www.lokalmagasinet.no NYHETER Ti. 16. okt. 2018
Meny

Husk vår e-postadresse: post@lokalmagasinet.com

Drøyer med Oliven-kommentar


(15.10.18. Oppdatert 15:48) En henvendelse der LM ber om en kommentar til det vi har skrevet om de gjennomførte tiltakene på Café Olivens uteareal siden 2007 ble sendt til Vestby-rådmannen onsdag. I dag mandag var henvendelsen ikke besvart etter to purringer.

Som vedlegg til purringen i formiddag lå det et notat vi la til grunn der det redegjøres for utnyttelsesgraden og korrekt måte å beregne denne på.

I et annet vedlegg: Et kartutsnitt (bildet) med data for de seneste tiltakene.

Det spørres i dag også om det er aktuelt å gjennomføre en stedlig befaring i "Olivenlunden".

Se og hør fiskerkone Edith Brevik fortelle
(15.10.18) På Son bibliotek vises 18. oktober kl . 19 Jørn Svendsens film med intervju av Edith Blix Brevik.  Hun var gift med fisker Robert Brevik og bodde i Son hele sitt 99-årige liv.  Her forteller hun om hvordan det var på skolen og å leve av fiske lenge før krigen og etter. krigen. Gratis inngang. Vestby historielag (arr.)

Ordfører-nominasjon i Vestby Høyre igjen rammet av konflikt

(15.10.18. Sist oppdatert 01:53) (Reporter Svein-H. Strand) Som for fire år siden, er nominasjonen av ordførerkandidat i Vestby Høyre hjemsøkt av en alvorlig konflikt. Foran nominasjonsmøtet 17. oktober har en enstemmig nominasjonskomité innstilt Hilde Merete Feragen som kandidat. Men som troll av eske dukket en plakat til støtte for nåværende gruppeleder i kommune-styret, Pål Engeseth, opp på lokalforeningens Facebook-side 13. oktober.

Etter at alarmen gikk i det årsmøtevalgte foreningsstyret, som utnevnte nominasjonskomiteen, ble plakaten med bilde av en smilende Engeseth fjernet senere på dagen.

En kopi som LM har fått se, har teksten:

"Valget er ditt! Det er en glede å meddele at Pål Engeseth stiller seg til rådighet som Vestby Høyres alternative ordførerkandidat for valget 2019."

I et blått hjerte står teksten: "Sikrer Høyre tilbake i posisjon!" LES MER.

God medlemsvekst i Soon og Omegns Vel
(09.10.18) Medlemstallet i Soon og Omegns Vel har nå en økende tendens, noe vi håper vil tilta, forteller den nye lederen Jon Warhuus til LM. Flere nye medlemmer kom det også på vellets folkemøte nylig.
 
Velkommen til vellet! Pris for medlemsskap per år tilsvarer ikke mer enn prisen på to flasker vanlig rødvin, som han sier.

‒ Formålsparagrafen er å "..arbeide for å ivareta Sons særpreg og innbyggernes felles interesser", tilføyer Warhuus.

Han viser også til Facebook-siden Soon vels venner og hjemmesiden www.soon og omegns vel.no.

Flere spør om hvem som var innleder og ordstyrer på folkemøtet. Han heter Kim Gunnar Helsvig, Sonsvenn gjennom flere tiår og med doktorgraden i historie.

Gammel sort Soneple gentestes

(05.10.18) (Reporter Svein-H. Strand, tekst og foto) Eplene som vokser i noen gamle hager i Son har vært et samtaleemne i flere generasjoner. Hvor gamle er disse sortene, og hva heter de? Sikre opplysninger i nedskrevne kilder kjennes ikke.

Et eksemplar av Filippa, en av de to sortene Sonepler som ble vist fram på Eplets dag.

► Nylig ble Eplets dag 2018 markert bl.a. på Botanisk hage i Oslo.

Der ble to sorter Son-epler presentert for en av Norges fremste eplekjennere, professor i hagevitenskap og fagsjef i Norsk hageselskap, Gustav Redalen. LES MER.

Litt å ta tak i for Shaker


LM Arkivfoto 2018. Bord og stoler er nå borte.

(02.10.18.) Shaker Sabetzadeh har litt å ta tak i også i forhold til det formelle på den 955 kvadratmeter store tomta på sin eiendom Storgata 26 når han igjen overtar som driver av Café Oliven.

For utearealene ved den fredede Stoltenberggården "arver" han byggesaker "i ubalanse" helt tilbake til 2007. Da ble det søkt om tillatelse til en rekke små og store tiltak. Tiltak som allerede var utført. Midlertidig brukstillatelse for tiltakene ble gitt i to politiske vedtak, senest i plan- og miljøutvalget i 2009. LES MER.

Slik snudde Laksasaken

(27.09.18) Kontrollen av Fred Olsen-selskapenes arbeider på Laksa 21. august ble foretatt på stedet av byggesaks-behandlerne Inger Marie Eldøy og Eline Rummelhoff-Larsen, som også er juridisk rådgiver i bygningsavdelingen i Vestby kommune. LES MER. 

– IKKE et tiltak, sier kommunen(Privat foto: Rune Vegel) Beskåret versjon av bilde tatt opp og publisert her 24. september. T.v. for den nylagte grøfta for overvann, som altså ikke skal betraktes som et tiltak, kan man se en vannledning som stikker opp. I bakgrunnen Fred Olsen-selskapenes fritidsbolig i Laksaveien 73.

(24.09.18.) Etter en befaring i slutten av august konkluderte Vestby kommune blant annet med at Fred Olsen-selskapenes gravearbeid på det uregulerte omådet Laksa ikke er et tiltak slik dette defineres i plan- og bygningsloven.

Det framgår av et brev datert 22. august som Rune Vegel, nabo i fritidseiendom i Laksaveien, har gitt LM innsyn i. Det som har skjedd de siste dagene gir imidlertid et annet inntrykk. I brevet, med kommunens detaljerte vurdering av arbeidene opp mot lovens bestemmelser, blir arbeidene beskrevet som en type jord- og landskapsmessig forbedring. Blant annet under henvsning til "Topplaget med matjord for bedre vekstforhold for gress." Og: "grøfterensking for å bedre håndteringen av overflatevann." LES MER.

Kan de gjøre som de vil?

(21.09.18.) Det spisser seg til igjen på Laksa. Fred Olsen-selskapenes gravetiltak fra egen eiendom og nedover mot Laksaveien ble i sommer stanset av Vestby kommune etter bekymringsmeldinger fra naboer.

Og de overholdt ikke kommunens frist for å forklare tiltaket og søke om tillatelse i etterkant. Men nå har de åpenbart fått grønt lys for å fortsette, skal vi tro et tips fra Rune Vegel. Tipset er i dag supplert med ovenstående gravemaskinbilde, tatt i dag. Og det ser ut til at det skal legges vannledninger. LES MER.
DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.
Dagny Presterud (97) forteller


(03.10.18) Vestby Historielags dokumentarfilm-produsent Jørn Svendsen er i farta igjen. Denne gang byr han på opptak med 97 år gamle Dagny Presterud (bildet; fra filmopptaket) som forteller historier fra gamle dager.
[05.10.2018] Les mer
Farvel til mangeårig reklamebanner
(01.10.18) Vi sier ved månedsskiftet i dag farvel til et reklame-banner som har satt sitt visuelle preg på forsiden av Lokal-magasinet.no i mange år. Vi har relativt få reklamebannere, og de fleste har lang fartstid her. Ett av dem er imidlertid det eneste som har stått helt uendret siden 2012, da arkitekt Riiser Thalbergs dukket opp i februar måned.

Arkitekten med base i Moss har gått over i pensjonistenes rekker etter noen år "på overtid", som han sier, og tar ikke lenger et eneste oppdrag, stort som lite. Grunnlaget for et fortsatt kundeforhold med LM er dermed borte. Borte blir også banneret med lenke til arkitektens hjemmeside i løpet av dagen i dag.

Samtidig starter jakten på en erstatning, en profilannonse eller to som tåler lang liggetid og som kan bidra med sitt til å dekke grunnleggende utgifter for å holde LM på nettet. I løpet av et års tid har vi mistet to bannere i høyremargen med lenke til Facebook-side, og vi skal også erstatte disse. Interesserte kan ta kontakt om priser og øvrige vilkår. For lang liggetid har vi en hyggelig fastkunderabatt.

Svein-H. Strand, daglig leder Strand Prinfo
[02.10.2018]
"Skreddersøm" på enkleste vis

(06.09.18) Sammen med leverandøren arbeider vi nå med å forenkle bruken av publiseringsløsningen vi har kjøpt som "skreddersøm" for LM. Denne har vist seg å være tidkrevende å lære og har forsinket overgangen med mange måneder. En enklere måte å bruke publiseringssystemet på, kan være godt nok i overskuelig framtid. Det blir da de fem siste sakene som skal frontes på forsiden, med lenke og eventuell illustrasjon. Ikke veldig ulikt hvordan dagens forside er organisert, men den lange venstre-margen med lenker til arkivsaker faller bort. Sakene som har vært vist på den nye forsiden går inn i et arkivsystem som det blir lett å orientere seg i.

[02.10.2018]
De store Eggedosisdagene!

(15.09.18) Son Kystkultursenter byr på noe så originalt som De store eggedosisdagene denne helgen, 15.-16. september kl. 12-16. For å sitere fra meldingen som er kommet:

Hjertelig velkommen til å nyte gammeldags eggedosis og til å bli kjent med Gun og Arvid sine to nydelige dvergsilkekyllinger. (Ja, de er høyst levende!)

Kafeen er åpen som vanlig.

Son kystkultursenters venner. Styret

(Ill.foto: no.wikipedia.org.)

[17.09.2018]
FOLKEMØTE om boligbygging og høye hus
(08.09.18) Soon og Omegns Vel inviterer til folkemøte 13. september. Temaet: "Er Son i ferd med å miste sin sjel parallelt med at blokkene skyter i været?" Erling Dokk Holm med doktorgrad fra Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo kommer for å belyse fordeler og ulemper. Og hvilke hensyn plikter Vestby kommune å ta i den videre utvikling? Historisk er det et sterkt signal når vellet lager en stor plakat og trommer sammen til folkemøte om hvilken retning utviklingen går. Tid og sted med mer for folkemøtet kan du lese øverst PÅ PLAKATEN
[13.09.2018]
Bilder, bilder, biler, biler!


(03.09.18) Det man ikke får gjort når begivenhetene er ferske og andre ting presser på, blir man gjerne drassende lenge med. Eller med andre ord: Etterslep av oppgaver. Som å velge ut og redigere bilder til en stor fotosamling.
[13.09.2018] Les mer
Dørnbergers store kjærlighet – store ord og stor lidenskap!

(11.09.18) I onsdagsforedraget på Son Kystkultursenter denne uka forteller Tommy Braaen fra kl. 19 om kunstmaleren Dørnbergers store kjærlighet, forfatterinnen Ragnhild Jølsen. Deres forhold var preget av store ord og stor lidenskap, og formuleringene dem i mellom kan kaste lys over en kjærlighetshistorie som ble kort og tragisk som i en opera av de store. Etter Ragnhilds død ble Dørnberger aldri helt den samme. Da datteren var 17 år gammel og nyforelsket, ble Dørnberger atter hovedperson i en "opera" som heldigvis endte noe bedre. Og han ble igjen mann for sin hamborgske hatt, og produserte gode bilder til egne utstillinger og høstutstillingen. Hjertelig velkommen! Siden vi har hoppet over en onsdag, forlenger vi sesongen.

Son kystkultursenters venner. Styret

TEGNINGEN (fra LMs arkiv) er et selvportrett fra 1907 av kunstneren med sin "hamborgske hatt". Tegningen er avfotografert fra Bjørn Linnestads bok "Dørnberger. Maler og musketér" som Vestby Kunst-forening ga ut i i 1989, i forbindelse med markeringen av 125 års-jubileet for malerens fødsel.
[13.09.2018]
Helgefint for barna på Kystkultur´n!
(06.09.18) Ta med de minste i familien til Son kystkultursenter førstkommende helg. For 100 kroner kan barna fiske krabber, gjennomføre rebusløp med premie, spise vafler og drikke saft og fritt velge en av følgende aktiviteter:
[10.09.2018] Les mer
Munchs livslange kvinnevenn

(28.08.18) Munch var ingen sommermaler i Son, men hadde det til felles med Dørnberger og oss andre at han forelsket seg i kvinner både med og uten ladd revolver. Men noen av Munchs kvinner hadde faktisk forbindelser som knyttet dem til Son og omegn.

Noen av kvinnene er ganske ukjente og lite beskrevet i all de bøker som er utgitt om Munch. Han ble jo ikke gift med noen av dem. Men en greide han å være venn med hele livet, og det er jo litt oppsikts-vekkende når det gjelder Munch.

Var det den røde, hvite eller sorte? Kom og hør Tommy Braaen fortelle onsdag 29. august kl. 19 på Son kystkultursenter.

Son kystkultursenters venner. Styret v/Tove Lissner

[03.09.2018] Les mer
Hollænderseilasen, Triathlon og sesongens siste frimarked på torget

(25.08.18) (Foto: LM Arkiv) Rundt 300 kjølbåter i ulike klasser startet kl. 07:30 i morges på årets utgave av Hollænderseilasen. Båtene samlet seg i havneområdet i Son allerede i går kveld, i en atsklillig friskere vind enn det var ved start i dag.

Denne seilasen i ytre Oslofjord er stadig landets nest største seilas, med Norsk Havseiler- og Krysserklubb som eier og Kongelig Norsk Seilforening og Soon Seilforening som arrangører. Etter målgang i ettermiddag venter premieutdeling og den tradisjonelle sosiale post med middag for deltakere og arrangører.

Gårdagens endelige startliste viste at Soon Seilforening er representert med mannskap i elleve båter.

► På denne siste augustlørdagen blir Son også preget av av Soon Triathlon med innkomst i Glenneparken. Et lavterskeltilbud som arrangeres for femte gang.
[28.08.2018]
1-10 av 2043 Neste >>Nyheter fra periode med tekniske feil

REKLAME

MISTET BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

 

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014. 260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk 541.000.

Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland