www.lokalmagasinet.no NYHETER To. 3. sep. 2015
Meny
 
 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Ingen steder er
spennvidden så stor!

Ludvigsens garasjesak
ble "Tatt til orientering"

Tirsdag 01.09.15 Kontrollutvalget behandlet allerede onsdag Tom A. Ludvigsens garasjesak som ble tatt opp av Jon Angset (Frp) under eventuelt i det ekstraordinære møtet 19. august. Paal Jargel (H) mente onsdag at denne saken og saken om ordførerens garasje burde ses i sammenheng.

Jargel fikk imidlertid ikke støtte fra de fire andre. Etter forslag fra utvalgsleder Siri Hov Eggen (Ap) ble saken da "Tatt til orientering". Saken kommer da ikke opp i kommunestyrets møte 7. september, det siste før valget, hvis den ikke på annen måte blir satt på sakskartet.

I utvalgets offentlige møteprotokoll som ble godkjent 27. august, dagen etter møtet, blir saken til Aps ordførerkandidat Ludvigsen omtalt slik, ordrett:

► ► "Kontrollutvalget vedtok under Eventuelt i møtet den 19. august d.å. å få nærmere belyst saken vedr. Tom Anders Ludvigsens feilplasserte garasje i neste møte.

Innkallingen til møtet den 26. august var da allerede utsendt. I tråd med utvalgets ønske ble saksframlegg og protokoll, jf. PL-24/14, fra planutvalgets møte som behandlet saken den 25.08.2014 sendt utvalget via e-post den 20. august.

Etter anmodning fra utvalgets leder Siri Hov Eggen sendte bygningssjefen den 25. august flere saker som omhandler garasjen og deling av den aktuelle eiendommen og friarealet.

Tom Anders Ludvigsen, plan- og miljøutvalgets leder og rådmannen var invitert til møtet og redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Paal Jargel (H) mente denne saken og sak 23/15 vedr. ordførerens garasje burde ses i sammenheng.

Han foreslo derfor at utvalgets vedtak i sak 23/15 trekkes og at utvalget får seg forelagt en ny sak som ser på begge sakene. Jargels forslag falt mot en stemme.

Siri Hov Eggen foreslo følgende vedtak: Saken tas til orientering.

Votering:

Paal Jargels forslag om å trekke vedtaket i sak 23/15 og se dette i sammenheng med foreliggende sak falt mot én stemme. Siri Hov Eggens forslag ble deretter enstemmig vedtatt."

10.200 sider vist per augustdag

Mandag 31.08.15. Oppdatert 16:50. Ved utgangen av august kan LM registrere et kjempetall for sidevisninger gjennom måneden. I gjennomsnitt har leserne lastet ned ca 10.200 LM-sider per dag. Dette er nettsider med egen URL-adresse. 16 av dagene i måneden lå tallet langt over dette, med 15.650 som månedsbeste 6. august.

Ill.foto: Stock.exchng

De siste dagene har serverloggen registrert en nedgang til mer normale trafikktall, og trukket gjennomsnittet tilsvarende ned.

► En økning i sidevisningene på 28 prosent fra juli med sommertrafikk omtrent som normalt, er likevel noe å merke seg.

Antall besøk økte nemlig "bare" "med 6 prosent fra juli, til ca 16.500 i august.

► Mange besøkende i den siste sommermåneden tok altså svært godt for seg fra arkivet, via margmenyen, nyhetsarkivet under den faste LM-fronten og Google-søk: I gjennomsnitt ca 18 sider per besøk, omtrent dobbelt så mange sider som normalt på en økt i LM.

Det er registrert visninger på så mange som 5800 ulike LM-sider i august. Og besøkene kom fra hele 6650 ulike "sites", dvs. direkte fra andre nettsteder innenlands og utenlands.

► FACEBOOK har sendt bra mange lesere til Lokalmagasinet.no, de langt fleste fra henvisningsposter med lenke på redakørens side. Ved utgangen av august er det registrert 530 "treff" fra Facebook-adresser.

Nest etter direkteforespørsler til serveren vår, er søkemotoren Google fortsatt den suverene leverandør av besøk til LM, som regel rett til en underside som er kommet opp i søketreffet.

Starter visesesongen med ET BRAK!

Mandag 31.08.15 Soon Viseklubb åpner høstsesongen på Son Kro torsdag 03.september kl. 19 med et skikkelig brak. På programmet står nemlig konsert med Trøgstads store visesønn Trygve Skaug.

Skaug har tidligere opptrådt hos oss og vunnet alles hjerter med sine herlige, friske viser til fandenivoldsk gitar akkompagnemet fra de dype skogene i Østfold. På oppfordring fra vårt publikum har vi nå engasjert ham igjen.
 
Etter konserten blir det Åpen scene, hvor man kan slippe ut alt som har samlet seg opp i løpet av sommeren! Ta med ditt bidrag, men først og fremst -- kom til denne helt fantastiske konserten.

Viseklubben er et meget populært fast kulturinnslag i lokalmiljøet, med et gjennomsnitt besøkstall på ca 40. 

Soon Viseklubb/Anders Carlsen

Kommunens saksbehandling – som bukken og havresekken

1. mai-tog passerer "Coop-blokka". Illustrasjonsfoto: LM arkiv/Svein-H. Strand

Lørdag 29.08.15 (Leserbrev. Son-utvikling – et historisk epos, del 2) Son hadde en reguleringsplan gjeldende fra badestranda til brua. Salget av båthavna til bebyggelse utløste behov for en ny mer effektiv regulering med sikte på et stort antall boenheter for å øke verdien. Et skoleeksempel på bu(ti)kken som skal passe havresekken, og hensyn som ikke skal ligge til grunn for en reguleringsplan.

TIL DEL 1, publisert 23. juli.
 
"Kiwi-utbyggingen"(kvartalet)  lot seg heller ikke gjennomføre under den gamle felles reguleringen. Så man vedtok en ny som til slutt var gjennomhullet med dispensasjoner.

Resultatet for begge utbyggingene var forutsigbart:

♦ Den enhetlige småhusbebyggelsen ble brutt av fremmed arkitektur og volumer.

♦ De nye kompleksene ligger alle ved sjøen og hindrer utsikt og allmenhetens rett til gjennomgang, opphold og aktivitet.

♦ Son havn nord gjorde man dødt fra starten med boliger i første etasje. Med restaurant på Solsiden Son og de nye ved brygga er det ni spisesteder med stort og smått.

Med velforening, verneforening, Riksantikvar med særlig blikk på Son (NB-lista, red. anm.) , en miljøvernminister bosatt midt i smørøyet, fylkeskommune, Fylkesmann med kulturminneavdelinger og en entydig opinion for bevaring av Son:

Hvordan i all verden har vi havnet her? LES MER.

Litt om "politisk hukommelse"

Fredag 28.08.15 (Av Jostein Egil Haugh, Bygdelista i Vestby) Det skal velges nye og gamle representanter til kommunestyret i Vestby, og jeg lurer litt på uttrykket "politisk hukommelse". Hva er det? Foreløpig er det mest festtaler om hva som kommer av gode tiltak og hva de enkelte partiene har fått til de siste fire årene. Lenger bakover i tid går ikke hukommelsen verken for politikere eller velgere, kan det se ut til. Enkelte husker ikke engang et år bakover i tid!

Brutte løfter og tramp i klaveret nevnes ikke med et ord, ei heller gamle samarbeidspartnere fra tidligere valgperioder! Man vil Aldrig samarbeide med den eller den før valget, men etter valget er det en helt annen sak. Da er plutselig Ap og Frp gode partnere, og politisk ståsted spiller ingen rolle, bare man får makt!

De siste 16 årene har Arbeiderpartiet og Høyre i Vestby delt makten seg imellom med støtte av Frp, og de fleste saker er bestemt av disse tre før de kommer til votering. At disse tre partiene er "eiet" av tre eldre herrer, er det ikke så mange som tenker på. Dette er et demokratisk problem, da saker ikke blir debattert før de blir vedtatt! De bestemmes i de lukkede rum av gutteklubben Grei , og voteres inn av lydige partifeller.

Før årets valg er det som vanlig litt støy. Dagens ordfører bruker penger på en kommunal mobil som en gutt i puberteten! Både dagens og forrige ordfører har hatt problemer med garasjer og grenser mot friareal og naboer. Dette har ordnet seg greit når en er med i gutteklubben og vandrer rundt i korridorene i kommunehuset.
 
Dessuten, litt støy rundt sentrale politikere før valget er med på å holde fokuset vekk fra tidligere fadeser. Man vil jo ikke at folk skal huske det man selv helst vil glemme, og valgløfter er ikke til å for å holdes, det vet alle. Det er med"politisk hukommelse" som med "det døve øret": Man husker det man vill huske, og man hører det man vill høre!

Ødbehr: –Helt feil!

Fredag 28.08.15 (Reporter Svein-H. Strand) I ordførerens garasjesak er sentrale deler av kontrollutvalgets siste vedtak, også i sekretariatets innstilling som dette bygger på, helt feil. Det hevder John A. Ødbehr med styrke overfor LM. Utvalget opptrer her som et politisk organ for å ramme meg foran valget, sier han.

De politisk sammensatte kontrollutvalgene i norske kommuner er lovpålagte. Dersom Ødbehr har rett, kan dette være en skandale og ende hos Fylkesmannen.

► Ordføreren understreker til LM at han har vært nøye instruert av administrasjonen hvordan han skulle gå fram. Han har fått hjelp av både en saksbehandler og bygningssjefen.

Alt jeg har gjort er godkjent. Det eneste jeg har gjort galt er å kryss av feil i en rubrikk. Dette beklager jeg, men det hører med til historien at bebyggelsesplanen på Sole Skog-feltet er spesiell. Den har ikke sin like andre steder i kommunen. Og at administrasjonen ikke avdekket feilen, er ikke noe jeg kan lastes for.

► Vedtaket 19. august, i seks lange punkter, knytter trådene i saken hele 15 år tilbake, da søknaden om å bygge garasjen i Lokes vei på Sole Skog ble avslått og senere godkjent.

Kontrollutvalget sier i vedtaket at Ødbehr "var kjent med reglene om utnyttelsesgrad og antall etasjer i bebyggelsesplanen."

► Dette står i punkt 2, og må leses slik at Ødbehr jukset med sin garasjesak lenge før han ble ordfører, i 2007.

Trådene trekkes så fram til dagens situasjon, der rådmannen angivelig dokumenterer at Ødbehr "har bygd loftsgulv i sin garasje uten godkjenning og i strid med gjeldende bebyggelseslan for Sole Skog I."

Og videre:

► "Søker har også oppgitt ukorrekte tall for arealregnskapet, jf. kommunens brev av 28.05.2015 til søker. I søknaden om tilbygg og bruksendring av 2. etasje i garasjen datert 4.12.2012 opplyste han ikke at søknaden var i strid med bebyggelsesplanen for området som ikke tillater garasjer bygd i mer enn en etasje."

Utvalget behandlet i samme møte også ordførerens telefonsak. Dette var fjerde gang saken ble behandlet. Utvalget ledet av Aps Siri Hov Eggen skjerpet da tidligere vedtak.

Bl.a. blir Ødbehr bedt om å tilbakebetale enda mer enn de 45.000 kroner han frivillig har overført til kommunekassen for bruk av sin gratistelefon utenom tjeneste siden 2008. Dette på grunnlag av innleverte oppgaver fra tre måneder nå i år. Mer om dette vedtaket kommer. 

Ludvigsens garasjesak også til kontrollutvalget

Tirsdag 25.08.15 Også garasjesaken til Aps ordførerkandidat Tom A. Ludvgsen, som Lokalmagasinet.no har belyst den siste tiden, skal nå behandles i kontrollutvalget.

Til det ekstraordinære møtet 19. august hadde nestleder Jon E. Angset (Frp) "innhentet en del dokumentasjon", går det fram av møteprotokollen. Han foreslo at man undersøker denne saken nærmere.

► Utvalgsleder Siri Hov Eggen (Ap) foreslo da at man får saken "nærmere belyst" på neste utvalgsmøte. Og at sekretariatet "innhenter saksframlegg og protokoll fra planutvalgets behandling av saken."

Ludvigsen, plan- og miljøutvagets leder, rådmann og bygningssjef skal så "inviteres til møtet for å svare på spørsmål og redegjøre for saken."

► Dette ble enstemmig vedtatt. Sekretariatet skal snarest formidle dokumentasjon fra politisk behandling av saken, er det føyd inn i ordlyden på det formelle vedtaket.

Den aktuelle informasjon er tidligere i august innhentet av LM og er lagt til grunn for de seks artiklene som er publisert så langt. I tillegg er saksframlegget til plan- og miljøutvalget, og møteprotokollen, lagt til grunn.

LM har mer om denne saken i arbeid.

Kontrollutvalget brukte storslegga

Tirsdag 25.08.15. Oppdatert 10:55 (Reporter Svein-H. Strand) Kontrollutvalget i Vestby fattet i sitt ekstraordinære møte 19. august vedtak som må kunne kalles både oppsiktsvekkende og historiske. Blant annet stiller utvalget, sitat: "et alvorlig spørsmål ved administrasjonens kvalitetssikring av sine vedtak i byggesaker." Dette gjør utvalget etter at det er kommet nye opplysninger i saken om administrasjonens godkjenning av bruksendring for 2 etasje i ordførerens garasje.

► Bakgrunnen for utvalgets behandling av saken, framgår det i vedtaket, er "påstander om ulikebehandling og utnytting av bekjentskap."

Med andre ord, som ikke er kontrollutvalgets: Korrupsjonsliknende forhold!

► Det siterte står i punkt 6 i utvalgsvedtaket, og videre i punkt 6:

"Mangelen på dokumentasjon av den hjelpen som ordføreren fikk av bygningssjefen og kommunens godkjenning av søknaden uten kontroll, gjør det vanskelig å tilbakevise disse påstandene."

► Til slutt i punkt 6 finner man det "også kritikkverdig at rådmannen ikke redegjorde for denne kontakten i notatatet til plan- og miljøutvalget."

► Kontrollutvalget sender i punkt 7 saken til kommunestyret. Og det med en innstilling om at "Kommunestyret finner det kritikkverdig at kommunens fremste tillitsvalgte i denne saken ikke har fulgt opp sin opplysningsplikt. Dette kan svekke kommunens og innbyggernes tillit til de folkevalgte."

Forslaget til vedtak fra kommunestyrets side er i seks punkter, og ovenstående er punkt 1. Dette punktet ble vedtatt mot Paal Jargels (H) stemme. Jargel ønsket å utsette hele saken, men også dette forslaget ble nedstemt av utvalgts fire øvrige medlemmer.

► Kontrollutvalget sier videre i punkt 1 til kommunestyret at ordføreren "var kjent med reglene om utnyttelsesgrad og antall etasjer" i bebyggelsesplanen for Sole Skog. Og dette "helt fra søknaden om bygging av garasje først fikk avslag i år 2000".

Hva ordfører John A. Ødbehr sier til dette, framgår ikke selv om han var til stede og svarte på spørsmål. Til stede for å svare på spørsmål var også rådmannen, bygningssjefen og en konsulent i administrasjonen.

► Innledningsvis i utvalgets lange vedtak viser en til at det ble fattet vedtak i saken også i møtet 24. juni, det siste før sommerferien. De nye opplysninger som gjorde at utvalget behandlet saken igjen, framgår ikke eksplisitt.

Møtet 19. august behandlet også, for fjerde gang, ordførerens bruk av  gratistelefonen som følger vervet. Se egen sak som kommer i LM om dette, samt mer fra kontrollutvalgets lange vedtak i garasjesaken.

► Den offentlige protokoll fra møtet i kontrollutvalget forelå ikke før i går. LM fikk den tilsendt etter purring. Møteprotokollen var da nettopp godkjent av utvalgsleder Siri Hov Eggen (Ap) og nestleder Jon E. Angset (Frp).

Edith Blix Brevik (99) er død

Søndag 23.08.15. LM-foto: Svein-H. Strand Edith Blix Brevik er død, og dermed har Son mistet en av dem som hadde sine røtter lengst og dypest på hjemplassen.

Hun var 99 år gammel da hun gikk bort etter å ha vært pasient på Vestby sykehjem i reativt kort tid. Inntil da bodde hun hjemme i familiens gamle villa sør i Storgata, de siste årene med pleie etter hvert som kreftene sviktet.

LES MER.
 

Alle de godkjente valglistene

LM Arkiv/temafoto: Svein-H. Strand

Torsdag 20.-fredag 21.08.15. Oppdatert senest 09:18. Redaksjonen fikk torsdag et nytt operativsystem installert på PC-en som styrer online redigering og publisering. Her er det endel nye rutiner å venne seg til. Etter endel plunder på begge sider av midnatt, er nå alle de ti godkjente listene ved kommune-styrevalget i Vestby å finne i LM VALGFORUM 2015. Listene og oppsettet er kopier av de godkjente listene som valgstyret har publisert. Det som publiseres i LM er filer vi har konvertert til jpg-format, og i full sidebredde. Ikke til å bruke som stemme-sedler, men velegnet til forberedelser på hjemmeplan som nok ekstra mange velgere trenger denne gang. Valgforum-seksjonen med stoffgrupper og undersider og tilgang fra margmenyen vokser dag for dag, og det vurderes å publisere direktelenker på LM-fronten til de mest sentrale sidene. Til valglistene kanskje allerede i dag. Vi beklager samtidig at én av listene ved en feil ble liggende her på fronten helt til i morges, og med det resultat at designet ble sprengt. Red.

Fire valgkretser for første gang

Onsdag 19.08.15 For første gang i et lokalvalg i Vestby er det bare fire valgkretser. Valgkretsene Hølen og Garder ble tatt ut foran stortingsvalget i 2013. Videre er det, etter det vi har oversikt over, første gang velgerne har så mange som ti lister å velge blant i kommunestyrevalget, enda Rødt "står over" denne gang. Dette er blant det du kan lese om i dagens oppdateringer på LM VALGFORUM 2015.

LM VALGFORUM BYGGES

– Mamma, hva er valg? Åffer heter det Høyre, og åffer er det blått? LM Ill.foto: Svein-H. Strand

Tirsdag 18.08.15 Da er seksjonen LM VALGFORUM 2015 omsider uhøytidelig åpnet under en liten sammenkomst i redaksjonen, uten en politiker til stede. Lenke til startversjonen av forumet, klart til daglig påbygging, finnes også i margmenyen t.v. på denne siden. Helt nederst. Nyheten ble først sluppet på redaktørens Facebook-side i formiddag. Men det var av praktiske grunner, så han er tilgitt. Følg med!

Endelig kom en kjøper til problemet Såner u-skole

Lørdag 15.08.15.

Foto: LM arkiv.


Vestby kommune har endelig funnet en kjøper til det mangeårige eiendomsproblemet Såner ungdomsskole (bildet).

► Rådmannen går inn for at eiendommen selges til Wilva Eiendom AS for 3,5 millioner kroner, og at ordføreren får fullmakt til å undertegne en ferdig forhandlet kjøpekontrakt datert 23. juli 2015. Saken behandles i formannskapet 24. august.

► Et mislykket salgsprosjekt som startet i 2004 endte i retten, der kommunen ble tilkjent saksomkostninger og erstatning for verditap.

Den tidligere skoleeiendommen bærer nå preg av stort forfall, og køperen skal rehabilitere bygningsmassen og benytte den til bl.a. kontorfellesskap og minilager.

► For å sikre at bygget ikke skal framstå skjemmende for sine landlige omgivelser på Såner også i framtiden, har kjøpekontrakten en tinglyst klausul om vedlikeholdsplikten.

–Det var sameiet som var søker

Fredag 14.08.15 Sameiet i Granittveien var søker, ikke Tom Anders Ludvigsen. Dette hevder bygningssjef Hans Chr. Fæste overfor Lokalmagasinet.no.

► I en epost dagen etter at han besvarte LMs pressehenvendelse, som vi tidligere har referert fra, skriver bygningssjefen i Vestby:

"Jeg føler behov for å presisere et par ting i forhold til mailen fra i går, da jeg i ettertid ser at enkelte forhold kan misforstås."

► Videre:

"Lekearealet er eid av et sameiet bestående av grunneierne i Granittveien. Det var dette sameiet som søkte om en mindre endring av reguleringsplanen, ikke Tom Anders Ludvigsen." LES MER.  

H svingte seg i parken


Torsdag 13.08.15. Oppdatert 09:41. (Svein-H. Strand, tekst & foto) Det var sensommers ettermiddag i Son. Det var sol, det var godt med tid, og det var god plass i Glenneparken. Også til en svingom på den grønne plen for Høyre-ordfører og ordførerkandidat John Arthur Ødbehr og lokalforeningens leder, listekandidat nr. 7, Hilde Merete Feragen (bildet). LES MER.

–Det følger eiendommen

Onsdag 12.08.15. Oppdatert 06:58 og 13:20. (Reporter Svein-H. Strand) Tom A. Ludvigsens eiendom Granittveien 8 på Øståsen i Son ble, som tidligere opplyst, solgt bare kort tid etter at han i et politisk vedtak slapp å flytte den feilplasserte garasjen. Siden det er en reguleringssak, følger vedtaket eiendommen når den skifter eier.

Bygningssjef Hans Chr. Fæste besvarer LMs henvendelse om garasjesaken innledningsvis ved å vise til plan- og miljøutvalgets vedtak i møtet 24. august i fjor:

► "Plan- og miljøutvalget ber administrasjonen fatte vedtak om mindre endring av Øståsen – Reguleringsplan i samsvar med søknad av 10.04.2014 under forutsetning av at ingen av de berørte eierne eller naboer har innvendinger." LES MER.

 Da Son mistet uskylden

Mandag 10.08.15. Endret 11.08.15. (Leserbrev) "Sjømaten i Son minner om det beste vår anmelder har fått ved Middelhavet. Det er bare å ta turen til Son." (Om Bryggerhuset, fra forsiden av VG 30.07.2015; anmeldelse til terningkast 5.) LES MER.

Med inspirasjon fra byvegger

Lørdag 08.08.15 Galleri Soon åpner torsdag 13. august en utstilling med malerier av Annethe Østensen, som de siste årene hatt en rekke separat- og kollektivutstillinger rundt omkring i hele landet. LES MER.

– En stor overraskelse

Fredag 07.08.15 (Reporter Svein-H. Strand) – Det var med stor overraskelse vi mottok brev fra kommunen om at vi har satt opp garasjen antakelig delvis over på regulert lekeareal. Det skriver Tom A. Ludvigsen dagen før den forlengede svarfristen utløper, og der han søker om "mindre endring av reguleringsplan". LES MER.

Stadig mindre lekeareal

Torsdag 06.08.15. Oppdatert 12:07 og 12:19. Endret 11.08.15 (Reporter Svein-H. Strand) Imøtekommelsen av Tom A. Ludvigsens søknad i garasjesaken, 25. august i fjor, var andre gang det ble vedtatt en såkalt mindre endring av lekearealet i det aktuelle området på Øståsen i Son. Første gang var i august 2009.

Gjennom velvillig politisk behandling av søknader er sameie-arealet for Granittveien 2, 4, 8 og 10 blitt redusert fra opprinnelig ca 139 til ca 70 kvadratmeter. Altså temmelig nøyaktig en halvering i løpet av fem år. LES MER.

Ble oppført i strid med godkjent situasjonsplan


Utsnitt av kart som viser Ludvigsens garasje delvis plassert innenfor lekearealet markert i grønt.

Onsdag 05.08.15. 08:56. Oppdatert senest 09:48. (Reporter Svein-H. Strand) Tom Anders Ludvigsens garasje i Granittveien 8 (nyhetssaken nedenfor) ble oppført i strid med godkjent situasjonsplan.

► Det var hovedbudskapet som han mottok fra Vestby kommune sammen med kart m.m. i et brev datert 30. januar 2014. Plan, bygg og geodata var da blitt kjent med at garasjen de godkjente som meldingssak allerede 26. mars i 2010 ikke var oppført i samsvar med situasjonsplanen som fulgte ferdigmeldingen hans. LES MER.

Tom A. Ludvigsens "ukjente" garasjesak

Mandag 03.08.15. Endret 05.08.15 og 11.08.15 Mens fokus har vært rettet mot Høyre-ordfører John A. Ødbehrs garasje med en uheldig anlagt hybelleilighet, så har også Aps ordførerkandidat Tom A. Ludvigsen hatt sin personlige garasjesak:

En garasje plassert et stykke inn på et område som er regulert til friområde/lekeplass, men ikke ferdig opparbeidet. Det ordnet seg på best mulige måte for Ludvigsen i plan- og miljøutvalget. LES MER.

Om Osvold, bankene og
hyggelig naboskap i Son

Torsdag 30.07.15. Endret 16:23 (Av Hans Chr. Aakre) Harald O. Osvolds eiendomskjøp i Son på 1980-tallet var lånefinansiert. Forretningsideen gikk på at leieinntektene var større enn rentene, som den gang var fullt ut fradragsberettiget. Med en galopperende inflasjon på over 10 prosent, ville lånene bli mindre og mindre verdt, mens eiendommenes verdi steg tilsvarende. LES MER, også et dementi fra redaktøren.

En unik minnebok fra det nære


Søndag 19.07.15 (Reporter Svein-H. Strand) Berit E. Botnedals nesten dagsferske bok "SON Barndommens paradis" gikk unna som varmt hvetebrød under torghandelen i går. – Over all forventning, smilte forfatteren og hennes mann som bisto med det praktiske under bokslippet.

Det var ikke langt fra at hundretallet ble nådd i løpet av dagens tilmålte tre handelstimer. Ikke så rent få kjøpte mer enn ett eksemplar. Én kjøper fikk med seg fire bøker mens LM hadde et intervju som rett ofte måtte avbrytes. LES MER.

Tradisjonsrik vitaminkrem
SKAL VIDEREFØRES I SON

Søndag 14.06.15 Eierne av Apoteket i Son kjøper rettighetene til Svanens vitaminkrem fra Svanelaboratoriet. I det nyopprettede selskapet Son Apoteklab blir den tradisjonsrike apotekkremen videreført. Produksjonsvirksomheten vil foregå i den historiske Huitfeldtgården i Son, i etasjen under apoteket.

LM-arkivfoto: Sturla Strand

– Jeg har alltid hatt en interesse for produksjon av apotekrelaterte varer, sier Are Egeland (bildet) ved Apoteket i Son i en kommentar. Når muligheten for å kjøpe rettighetene til Svanens vitaminkrem dukket opp, syntes vi dette var spennende. LES MER.

Bygningssjefen: –EN FILLESAK

Onsdag 10.06.15 Hvem har skylda i den lett valgkamp-oppblåste saken om ordfører Ødbehrs private lille garasjehybel – med en forhistorie som strekker seg 15 år tilbake i tid, sju år før han ble ordfører? Ødbehr, bygningssjef Hans Chr. Fæste eller begge?

Uansett: Sjelden har en bygningssjef stått foran folkevalgte og pisket seg så mye som i plan- og miljøutvalgets møte 1. juni. – Jeg kan forsikre dere om at jeg ikke ville risikert mitt renommé på en fillesak som dette. Vi har tabbet oss ut. Og vi var ukjent med forbudet om å ha et loft. Vi har godkjent på feil premisser. Vi har gjort en tabbe. LES MER

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. VAKTANSVARLIG kan da kontaktes på mobil vakttelefon 979 38 621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på tlf. 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand. FOTOGRAF og vaktmedarbeider Sturla Strand mobil: 93256979. JOURNALIST, frilans, Edmund Schilvold, Moss, mobil: 45412458.


Lokalmagasinet.no – nettmagasin og portal på journalistisk grunn – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter og blir løpende lagret. E-POST: post@lokalmagasinet.no.

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Ny publiserer vil ikke ha denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

 

Regnvær fikk avlyst Olsok-arrangement

Publisert 29.07.15 10:56. Oppdatert 11:02. Regnet pøser ned, værvarselet for resten av dagen viser ingen bedring, og hele ettermiddagens Olsok-arrangement på Son Kystkultursenter er avlyst. Det er første gang dette skjer i løpet av de svært mange årene Olsok har vært markert i Son.

[04.08.2015] Les mer
Folkedans, kåseri og rømmegrøt

Publisert 27.07.15 Vestby Bygdekvinnelag og Varna Folkedanslag har gjennom en årrekke gitt sitt solide bidrag til Olsok-stemningen på Son Kystkultursenter. Slik blir det også i år.

[04.08.2015] Les mer
Strandhugg på Sauholmen ikke lett

Publisert 25.07.15 Son Kystultursenter har denne helgen satt opp igjen programposten "Fiskerne på Sauholmen" med strandhugg og omvisning. Forrige helg ble været for dårlig til å skysse folk over i åpne småbåter. Men i formiddag skjedde det at bare én frivillig meldte seg med "skyssbåt", til tross for oppholdsvær, kan vakthavende Alex Johannessen fortelle.

[04.08.2015] Les mer
Evakuering etter funn av ca 15 kilo dynamitt
Publisert 20.07.15 12:23. Oppdatert senest 17:05. Et område i Elveveien Son ble i formiddag sperret av og naboer i ca 30 hus evakuert etter at det ble funnet anslagsvis 15 kilo dynamitt i et dødsbo. Politiet gikk fra hus til hus for å få alle til å forlate området.
[30.07.2015] Les mer
Juli-brevet som aldri glemmes!

 Publisert 07.07.15 Jada, det er blitt den sjuende i sjuende. Juli, den store sommermåneden. Og hvor blir det av Juli-brevet i år Julibrev fra Son? Nei, vi skal selvfølgelig ikke droppe vår faste Nils Kjær-reprise, litt vanskelig tilgjengelig i LM-arkivet som godbiten ligger.

[28.07.2015] Les mer
Sagaveien må få enveiskjøring!
Publisert 04.07.15 (Leserbrev) Før utbyggingen av Solsiden-prosjeket i Son var partier av Sagaveien for smal for møtende biler. I tillegg kom beboerparkeringen. Etter utbyggingen er lengre deler av veien ytterligere innsnevret. Dette i en grad at beboerparkeringen står i fare og behovet oppstår for å fjerne fjell og å ta av naboenes grunn.
[30.07.2015] Les mer
Humørfylt på åpningen

Publisert 27.06.15 Det ble en humørfylt åpning av 2015-utgaven av Vestby Kunstforenings sommerutstilling i Son i dag. Den humoristiske vri ble besørget av smykkekunstneren Elfi Sverdrup som levende "lydsmykke".

[28.07.2015] Les mer
Latinamerikanere på Son-besøk

Publisert 21.06.15 Flere latinamerkanske ambassadører med følge var ombord i sommerbåtens første anløp til Son kl. 12 i går. I regi av keramiker Hanne Lunder fikk gjestene et Son-besøk med omvisning av kystkultursenterets Tom Braaen i kjernen av den gamle hollenderstaden.

[30.07.2015] Les mer
Sommerens beste reklameplass

Publisert19.07.15 Hollenderstadens beste reklameplass? Kan det være noen tvil: Luftrommet mellom de to fredede gårdene Thornegården (t.h.) og Spinnerigården i Storgata! Det vet man jo å benytte seg av. Og budskapet er hyggelig nok. Også i år blir det en runde med Son Teaterlags knallsuksess En Sommerkveld ved fjorden. LM-foto: Svein-H. Strand
[28.07.2015]
Full sal så gamle Sonsfilmer

Publisert 21.06.15 Da er vi tilbake etter et avbrudd som i alle fall ble én dag lengre enn beregnet, og dét etter en strålende midtsommerlørdag med mye liv i Son sentrum som vi normalt skulle rapportert fra. Det viktigste datautstyret i redaksjonen har nemlig vært på en aldri så liten tur-retur reise, og blir nå reinstallert sammen med et lite kaos av tilhørende ledninger.

[02.07.2015] Les mer
1-10 av 1863 Neste >>JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG. Tlf. 64 95 31 51


Kontaktskjema
for meldinger
til redaksjonen

 Redaktørens Facebook-side

 

   

Dagen i dag | Lokalt værvarsel | Lokalværet på svensk | Nøyaktig klokke | Verdensuret | Kalender | Vannstand Son | Aftenpostens 100 siste | Avisforsider

Reklame:

Åpningstider Kiwi Son

Åpningstider Kiwi Sletta

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 

og veiviser:

Kvasir-treff på LM-artikler
LM Hovedstadspuls

Gamle bilder fra Son | Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

LM Innenfor byporten

Moss havn, værdata. |
Drøbaksundet, værdata. | Blåskjellvarsel |

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

Follo politidistrikt

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand 

 Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com
* Kongelig Norsk Båtforb.
* Batliv.no
* Seilas.no
* Klassisk Treseiler Klubb
* Seilmagasinet.no
* Fullriggeren "Sørlandet":
* Havseilerklubben
* Maritimstart.no   
* Foren. for fartøyvern      
* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

SVINESUND–VESTBY–OSLO

VAKRA VÄSTKUSTEN

Dynamisk kart, Västra Götaland, på Maps.google.co

Kart, kommunene i landskapet Bohuslän, på Hem.fyristorg.co

Aviser i nordlige Västra Götaland:

STRÖMSTAD: Strömstad Tidning, tre dager i uken.

UDDEVALLA: Bohusläningen, med lokale avdelinger. Bohuslaningen.se

VÄNERSBORG: TTELA, ttela.se

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene.

 

Lokalmagasinet.no hadde i 2007 60.000 besøk, og i 2008 85.000 besøk. I 2009 nådde vi såvidt 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000 besøk for året. I 2014 nådde vi milepælen en kvart million besøk. 

Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.no

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland