. Overgangsperioden ser derfor ikke ut til å by på publiseringsproblemer. Det må bare ofres litt mer tid enn normalt til andre oppgaver, spesielt i dag. Vi kompenserer for noe av dette ved å utvide vakttidene i begge ender også kalt overtid. Red.
[20.09.2014]
"En hundrings" til Lokalmagasinet?

Publisert 09.09.14. Gratis? Eller: Med hel eller delvis betalingsmur, slik mange nettaviser har opprettet? Strand Prinfo som utgir Lokalmagasinet.no, Herison.no og eier domenenavnene til planlagte nye nettsteder som Mosseportalen.no og Kystportalen.no, har senest i fjor konkludert med at all tilgang fortsatt skal være reklamefinansiert og gratis for leserne. Det er kort sagt "det greieste", alt tatt i betraktning. Fra tid til annen, og senest nå etter at vi skrev om den kritiske status for nødvendig datautstyr, kommer det likevel spørsmål: Kan vi betale litt for et "frivillig abonnement"? Eller som det heter i den siste henvendelsen: – For eksempel "en hundrings" som en symbolsk takk for at dere som eneste uavhengige medium holder det gående i den lokale "Amedia-verden", og som en håndsrekning ved investeringer i teknisk utstyr? SVAR: Frivillige bidrag vil alltid være velkomne, men uten å være knyttet opp til noen formell kampanje e.l. fra vår side. Vil enkeltpersoner eller familier uoppfordret gi "en hundrings" eller mer, så må dette gjøres per nettgiro og merkes med "Investeringstilskudd" samt avsender. Slike innbetalinger vil da få sin egen post i enkeltpersonforetakets årlige næringsoppgave. Foretakets kontonummer er 1080.19.58651. Mvh Svein-H. Strand, daglig leder Strand Prinfo

[20.09.2014]
Torsdag kommer`n "Kjelvis" da


Publisert 08.09.14. Foto: Soon Viseklubb. Det er veldig hyggelig å være først og tidlig ute med en lokal kulturnyhet. Likevel, notisen om start på høstsesongen i Soon Viseklubb ble nok lagt ut så tidlig at det absolutt er på sin plass med en påminnelse. I mellomtiden har vi også fått inn ovenstående bilde av kveldens gjesteartist Kjell Hovde i aksjon. Dagen er altså torsdag 11. september, kl. 19:30. Stedet er som vanlig Son Kro. Og som klubbens presseansvarlige Øystein Olsen skrev om Hovde: "Han er en skikkelig entertainer som tidligere hatt stor suksess hos oss på Âpen scene. Nå kommer han endelig med et helaftens program. Kjell Hovde liker å bli omtalt som "Kjelvis", er en kløpper til å dra i gang allsangen, og skrønene hans nytes best etter at barna har lagt seg!" Hmm. St.
[13.09.2014]
Etter en måned i Høyres tegn

Publisert 05.09.14. Kort fra serverloggens smilende august-rapport: 22.860 besøk fra 6136 ulike IP-adresser! 163.084 nedlastede sider på besøkene. Sidevisningene regnet som såkalte hits: 451.155. Kortversjon: Lokalmagasinet.no var i august en hit... Men etter en måned så å si i Høyres tegn, ligger andre oppgaver lagvis og venter. Vi prioriterer nå ikke minst redaksjonens tekniske plattform, der sammenbruddet senest i går banket tungt på døren. Ny basemaskin er satt i bestilling i dag, for levering med installert programvare i midten av neste uke. Den erstatter en PC som har vært i i daglig bruk med svært mange ulike oppgaver i nøyaktig sju år og én måned. Et lite mirakel, ifølge vår leverandør. Og hvis det går bra noen meter til, så kommer det mer stoff allerede fra senere i dag. Red. 
[20.09.2014]
Elin Høyland: "Being there"

Publisert 03.09.14. Lørdag 6. september kl. 13 åpner Galleri Soon utstillingen "Being there" med fotografier av Elin Høyland. Til omtalen av ovenstående bilde som følger pressemeldingen har hun fått Julie Lydall til å skrive denne teksten, som vel de aller fleste av leserne vil forstå selv om den er på engelsk:

Janny and Arie have travelled from the Netherlands to Norway almost every summer since 1966. The very first time they came with a tent on a moped. Eight years ago they swapped the tent for a modest red camper van. In the course of all these years they have found their favourite places in Norway to be close to nature. Julie and Elin put up their small blue tent on a beach in Nordland in 2008, where a red camper van was already parked. Janny and Arie invited them to their fire on the beach that first evening. This was the beginning of a friendship crossing generations, lifestyles and cultures.

[23.09.2014]
Fra vår epost

Publisert 23.08.14. EPOST TIL LM 21.8: "Hvordan er det mulig å fremskaffe så mye vrøvl? Maken til pekefinger- og sladrehank-journalistikk! Hva mener du for eksempel med: "Statuttene for Vestby Høyre skal det være sentralt plasserte medlemmer som ikke har sett på flere år"? Johanne Dønnestad Hauge"

>>> Som folkevalgt gjennom en hel generasjon burde Dønnestad Hauge være så erfaren at hun holder seg for god til å komme med slike umåtelig sterke adjektiver fra sidelinjen, og istedet ta del i en fruktbar løpende debatt i det offentlige rom. Ikke bare i en historisk klønete, udemokratisk og uverdig konspirasjon i sin lokale Høyre-forening, der hun heller ikke sparer på kruttet i sine meldinger. LM har gode kilder for det som publiseres, noe annet skulle bare mangle. I likhet med Moss Avis, beskytter vi våre kilder. Men det var selvfølgelig å ønske at alle kunne stå åpent fram i et skisma som nå har interesse for hele velgermassen i kommunen og langt utenfor Vestby. Selv har Dønnestad Hauge nå nektet å svare på spørsmål, ja endog frabedt seg å bli kontaktet i denne saken. Det er da selvfølgelig fristende å begynne å stille spørsmålene selv. Dersom det er slik at hun er blant dem i kommunestyregruppa som er i besittelse av lokalforeningens statutter, regner vi med å få tilsendt en kopi. Red.

[31.08.2014]
Tilbake og Frem i Galleri Soon


Publisert 12.08.14 Med utstillingen Tilbake og Frem suser Magnus Petterson inn etter salig Dørnberger som neste utstiller i Galleri Soon, allerede fra lørdag. Som er 16. august. Og åpningen er kl. 13, hvis du vil være der. Petterson (f. 1972) er utdannet industridesigner fra Arkitekthøgskolen i Oslo, og har arbeidet som billedkunstner siden 2005. Bildene maler han på treplater med akryl, tusj, kull og pastell. Uttrykket hans har elementer av symbolikk som hentes fra erfaringer i livet, og kan være litt "streetart". Men også sart, leser vi av omtalen. Gjenstår da bare å få med at maler Magnus har deltatt på en rekke utstillinger og er innkjøpt av kunder i inn- og utland. I fall du absolutt vente: Utstillingen varer til 31. august. St. 
[31.08.2014]
PARKERINGSVRI på Solsiden?

Publisert 30.07.14. Igjen bes det om en dispensasjon for Solsiden-prosjektet i Son. Denne gang gjelder det paragraf 3 i  parkeringsforskriften for Vestby kommune: Plassering av garasjer og parkeringsplasser. I en rammesøknad ber Jan Jansen Arkitekter AS om at den innerste plassen mot sørvest, på parkerings-plassen mellom "sjøhusene" og hus 3, blir reservert til manøvreringsareal. Plassen er nemlig utformet uten såkalt vendehammer, akkurat som tilsvarende offentlige parkeringsplasser i nærheten. For at biler skal kunne unngå å rygge ut i Sagaveien, vil et manøvreringsareal være nok i de fleste tilfeller. All parkering under bakken er faste plasser for boenheter og eventuell næring. Denne situasjonen vil ikke skille seg fra en helt alminnelig løsning for biloppstilling på en eneboligtomt der en biloppstilingsplass er i garasje/carport og den andre på plassen utenfor, mener arkitekten. – I begge tilfeller disponeres biloppstillingslassene av personer i samme bruksenhet. De vil kunne koordinere inn- og utkjøring og bytte biler ved behov, konkluderes det i søknaden.

– Forstår ikke hva de tenker

– Dette er første gang jeg hører om noen som vil parkere "anføttes" i parkeringshus, det vi si to plasser etter hverandre, slik at bakerste bil må ut først. Dette skaper helt nye opplevelser i å manøvrere i parkeringshus, og er så upraktisk at jeg forstår ikke hva de tenker, skriver nabo i Sagaveien, Hans Chr. Aakre, i en kommentar til LM.

[25.08.2014]
1-10 av 1781 Neste >>Dagen i dag | Lokalt værvarsel | Lokalværet på svensk | Nøyaktig klokke | Verdensuret | Kalender | Vannstand Son | Aftenpostens 100 siste | Avisforsider

Reklame:

Åpningstider Kiwi Son

Åpningstider Kiwi Sletta

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 

og veiviser:

Kvasir-treff på LM-artikler
Hollenderstaden i profil
LM Hovedstadspuls

Gamle bilder fra Son | Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

LM Innenfor byporten

Moss havn, værdata. |
Drøbaksundet, værdata. | Blåskjellvarsel |

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

Follo politidistrikt

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand
 

 
Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com
* Kongelig Norsk Båtforb.
* Batliv.no
* Seilas.no
* Klassisk Treseiler Klubb
* Seilmagasinet.no
* Fullriggeren "Sørlandet":
* Havseilerklubben
* Maritimstart.no   
*
Foren. for fartøyvern      
*
Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

SVINESUND–VESTBY–OSLO

VAKRA VÄSTKUSTEN

Dynamisk kart, Västra Götaland, på Maps.google.co

Kart, kommunene i landskapet Bohuslän, på Hem.fyristorg.co

Aviser i nordlige Västra Götaland:

STRÖMSTAD: Strömstad Tidning, tre dager i uken; ingen nettutgave.

UDDEVALLA: Bohusläningen, med lokale avdelinger. Bohuslaningen.se

VÄNERSBORG: TTELA, ttela.se

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.    

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. Lokalmagasinet.no hadde i 2007 60000 besøk, og i 2008 85000 besøk. I 2009 nådde vi såvidt 100 000 besøk. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000 besøk for året.

Lokalmagasinet.no
Postboks 160, 1556 SON - Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621.

E-post: post@lokalmagasinet.no

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr.: 946123048. ANSVARLIG REDAKTØR OG UTGIVER: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på Lokalmagasinet.nos sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver. Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider. Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt. Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept. I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland