www.lokalmagasinet.no NYHETER To. 2. juli 2015
Meny
 
 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Ingen steder er
spennvidden så stor!

Få benytter seg av
tidlig stemmegivning

Onsdag 01.06.15 (Reporter Svein-H. Strand) Fra i dag kan du gjennomføre tidlig stemmegivning etter en forhåndsbestilling til rådhuset. Ved de siste to valgene var det bare ca 10-12 personer i Vestby kommune som benyttet seg av denne ordningen.

Det opplyser Christin Westby, leder i Fellestjenesten i Vestby rådhus, til Lokalmagasinet.no.

Ordningen med tidlig stemmegivning er tilrettelagt for dem som ikke har anledning til å stemme i løpet av perioden da det er ordinær forhåndsstemming. Denne perioden starter mandag 10. august og varer til og med fredag 11. september.

Ved Stortingsvalget i 2013 ble det alt i alt avlagt rundt 2000 forhåndsstemmer i Vestby.

HJEMMESTEMMING OGSÅ

Velgere som er syke har nå også anledning til å be om å få stemme hjemme, ser vi på kommunens hjemmeside. Er dette noe nytt?

Nei, adgangen til hjemmestemming er ikke ny. Ved valget for fire år siden var det seks som avga stemme på denne måten. Under Stortingsvalget for to år siden var det fire, sier Christin Westby.

Vi gjennomfører også valg på Stenløkka Bo- og servicesenter i Son, på Vestby omsorgsboliger og på Vestby sykehjem en dag i den siste uken før valgting, tilføyer hun.

Ordinært valgting i Vestby kommune er søndag 13. september, etter vedtak i kommunestyret, i tillegg til den felles nasjonale valgdagen mandag 14. september.

Vestby har i flere tiår benyttet seg av muligheten til å holde valg over to dager.

Selv om det koster litt ekstra, har det knapt vært reist spørsmål om å kutte ut søndagen som valgdag.

Frammøtet første dag har vært jevnt bra fra valg til valg, og det antas at dette har bidratt med sitt til valgdetakelsen.

Mange tanker og grundige arbeidsprosesser ligger bak

Onsdag 01.07.15 Forsinket, men bedre sent enn aldri. Det får stå som introduksjon til denne tidkrevende featuresaken i storformat: En collage i tekst og foto fra åpningen av Vestby Kunstforenings sommerutstilling.

'Humørfylt på åpningen


Lørdag 27.06.15 Oppdatert 16:17 (Tekst og foto: Svein-H. Strand) Det ble en humørfylt åpning av 2015-utgaven av Vestby Kunst-forenings sommerutstilling i Son i dag. Den humoristiske vri ble besørget av smykkekunstneren Elfi Sverdrup som levende "lydsmykke".

Det ble rent ut sagt et levende modernistisk kunstnerisk uttrykk av de sjeldne. Med en utsøkt ballast av uttryksfulle improvisasjoner, fra "kaudervelsk" til lyder som kunne likne de dype fra maorifolkets blåserør, beveget Sverdrup seg rundt om i rommet og henvendte seg til hver og én i rekken av publikum. Hele tiden påkledt den fargerike kransen som på bildet øverst, sammen med kunstforeningens leder, Ellen Marie Skaflestad.

Det var godt frammøte til åpningen i Soon Seilforenings lokaler kl. 12. I forgrunnen noen av keramiker Laila Baadstøs arbeider. Sammen med Elfi Sverdrups smykker og Randi Becks grafikk er det blitt en utstilling med varierte uttrykk, likevel med et felles grunntema – nemlig natur, som kunstforeningens leder framholdt i sin velkomsttale. Mer fra utstillingen kommer på LM og Herison.no

Laila Baadstø: Brenner for keramikk

Lørdag 27.06.15 Laila Baadstø, Oslo-keramiker med sterke røtter i Mosjøen, er en av tre utstillere i Vestby Kunstforenings sommerutstilling i Son som åpner kl. 12 dag. Da har vi vært i LM-arkivet og funnet fram den store reportasjen fra hennes verksted Oslo for noen år siden. Den ble laget foran en utstilling i anledning Mosjøen Kunstforenings 40 års-jubileum.

HER ER´N: http://www.lokalmagasinet.no/…/dette_brenner_jeg_for/96_ker…

OG HER er lenke til Vestby Kunstforenings to store plakater i anledning utstllingen, som i mange år har vært blant attraksjonene i Sommer-Son: http://www.herison.no/ipub/pages/pa-plakaten.php

Telefonjakten fortsetter

Fredag 26.06.15. Oppdatert senest 22:42 I kontrollutvalget onsdag fortsatte jakten på Vestby-ordfører John A. Ødbehrs (H) telefonregninger i detalj. Et notat fra advokatfirmaet Haavind fastslår at dette i utgangspunktet ikke er lovlig. Kontrollutvalget tok advokatfirmaets notat til orientering, som foreslått av sekretariatet.

Ordføreren skal i stedet, som advokatfirmaet påpekte som en løsning, "gjennomgå spesifiserte telefonregninger og sladde de private elementene som ikke gjelder utøvelsen av vervet som ordfører".

Problemet er bare at kontrollutvalget ber ordføreren gjennomgå og identifisere alle sine titusener samtaler av alle slag ved nummer. Gjennom sju år i ordførerstolen med fri telefon-avtale. For årene 2008-2014.

Og dette skal være gjort og levert til utvalgets sekretariat innen 7. august. Ordføreren startet i ettermiddag på sin sommerferie, og tiden løper nå sommefort mot fristen.

I møtet ble det en til å være i lokalpolitikken relativt skarp, og i tonen nokså uvennlig, ordveksling mellom Ødbehr og flere av de valgte representanter, fra SV, Ap. Sp og Frp.

Ordvekslingen avdekket en betydelig avstand i gjensidig forståelse av situasjonen denne tredje gangen utvalget utspør ordføreren på en avhørsliknende måte.

Dette uten at en har valgt å benytte arbeidsformen granskning som kommunale kontrollutvalg kan gjennomføre etter særskilte regler for bl.a. balanse gjennom såkalt kontradiksjon.

Utvalgets førstevalg har vært en usladdet nummeroversikt.

Det var i forlengelsen av dette Ødbehr onsdag ga uttrykk for at han ikke ønsket å blottlegge hvem han snakket med i arbeidet, f.eks. folk i andre partier enn sitt eget. Inkludert dem som har ringt og ikke fått svar, eller har sendt sms, og som han først senere har kunnet kontakte.

Ordføreren understreket at han også ønsker å ta hensyn til dem som kontakter ham. Utvalgsleder Siri Hov Eggen framholdt at det bare er "omfanget", ikke enkeltnummer, de er ute etter.

Den juridiske utredningen gir grønt lys for "virksomhetsrelatert informasjon" rundt telefonbruken. Men hva er så dette? I forhold til ordførerens uttalte behov, er det på samme tid både et uklart og et vidt begrep.

– Begrepet er vel egentlig formulert for næringslivets behov, og dekker dårligere arbeidet til et politisk tllitsverv som ordførere har, som en juskilde sier til LM på generelt grunnlag.

– Det måtte bli i sentrum

Onsdag 24.06.15. Oppdatert 13:50 (Reporter Svein-H. Strand) – Delijordet i Vestby sentrum, i en av landets mest veldrevne kommuner, er den perfekte IKEA-plassering! Det sier ordfører John A. Ødbehr (H) til LM, overlykkelig etter mandagens reguleringsvedtak i kommunestyret. Et vedtak han, etter å ha frontet saken i fire år, ubeskjedent nok gir seg selv mye av æren for. – Det med plasseringen har med kundetilførselen å gjøre. Men også om vi ser på nyttespredningen til det øvrige næringsliv, tilføyer han.

BILDET: Ordføreren "i en av landets mest veldrevne kommuner" og "med de fem flotte tettstedene", som han påpasselig tilføyer. Her fotografert i fagre Son lørdag. Med ordførerkjede i anledning Oslo-båtens første sommeranløp med latinamerikanske gjester ombord.

Knapt et menneske har vært imot å få et IKEA-utsalg i Vestby. Men ikke så rent få sliter fortsatt med å forstå hvorfor det absolutt må bygges i Vestby sentrum, noen steinkast fra rådhuset. Og på et jorde som ikke bare har prima dyrkingsjord, men som inngår i en perlerad av et kulturlandskap.

– Bauhaus – og Norwegian Outlet, en hel liten handleby i Vestby Nord – viser ikke disse etableringene at det motsatte også kan gå bra?

– Dette er typer foretak som ikke kan sammenliknes med et møbelvarehus som IKEA. Og til Vestby Nord kommer kundene i stor grad med bil, noe det er tilrettelagt for. IKEA-etableringen er planlagt og regulert rundt at kundetilstrømmingen primært skal komme fra kollektive transportmidler.

– Når det gjelder spredningseffekt, er det da sånn at kunder hos de store på Vestby Nord ikke legger igjen mye penger andre steder i Vestby?

– Ja, dette er blant de tingene som er undersøkt og beskrevet i de mange rapportene som er utgitt i anledning IKEA-reguleringen.

– Om alt dette slår til i praksis, er det en historisk forandring av stasjonsbyen Vestby vi vil se?

– Mye var på gang i sentrumsreguleringen som allerede var på tegnebrettet da IKEA-saken banket på. Men det er klart at alle nå regner med en formidabel IKEA-effekt for sentrumsutviklingen, for både eksisterende og nye foretak.

– Jordflyttingen fra Delijordet til Kjenn bekymrer deg ikke?

Alt av det tekniske rundt dette skulle nå være avklart i rapporter, også for det som gjelder transport.

Ordførerens syn på den sterkt truede fuglearten Vipe, observert på Delijordet, kommer LM tilbake til.

Nå kan IKEA søke

Tirsdag 23.06.15 (Reporter Svein-H. Strand) IKEA-saken med bygging på Delijordet og flytting av 70 dekar førsteklasses matjord, en kornåker, noen kilometer sørover til Kjenn, er nå hundre prosent i boks for Vestby kommunes vedkommende. Men uten et 32 meter høyt tårn som IKEA ønsker for å signalisere til langt borte på E 6 hvor de er.

Det hersker overveiende jubel etter den endelige godkjenningen av det reguleringsmessige i kommunestyret i går kveld, mot bare tre stemmer, fra Sp (2) og KrF.

Rådmannen fikk fullmakt til å godkjenne en søknad fra IKEA når den kommer. Om den kommer. For i denne saken er det en uvanlig rekkefølge på prosessen.

Samlede kostnader for å bygge et stort IKEA-utsalg som dette, tomtekjøpet, jordflyttingen og den nødvendige trafikkmaskinen for tilførsel fra og til E 6, har ikke vært nevnt. Men den nødvendige trafikkløsningen alene er beregnet å ville koste 20-25 millioner kroner.

Grønt lys for en slik investering på noen hundre millioner kroner er det ledelsen i selskapets internasjonale organisasjon som må gi.

Og med tanke på eventuell byggestart i Vestby, så det er klart at etableringen av et IKEA-utsalg i grenseområdet Larvik/Sandefjord, pluss den kostbare flyttingen av utsalget i Forus, Stavanger, skal gjennomføres først.

Samtidig hersker en relativt oppsiktsvekkende, men lite kjent faglig sprik innen Bioforsk i synet på miljøaspektet ved jordflyttingen.

IKEA Norge har uten forbehold lagt til grunn at etablering i Vestby og på Delijordet må tilfredsstille miljøaspektet – ikke 90 prosent, men 100 prosent.

Flytting av matjord er dårlig for miljøet og bør 
vurderes bare i nødstilfeller, mener 
forskere på jordsmonn. En av dem, seniorforsker Arne Grønlund i Bioforsk, uttalte til Nationen så sent som i mars i år:

– Etter min mening er det en stor misforståelse å oppfatte jordflytting som et jordverntiltak. Det bør til nød gjøres når man er nødt til å legge en jernbane eller en vei.

Latinamerikanere på Son-besøk

Søndag 21.06.15 LM-foto: Svein-H. Strand Flere latinamerkanske ambassadører med følge var ombord i sommerbåtens første anløp til Son kl. 12 i går. I regi av keramiker Hanne Lunder fikk gjestene et Son-besøk med omvisning av kystkultursenterets Tom Braaen i kjernen av den gamle hollenderstaden.

GRUPPEN av latinamerikanske besøkende er gått i land fra sommerbåten, og det knipses og gjøres videoopptak av den fine mottakelsen med taler og underholdning fra Soon Etter Frokost i storslag. (NESTE BILDE.)

TROMBONISTER i sommerinnøvd spesialkoreografi der instrumentene underveis nesten berører bakken.

DET VAKTE MUNTERHET da gjestene fikk oversatt korpsnavnet Soon Etter Krokost til spansk i Hanne Lunders velkomsttale.

SAMMEN MED de latinamerikanske gjestene ombord i sommerbåten var også ordfører John A. Ødbehr. T.h. Sons "førsteguide" Tom Braaen. En representant for de spesielt inviterte utenlandske gjestene taler og takker for mottakelsen.

Full sal så gamle Sonsfilmer

Søndag 21.06.15 Da er vi tilbake etter et avbrudd som i alle fall ble én dag lengre enn beregnet, og dét etter en strålende midtsommerlørdag med mye liv i Son sentrum som vi normalt skulle rapportert fra.

Det viktigste datautstyret i redaksjonen har nemlig vært på en aldri så liten tur-retur reise, og blir nå reinstallert sammen med et lite kaos av tilhørende ledninger. Dette har sammenheng med gårsdagens visning av to av de gamle Sonsfilmene i 2. etasje på Son Kro.

På grunn av en misforståelse om tilgang til storskjerm å vise filmene på, måtte det improviseres en god del. Med redaktøren som ansvarlig for selve visningen, og en projektør som kroa stilte til rådighet, var valget ikke vanskelig: Det ble visning på lerret som i gamle dager, via avspilling av nybrente DVD-plater fra PC. Lyd: Fra PC-ens tilhørende to små høyttalere. Også disse gjorde jobben greit i det fullsatte lokalet med 60 disponible sitteplasser. Red.

Gangstivedtak opphevet IGJEN

Torsdag 18.06.15 (LM Nyhetsdesk) I den årelange klagesaken om traseen for den nye gangstia på platået ved tidligere Son skole, har Fylkesmannen nå også opphevet Vestby plan- og miljøutvalgs vedtak fra januar i år.


Utvalget prøvde der med bygningssjefens hjelp å rette et vedtak fra september i fjor som Fylkesmannen opphevet som ugyldig.

Saken gjelder den nye eierens ulovlige tiltak der det ble søkt om rammetillatelse, med nabovarsel, først etter at traseen var ferdig og tatt i bruk i mai 2012. Vestby kommune er her både selger og regulerings-myndighet. Lovens 4-metersregel for avstand er brutt og det må vedtas en dispensasjon. LES MER.

Om situasjonen i Vestby Høyre

Onsdag 17.06.15 13:19 I en pressemelding som nettopp er sendt til lokalpressen heter det: Vestby Høyre avholdt et ordinært styremøte den 10. juni. Det er nå brakt klarhet i sakene som omhandler ordfører John Ødbehr. Vår ordførerkandidat til kommunestyrevalget 2015 er fortsatt John Ødbehr. LES MER.

Stor interesse foran lørdagens gjensyn med Son-filmer på kroa

Onsdag 17.06.15. Oppdatert og korrigert senest 23:16 Det meldes om stor interesse foran lørdagens gjensyn med to av Odd Birkelands mange Son-filmer produsert i super 8- og 16-mm-format.

Visningen blir på storskjerm i 2. etasje på Son Kro, og er satt opp som en del av sommerprogrammet for Son Kystkultursenter. Med de to filmene som er valgt ut, blir det et timelangt program fra kl. 20, inkludert en kort introduksjon. LES MER

Tradisjonsrik vitaminkrem
skal nå videreføres i Son

Søndag 14.06.15 Eierne av Apoteket i Son kjøper rettighetene til Svanens vitaminkrem fra Svanelaboratoriet. I det nyopprettede selskapet Son Apoteklab blir den tradisjonsrike apotekkremen videreført. Produksjonsvirksomheten vil foregå i den historiske Huitfeldtgården i Son, i etasjen under apoteket.

LM-arkivfoto: Sturla Strand

– Jeg har alltid hatt en interesse for produksjon av apotekrelaterte varer, sier Are Egeland (bildet) ved Apoteket i Son i en kommentar. Når muligheten for å kjøpe rettighetene til Svanens vitaminkrem dukket opp, syntes vi dette var spennende.

Svanelaboratoriet vil bistå Son Apoteklab i etableringen.

– Det vil gjøre etableringen av produksjonsvirksomheten lettere. Vi håper å kunne levere Svanens vitaminkrem til grossistene allerede i løpet av september. Det er viktig å få opp produksjonen raskt, da kremen for tiden ikke er i markedet. Dette er en krem som har mange trofaste kunder og vi gleder oss til å komme i gang, sier Are Egeland.

Når varaordføreren blir ordfører

Lørdag 13.06.15 (Reporter Svein-H. Strand) – Hele ordningen med varaordfører-rollen er jo at ordfører-rollen skal ivaretas i mange sammenhenger når ordføreren har forfall eller er forhindret fra å fungere i vervet.

Det skriver kommunadvokat Nils Anders Søyland til rådmann Sjur Authen i en gjennomgang av kommuneloven i forbindelse med det som skjedde i plan- og miljøutvalget 1. juni.

Aps Ragnhild Lervik Johansen, som selv var varaordfører under "Ødbehr I"-styret sammen med Frp., var blant dem som besværet seg over "ordførerskiftet". LES MER.

 Yrvum var litt for "rask på labben"?

Torsdag 11.06.16 (Reporter Svein-H. Strand) Tone B. Yrvum kunne muligens fortsatt vært leder av Vestby Høyre om hun ikke hadde vært så "rask på labben" foran gruppemøtet 18. mai. I gruppemøtet foran kommune-styrets møte 18. mai ble det tatt opp at hun kunne fristilles til stemmegivningen om ordførerens bruk av telefoni og data. Men da hadde jeg allerede meldt meg ut, skriver hun til LM.

Høyres store hodepine lokalt som sentralt foran valget i Vestby er ikke bare den negative fokusering på ordfører John A. Ødbehr. Rent materielt er listekandidat Tone B. Yrvums "fristup" fra lokalforeningen og ledervervet en vel så stor pine selv om det så langt ikke har fått like stor oppmerksomhet. Og hennes angrep på sin ordførerkandidat over to sider i Moss Avis, er tidligere uhørt i norsk lokalpolitikk. LES MER.

Bygningssjefen: –EN FILLESAK

Onsdag 10.06.15 Hvem har skylda i den lett valgkamp-oppblåste saken om ordfører Ødbehrs private lille garasjehybel – med en forhistorie som strekker seg 15 år tilbake i tid, sju år før han ble ordfører? Ødbehr, bygningssjef Hans Chr. Fæste eller begge? Uansett: Sjelden har en bygningssjef stått foran folkevalgte og pisket seg så mye som i plan- og miljøutvalgets møte 1. juni.

– Jeg kan forsikre dere om at jeg ikke ville risikert mitt renommé på en fillesak som dette. Vi har tabbet oss ut. Og vi var ukjent med forbudet om å ha et loft. Vi har godkjent på feil premisser. Vi har gjort en tabbe.

Slik blir bygningssjefen sitert i Moss Avis´ møtereferat. Fra andre piskeslag, slik de er refert i avisen:

– Vi har erfart at saken ikke var så enkel som vi trodde. Det beklager vi. Vi gjorde en feil når vi godkjente leiligheten (den lille hybelen, LM-red. anm.). Vi har forsømt oss.

Og at "det er alvorlig at administrasjonen ikke har gått inn og sjekket at saken holder vann." (I forbindelse med at det formelt er søkeren som skal sørge for at alle opplysninger blir "lagt på bordet".)

Om ferdigattesten Ødbehr fikk; svar til replikk fra Tom A. Ludvigsen (Ap) om at "ferdigattesten beskriver jo ingen ting?":

– Jeg skal være enig i at den er tynn, men dette har ikke foregått i korridoren, men på mitt kontor. Dette burde vært strammet opp, jeg ser det. I ettertid ser vi at papirene ikke er så gode som de burde vært.

Den elleville jakt rundt gratistelefon

Tirsdag 09.06.15 (Reporter Svein-H. Strand) Det er uklart hva kontrollutvalget, uten å legge saken til regulær granskning, vil og kan få ut av sitt tredje møte med utspørring av Vestby-ordfører John A. Ødbehr (H).

Etter det LM forstår, ønsker utvalget at hans bruk av fri telefon nå skal brettes ut i detaljer. Altså med hele oversikten over hvilke nummer han har ringt til gjennom årene. Dette er i utgangspunktet ulovlig uten at det er godkjent av en dommer. Blir det annerledes når mobilelefonen eies av kommunen? LES MER.

Stappfullt hos kjole-Badi

Mandag 08.06.15. Korrigert 11:03. Oppdatert senest 12:29. Det var stappfullt og høy retrostemning da Sons landskjente tekstildesigner Badi Batchelor lørdag åpnet sin historiske utstilling med et utvalg av strikkekjoler skapt i Spinnerigården på 1960- og 1970-tallet.


Hennes Badi-butikk i tilknytning til hjemmet i Woldegården er rett nok ikke stor, men enhver utstillingsarrangør hadde nok vært bra fornøyd med et slikt frammøte. LM kom selv ikke lenger enn til trappa, men hadde heldigvis knipset utstillingen i forveien.På trappa kom også utstillerens mangeårige venn og faglige ressursperson Berit Düring fra Oslo, etter å ha holdt en åpningstale som sa det meste om designerens evner og produkter som er blitt et begrep. På bildet har hun på seg et skjørt fra Nord-Vietnam.

Det er et vintage, etnisk skjørt fra Hmong-folket i fjellene i Nord-Vietnam. Gammelt broderi og applikasjon, som jeg har tatt med meg hjem derfra og forært Berit som har vært min strålende "samarbeidspartner" i alle år, forteller Badi Batchelor.

Utstillingen blir stående til et stykke ut i august, og ventes å trekke jevnt med besøk hele sommeren. Det er i formiddag over 2800 lesere som har klikket seg til en post som er "boostet" på Facebook-siden Her i Son.

Mer om utstillingen og kjoleproduksjonen kommer i LM og på Herison.no

Tupperwarehavn med vekt på de små

Søndag 07.06.15 (Leserbrev) LM melder 31.05.15: ”Det er nå hele 200 ledige båtplasser ved den kommunale båthavna i Son, mot normalt 50, og det er flere ledige plasser enn søkere.” I realiteten er tallet nærmere 300, i det plassene ved spuntveggen er holdt utenfor.

Situasjonen er nå at havna har begynt å tilby faste plasser til utenbygdsboende, til innenbygds leie, i strid med reglementet. Hvis ikke årsakene til oppsigelsene på de kommunale plassene kartlegges, vil utenbygds leietakere innen overskuelig framtid av samme grunner forlate havna. For en for lengst nedbetalt statlig subsidiert (tilskudd fra bensinavgiftfondet), er leieprisene hinsides høye.  LES MER

– Møtte ikke for min sak

Søndag 07.06.15 I plan- og miljøutvalgets møte mandag skapte selv ordførerens lovlige deltakelse og fratredelse på grunn av legevaktbesøk en ganske het debatt. Fra opposisjonens side ble det mer enn antydet at ordførerens, og senere varaordfører Trygve Thorsens (Frp), tilstedeværelse ved møtebordet var knyttet til ordførerens garasjesak.

Jeg benyttet min møterett som ordfører på grunn av den historisk viktige sentrumsplanen som er i en sluttprosess med IKEA "ombord", understreker ordfører John A. Ødbehr til LM.

Jeg fratrådte for å dra til legevakten etter mitt alvorlige fall i trappa om morgenen, og måtte uansett ha fratrådt som inhabil da min garasjesak skulle behandles. Og at varaordføreren trådte inn i ordførerrollen resten av møtet, er helt som det skal være i henhold til kommuneloven. Kommuneadvokat Nils Anders Søyland hadde i forveien kontrollert dette og skrevet en orientering til rådmannen. Så dette er bare nok et eksempel på den utrolige jakten etter noe å ta meg for i utøvelsen av ordførerrollen før valget.

LM har fått innsyn i administrasjonens vurdering, og vil bringe utdrag fra denne.

På epost-fot med Yrvum

Lørdag 06.06.15 (Av LM-redaktør Svein-H. Strand) "Det går rykter (og jeg understreker rykter) om lovnader om pressestøtte og noe med en sti/vei utenfor huset ditt." Dette er noe av det klamme innholdet i en epost jeg i dag har fått fra Høyres Tone Yrvum.

Foto av Tone Yrvum: Vestby Høyre

I en epost til henne natt til i dag, om hennes injurierende utfall mot ordfører John Ødbehr i Moss Avis, skrev jeg blant annet:

"Jeg må lage en sak på dine oppsiktsvekkende insinuasjoner mot en partifelle som står på samme valgliste som deg. Lista fra en lokalforening som du heller ikke er medlem av lenger! Og hvordan kan du gå til valg på Høyres liste med den samme kandidat på førsteplass som du her æreskrenker?"

I sitt svar skriver den nå – åpenbart på flere måter – uavhengige kommunestyrerepresentanten:

"Det er en kjent sak blant lokalpolitikene i Vestby at den dagen man "krymmer et hår på ordfører Ødbehr sitt hode", så har man fått Strand og Lokalmagasinet som fiender for alltid." LES MER.

VA-redaktøren redegjør

Lørdag 06.06.15 (Av Mattias Mellquist etter henvendelse fra LM om stans i Vestby Avis´dekning av politiske møter) Vestby Avis har på ingen måter blitt instruert til å ikke dekke politiske møter i Vestby kommune. Det er fortsatt opp til redaktøren i Vestby Avis – det vil si meg – å prioritere hva vi dekker og hvordan vi jobber hver eneste dag. Og det vil det også bli fremover.

Det skal dog ikke legges skjul på at mediebransjen har store utfordringer om dagen, og at også vi i Vestby Avis merker det med reduserte økonomiske ressurser når det kommer til bemanning. Det gjør at vi ikke lenger kan dekke like mye som vi har gjort før uten å ty til hjelp fra andre Amedia-aviser. LES MER.

Dramatisk Yrving-utspill om Ødbehrs ordførerolle

Lørdag 06.06.15. Oppdatert senest 11:37 Med et innlegg av Høyres Tone Yrving slått opp over to sider i Moss Avis, har situasjonen rundt partifellen John A. Ødbehr utviklet seg i en dramatisk retning. Kommunestyremedlem Yrving står på Vestby Høyres valgliste, men meldte seg nylig ut av lokalforeningen for å være uavhengig fra gruppa ut denne perioden.

I innlegget insinuerer hun oppsiktsvekkende nok at Ødbehr har benyttet den frie ordførerrollen til personlig vinning. LM var i går kveld i kontakt med Yrving og avventer en tilbakemelding bl.a. med svar på om hun sitter på opplysninger som ikke er kjent. Samtidig har LMs sak om plan- og miljøutvalgets behandling av Ødbehrs private garasje-tiltak, og hvordan saksbehandlingen er omtalt i den offentlige møteprotokollen, utviklet seg ytterligere. Sammenholdt med referatet i Moss Avis, av frammøtt reporter, er viktige ting fra vedtaket utelatt.

LM er også i kontakt med en oppegående Ødbehr, til tross for at han er betydelig skadet etter et alvorlig trappefall i hjemmet mandag morgen. Vi avventer opplysninger og kommentarer han vil legge fram for LM om både omfanget av telefon- og databruken og hans bruk av ordførerrollen i plan- og miljøutvalget mandag.

LM har videre vært i kontakt med ansvarlig redaktør Mattias Mellquist i Vestby Avis, som nå ikke lenger refererer fra politiske møter ved frammøtt reporter. Moss Avis ved journalist Kjersti Halvorsen er dermed enerådende på denne viktige delen av politisk reportasje i Vestby. Vi publiserer i dag en lengre redegjørelse fra Mellquist.

Mange lesere av de lokale medier er sjokkerte og uforstående om "Ødbehr-krigen" som utspiller seg få uker før forhåndsstemmingen til kommunestyrevalget åpner.

 En ØNSKELIG praksis?

Fredag 05.06.15 (Reporter Svein-H. Strand) - Etter kommunelovens paragraf 34 kan et organ treffe vedtak i en sak som ikke står på dagsorden. I dette ligger det, etter min oppfatning, også at man kan fatte vedtak i saker uten forutgående saksbehandling. Det sier Vestby-rådmann Sjur Authen i sin kommentar til behandlingen av ordfører Ødbehrs garasjesak i de to siste møtene i plan- og miljøutvalget, med et vedtak mandag som sender saken til kontrollutvalget.

Foto av rådmann Sjur Authen: Vestby kommune

Med unntak av ordinære benkeforslag: Er ikke dette tvilsomt som praksis, selv om lovbestemmelsen ikke angir noe direkte forbud. Dette ikke minst av hensyn til offentligheten og forhåndsomtaler i pressen av saker som skal behandles. Det aktuelle notatet fikk LM typisk nok tilsendt fra en kilde mellom de to møtene.

Lovens paragraf 34 åpner helt konkret for at man kan ta opp saker til behandling som ikke står på dagsorden såfremt ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette. Benkeforslag til dagsorden er noe annet. I kommentar-utgaven til kommuneloven er dette helt spesifikt tatt opp. Regelen i § 34 1. ledd gjelder nye saker, ikke nye forslag til en sak som står på dagsorden, presiserer rådmannen.

Om praksisen er ønskelig er en annen sak, tilføyer Authen til slutt i sin kommentar på epost.

Oppfølgende henvendelser til rådmannen tok så for seg hva den offentlige møteprotokollen sier, og ikke sier, om saken i utvalgets møter henholdsvis 27. april og 1. juni. Dette publiseres senere i dag. Se for øvrig saken nedenfor som ble publisert i går.

Ville gjøre en "ny" Ødbehr-sak usynlig?

Torsdag 04.06.15 Plan-og miljøutvalget sendte mandag nok en sak om ordfører John Arthur Ødbehr (H) og nå også RO-leder/bygningssjefen til kommunens politisk sammensatte kontrollutvalg. En sak utenom sakslista og basert på et bestilt notat fra rådmannen. Er dette brudd på kommuneloven?

Nei, mener rådmannen i et svar på en henvendelse fra LM tirsdag ettermiddag, besvart etter puring i går ettermiddag. Men hvor ønskelig er det?

Først i svaret på pressehenvendelsen kommer det fram at saken startet hos Ragnhild Lervik Johansen (Ap) i møtet 27.04. Og at "Konklusjonen ble at utvalget ba om en redegjørelse om saken i neste møte."

Dette er utelatt i protokollen for 27.04. enda det må kunne betraktes som en beslutning på linje med et vedtak.

La utvalget i sin behandlingsmåte opp til å usynliggjøre saken i forkant? Den inngår nå uansett i den omfattende negative "førvalg-fokusering" av ulike forhold rundt ordføreren. Her i en privat garasjesak som startet for 15 år siden.

En reportasje skulle publiseres i dag. Men dette har i ettermiddag utviklet seg til en større sak og som sendes til Fylkesmannen for å få vurdert utvalgets saksbehandling opp mot kommuneloven og offentlighetsloven. Reportasjen blir tilsvarende forsinket.

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. VAKTANSVARLIG kan da kontaktes på mobil vakttelefon 979 38 621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på tlf. 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand. FOTOGRAF og vaktmedarbeider Sturla Strand mobil: 93256979. JOURNALIST, frilans, Edmund Schilvold, Moss, mobil: 45412458.

Lokalmagasinet.no – nettmagasin og portal på journalistisk grunn – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter og blir løpende lagret. E-POST: post@lokalmagasinet.no.

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Ny publiserer vil ikke ha denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

Gapahuker for økt marka-bruk

Gapahuk-foto: no.Wikipedia/Amundsenweb

Publisert 16.06.15 Forum for natur og friluftsliv i Vestby (FNF) har etablert et godt samarbeid med Vestby videregående skole om bygging av gapahuker i Vestby. Planen er å lage fire stykker i året, som utplasseres i samarbeid med skoler og barnehager i kommunen.
[27.06.2015] Les mer
Abstrakte malerier med dybde

Publisert 14.06.15 Tone Behncke (f. 1966) fra Oslo er neste ut i Galleri Soon med maleriutstillingen "Phases". Åpningen er torsdag 18. juni kl. 18. – Hennes arbeider kan gjenkjennes ved en fantastisk dybde. Motivene er abstrakte, men likner abstraksjoner av landskap eller natur, kommenterer gallerist Marianne Helle.
[27.06.2015] Les mer
Trekker seg fra H-styret

Publisert 27.05.15. Fersk politisk nestleder i Vestby Høyre, Stig Eyde, trekker seg fra foreningsstyret etter nok en konflikt.

I Moss Avis i dag viser Eyde til "styrets manglende vilje til å rydde opp" i "sakene rundt ordfører John Ødbehr". Og han sier i intervjuet, sitat:

"I dette styret er det noen råtne epler." Et utsagn han ikke går nærmere inn på, ifølge avisen. Høyres lokalforening har styremøte i ettermiddag.

Moss Avis har snakket med kilder som hever at Ødbehr "er under sterkt press om å trekke seg som ordførerkanddat." 

[23.06.2015]
– Gammel norsk hermetikk da?

LM-foto: Svein-H. Strand

Publisert 12.06.15 Det er sommer, det er sommer, og med sommergodvær i morgen kan det bli litt av en lørdags-handelsdag på Son torg. Passer godt dét. Forrige lørdag var det helt på vippen med skiftende skydekke og greier, og relativt få stands og handlende. Og en uke i forveien: Skittvær og avlyst. Bildet her er fra forrige lørdag, og hvem andre enn Knut Chr. Halland byr fram overskuddsvarer fra lageret på Hallanderiet, fra de mange årene med Norsk Emballasjemuseum i Oslo. På lasteplanet til Blåmann-Opelen sto et svært assortert utvalg gjenstander. Handelen gikk friskt da LM sto ringside. Visste du at også blodpudding og lungemos, kjent middags-spise for flere av oss i etterkrigsgenerasjonen, en gang også var å få på boks? Nei? Ikke jeg heller. St. 
[21.06.2015]
Første galante sommerkveld

Publisert 10.06.15 Det var mandag kveld, 8. juni, kl. 21:50, og ingen tvil: Endelig årets første galante sommerkveld! Fargene, hus og landskap i det klare førskumringslyset, himmelen. Utsikten, fra øvre deler av den unike Hollenderstaden – fra standplass i Strømbråtenveien og helt utover til Bevøya og landet på den andre siden av fjorden. Mobilkameraet er passelig for hånden. Lyset er i grenseland, men denne fjerde eksponering gikk hjem. Så gjorde også to vandrere etter dagens sene og siste givende gjerning, gravstell på kirkegården i det nære. St.
[16.06.2015]
200 ledige båtplasser

Publisert 31.05.15 Det er nå hele 200 ledige båtplasser ved den kommunale båthavna i Son, mot normalt 50, og det er flere ledige plasser enn søkere.

Mange kunder fa 1970-tallet har i år sagt opp leieavtalene. Ved brygge NA er det dessuten ikke inngått flere leieavtaler siden rehabliteringen av brygga ble vedtatt. Det går fram av tertialrapporten for havna som skal behandles i formannskapet 8. juni.

I denne situasjonen er det blitt inngått tidsbegrensede leieavtaler for utenbygdsboende. Framleieplasser er fortsatt lite attraktive. For å bøte på dette, vil det også i sesongen 2015 bli leid ut plasser til utenbygdsboende. 

[16.06.2015]
Tradjazz og poesi i Gallerihagen

Publisert 03.06.15 Tradisjonen tro inviterer Bibliotekets venner i Son til jazz og poesi i Gallerihagen lørdag 13. juni kl. 14. Alle er hjertelig velkommen til dette gratisarrangementet.

Norges eldste jazzband, Royal Garden, spiller tradjazz. Bandet ble stiftet så tidlig som i 1954 og spiller på 61. året!

Poeten Torgeir Rebolledo Pedersen vil lese fra sitt omfattende forfatterskap. Han er født i 1949, er utdannet arkitekt og har utgitt en rekke diktsamlinger. I 2013 mottok Torgeir Rebolledo Pedersen Doblougprisen for sitt forfatterskap.

Debuten i 1983 var med samlingen "Tidr." For samlingen ”Blåveisfra” mottok han både Oktoberprisen og Den norske Lyrikklubbens pris. I 2013 fikk han Doblougprisen for sitt forfatterskap.

Rebolledo Pedersen har også skrevet litterære kabareter og korverk og dramatikk for scene, radio og dukketeater. Han har også skrevet librettoen til radiooperaen Alfa Romeo.

Som barnebokforfatter debuterte han i 2006 med ”Lille abbor”. Og han har samarbeidet med illustratøren Per Dybvig om bildebøkene ”Lammet som ikke ville bli lår” og ”Dattera som datt ut av vinduet”. I 2014 uttkom Brødrene Zapata etter samarbeid med den danske illustratøren Lillian Brøgger.

Hjertelig velkommen til et møte med en spennende poet og et kvalitetsorkester!

Bibliotekets venner i Son
[14.06.2015]
Om Vestby Høyres programarbeid

Publisert 27.05.15 Korrigert 29.05.15 Dagens møte i Vestby Høyre var et medlemsmøte og i sin helhet viet arbeidet fram mot et program for den kommende fireårsperioden. Et meget hyggelig møte der kjølen ble strukket for et godt program, som en kilde sier til LM i kveld.

[10.06.2015] Les mer
Blåmann gjør seg kjent i gatene


Pubisert 03.06.15. Heisan! Der har vi jo Blåmann i Storgata, parkert midt foran banken. Ja, i sitt nye liv har Hollender-stadens og Hallanderiets nye yndling naturligvis begynt å gjøre seg kjent med gater og veier. Ansvaret med å fylle rollen etter kjøpmann Hans Jacob Hansens Blåmann I er stort. Med sin nye eier Knut Chr. Hallan bak rattet, selvfølgelig. Men hvor var´n hen her? Et kjapt ærend i banken? Neei, den var jo stengt. Motor-stopp...? Tja, vi får høre. LM-foto: Svein-H. Strand
[10.06.2015]
Maritime viser avslutter vårsesongen

Publisert 02.06.15 Torsdag 4. juni kl. 19 avsluttes tradisjonen tro vårsesongen med en heidundrende visekveld på Son Kro med bølgeskvulp, måkeskrik og solskinn som kulisse!

Hva passer da bedre enn å invitere Øystein Munz til å fremføre sin nyskrevne skjærgårdssuite Landmerker, lys og lanterner?

Dette er maritime viser akkompagnert av eminent fingerspill på gitar. Etterpå blir det åpen scene med trekkspell og allsang og hele pakka til langt inn i den lyse natten!

De faste tilholdsstedet vårt er Son Kro. Viseklubben er et meget populært fast kulturinnslag i lokalmiljøet, med et gjennomsnitt besøkstall på ca 40.

Anders Carlsen, Soon Viseklubb

[07.06.2015]
1-10 av 1853 Neste >>JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG. Tlf. 64 95 31 51


Kontaktskjema
for meldinger
til redaksjonen

 Redaktørens Facebook-side

 

   

Dagen i dag | Lokalt værvarsel | Lokalværet på svensk | Nøyaktig klokke | Verdensuret | Kalender | Vannstand Son | Aftenpostens 100 siste | Avisforsider

Reklame:

Åpningstider Kiwi Son

Åpningstider Kiwi Sletta

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 

og veiviser:

Kvasir-treff på LM-artikler
LM Hovedstadspuls

Gamle bilder fra Son | Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

LM Innenfor byporten

Moss havn, værdata. |
Drøbaksundet, værdata. | Blåskjellvarsel |

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

Follo politidistrikt

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand 

 Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com
* Kongelig Norsk Båtforb.
* Batliv.no
* Seilas.no
* Klassisk Treseiler Klubb
* Seilmagasinet.no
* Fullriggeren "Sørlandet":
* Havseilerklubben
* Maritimstart.no   
* Foren. for fartøyvern      
* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

SVINESUND–VESTBY–OSLO

VAKRA VÄSTKUSTEN

Dynamisk kart, Västra Götaland, på Maps.google.co

Kart, kommunene i landskapet Bohuslän, på Hem.fyristorg.co

Aviser i nordlige Västra Götaland:

STRÖMSTAD: Strömstad Tidning, tre dager i uken.

UDDEVALLA: Bohusläningen, med lokale avdelinger. Bohuslaningen.se

VÄNERSBORG: TTELA, ttela.se

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene.

 

Lokalmagasinet.no hadde i 2007 60.000 besøk, og i 2008 85.000 besøk. I 2009 nådde vi såvidt 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000 besøk for året. I 2014 nådde vi milepælen en kvart million besøk. 

Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.no

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland