www.lokalmagasinet.no NYHETER Sø. 19. april 2015
Meny
 
 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Ingen steder er
spennvidden så stor!


"Signaturer fra mulige velgere"

Fredag 17.04.15. Oppdatert senest 17:51 Venter du på å se hvordan det gikk med valglista for Bygdelista i Vestby? Er den kommet uendret eller endret gjennom et nominasjonsmøte? Glem det. For uavhengige lister som Bygdelisten blir nominasjonen gjennomført når listen blir opprettet. Velgerne i Vestby som har valgt å signere listen har således godkjent listen slik den er, heter det i en redegjørelse til LMs redaktør via de respektives Facebook-sider.

Så nominasjonen er godkjent av de nærmere 300 som signerte listen, og vi har vel således rekord for deltakelse i vår nominasjonsprosess, da ingen andre partier er i nærheten av å nå slik deltakelse i sin nominasjon, skriver den anonyme svareren blant annet videre.

Når listen med signaturer nå er sendt inn til valgstyret for godkjenning, inkludert signaturer fra mulige velgere, så er forslaget endelig. Så loven legger heller ikke opp til at man da skal ha et nominasjonsmøte i etterkant for en slik type liste, fastslår svareren på Bygdelistas hjemmeside.

Nominasjonsmøte burde vel uansett vært holdt. Det var god tid, innvender redaktøren.

Og hvordan ble rekkefølgen på lista satt opp før dere begynte å innhente underskrifter fra "mulige velgere" til "lista som den er"?

Redaktøren viser i den forbindelse til at en av listetoppene, Bodil A. Holter, ble meldt å ha stått på Venstres listeforslag nesten fram til partiets nominasjonsmøte. Og at Thor E. Ombustvedt på sjetteplass kan risikere etterforskning for mulig lovbrudd / forsøk på "smøre" ordføreren med personlig spillerett på golfbanen i Son. 

Og spørsmålet ble:

Ville et nominasjonsmøte i det hele tatt hatt ham på lista, eller så høyt oppe der der han kan bli vara?

Svar er ikke kommet, verken til dette eller til spørsmålet om hvem som svarer på henvendelser via FB-sidens direktemeldinger.

Sidsel Wold til Son kulturkirke

Fredag 17.04.15 (Av Svein Gran) Sidsel Wold kjenner trolig Israel, Palestina og Midtøsten bedre enn noen annen norsk journalist. 28. april holder hun foredrag i Son kulturkirke. Hennes rapporter fra daglig liv og konflikter i området har engasjert NRKs lyttere og seere i en årrekke, og hun har gjennom sitt journalistiske virke vunnet flere priser.

Foto av Sidsel Wold: Fra arrangør.

I 2014 vant Wold Norske PENs Ossietzky-pris for ytringsfrihet.

For tiden har hun permisjon for å skrive bok om den politiske utvikling i Israel og sier nei til de fleste henvendelser om å delta i debatt og holde foredrag. Det er derfor ekstra hyggelig at hun kommer til Son kulturkirke tirsdag 28. april kl. 19.30.

Mange av oss har opplevd årtier da vi kunne betrakte verden på trygg avstand. Vi leste om uro og urettferdighet i fjerne himmelstrøk, sendte noen medlidende tanker samtidig som vi takket vår skaper for at vi var født og vokst opp i en fredfull del av verden – fjernt fra overgrep og lidelser.

Men verdensbilder rakner. Enkeltmenneskers og folkegruppers lidelse og bitterhet i det som en gang var fjerne strøk er kommet nærmere og blir gradvis en mer betydningsfull del av våre daglige liv.

Bak klasserommets store Norgeskart med elver og dalfører hang kartet over Galilea, Samaria og Judea. En liten flekk på verdenskartet – på størrelse med et stort norsk fylke har i to årtusener vært mål for valfart og kilde for hengivenhet. Men målene for pilgrimmers valfart har også vært åsted for korstog, konflikter og blodsutgytelser.

Opprettelsen av staten Israel i 1948 vestens botshandling overfor det jødiske folk skulle bli en kilde til fornyet konflikt og uro i området. Det jødiske folk fikk et hjem på bekostning av palestinske familier som ble fordrevet fra sine olivenlunder og landsbyer. Millioner av palestinere lever i dag som flyktninger i nabolandene.

Mange forsøk har vært gjort på å finne fram til en fredelig og rettferdig løsning på konflikten. I august 1993 ble Oslo-avtalen inngått. Oslo avtalen og Sikkerhetsrådets resolusjon fra 2002 har lagt til grunn at det må etableres en tostatsløsning.

Det internasjonale samfunn forventer at det skal opprettes en selvstendig palestinsk stat. 17. mars i år var det valg i Israel. Noe overraskende ble statsminister Benjamin Netanyahu gjenvalgt.

Det vakte internasjonal oppsikt at Netanyahu under valgkampen avviste en framtidig tostat-løsning. For utenverden virker en fredelig løsning nå fjernere enn noen gang tidligere.

Situasjonen i Midtøsten er blitt ytterligere forverret som følge av sekteriske konflikter i en rekke andre land. Lidelse, hat og ydmykelse i dette området har drevet millioner på flukt og blitt en kilde til uro og usikkerhet verden over.

– Ikke første gang

 

LM arkivfoto av Tom A. Ludvigsen, fra 1. mai 2011: Svein-H. Strand

Torsdag 16.04.15 Tom A. Ludvigsen ga i går LM denne kommentaren til "korrupsjonssaken" som redaksjonen fikk eksklusivt fra kilder i Vestby Høyre:

I forbindelse med at jeg fikk korrupsjonspåstander mot meg av en framtredende tillitsvalgt i Høyre, sendte jeg et brev til Vestby Høyre om dette. I ettertid har jeg mottatt brev fra Vestby Høyre om hvordan de har behandlet henvendelsen, og en uforbeholden unnskyldning og beklagelse fra Pål Engeseth på at han har framsatt usanne, ondsinnede rykter om meg.

På bakgrunn av dette er jeg ferdig med saken, men det er ikke første gang jeg har blitt utsatt for denne type ryktespredning, så jeg får følge med.

Det er riktig at jeg eier et firma, Tan A/S, som driver rådgivnings/konsulentarbeid. Siden 2013 har jeg vært rådgiver (ikke konsulent) for en person bosatt i Vestby kommune.

I forrige møte i planutvalget var det en sak der jeg selv var litt usikker på om jeg var inhabil. For at det ikke skulle bli noen spørsmål rundt dette, meldte jeg meg inhabil.

Jeg har ingen andre oppdrag i mitt firma som vil kreve at jeg er inhabil i politiske saker.

– Jeg tror du misforstår!

Onsdag 15.04.15. Oppdatert senest 11:38. Korrigert 17.04.15 (Reporter Svein-H. Strand) Det var viktig å opplyse kommunestyregruppa om Ludvigsen-saken. Men ikke å gjøre noe med det. Slik må Pål Engeseth tolkes ut fra den dokumentasjon LM har fått innsyn i. – Jeg tror du misforstår dette, skriver Stig Eyde i en epost til ham 9. mars, her gjengitt med talestrek, altså ikke ordrett.

LM arkivfoto av Stig Eyde: Svein-H Strand

– Sitter man inne med sikre opplysninger om straffbare handinger, slik du hevdet i gruppemøtet, så plikter man etter straffelovens paragraf 139 å melde dette til politiet. Man skal prøve å avverge en straffbar handling på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig. Plikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt, understreker Eyde.

– Dette betyr at du ikke kan sitte og vente på at noen skal skrive klagebrev til deg, men at du må ta affære. Meg bekjent har jo Ludvigsen et firma som driver konsulent-virksomhet, men det betyr ikke at han eller firmaet nødvendigvis driver kriminell virksomhet i form av korrupsjon. Saken handler ikke om at du vil få en klage rettet mot deg.

I "korrupsjonssaken" er det ved en skjebnens ironi Stig Eyde, nå organisatorisk nestleder i Vestby Høyre, som på vegne av partiet har hatt oppgaven med å "stramme opp" og rettlede sin mangeårige kritiker Engeseth.

Kortversjon: Engeseth har hele tre ganger (!) skrevet under på et mistillitsforslag mot Eyde da han var gruppeleder, og var opprinnelig blant fraksjonistene i Vestby Høyre. Nå er Engeseth gruppeleder selv, etter et kort mellomspill med Eirin Bolle i vervet før hun sammen med tre andre brøt med partiet og ble uavhengig.

Spørsmålet er om Engeseth etter "korrupsjonssaken" blir sittende som gruppeleder fram til valget i september, der han står som nummer tre på Høyres liste.

Som en kilde sier til LM i dag: – Det kan komme mer om Engeseth. Og Høyre hadde fortjent en bedre valgkampstart enn dette!

Situasjonen ventes å få en sentral plass på dagens møte i Høyre-foreningens styre, der Engeseth har plass i egenskap av gruppeleder.

Eiendomskonsulent siden 2012

Onsdag 15.04.15. Oppdatert senest 09.37. Endret 13:02. Arbeiderpartiets Tom Anders Ludvigsen har siden 2012 tilbudt tjenester som rådgiver innen eiendomsbransjen gjennom sitt heleide aksjeselskap TAN. TAN AS ble registrert i Brønnøysund-registrene i januar dette året under kategorien eiendomsmekling, og med én ansatt. I styret er han alene, og med Nina Brun Ludvigsen som varamedlem.

LM arkivfoto av Tom A. Ludvigsen: Svein-H. Strand

Plan- og miljøutvalget i Vestby kommune der han er medlem behandlet i siste møte en sak for en av selskapets oppdragsgivere, noe som gjorde at han erklærte seg inhabil og fratrådte da saken skulle behandles.

På bakgrunn av historien med Høyres gruppeleder Engeseth (se oppslagene nedenfor) spurte LM Ludvigsen i en epost i går kveld blant annet om han har flere lokale oppdragsgivere som krever administrativ eller politisk behandling i Vestby kommune.

I en telefonsamtale i etterkant ble det avtalt at han skulle besvare spørsmålene senere på kvelden, etter å ha deltatt i et berammet fritidsarrangement.

Ludvigsens selskap er regnskapsført med en synkende omsetning, fra 903.000 og 470.000 til 100.000 kroner i 2014, ifølge en offentlig selskapsanalyse på nett. Driften har gått med underskudd de to siste årene.


–Jeg har gått over streken

Tirsdag 14.04.15. Oppdatert senest 23:43 Pål Engeseth sier i en epost til Tom A. Ludvigsen 18. mars om korrupsjons-påstandene (se saken nedenfor) at han, sitat: "har gått over streken når jeg er budbringer av disse løse, udokumenterte rykter på denne måten."

Foto av Pål Engeseth: Vestby Høyre

Han "ber derfor uten forbehold om unnskyldning. Og han forsikrer om at "Høyres gruppeleder og Høyre skal fremover bidra til at Høyres tillitsvalgte ikke går i bresjen for å spre usanne, ondsinnede rykter."

I en epost til Ludvigsen en uke tidligere, 11. mars, er tonen en litt annen.

Engeseth har denne dagen, sitat: "informert de som var tilstede på gruppemøtet i Vestby Høyre om at det er uriktig at jeg har påstått at du er korrupt. Jeg har presisert hva jeg sa." Og han fortsetter:

"Jeg har videre informert de samme om at jeg allerede har beklaget overfor deg at jeg har uttrykt meg på en slik måte, at fler oppfattet det slik at jeg mente du var korrupt. Det medfører ikke riktighet, det er ikke noe jeg mener. For sikkerhets skyld. Jeg vil igjen beklage."

Engeseth måtte beklage grov korrupsjonspåstand

Tirsdag 14.04.15. Oppdatert senest 23:35 (Reporter Svein-H. Strand) Vestby Høyres gruppeleder Pål Engeseth er i hardt vær etter korrupsjonsbeskyldninger han har hørt og fortalt videre, om Vestby Arbeiderpartis gruppeleder og ordførerkandidat Tom A. Ludvigsen.

Engeseth har senere trukket det han i to eposter til Ludvigsen, henholdsvis 11. og 18. mars, bl.a. kaller "påstandene som ble antydet" i et gruppemøte i Høyre 5. mars. På denne måte har Engeseth gitt Ludvigsen den skriftlige beklagelse han har bedt om.

Ludvigsen har selv skrevet et langt brev til Vestby Høyres leder Tone Yrvum, datert 12. mars. Han avlutter med å si at han setter pris på at han fikk kjennskap til dette og får anledning til å imøtegå beskyldningene.

Aps ordførerkandidat avslutter brevet til Yrvum med å slutte seg til ordførerens ønske om en verdig valgkamp. Høyres gruppeleder bidrar ikke i den retning med sin opptreden i denne saken, tilføyer Ludvigsen.

"MEGET SERIØS OG SIKKER KILDE"

Beskyldningene, som angivelig bygget på opplysninger fra en "meget seriøs og sikker kilde", ble altså sluppet på et gruppemøte i Høyre 5. mars.

De gikk ut på at Ludvigsen hadde tatt imot penger av en navngitt person for å fremme dennes interesser i en sak som var i politisk prosess.

Gruppa kunne ikke forholde seg passiv til det som ble sagt. Taushetsplikt ble nevnt, men norsk lov går foran etiske normer i en lokalforening. Passivitet i saker der en hører påstander om grov korrupsjon er også straffbart, sier en kilde til LM og viser til straffelovens paragraf 139 om avvergingsplikt.

Det ble også lagt på vekta at Engeseth, som er leder av plan- og miljøutvalget med ansvar for bygnings- og reguleringssaker, ikke ville ut med hvor han hadde sine opplysninger fra. Å beskytte en kriminell kan være straffbart i seg selv.

I en epost-dialog med ledere i Høyre-foreningen 9. mars opplyser Engeseth bl.a. at vedkommende som fortalte dette til ham "aldri vil bekrefte det eller gjenta det igjen". Og at kilden har "en stilling som vil sette ham i en tilsvarende vanskelig situasjon og han har ikke vurdert å anmelde det."

Etter gruppemøtet 5. mars fikk Engeseth et skarpt brev fra lokalforeningens organisatoriske nestleder, og medlem av kommunestyregruppa, Stig Eyde. Han fikk senere også en anmodning fra lokalforeningens styre "om å ordne opp i denne saken", som det sies i tipset til LM.

► LM oppdaterer videre fra innsyn i skriftlig kildemateriale, og med kommentarer som er lovet fra Tom A. Ludvigsen.

"BLÅMANN"-kopi til Hallanderiet

Søndag 12.04.15 Det er mange historier fra folk som enten var kunder, hadde jobbet som visergutter eller bak disken, sjauet ved eller reparert bil for de tre generasjoner i Sons handelshus Aimar Hansen & Søn Eftf. Sentralt i dette er blant annet lastebilen "Blåmann", også kalt "Den Store Bukken Bruse". Knut Chr. og Gro Hallan i Hallanderiet i Son har nå satset på å skaffe en tilsvarende.

Foto av Hans Jacob Hansen og hunden Klang: Sturla Strand

Hans Jacob – den siste kjøpmann Hansen i gården – var kjent for sin mørke blå Opel Blitz lastebil som ble brukt i en årrekke. Den sto parkert i Thornesjøboden nede ved Dampskipsbrygga.

– Hvor den er blitt av, vites ikke. Men nå har vi funnet en tilsvarende med en veldig spennende historie, ikke fra Son, men fra Svartskog, forteller de til LM.

– Her har vi hatt flaks. Venner i veteranbilmiljøet tipset oss nemlig om en bil som har stått på en låve siden 1987. Dette skal bli et klenodium i og for Son. Lastebilen er identisk med ”Blåmann”, men i dårlig forfatning. Prosjektet krever sitt, men vi har sikret oss bilen.

Mye mer om Hallanderiet, både nyheter og en oppsummering av første sesong, på Herison.no. 

Ikke ferdig til skolestart

Onsdag 08.04.15 (Reporter Svein-H. Strand) Nye Hølen skole blir ikke ferdig nøyaktig til neste skoleår starter. I slutten av februar ble nemlig entreprenøren og byggekomiteen enig om å utsette ferdigstillelsen av bygget til 1. november. Kommunen får da ekstra skysskostnader i størrelsesorden 130.000 kroner.

Det viser et saksframlegg fra rådmannen og skolesjefen. Inkludert i dette regnestykket er kostnaden for elever på 5. og 6. trinn, som uansett skulle gått på Son skole.

Hvis ferdigstillelsen blir enda mer utsatt og skolen ikke blir klar til bruk før 1. januar 2016, må kommunen punge ut med ca 223.000 kroner i ekstra skyssgodtgjørelse.

Det må nå også gjøres et politisk vedtak om at de fra Hølen i 5. og 6. klasse, til sammen åtte elever, som ønsker å fortsette ved Son skole, skal få gratis skyss ut barnetrinnet. Saken behandles i kommunestyret 20. april med en positiv innstlling fra rådmannen. Formannskapet har i forveien enstemmig sluttet seg til denne.

Med gamleskolen i skolegården

Tirsdag 07.04.15 Den gamle, verneverdige skolebygningen blir liggende midt i skolegården når nye Hølen skole åpner til høsten. Hva bygningen med et areal på nesten 600 kvadratmeter skal brukes til, er ikke klart. Men både rådmannen og politikerne er på saken, som avgjøres et stykke på vei i kommunestyret 20. april. Rådmannen innstiller på at bygningen "utredes med formål kulturarena". Senest til høsten 2015 skal så utredningen legges fram. Men i den forberedende behandling i formannskapet ville politikerne det annerledes. Det ble vedtatt at en skal be administrasjonen "gå i dialog med Hølen og Såner Vel om framtidig bruk/overdragelse av gamle Hølen skole uten kostnader for Vestby kommune." Tom A. Ludvigsen (Ap) la fram dette som et fellesforslag fra Frp, Ap, KrF, H og V. Bare SVs Kjell Meek stemte for rådmannens innstilling, og fellesforlaget ble vedtatt mot hans stemme. 

HVEM SER BEST?

Lørdag 04.04.15. Oppdatert senest 15:56 (Reporter Svein-H. Strand) Hvem argumenterer og ser "visuelle kvaliteter" best? Den anerkjente villategneren Michael Batchelor i Son, sivilarkitekt med over 50 år i faget? Eller Hans Chr. Fæste og hans bygnings-avdeling i Vestby kommune?

LM arkivfoto av Michael Batchelor

Slik er det mer enn fristende å spørre foran politisk klagebehandling 27. april i en byggesak der en rammetillatelse fra 2012 ikke lenger er like grei å forholde seg til, heller ikke for naboer som mister litt utsikt.

Villaen som er tegnet i Tønnesveien 37 sør i Son, på "høybrekket" i Tønnesåsen, er nemlig snudd 90 grader siden rammetillatelsen ble gitt. Og takvinkelen er blitt som på andre villaer i området og trenger dispensasjon fra plan- og bygningslovens bestemmelse om dette i paragraf 2.

Dispensasjon ble avslått av plan- og miljøutvalget i januar i år, og vedtaket sier ikke noe annet. Men det gjør bygningssjef Hans Chr. Fæste og hans saksbehandler Ida Fagereng, den andre han har satt på denne jobben.

I framlegget argumenteres det heftig rundt visuelle kvaliteter ved de nye tegningene som viser dominerende gavlvegger, mot øst og vest.

Argumentasjonen omfatter "vesentlige brudd på visuelle kvaliteter", og er innom både reguleringsbestemmelsene for området, lovens paragraf 29-4 (plassering, avstand, naboulemper) og helt ned til Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden.

I forrige saksframlegg ble det reist spørsmål om tiltaket "er basert på faglig begrunnede valg".

Dette kan lett oppfattes som at det stilles spørsmål ved min faglige kompetanse og profesjonelle integritet, noe som kan betraktes som en faglig fornærmelse, skriver Batchelor.

Det er ikke første gang sivilarkitekten og bygningssjefen er på kraftig kollisjonskurs. Ved én anledning truet bygningssjefen med å frata mannen bak en rekke villaer i bl.a. Son-området ansvarsretten, det vil si retten til å være ansvarlig søker på vegne av sine oppdagsgivere som tiltakshavere.

Mange husker også Hassan-saken, der Batchelor på vegne av sin klient med svake norskkunnskaper fikk medhold hos Fylkesmannen etter en årelang strid med bygningssjefen. Hassan-saken huskes ikke minst for at bygningssjefen etter nabotips fikk politiet til å arrestere to utlendinger på feil grunnlag, blant dem en italiensk statsborger. Begge var venner av husbyggeren og hjalp til på byggeplassen, og begge hadde lovlig opphold i Norge.

19 nominerte hos Vestby MDG

Lørdag 28.03.15 Etter nominasjonsmøtet stiller Vestby Miljøpartiet De Grønne denne lista med 19 kandidater til kommunestyrevalget 2015: 

1. Bente Bakke, Son; 2. Mads Esbersen, Vestby; 3. Suaad Abdi Farah, Vestby; 4. Lars Sønsteby, Vestby; 5. Christel Flagestad, Vestby; 6. Esben Eyde, Son; 7. Bjørg Huseby, Vestby; 8. Stein Johan Winæs, Hølen; 9. Louise Brunborg-Næss, Son; 10. Arild Hammerø, Hølen; 11. Anne Kari Borg, Hvitsten; 12. Piet Jensen, Vestby; 13. Sidsel Moberg, Son; 14. Jon Terje Olsen, Son; 15. Irene Hengsle, Vestby; 16. Willy Sunde, Son; 17. Marit Eckhoff, Son; 18. Tommy Johansen, Hølen; 19. Kjersti Myrland. Son.

– Hva vil de EGENTLIG?

Torsdag 26.03.15. Oppdatert 18:28 (Reporter Svein-H. Strand) I det politiske miljø i Vestby er det en utbredt undring om hva som er målet for Bygdelista som LM eksklusivt kunne fortelle om på tirsdag. Hvis det er et politisk regimeskifte de ønsker, må det være støtte til en sosialistisk blokk de tenker på, sier ordfører John A. Ødbehr (H) til LM.

LM arkivfoto av John A. Ødbehr: Svein-H. Strand

Man merker seg at de fire øverste på listeforslaget har brutt med Høyre. I tråd med partiets nominasjonsrutiner ga de partiet sin lojalitetsgaranti. Så bare bryter de ut fra kommunestyre-gruppa og oppretter sin egen uavhengige gruppe før perioden er slutt. De lurer dermed også velgerne, mener Ødbehr.

Det er ellers et faktum at Eirin Bolle, som topper listeforslaget deres, har tapt for meg med stor margin i en på alle måter korrekt og demokratisk avstemming om førsteplassen på Høyres liste. Den sterke kritikken mot meg som følger listeforslaget til Bygdelista gir heller ikke veldig mye mening i et politisk perspektiv med en særdeles veldrevet kommune som bakteppe, oppsummerer Ødbehr.

Men dette med bygdelister er langt fra uvanlig i lokalvalg, og bør ikke den kommende Bygdelista i Vestby også ses i et slikt perspektiv?

Det vanlige er at slike lister kommer som følge av sterk uenighet og mobilisering rundt konkrete lokale enkeltsaker. Dette er jo ikke tilfelle her, hvor det er innvalgte, misfornøyde Høyre-representanter som fronter initiativet og står på topp. Og jeg spør igjen om hva de egentlig byr på, rent politisk og i forhold til de mange store prosjekter som skal gjennomføres i kommunen.

De har ikke rukket å legge fram noe program ennå, og listeforslaget består av 22 navn, så det gjenstår jo å se?

Ja, men tonen er slått an og bygger veldig på en sterk disharmoni med deres tidligere parti, inkludert absolutt grunnløse, udokumenterte påstander om udemokratiske tilstander, senest i lokalforeningens nominasjonsprosess.

Kan man ikke likevel være kapabel til å drive konkret politisk arbeid med enkeltsaker?

Jo, i utgangspunktet. Men i motsetning til de reelle politiske partiene i kommunen, fra Frp til Miljøpartiet De Grønne, så vil de ikke ha organisasjonen til et "moderparti" å støtte seg til og rådføre seg med og på ulike måter få bistand fra i store, krevende regulerings- og utbyggingssaker som også neste periode Vestby i stor grad vil være preget av. For ikke å glemme den historiske kommunereformen vi står foran. På lista over "hjelpere" må jeg føye til de mange kontaktpunktene lokalpartiene har til både partigrupper og administrasjon i overordnede organer, fra Stortinget til fylkestinget.

Tror du et overordnet mål for Bygdelista er å komme "på vippen" og bli "fridd til" i viktige saker, ikke minst i saker om Hølen, der tyngdepunktet ser ut til å være?

Det kan tenkes. Jeg ser at det allerede spekuleres i hvor mange de kan få inn. Dette er det den endelige lista, programmet, valgkampen og velgerne som avgjør. Uansett får nå både de etablerte Vestby-partiene og velgerne enda en liste å forholde seg til. Det er en situasjon som roper på bevisste velgere som er "gjerrige" i valg av stemmeseddel, konkluderer Ødbehr. 

Alle 14 på Venstres valgliste

Onsdag 25.03.15 Da har LM nettopp mottatt hele valglista til Vestby Venstre etter nominasjonsmøtet: 1) Arjo van Genderen 2) Erik Røhne 3) Marianne Henriksen Nessheim 4) Jan Bakke 5) Torill Lynghaug 6) Guri Haveråen 7) Anne Karine Sørskår 8) Ivar Gudmundsen 9) Hamza Shbeta 10) Rolv Møll Nilsen 11) Claudia Wührmann 12) Kristian Pettersen Løksa 13) Ann Vølstad 14) Anne Kristine Fronth Stene.

– Holter gikk til Venstre

Onsdag 25.03.15 Nummer to på Bygdelistas forslag til valgliste, Bodil A. Holter, sto angivelig på listeforslaget til Venstres nominasjonsmøte.

Ifølge LMs kilde sto hun på sjetteplass inntil hun trakk seg så sent som "for noen dager siden, da utbryterne fra Høyre hadde samlet nok underskrifter" til å stille egen liste.

Vestby Venstre sendte i helgen ut en kort pressemelding om hvem som står på de tre første plassene i den endelige valglista (se nedenfor), men uten at hele lista var vedlagt. 

Får FULL dekning

Onsdag 25.03.15 Etter endel korridorpolitikk slo Vestby formannskap til og ga Soon Seilforening full dekning for sine advokatutgifter etter den årelange bryggestriden med Vestby kommune. Dette stikk i strid med innstillingen fra rådmannen om ikke å gi ei krone.

Det ble til slutt fremmet et fellesforslag fra H, Frp, KrF, V og Ap. Forslaget ble vedtatt mot én stemme fra SV, som ville dekke halvparten av utgiftene. Som kjent hadde foreningen i et brev bedt om "en viss dekning". Rundt 370.000 kroner har det kostet dem, fram til det i fjor ble et rettslig forlik, like før det skulle være hovedforhandling for tingretten. Allerede i  september 2012 foreslo foreningen en løsning som i forliket.

Bygdeliste likevel!

Tirsdag 24.03.15. Oppdatert senest 11:55. Korrigert 17.04.15 (Reporter Svein-H. Strand) Til tross for stadige benektelser: Utbryterne i Vestby Høyre stiller liste til høstens valg. Øverst på lista med 22 kandidater står Eirin Stuhaug Bolle, Hølen. På de neste plassene: Bjørn Ole Skaug, Hvitsten; Bodil A. Holter, Hølen; Anne Grethe Klæboe, Son. Alle var inntil nylig framtredende personer i Vestby Høyre.

På femteplass Steinar Hansen, Hølen, og på sjettelass Thor Einar Ombustvedt, Son. Sistnevnte tilbød, som kjent fra oppslag i LM, ordfører Ødbehr en personlig spillerett på golfbanen i Son, til en verdi av 20.000 kroner, på den tiden han var leder av Son Golfklubb.

Dette var like før klubben sendte inn sine forslag til klubbhus og golfbane-leligheter. Et mulig lovbrudd som så langt ikke er politianmeldt, og Ombustvedt har ikke besvart henvendelser fra LM om å kommentere saken.

Bygdelista blir angivelig en liste for dem "som ønsker Høyre-politikk, men uten John Ødbehr som ordfører."

De nå uavhengige og deres allierte har fått nok av "lederstilen og mindre heldige episoder rundt ordføreren", som det sies til LM.

Det har ifølge kildene ikke vært noe problem å få de ca 300 underskriftene som kreves for å få stille liste, og på bakgrunn av dette antas det at de kan få inn tre-fire personer i kommunestyret.

Dette kommer til å bli en valgthriller vi ikke har sett maken til på lange tider. Alt er i spill, og det blir flere enn Frps Trygve Thorsen som sitter med jokeren denne gang, mener vår kilde.    

van Genderen på topp hos V

Søndag 22.03.15 Arjo van Genderen er valgt til 1. kandidat for Vestby Venstre til kommunevalget i 2015. Erik Røhne står på 2. plass og Marianne Henriksen Nessheim på 3.plass.

Lista er en god blanding av både nye og mer erfarne personer med forskjellige bakgrunn. Partiet er godt i gang med valgkamplanleggingen og ser fram til en spennende periode hvor vi skal argumentere for at en grønnere kommunen er et bedre sted å bo for alle, skriver partiet i en pressemelding. LM presenterer hele lista senere. 

–Engeseth (H) rydder vei for et Ap-samarbeid uten ordførerkandidat Ødbehr

Fredag 20.03.15 (Reporter Svein-H. Strand) LMs oppslag Et politisk lykkehjul, om den nå uavhengige kommune-styrerepresentant Bodil Holters (ex. H) nære kontakt med Vestby Ap, vekket stor interesse. LM har i ettertid fått flere innspill som bygger opp om dette. Men det er mer: En kilde forteller nemlig at også Pål Engeseth (nåv. gruppeleder i H) har hatt et møte med Ap for å "rydde vei for et eventuelt samarbeide etter høstens valg". Da med ham som ordfører i stedet for partiets ordfører-kandidat John A. Ødbehr.

Foto av Pål Engeseth: Vestby Høyre

Engeseth prøver angivelig å posisjonere seg slik at hvis valgresultatet tilsier det, må H velge om de vil vrake første-kandidaten eller støtte en Ap-ordfører.

Det eneste som kan velte denne teorien, er da om Trygve Thorsen (Frp) bestemmer seg for å ville prøve å bli ordfører.

Møtet var hemmelig, men kilden antar at også personer i Ap som er i opposisjon til Ludvigsen var til stede.

I et gruppemøte hos H i fjor tok daværende gruppeleder Bjørn Skaug opp "dette med lekkasjer til Ap". En annen sentral person i gruppa hadde tidligere pekt på rykter som gikk om dette, ikke minst i "Hølen-saken". Ingen erkjente å ha lekket.

Vestby Arbeiderparti har et vedtak på at de ikke skal samarbeide med Vestby Høyre så lenge John A. Ødbehr er ordfører eller ordførerkandidat.

Vedtaket ble gjort på slutten av forrige periode og overlevert som brev til både gruppeleder og foreningsleder.

Daværende foreningsleder, samt daværende gruppeleder, svarte kort og godt at de hadde tillit til alle sine folkevalgte, selvfølgelig også ordfører John Ødbehr. Man "skjønte at dette var en form for taktikk foran valget som sto for døra".

Som kjent vant ikke Ap noe på det. Tvert i mot, så ble de satt "på gangen" etter valget, som vår kilde bemerker.

Vedtaket om ikke å samarbeide med Ødbehr gjelder fortsatt, nå snart fire år etterpå, bekrefter Tom Anders Ludvigsen til LM. På spørsmål svarer Ludvigsen for øvrig at han ikke kjenner til noen planer om at utbryterne fra H, de uavhengige, tenker å stille liste ved valget.

Ressurs med muligheter


Tirsdag 17.03.15. LM-foto Maritangen 17.03.15: Sturla Strand Når campingplassen nedlegges, vil Maritangen fremstå som det mest attraktive og vakre fastlandsfriluftsområdet som er igjen i Son. Laksa Vel ønsker at dette området skal kunne benyttes av allmenheten i større grad enn det gjøres i dag. For å unngå bilkjøring på veien har vi ved mange tidligere anledninger foreslått at det om sommeren kjørte en liten ferge fra torget i Son til Maritangen. Den samme fergen kan også bringe Sons befolkning til fellesstranden på Laksa, eller man kan benytte sykkel eller komme gående til stranden. Det skriver velforeningen i et grundig og interessant innspill til arbeidet med å lage en kommunedelplan for friluftsliv som starter nå. Innspillet leser du i sin helhet her.  

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. VAKTANSVARLIG kan da kontaktes på mobil vakttelefon 979 38 621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på tlf. 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand. FOTOGRAF og vaktmedarbeider Sturla Strand mobil: 93256979. JOURNALIST, frilans, Edmund Schilvold, Moss, mobil: 45412458.

LOKALMAGASINET.NO – nettmagasin og portal på journalistisk grunn – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter og blir løpende lagret. E-POST: post@lokalmagasinet.no.

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens nyhetsmodul. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i nyhetsmodulen. Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Den nye publisereren er bestilt uten denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

– Kulebandet var smokka på

 

LM-foto av Knut Ottersen på Son eldresenter i 2008: Sturla Strand. Dateringen av bildet ble dessverre feil tidligere i dag. Bildet ble tatt bare noen måneder før Ottersen døde.

Publisert 10.04.15. LMs 9. april-dekning ved jubileet i går ble dessverre noe mindre omfattende enn det var lagt opp til. Dagen derpå etterfyller vi i det minste med denne, der Knut Ottersen igjen er vår fortreffelige kilde. Dette er en del av det som var LMs omtale av invasjonsdagen i 2010 og som er blitt liggende på svært bortgjemt arkivplass. Ottersen bodde for øvrig sentralt Son, øverst i Feierbakken. 

[17.04.2015] Les mer
1000 tyskere ble landsatt
Publisert 09.04.15 I dag er det på dagen 75 år siden tyskerne invaderte Norge og rundt tusen soldater gikk i land i Son, herav mange overlevende og sårede fra senkningen av "Blücher" i Drøbaksundet. LM markerer det historiske jubileet med flere saker gennom dagen. Her, i et NRK-opptak sendt 9. april 1965, hører vi fisker Ludvig Olsen (bildet; foto: NRK) fortelle hvordan han opplevde 9. april 1940 i Son. Det var bedrøvelig, jeg hørte skyting og måtte ut og se på. Flere båter rodde folk i land, og jeg hadde nok med å få rodd i land kone og barn. Vi visste ikke hva som skulle skje, sier han blant annet. Hør hele opptaket her.
[16.04.2015]
Stor visekunst underveis

Publisert 06.04.15, 2. påskedag 9. april kl. 19 på Son Kro byr Soon Viseklubb på konsert med Ola Aurell. Nok en svensk visesanger fra Göteborg, men denne mannen er en sensasjon. Med skarpsindig humor og eminent dikterisk håndverk gjør han betraktningen av den minste ting til stor visekunst. Dette blir en kveld med svenske samtidsviser fra øverste hylle! Det blir ikke Åpen scene denne kvelden. I stedet blir det en liten oppvarmingskonsert med Toril Sivertsen Tørmoen fra Drammen viseklubb. Anders Carlsen, Soon Viseklubb

[15.04.2015]
25 år jolleår med Frostbite i Son

Publisert 15.03.15 Soon Seilforening arrangerer i helgen for 25. gang treningssamlingen Frostbite som markerer sesongstart for jolleseilere i Østlands-regionen. Ca 20 seilere og like mange trenere deltar. Jolleklassene i jubleumsarrangementet er Optimist, Laser, Zoom 8, 29`er og RS-Feva.  – Vi har en fantastisk bra trenerstall i år sier leder av jolleutvalget i Soon Seilforening, Jørgen Gundersen til SEILmagasinet.

[15.04.2015]
Stor markering av "Visas dag"

Publisert 08.03.15 (Av Anders Carlsen) Torsdag 12. mars er det en merkedag for alle viseinteresserte, og det skal selvfølgelig Soon Viseklubb markere, på Son Kro kl. 19. "Visas dag" feires på denne datoen i hele Norden. Datoen sammenfaller – ikke tilfeldig – med Evert Taubes fødsel, og i år er det 125 års-jubileum. Som om ikke det er nok, så feirer vi at det er 40 år siden Norsk Viseforum ble stiftet på Vinstra, under navnet Norsk Vise- og Lyrikkforum. NVF og dets søster-organisasjoner i Sverige, Finland og Danmark med hver sine regionale visefora og lokale viseklubber jobber aktivt for å styrke visesangen og visetradisjonen på ulike måter, som f.eks. visetreff, konserter og kursvirksomhet.

[14.03.2015] Les mer
Real delvisformørkelse!
Publisert 07.03.15  OBS for denne: Fredag 20. mars passerer månen inn mellom Jorda og sola og skaper en total solformørkelse på Svalbard og en svært stor delvis formørkelse på fastlandet i Norge. 
[20.03.2015] Les mer
Lokalavisene i papirstup

Publisert 04.03.15 Med en nedgang på 888 eksemplarer mistet Moss Avis i fjor 6,7 prosent av godkjent opplag på papirutgaven. Avisens gjennomsnittsopplag per dag har vært i sammenhengende nedgang i mange år og er nå på 12.341 eksemplarer.

[20.03.2015] Les mer
Nå 200.000 sidevisninger

Publisert 04.03.15 Den sammenhengende framgangen for Lokalmagasinet.no bekreftes til fulle i februartallene. I årets korte måned var det ca 19.300 besøk, en økning på nær 18 prosent sammenliknet med samme måned i fjor.

Men kanskje vel så viktig: For første gang var det 200.000 visninger av LM-sider (URL-adresser) på besøkene. Nærmere bestemt 200.392, inkludert en mindre andel fra redaksjonens interne redigering online. Dette er hele 59 prosent flere enn i februar i fjor.

En økende andel av besøkene på både Lokalmagasinet.no og featurepregede Herison.no kommer nå fra sosiale medier, Twitter og Facebook.
[20.03.2015]
Ti av 16 leiligheter solgt

 

Publisert 06.02.15. LM-foto: Sturla Strand Ti av 16 enheter i Soon Golfklubbs leilighetsprosjekt som oppføres ved Soon Golfbane er nå solgt. Dette framgår per i dag på hjemmesiden hos megleren Boa Eiendom. Dermed er det solgt tre leligheter på ett år. I slutten av februar i fjor var status, ifølge samme kilde, "7 av 16 solgt / reservert." Lelighetene er prissatt til 4,9 millioner kroner. På området skal det også oppføres et klubbhus med servering, og det vil ventelig også bli søkt om skjenkebevilling.
[12.03.2015]
Daniel Sandvik – med stor røst og et fandenivoldsk gitarspill!

Publisert 23.02.15 Soon Viseklubb holder konsertkveld med Daniel Sandvik torsdag 26. februar kl. 19. Sandvik trenger vel knapt en nærmere presentasjon. Han er et ekte barn av Soon Viseklubb og den kungälvelige visskolan og et sjeldent talent for å trekke frem uventede viser og å presentere dem på sin egen spennende måte. Og han oversetter og skriver viser selv. 

[01.03.2015] Les mer
1-10 av 1832 Neste >> 

Hjemmesiden til Ristorante 24 ligger for tiden nede. Lenken på reklamebildet går nå til restaurantens side på Facebook.

Om Moss Avis
og Høyres
nominasjonsmøte
   

Dagen i dag | Lokalt værvarsel | Lokalværet på svensk | Nøyaktig klokke | Verdensuret | Kalender | Vannstand Son | Aftenpostens 100 siste | Avisforsider

Reklame:

Åpningstider Kiwi Son

Åpningstider Kiwi Sletta

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 

og veiviser:

Kvasir-treff på LM-artikler
LM Hovedstadspuls

Gamle bilder fra Son | Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

LM Innenfor byporten

Moss havn, værdata. |
Drøbaksundet, værdata. | Blåskjellvarsel |

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

Follo politidistrikt

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand 

 Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com
* Kongelig Norsk Båtforb.
* Batliv.no
* Seilas.no
* Klassisk Treseiler Klubb
* Seilmagasinet.no
* Fullriggeren "Sørlandet":
* Havseilerklubben
* Maritimstart.no   
*
Foren. for fartøyvern      
*
Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

SVINESUND–VESTBY–OSLO

VAKRA VÄSTKUSTEN

Dynamisk kart, Västra Götaland, på Maps.google.co

Kart, kommunene i landskapet Bohuslän, på Hem.fyristorg.co

Aviser i nordlige Västra Götaland:

STRÖMSTAD: Strömstad Tidning, tre dager i uken.

UDDEVALLA: Bohusläningen, med lokale avdelinger. Bohuslaningen.se

VÄNERSBORG: TTELA, ttela.se

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene.

 

Lokalmagasinet.no hadde i 2007 60.000 besøk, og i 2008 85.000 besøk. I 2009 nådde vi såvidt 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000 besøk for året. I 2014 nådde vi milepælen en kvart million besøk. 

Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.no

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland