www.lokalmagasinet.no NYHETER Ti. 6. des. 2016
Meny

►Vår e-postadresse er nå post@lokalmagasinet.com


FOTOGULL I SVART-HVITT


Mandag 05.12.16 Saker og ting foregår også på forsiden av Herison.no, der dette bildet fra 1974 i helgen ble lagt inn i samlingen FOTOGULL FRA NYERE TID og normalt skulle hatt en henvisning på forsiden. Da tar vi det her, og får samtidig se om det påvirker sidedesignet. Her er lenke til samlingen, der bildet i stort format ligger på topp. Siden med denne tilveksten knipset i 1974 har hatt svært mange visninger allerede, via Facebook. Navnene har vi nå fått inn med leserhjelp, og de blir tilføyd i bildeteksten i løpet av dagen. Foto: Bjørn Skovdahl

Melder gjennomsnittlig saksbehandlingstid

TIL NY SAMLESIDE.


LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. VAKTANSVARLIG kan da kontaktes på mobil vakttelefon 979 38 621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på tlf. 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Twitter og Facebook oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand. FOTOGRAF og vaktmedarbeider Sturla Strand mobil: 932 56 979.

Lokalmagasinet.no – nettmagasin og portal på journalistisk grunn – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter og blir løpende lagret. E-POST: post@lokalmagasinet.com

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Ny publiserer vil ikke ha denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Sivilombudsmannen tar saken
Publisert 25.11.16. Sivilombudsmannen opprettet i går ettermiddag sak på innsynsnektelsen LM har fått fra Vestby kommune. Dette skjedde etter at bl.a. rådmann Sjur Authens avslag på begjæring etter offentlighetslovens paragraf 9 ble oversendt som formelt saksgrunnlag.
Lagre
[05.12.2016] Les mer
Son Kulturkirke feirer fra morgen til kveld

Publisert 03.12.16 Saga, Son kulturkirke er to år, og det skal feires hele søndag 4. desember mellom kl. 08 og 21:30.

► På programmet står bl.a. "åpen mikrofon", fortellerstund, musikkinnslag, gudstjeneste, kveldsmesse, kaffe og noe å spise hele dagen. Sist, men ikke minst så blir det offisiell åpning av barne- og ungdomsavdelingen, med spill og ulike aktiviteter.

[05.12.2016] Les mer
Vellet får raust med gamle ukebladbilder til ny Sonsbok

 

Publisert 24.11.16 Som tidligere meldt i LM, skal de populære Son-bøkene fra Soon og Omegns Vel neste år få følge av enda en i rekken, basert på en stor samling gamle bilder. I påvente av en større presentasjon av prosjektet, kan vi røpe at vellet har fått tilgang til et stort antall bilder som ble tatt til en serie reportasjer om Son og Sons historie som sto i Norsk Ukeblad i 1965.


Serien var laget av Hans Faye-Lund, som hadde en sterk lokal tilknytning, og ble til i et samarbeid med Odd Birkeland, en av datidens store ressurpersoner på Son-historien. Det spesielle er at vellet har fått tilgang også til bilder som det ikke fikk plass i serien, kan velleder Iva Gudmundsen fortelle. ► Fra denne serien har LM tidligere publisert ovenstående bilde og med en lengre tekst, bl.a. om hva vi ser: En sommerdag, trolig i 1964. Bildet er avfotografert fra en reportasje av Hans Faye-Lund i Norsk Ukeblad nr. 5 for 1965. Alle kjenner seg – og kjenner seg ikke – igjen. For duverden: Så slitent var det ved Son torg såpass kort tid tilbake. Hele denne arkivsaken kan du lese HER.

[02.12.2016]
Dialektbok med lyd!

Publisert 26.11.16 Son var tidligere ikke bare egen kommune. Ladestedet, enklaven omgitt av Vestby herred og Oslofjorden, hadde også sin egen overgangsdialekt mellom Søndre Akershus- og Østfold-dialektene. Men den store tilflyttingen fra bl.a. Oslo siden tidlig på 1970-tallet har gjort dialektbrukerne til en stadig mindre minoritet.

[01.12.2016] Les mer
Sju stiller ut i Galleri Soon fram til jul

Publisert 14.11.16 Galleri Soon åpnet sin årlige juleutstilling lørdag. Følgende utstillere deltar: Astrid Grue - keramikk. Joe Wilson - keramikk. Lise Simonnæs - silkemaleri. Cathrine Knudsen - maleri. Bjørg Thorhallsdottir - grafikk. Ole Martin Skaug - keramikk. Karin Øvstedal - keramikk. Utstillingen varer til 23. desember.

[01.12.2016]
Rekordtall for LM

Publisert 06.10.16 LM sliter for tiden med tekniske problemer som sinker stoffproduksjonen i betydelig grad. Samtidig har besøkstallet holdt et rekordhøyt nivå både før og under den problematiske tiden. 25.500 besøk i september er det høyeste månedstall som er registrert noen gang siden starten i 2002.

[20.10.2016] Les mer
Fylkesmannen tilrår at Vestby ikke blir alene

Publisert 28.09.16 Fylkesmannen har i formiddag offentliggjort sin tilråding for en ny kommunestruktur med bare ni kommuner i Oslo og Akershus.

[13.10.2016] Les mer
Diplomer til små "piratlesere"

Publisert 08.09.16 Det var stille ettermiddag og plutselig smalt det som bare dét i området ved Son torg! Så var det heldigvis bare signalet for utdeling av diplomer til en bråte unger som hadde deltatt i en spennende skattejakt.  

[21.09.2016] Les mer
Boklansering: Son under Son

Publisert 08.09.16. Søndag 1. oktober kl. 13 blir det en interessant boklansering på Son Kystkultursenter. Boka Son under Son Arkeologi og historie i et gammelt ladested danner et spennende bilde av hvordan ladestedet vokste fram som følge av handel med hollendere og andre sjøfarende handelsmenn i 2. halvdel av 1600-tallet.

[04.10.2016] Les mer
AKTIV SENSOMMERLØRDAG


Publisert 27.08.16 (LM-foto: Svein-H. Strand) Det har vært rekordmye aktivitet i Son sentrum denne fine sensommerlørdagen.

[08.09.2016] Les mer
1-10 av 1944 Neste >>Midtfeltet ikke friskmeldt

Mandag 05.12.16 Arbeidet med å utbedre design-problemet på  LM-fronten har for det meste ligget i bero i helgen, men fortsetter i dag. Det er helt på det rene at høyre spalte ikke er berørt av problemet som skaper feilen med horisontal spreng av designet. Spalten vil derfor bli benyttet til å publisere korte nyhetssaker til problemet er løst.

Inntil tidligere i dag sto det her en notis som ble lagt ut lørdag, om søndagens toårs-markering for Son Kulturkirke. Denne saken er flyttet til arkivmodulen nedenfor forsidetoppen. Det vil i dag bli gjort forsøk med en eller flere oppdateringer på midtfeltet for å se om det oppfører seg som det skal. Red.

ØRAJORDET, NY SAMLESIDE.
ØRAJORDET, FØRSTE SAMLESIDE.Lf

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

 Værdata Solbergstrand i Sør-Frogn, NIVA-stasjonen. | Blåskjellvarsel |

FOLLO-POLITET

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet


HAVNER OG BÅTFORENINGER 
 
VELFORENINGER O.L.
* Soon og Omegns Vel

 

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet i desember 2002 og hadde i 2007 60.000 besøk. I 2008 ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000 besøk. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000 besøk for året. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014.

Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland