www.lokalmagasinet.no NYHETER On. 28. jan. 2015
Meny
 
 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Ingen steder er
spennvidden så stor!

Onsdag 28.01.15 16:21. "HALVFETSYKEN": Skriftproblemet på LM-fronten er nå løst, men vi beklager at det tok så lang tid. Underveis i feilrettingen kom det til noen mindre feilvisninger som måtte løses først. Det begynte med at publisererens skriftgenerator pådro seg "halvfetsyken" under oppdatering. Dette skjer fra tid til annen i forbindelse med enkelte skriftkombinasjoner. Red.

Sjur Authen blant seks søkere til rådmann-stillingen i Vestby

Onsdag 28.01.15. Oppdatert 13:58. (Reporter Svein-H. Strand) Sjur Authen (bildet), Vestby, er blant seks som har søkt den ledige stillingen som rådmann i Vestby kommune. 48 år gamle Authen er kommunens økonomisjef og har vært konstituert i stillingen siden Knut Haugestad sluttet i august i fjor for å overta som rådmann i Eidsvoll. Én av søkerne, en mann, har bedt om ikke å få sitt navn offentliggjort. Av søkerne er bare én kvinne.

Foto: Vestby kommuneI stillingsutlysingen har kommunen hatt ektern bistand fra et konsulentbyrå, og søknadsfristen utløp 10. januar. I tillegg til søker nr. 4 Authen ser søkerlista slik ut:

1 Gisle Melby (51), arbeidssøker, Hamar; 2 Stig Meisler Storvik (48) assisterende regiondirektør, Oslo; 3 Rune Fredheim (55), arbeidssøker 3053 Steinberg; 5 Anonym mann; 6 Irene Thaule (51), avdelingsirektør, Langhus.

En politisk trio bestående av ordfører John A. Ødbehr (H) og gruppelederne Trygve Thorsen (Frp) og Tom A. Ludvigsen (Ap) hadde nylig en første gjennomgang av søknadspapirene.

Det er videre avtalt at de øvrige gruppelederne kommer inn i vurderingen med det første.

Tilsettingssaken kommer deretter til ordinær politisk behandling i formannskapet 23. februar, med sikte på endelig behandling i kommunestyret i 3. mars, opplyserer ordføreren til LM.

 

– Jeg trodde rådmannen fikk arkivert eposten

Tirsdag 27.01.15 (Reporter Svein-H. Strand) – Hvorfor eposten fra daværende leder i Soon Golfklubb ikke ble arkivert den gang? Jeg husker at spørsmålet ble diskutert med rådmannen, og jeg trodde han sørget for dette.

Det sier ordfører John A. Ødbehr når LM i dag for første gang snakker med ham om denne saken.

Ødbehr virker å ha et relativt avslappet forhold til tilbudet han fikk, til en verdi av 20.000 kroner, og som skapte atskillig furore da det ble kjent for en engere krets på slutten av fjoråret, tre år senere. Nå skaper saken også overskrifter.

Den da ferske ordfører trodde altså at rådmannen sørget for få arkivert eposten med det som kan tolkes som et korrupsjonsforsøk, og selv beholdt han en kopi i sin PC.

Først i går, etter en vurdering i administrasjonen av gavetilbudet som sådant, ble eposten arkivert.

– Du tok altså ingen kontakt tilbake til avsenderen, og så bare "glemte" du hele saken?

– Jeg har ærlig talt ikke tenkt på dette gjennom den tiden som er gått. Det var så åpenlyst klønete. Et sånt tilbud som du kan si faller på sin egen urimelighet. Jeg tenkte det måtte være satt fram av en ubetenksom person, minnes Ødbehr.

Nå har det seg slik at samme person ble tatt inn i nominasjonskomiteen i ordførerens parti. Etter nominasjonsprosessen i Vestby Høyre hadde han et innlegg i Moss Avis med oppsiktsvekkende negative karakteristikker av bl.a. Ødbehrs personlige egnethet som politiker.

Hva synes han om dette?

– Mitt eget ståsted i politisk debatt er blant annet åpenhet, saklighet og verdighet. Derfor sjokkerte innlegget i Moss Avis meg litt når det gjelder hva man kan skrive i avisa om andre, avslutter ordføreren underveis til siste oppgave i nok en lang arbeidsdag: Representasjon i et kveldsarrangement i Kulturkirken i Son.


Alf Knudsen: – Hvor feil vi tok!

Tirsdag 27.01.15 Arkivsak for dagen, Holocaust Memorial Day.

– Et uetisk tilbud

Mandag 26.01.15 (Reporter Svein-H. Strand) Lørdagens oppslag i LM om et tilbud om personlig spillerett på Soon Golfbane for ordfører John A. Ødbehr har vakt stor oppmerksomhet. Hva Thor E. Ombustvedt ville oppnå med gavetilbudet verdt 20.000 kroner er ett av flere spørsmål LM stilte ham lørdag og som han ikke har besvart.

Saken er nå vurdert i sentraladministrasjonen i Vestby kommune. LM får opplyst at man der finner det åpenbart at tilbudet er satt fram på grunn av Ødbehrs rolle som ordfører. Som det går fram av eposten LM fikk innsyn i før helgen, blir det understreket at gaven skulle være "fritt og privat".

Det blir fastslått at verdien på gavetilbudet fra Soon Golfklubbs daværende leder er mye høyere enn hva de etiske retningslinjene for gaver til kommuneansatte tillater.

Videre har man i administrasjonen festet seg ved epostens henvisning til klubbens planer som kort tid etter ble presentert for kommunen.

LM har også spurt Ombustvedt bl.a. om det var noen andre som fikk tilbudet i stedet, og hvordan han tolket det faktum at ordføreren ikke besvarte eposten han sendte 12. desember 2011.

Lars J. Rustad på topp hos KrF

Lørdag 24.01.15. Oppdatert senest 18:30. Lars Johan Rustad, Vestby, Julia Sandstø, Vestby, og Per Gunnar Larsen, Son, ble kumulert på de tre øverste plassene da Vestby Kristelig Folkeparti hadde nominasjonsmøte og årsmøte 20. januar.

Styret består nå av (f.v. på bildet) Kristoffer Haakonsen, Vidar André Rustad, Lars Johan Rustad (lokallagsleder), Per Gunnar Larsen og Iwona Kwoka. Med i styret er også Julia Sandstø. Hun er utvekslingsstudent i USA inneværende skoleår.

Foto: Vestby KrF


Til hele valglista og gruppebilde med 12 av kandidatene.

Tilbød ordføreren en privat "gave" verdt 20.000 kr

 Lørdag 24.01.15. Oppdatert 16:08. (Reporter Svein-H. Strand) Daværende leder i Soon Golfklubb, Thor Einar Ombustvedt, tilbød i desember 2011 ordfører John A. Ødbehr en spillerett på Soon Golfbane. Spilleretten hadde en pålydende på 20.000 kroner. Den kunne innløses "etter noen år" i henhold til "Vilkår for spillerett på Soon Golfbane" som var vedlagt.

– I forbindelse med avvikling av et firma jeg har vært medeier i, har vi fått en spillerett på Soon Golfbane "til overs". Jeg vil gjerne forære deg denne spilleretten fritt og privat mot at du etterlever vilkårene som jeg har vedlagt, heter det i en epost Lokalmagasinet.no i går fikk fullt innsyn i, etter en tids research.

Tilbudet ble framsatt på den tiden klubben la fram sine planer for golfboliger og klubbhus i tilknytning til golfanlegget.

På grunn av dens spesielle karakter ble eposten aldri besvart av ordføreren, heller ikke muntlig. Den ble heller ikke registrert og arkivert i kommunens arkiv. Dette er gjort nå, får LM opplyst. Eposten er da trolig et dokument alle kan kreve innsyn i etter offentlighetsloven.

Tilbudet kunne forstås som et korrupsjonsforsøk. Men etter en nærmere vurdering sammen med daværende rådmann Knut Haugestad, ble saken lagt død.

Man valgte å tro at tilbudet var gitt i god mening selv om det kunne tolkes som forsøk på "smøring", opplyser LMs kilder.

Vi jobber fortsatt intenst for å videreutvikle anlegget til 18 hull og har diverse aktiviteter i gang. Blant annet snakker vi med Norges Golfforbund om etablering av nasjonalt anlegg i forbindelse med deres OL-satsing, skriver Ombustvedt i eposten. Den avsluttes slik:

Jeg håper du finner å akseptere "gaven", og at du får tid til å dyrke en av dine hobbies på Soon Golfbane. Vel møtt vi åpner ca 4. april 2012.

Ombustvedt var en av to uten partitilhørighet som i fjor sommer ble bedt om å sitte i Vestby Høyres nominasjonskomité. Der ble han etter hvert en av de tre som kom i mindretall, inkludert komitéleder Paal Jargel.

Da nominasjonsprosessen var overstått, meldte Ombustvedt seg ut av partiet, noe han kunngjorde i et stort oppslått innlegg i Moss Avis, med bl.a. svært negative karateristikker av Ødbehrs personlige egnethet som politiker.

Røde Fjær-vedtaket er endelig

Torsdag  22.01.15. Røde Fjær-saken i formannskapet går ikke videre til kommunestyret, men det er ingen ting i veien for at kommunestyret kan bevilge et bidrag etter benkeforslag. HELE SAKEN.

– Svært ugunstig avtale for telefonbruk i utlandet

Onsdag 21.01.15 Kontrollutvalget i Vestby kommune behandler i dag ordfører John A. Ødbehrs redegjørelse for sin bruk av telefoni og data for kommunens regning. Vi gjengir her i sin helhet redegjørelsen som utvalget har bedt Ødbehr skrive etter den omfattende medieomtalen på slutten av fjoråret. LES MER.

Ville ikke gi ei krone til Røde Fjær-aksjonen

Tirsdag 20.01.15. To kroner per innbygger? Nei, Vestby formannskap vedtok i går kveld, enstemmig, at kommunen ikke skal gi ei krone i støtte til Lions´Røde Fjær-aksjon 2015. LES MER.

Ny datering av historisk bilde

Mandag 19.01.15 Når var det egentlig at landets nye konge og kronprins var i Son for å inspisere kronprinsens nye seilbåt som var under bygging på Johnsens båtbyggeri? Takket være Ivar Gudmundsen har vi nå høyst sannsynlig fått både året og årstiden rett. Dette bildet fra vårt historiske arkiv er dermed heist til topps igjen med korrigert bildetekst i samlingen Fotogull fra gamle dager. I denne samlingen på herison.no er det også kommet til et nytt bilde. Samlingen Fotogull fra nyere tid har vokst med tre bilder.

Gangstivedtak opphevet

Lørdag 17.01.15 Fylkesmannen i Oslo og Akershus har opphevet vedtaket som Vestby plan- og miljøutvalg fattet i en klagesak 3. september 2013. Saken gjelder valg av anlagt trasé for den offentlige gangstia på platået ved tidligere Son skole, helt inntil nabogrensene og i strid med lovens 4-metersregel.

LM Arkivfoto

Arbeidene inngikk i en utbedring av hele gangveiforbindelsen mellom Storgata og Skoleveien som var forutsatt i kommunens salg av skoleeiendommen. Men traseen oppe på platået ble påbegynt og fullført og traseen tatt i bruk – alt uten søknad med nabovarsel, enda tiltaket her oppe var søknadspliktig. Derfor ble heller ikke fylkeskommunen varslet slik at det kunne bli gjennomført arkeologiske undersøkelser.

Først deretter ble det søkt om rammetillatelse, og dette ble innvilget av plan- og miljøutvalget.

Det var angivelig ikke før da bygningsavdelingen behandlet merknadene fra beboerne i den mest berørte av tre naboeiendommer, at man ble klar over at tiltaket også var i strid med avstandsregelen. LES MER. 

Et selvlaget frynsegode

Lørdag 17.01.15 Ordningen med gratis lokalavis (saken nedenfor) er et frynsegode de 35 representantene i Vestby kommunestyre har laget til seg selv og som er lite kjent blant folk flest. Dette omfattet opprinnelig rett til å få dekket abonnement på to lokalaviser for kommunens regning, opplyser konstituert rådmann Sjur Authen til LM.

Ordningen, som mange vil finne unødvendig i våre dager, er forankret i det omfattende godtgjørelsesreglementet. Den koster skattebetalerne inntil 111.100 kroner i året basert den nåværende abonnementsprisen på Moss Avis.

Reglementet ble sist ajourført av kommunestyret 2. september 2013. Før det var det en endring i 2010 som medførte at man gikk fra to til én lokalavis. Dette var initiert av en politisk komité som jobbet med politisk struktur og møtegodtgjøring, sier Authen.

Hvor langt tilbake man må gå for å finne ut når man innførte to lokalaviser vet jeg ikke, men antakelig har ordningen vært lenge, tilføyer rådmannen.

Purrer igjen for få betalt for fritt avisabonnement

Fredag 16.01.15 (Reporter Svein-H. Strand) Til tross for forklaring og beklagelser fra bl.a. redaktør Pål Enghaug: Moss Avis har igjen sendt ut purring på sms for ett års abonnement til hver og en av representantene i Vestby kommunestyre som benytter seg av ordningen med fritt abonnement på en lokalavis.

Illustrasjonsfoto: Stock.exchng

Som tidligere meldt i LM, sendte Moss Avis like over nyttår purring på betaling for sitt vedkommende. Purringen lød på kr 3.175,83.

Forklaringen for kommunens vedkommende var at økonomi-kontoret ikke hadde rukket å omstille sitt utbetalingssystem til et nytt regnskapsår, får LM opplyst. Betalingsfristen var dessuten nettopp forfalt, nemlig 29. desember.

Det hele skapte "forvirring og undring" både i rådhuset og hos den enkelte abonnent.

Formannskapssekretær Elin Tokerød måtte sende ut epost til representantene, da det ble varslet om stans i leveringen av avisen.

7. januar fikk abonnentene en sms fra administrasjonen i Moss Avis der hendelsen ble forklart med "feil i våre systemer".

Dette beklager vi, og du kan se bort fra den meldingen, heter det i sms-en som LM har fått oversendt som dokumentasjon.

Nå har det altså, til økende irritasjon, skjedd igjen. Og det spørres hvordan det står til med den menneskelige kontroll av hva som sendes ut av purringer og til hvem. Her er det naturlig nok kommunen som skal ha purringen.

Risikerer de berørte nå å få en inkassosak på nakken? En av dem fant allerede etter den første purringen saken såpass alvorlig at advokat ble kontaktet.

Som vedkommende sier: – Stans i leveringen kan jeg leve godt med, men dette kan jo ende med betalingsanmerkning dersom Moss Avis og Vestby kommune ikke ordner opp seg imellom med det første.

Nytt arbeidsutvalg står på for WINDJAMMER-PROSJEKTET

Fredag 16.01.15. Oppdatert 11:54. (Reporter Svein-H. Strand) For å få realisert det ti år gamle seilskute-prosjektet Windjammer, et tilbud for funksjonshemmede, er det nå etablert et nytt arbeidsutvalg. Det består av Sverre Dischington Hansen, Hvitsten, Arild Jønsson, Sandefjord, og initiativtakeren, pensjonert sjøkaptein Asbjørn Espenak i Soon Maritime, nå bosatt i Sponvika i Halden.

Denne skissen over den påtenkte skuta "Windjammer" kom tidlig på plass.

Espenak håper å få valgt et nytt styre på første ordinære årsmøte i mars. LES MER.

 

To kroner per innbygger til Røde Fjær-aksjonen?

Tirsdag 13.01.15 2.-8. februar blir landet preget av Lions Røde Fjær-aksjon for åttende gang siden 1966. Forrige gang var i 2009. Midlene fra penge-innsamlingen går denne gang til stiftelsen Det er mitt valg. Stiftelsen har valgt sitt navn etter programmet "Mitt valg" som er laget for å utvikle et godt læringsmiljø og læring av sosial og følelsesmessig kompetanse. LES MER. 

Utvalget forsømte seg?

Mandag 12.01.15 Hvis det ikke kom fram nye opplysninger om realismen i jordflytteprosjektet på plan- og miljøutvalgets møte, mener vi utvalget har forsømt seg når det gjelder å følge opp Vestby kommunestyres IKEA-vedtak. Det sier representanter for KrF, Sp og MDG lokalt i en felles uttalelse. Utvalget kan etter deres mening ikke tilsidesette et vedtak kommunestyret har gjort. Av hensyn til sitt omdømme som et bærekraftkonsern, vil det også være alvorlig hvis IKEA ikke føler seg bundet av sine forpliktelser. HELE UTTALELSEN.

RETT med GALT i avisinnlegg?

Søndag 11.01.15 Er det greit, og i ytringsfrihetens ånd, at betydelige feil og mangler legges til grunn for publiserte meninger i et politisk debattinnlegg? Ikke i en kommentarspalte på nett, men godt oppslått på trykk? Selv om de virkelige forhold er godt kjent av avisen?

Spørsmålet kan stilles etter et innlegg i papirutgaven av Moss Avis 8. januar. Innlegget er skrevet av Vestby Arbeiderpartis veteran i Son, Marit Bjørlo. Det tar – i tillegg til å angripe Høyre-ordføreren – blant annet for seg nominasjonsmøtet i Vestby Høyre. Bjørlo skriver, etter en takksigelse for at Moss Avis "gjør sin jobb og informerer oss om hva som skjer", at Paal Jargel, nominasjonkomitens leder, forlot møtet og meldte seg ut av partiet. LES MER.

Karikaturer, terrordrap og oss


Lørdag 10.01.15. Oppdatert 14:43. (Av Svein-H. Strand) Terror-udådene i Paris har rystet en hel verden. Der hører vi med. Og når terrorister tar seg inn i en redaksjon og henretter medarbeidere som planlegger neste utgave, da berører det oss i mediene særdeles sterkt og på en bred front faglig sett. Også spørsmålet om karikaturene går for langt. Slik også det skrevne ord kan gjøre. LES MER.

Malerier og grafikk i Galleri Soon


Tirsdag 06.01.15 Galleri Soon starter det nye utstillingsåret med malerier og grafikk av Gunn Vottestad. Utstillingen med bl.a. dette maleriet åpner lørdag 10. januar kl. 12 og varer til 31. januar.

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. Lørdager og søndager kl. 13–18. VAKTANSVARLIG kan da kontaktes på mobil vakttelefon 979 38 621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på tlf. 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand. FOTOGRAF og vaktmedarbeider Sturla Strand mobil: 93256979. JOURNALIST, frilans, Edmund Schilvold, Moss, mobil: 45412458. Lokalmagasinet.no – nettmagasin og portal på journalistisk grunn – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter. E-POST: post@lokalmagasinet.no.

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens nyhetsmodul. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i nyhetsmodulen. Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Den nye publisereren er bestilt uten denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red. 

Solhjell om sine bøker og sitt forhold til biblioteket
Publisert 14.01.15. Arkivfoto.
Tirsdag 20. januar kl. 19 kommer Bård Vegar Solhjell til Biblioteket i Son. Solhjell vil snakke om sine bøker "Sjakk – ei kjærleikshistorie" og "Solidaritet på ny" og sitt forhold til biblioteket. Vi skal også få høre litt om hans virke som folkevalgt politiker. 
[20.01.2015] Les mer
Nye bedrifter: Vestby nr. 5 i NM

Publisert 13.01.15 Vestby er Norges femte beste kommune på nyetablering av bedrifter, ifølge NHOs "NæringsNM 2013". Vestby gjør dermed et stort hopp fra 36.-plass i NHOs tilsvarende undersøkelse for 2012. På førsteplass: Ørskog, fulgt av Austevoll, Fjell og Hammerfest.

[26.01.2015] Les mer
Ny lang anleggsperiode

Publisert 05.01.15 I dag starter for alvor en ny lang periode med anleggsarbeid i Son nord. Denne gang er det en ny spunt som skal på plass på Son havn nord. Riggplassen blir på halve parkeringsplassen nord for beyggelsen mot brua over Hølenselva.

[17.01.2015] Les mer
– En tradisjon fra vikingetiden

Publisert 03.01.15 Brosjer er en kunstform som er unik for Norge, understreker eieren av den store samlingen med nasjonale motiver som har vært publisert i LM gjennom grunnlovsjubileet 2014. Hun mener grunnlaget for den norske brosjetradisjonen kan ha blitt lagt allerede i vikingetiden.

Har du ikke fått med deg eierens orientering om samlingen? Her er den, på engelsk. Lenker til alt det andre vi har publisert om og med brosjene kommer her:

Det startet 2. januar 2014 med dette oppslaget.

Senere på året satte vi sammen et galleri med 17 bilder av ialt 28 små og store brosjer.

I juli var det 295 år siden vår sjøhelt Tordenskiold og hans menn viste både styrke og god taktikk på den svenske vestkysten. Det laget vi en sak på, med Tordenskiold-brosjen "Hvad Djævelen Nøler I Efter?" som selvsagt llustrasjon.

Med et langt opphold i publiseringen og 52 brosjer som mål, ble vi deretter hengende kraftig etter. 20. desember startet innspurten, og lillejulaften kom vi lykkelig i mål med 16 brosjer fordelt på åtte bilder.

LES OGSÅ: Vi er i mål: 52 brosjer!

[28.01.2015]
Formidabel eldrevekst
Publisert 22.12.14 Vestby kommune får en formidabel vekst i andelen eldre innbyggere i årene som kommer. Boligsosial plan i handlingsprogrammet for 2015-2018 viser at det blir behov for å doble kapasiteten innen døgnbasert omsorg fram mot 2026. 
[22.01.2015] Les mer
Bolle: – Har trukket meg fra lista, ikke fra partiet

Publisert 24.11.14. Endret 27.11.14 Eirin S. Bolle er ikke gjengitt korrekt i intervjuet med Moss Avis på nett i forrige uke. Det sier hun på direkte spørsmål fra LM i dag, om det er riktig at hun trekker seg "fra hele partiet", slik hun var gjengitt.

[06.12.2014] Les mer
Jørn Lier Horst til Son bibliotek

Publisert 24.11.14 Jørn Lier Horst kommer til Biblioteket i Son tirsdag 2. desember kl.19.  Vi lover et nært møte med en forfatter som er en av Nordens fremste og mest populære kriminalsjangeren. Han har selv vært etterforskningsleder i politiet, og hans mangeårige erfaring fra politiarbeid danner et autentisk grunnlag for bøkene om den sympatiske politiførstebetjent William Wisting. 

[03.12.2014] Les mer
"Englene har landet"
Publisert 18.11.14 Galleri Soon ønsker velkommen til en hyggelig førjulskveld torsdag 20. november kl. 18.Tradisjonen tro vil temaet for juleutstillingen være engler – og foruten hovedutstiller, tegner og illustratør Annika Sylte, vil galleriet fylles med engler av ymse slag. Sinte, rare, stygge, små, store og selvfølgelig vakre. Vi tenner stearinlysene og byr på julegløgg kl. 18. Velkommen! Tonje, Vibeke, Elvira og Marianne 
[05.12.2014]
Listeforslag med både erfarne- og spennende nye kandidater
Publisert 18.11.14 Vestby Høyres nominasjonskomité har i dag ferdigstilt forslag til liste for neste års kommunevalg. Ordførerkandidaten, John Arthur Ødbehr, ble tidligere valgt på et eget nominasjonsmøte 2. september. Listeforslaget over de øvrige kandidatene sendes nå ut til partiets medlemmer, i god tid før nominasjonsmøtet som skal avholdes 2. desember.
[17.12.2014] Les mer
Produktive og allsidige Levi Henriksen til forfatterkveld i Son

Publisert 05.11.14 Tirsdag 11. november kommer forfatter Levi Henriksen til Biblioteket i Son. Levi Henriksen har til nå utgitt 17 bøker, den siste foreløpig utkom i 2012 og er en barnebok, "Engelen i Djevelgapet". Hjertelig velkommen til forfatterkvelden, som starter kl. 19. Arrangementet er gratis, og vi byr også på litt lett servering.

[13.11.2014] Les mer
1-10 av 1812 Neste >> 

Hjemmesiden til Ristorante 24 ligger for tiden nede. Lenken på reklamebildet går nå til restaurantens side på Facebook.

Om Moss Avis
og Høyres
nominasjonsmøte
   

Dagen i dag | Lokalt værvarsel | Lokalværet på svensk | Nøyaktig klokke | Verdensuret | Kalender | Vannstand Son | Aftenpostens 100 siste | Avisforsider

Reklame:

Åpningstider Kiwi Son

Åpningstider Kiwi Sletta

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 

og veiviser:

Kvasir-treff på LM-artikler
LM Hovedstadspuls

Gamle bilder fra Son | Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

LM Innenfor byporten

Moss havn, værdata. |
Drøbaksundet, værdata. | Blåskjellvarsel |

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

Follo politidistrikt

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand 

 Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com
* Kongelig Norsk Båtforb.
* Batliv.no
* Seilas.no
* Klassisk Treseiler Klubb
* Seilmagasinet.no
* Fullriggeren "Sørlandet":
* Havseilerklubben
* Maritimstart.no   
*
Foren. for fartøyvern      
*
Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

SVINESUND–VESTBY–OSLO

VAKRA VÄSTKUSTEN

Dynamisk kart, Västra Götaland, på Maps.google.co

Kart, kommunene i landskapet Bohuslän, på Hem.fyristorg.co

Aviser i nordlige Västra Götaland:

STRÖMSTAD: Strömstad Tidning, tre dager i uken.

UDDEVALLA: Bohusläningen, med lokale avdelinger. Bohuslaningen.se

VÄNERSBORG: TTELA, ttela.se

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene.

 

Lokalmagasinet.no hadde i 2007 60.000 besøk, og i 2008 85.000 besøk. I 2009 nådde vi såvidt 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000 besøk for året. I 2014 nådde vi milepælen en kvart million besøk. 

Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.no

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland