www.lokalmagasinet.no NYHETER Sø. 24. mai 2015
Meny
 
 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Ingen steder er
spennvidden så stor!

Endelig kom BLÅMANN!


LM-foto, begge: Sturla Strand

Søndag 24.05.15 Det var pinseaften, historiens andre torghandeldag på nye Son torg og der sto jaggumei Knut Chr. Hallan storfornøyd med en splitterny oppusset kopi av Blåmann!

Lastebilen Blåmann, en 1952-modell Opel, var i kjøpmann Hans Jacob Hansens tjeneste i handelshuset Aimar Hansen & Søn i Thornegården i Son fram til 1960-tallet. Hallan bare måtte ha en makan knyttet til Hallanderiet et par steinkast opp i Storgata.

Som vi tidligere har fortalt, dukket lastebilen av samme merke og årgang opp og ble kjøpt på senvinteren. Temmelig "trengende" var den på flere måter. Men rett før pinse hadde fagfolk gjort det som måtte gjøres før nye Blåmann kunne leveres til Son.

Fredag kveld la Hallan personlig siste hånd på verket. Og da torghandelen åpnet i går, sto de begge der i solen som mer enn varslet at sommeren er på vei. Snakk om timing! Mer om nye Blåmann, og bilder fra torghandelen, kommer. 

Bildedryss fra nasjonaldagen

Har betalt 45.000 kroner

Fredag 22.05.15. Oppdatert 10:18. Korrigert 12:15 (Reporter Svein-H. Strand) Protokollen fra Vestby kontrollutvalgs møte 5. mai ble omsider tilgjengelig på kommunens hjemmeside i går. Den viser blant annet at ordfører John A. Ødbehr (H) har betalt 45.000 kroner for bruk av telefon, sms og mms til og fra Danmark for perioden 2012 til og med 2014.

Fra protokollen gjengir LM i dag sin helhet det som gjelder saken om ordførerens telefoniutgifter, basert på en innstilling fra sekretariatet i Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ved sekretær Jan T. Løkken. LES DETTE HER.

► Utvalget består av Siri Hov Eggen (Ap, leder), Jon E. Angset (Frp), Grethe Lill Grytan (SV), John Arne Kjenn (Sp) og Paal Jargel (H).

Av disse er Hov Eggen medlem av kommunestyret. Kjenns partifelle Ole Morten Geving la der fram et fellesforslag som gikk langt utover kontrollutvalgets vedtak.

► Dette ble som kjent vedtatt med 20 stemmer fra de rødgrønne og gruppen Uavhengige (tidligere innvalgte Høyre-representanter), samt Tone Yrving som fra talerstolen erklærte seg uavhengig fra Høyres gruppe.

Høyres gruppe samt V, KrF og Frp, til sammen 14, stemte i tråd med kontrollutvalgets saksbehandling.

Yrving trakk seg fordi hun kom i mindretall 

Torsdag 21.05.15. Oppdatert 19:57. (Reporter Svein-H. Strand) Mange finner lederens utmeldelse fra Vestby Høyre uforståelig når årsaken, ifølge Tone Yrving selv, alene er at hun kom i mindretall da kommunestyregruppa behandlet telefonsaken. Den nå uavhengige Yrving er likevel kandidat på Høyres liste til kommunestyrevalget!

► Etter det LM forstår ble hun i gruppemøtet i realiteten fristilt til å stemme som hun ønsket i kommunestyrets behandling av saken.

► Men det gikk ei kule varmt i gruppemøtet. En kilde kan fortelle at et av medlemmene reiste seg og gikk.

At Yrving har sagt farvel til Vestby Høyre for alltid, slik Moss Avis skriver, kan hun ikke bekrefte overfor Lokalmagasinet.no.

► Derimot kan Yrving bekrefte at hun fortsatt er kandidat for Vestby Høyre til høstens kommunestyrevalg, der valglistene nå er bindende.

Hun vil arbeide i tråd med lokalforeningens program dersom hun blir innvalgt eller blir vararepresentant. 

Etter vanlige regler for demokratisk saksbehandling i foreninger, inkludert lokale partilag, bøyer også en leder seg for flertallets syn, eventuelt bruker sin dobeltstemme dersom det står "uavgjort".

Er det en grunn til å melde seg ut av foreningen og bli "uavhengig Høyre-representant", i en sak uten partipolitisk tilsnitt? Og når hun uansett kunne stemt fritt, noe som ikke ville vært første gang i kommunestyrets historie?

► Yrvings overraskende svar på dette er JA. Så viktig synes hun lederens rolle utad er. Man skal ikke være dissident i en viktig sak som behandles i kommunestyret. Det er kvintessensen i en lengre samtale LM hadde med Yrving i går.

I en epost til LM skriver den avgåtte partilederen:

"Grunnen til at jeg har trukket meg fra Vestby Høyre er at jeg var uenig med flertallet i gruppen i hvordan Vestby Høyre burde forholde seg til telefonsaken til ordføreren på kommune-styremøtet. Flere satt igjen med ubesvarte spørsmål etter at kontrollutvalget hadde avlevert sin innstilling. Et flertall i kommunesyret ønsket videre utredning. Jeg mente at Vestby Høyre var best tjent med å støtte dette fremfor å forsøke å legge lokk på saken. Ordføreren hevder hardnakket at han ikke har gjort noe galt, og da står både han og Vestby Høyre seg på å få lagt ballen død en gang for alle. Som leder kunne jeg naturligvis ikke gå imot gruppen, men en leder kan heller ikke "gjemme seg bort" i saker av en slik prinsipiell karakter."

Leserne fråtser i 17. mai-bilder!

Torsdag 21.05.15

Å bruke Herison.no tungt som hovedarena for 17. mai-bilder, og i flere formater, har også i år vært en suksess. Nye og gamle lesere fikk også med seg mye annet av magasinstoffet som er samlet der etter litt over ett års drift.

Serverloggen registrerte allerede 18. mai 1407 sidevisninger på et døgn. Av 17. mai-bildene har samlingen med store "håndplukkede" bilder flest visninger så langt. Men også Galleriet med en meny på 12 bilder til å klikke på, blant annet dette av en velkjent here i lokalsamfunnet, har fristet mange. Fortvil ikke dersom du ennå ikke har rukket fotorunden. Bildene forsvinner ikke! Klikk på banneret over her, så finner du raskt veien til dem.

 Tar fram 15 år gammel "sak" mot ordføreren

Onsdag 20.05.15 09:02. Oppdatert senest 15:25. Det politiske hardkjøret mot ordfører John A. Ødbehr (H) fortsetter. Denne gang gjelder det en privat byggesak. Den startet for nøyaktig 15 år siden, i forbindelse med oppføringen av en garasje på Ødbehrs eiendom i Sole skog i Vestby.

18. mai 2000 sendte Ødbehr en melding til kommunen om tiltaket på sin eiendom.

I forbindelse med endringer på boligen med knytninger til garasjen, fikk byggesaken et litt "hakkete" etterliv. Først fram til 2002. Videre fra 2003 og fram til 20. mars i år.

Rådmann Sjur Authen sendte mandag 18. mai etter ønske et notat med aktuelle dokumentvedlegg, 17 stykker, til plan- og miljøutvalget, der ordførerens omstridte partifelle Pål Engeseth er leder.

I notatet redegjør rådmannen og Hans Christian Fæste, lederen i administrasjonens Resultatområde plan, bygg og geodata, over nesten halvannen side for hva som har skjedd med Ødbehrs søknader og godkjenninger. MER OM DENNE SAKEN KOMMER.

20 av 34: "ANSER" at
reglementet er BRUTT

Onsdag 20.05.15. 01:11 (Reporter Svein-H. Strand) En rødgrønn blokk sammen med uavhengige, til sammen 20 representanter, fikk mandag vedtatt at kommunestyret "anser" at ordføreren har brutt godtgjørelsesreglementet. Disse gikk i vedtaket lenger i telefonsaken enn hva selv kontrollkomteen gjorde i sin innstilling til kommunestyret. 14 stemte for innstillingen (forhåndsomtalt i LM nedenfor).

► Blant de 20 var også Høyres foreningsleder i Vestby fram til mandag formiddag, Tone Yrvum. Nå uavhengig, men ikke i utbrytergruppen Uavhengige. Hun har valgt å bryte "bare" med Vestby Høyre og opprettholde medlemskapet gjennom fylkesleddet, Akershus Høyre.

► En svært spesiell situasjon. Den blir ikke mindre spesiell av at Yrving står på valglista hos Vestby Høyre, rett nok bare som nr. 27. Men vi har tidligere sett hvordan velgerne har gitt en kandidat langt nede på lista personstemmer nok til å seile rett inn i kommunestyret, på fast plass eller som vara. Det skjedde i sin tid med Vestby Høyres nåværende organisatoriske nestleder Stig Eyde.

Fra behandlingen av saken mandag, slik den er nedfelt i den offentlige protokollen:

Repr. John A. Ødbehr (H) meldte seg inhabil i sak K-36/15, jfr Forvaltningslovens §6, bokstav a, jf. Kommunelovens §40,4 om inhabilitet.

Repr. Ole Morten Geving (Sp) fremmet følgende fellesforslag fra Sp, Sv, Ap og U:

1. Kommunestyret finner ordførerens håndtering og bruk av kommunal mobiltelefon sterkt kritikkverdig, og anser at ordfører har brutt Vestby Kommunes godtgjørelsesreglement. Dette gjelder særlig det forhold at ordførerens mobil- og datakostnader gjentatte ganger har blitt tatt opp av administrasjonen, uten at ordfører har søkt å avklare dette jfr. Godtgjørelsesreglementet § 6-1 om tolkning av reglementet m.m.

2. Kommunestyret anser det som sannsynlig at omfanget av utenomtjenestelig bruk er høyere enn det ordfører oppgir i epost av 21. april. Kommunestyret ber derfor kontrollutvalget gjennomgå ordførers mobil- og datakostnader på nytt for å avdekke omfanget av bruk som er åpenbar utenomtjenestelig, og legge dette fram for kommunestyrets møte 7. september. Undersøkelsen bør også omfatte 2008 og 2009

3. Det nedsettes et utvalg bestående av gruppeledere som gjennomgår Vestby Kommunes godtgjørelsesreglement, og fremmer forslag til endringer til Kommunestyrets møte 7. september.

Votering: Kontrollutvalgets innstilling fikk 14 stemmer. Repr. Ole Morten Gevings fellesforslag fikk 20 stemmer og ble vedtatt.

Protokollen ennå ikke publisert

Tirsdag 19.05.15 (LM Svein-H. Strand) Offentigheten higer etter innsyn. Men det kommunale kontrollutvalget i Vestby har så sent som i dag ikke gjort sitt for at den offentlige protokollen etter sitt møte 5. mai er publisert for offentligheten på kommunens hjemmeside.

► Det er ellers svært alvorlig når lederen av kontrollutvalget, Aps Siri Hov Eggen, ifølge Moss Avis bl.a. sier at "Ødbehr har vært ganske overfladisk i forklaringene sine og at vi fremdeles bare kruser i overflaten".

► Og: "Kontrollutvalget er avhengig av at han nå vil samarbeide og være med og snu alle steiner."

Utvalgslederen skisserer her, etter to utvalgsmøter og snart et tredje, en avhørsliknende situasjon som kan være utenfor rammen av hva det politisk sammensatte utvalget skal befatte seg med og bruke så mye av sin tid på. Kanskje spesielt i et valgår. Nemlig, sitat "å påse at det føres kontroll med den økonomiske forvaltning".

Dette kan i stedet være en sak for den rent faglige, felles Forvaltnings-revisjonen i Follo-regionen, med et sekretariat som er virksomhet daglig.

Hvis det heller ikke er en revisjonsak, er det svært nærliggende å vurdere dette som en politisak. Dét burde det også være for ordføreren selv, etter det som er sagt og nyhetspublisert i dag.

Også folkevalgte ombudsmenn i forvaltningen kan komme i skade for å trå over, eller forgå seg ulovlig, i penge- og forbrukssaker. Det kan skje selv innenfor en rammefullmakt uten noen eksakt fastsatt grense for bruk av kommunekassas midler. Også i iveren etter å gjøre en best mulig jobb for velgerne og lokalsamfunnet.

Ordene økonomisk utroskap er ikke sagt. Det er et sterkt og ladet begrep, også i uaktsomme forhold, knyttet til straffeloven. Det utvalgslederen sier fra utvalgets møter om og med ordføreren likner likevel en insinuasjon om dette. Og usagt er det kanskje like sterkt i et valgår.

Godtgjørelsesreglementet om telefon

Tirsdag 19.05.15 Fra godtgjørelsesreglementet i Vestby kommune, vedtatt i 2011. 

§ 5-2 Telefon m.m., sitat: "Ordfører og varaordfører får dekket ett telefonabonnement tilsvarende kostnadene for et basis fasttelefonabonnement i Telenor.

Ordfører disponerer i tillegg kommunal mobiltelefon og bærbar PC."

TELEFONDRAMA

Opposisjonen ber om at Ødbehr granskes videre

Bølgene går rekordhøye i etterblåsten om John Ødbehrs flittige bruk av fri ordførertelefon. Her er han i 17. mai-toget i Son søndag. Kan han henge ordførerkjedet rundt nakken også etter valget? LM-foto: Svein-H. Strand

Tirsdag 19.05.15. 07:41. Oppdatert senest 15:26. (Reporter Svein-H. Strand) Saken om ordfører John A. Ødbehrs telefonbruk har utviklet seg til en politisk thriller der også rådmann Sjur Authen står sentralt. Mellom disse står påstand mot påstand om hvor ofte ordføreren har fått tilsnakk fra ham om dette. Denne uenigheten kom åpent for dagen i siste møte i kontrollutvalget 5. mai.

Foto: Vestby Høyre

For Vestby Høyre er saken en tragedie i valgåret ettersom Tone Yrvum (bildet) i kommunestyret i går erklærte fra talerstolen at hun trekker seg som leder i foreningen på grunn av uenighet i telefonsaken.

Yrvum støttet der et flertall fra Ap, SV, Sp og de Uavhengige utbryterne fra Høyre som ba kontrollutvalget granske saken videre og legge fram resultatet 7. september.

► Politisk nestleder Tone Feragen trer inn som foreningsleder inntil saken er styrebehandlet, får LM opplyst.

Tidligere på dagen sendte Yrving styret i Vestby Høyre og Vestby Høyres kommunestyregruppe følgende melding:

► "Jeg vil med dette informere dere om at jeg har meldt meg ut av Vestby Høyre. Jeg fratrer med umiddelbar virkning vervet som leder av foreningen, og er ikke lenger medlem av Vestby Høyres kommunestyregruppe. (Den utvidede, red. anm.) Jeg er fortsatt medlem av Akershus Høyre, og vil forholde meg lojalt til programmet som Vestby Høyre gikk til valg på i 2011."

Tidligere har det vært kommunisert åpent i dokumenter at rådmannen "en rekke ganger", underforstått helt fra han var økonomisjef, har snakket med Ødbehr om hans store bruk av kommunens gratis "ordførertelefon" og bruk av data.

Det oppsiktsvekkende er at kommunens to øverste myndighetspersoner, den administrative leder og den politiske leder, står fram og fronter uenighet om en slik sak og på denne måte. En sak som ellers forlengst er avklart med hensyn til det rent materielle.

► Saken berører indirekte også Knut Haugestad som var kommunens rådmann i den perioden det strides om. Hugestad sluttet i august i fjor for å bli rådmann i Eidsvoll. Samtidig ble Authen satt på som konstituert rådmann inntil han etter søknad ble fast ansatt i mars i år.

Rådmann Hugestad skal selv ha hatt "en telefonsak", basert på uvanlig kostbare utenlandssamtaler, men uten at dette har vært offentlig kjent. 

EYDE FAST I TRAFIKKEN

LM arkivfoto: Svein-H Strand

Organisatorisk nestleder i Vestby Høyre, Stig Eyde (bildet), deltok ikke i kommunestyrets møte i går.

Han ble nemlig sittende fast i trafikken fra Gardermoen etter en utenlandsreise.

Forsinkelsen ble varslet såpass tidlig at en vararepresentant rakk å komme tidsnok til møtestart.

Etter det LM forstår har det fra partihold vært lagt sterkt press på Ødbehr etter møtet i kontrollutvalget, for å få ham til å tone ned sin uenighet med rådmann Authen.

BØR ORDFØREREN BE OM POLITIETTERFORSKNING?

Alternativt: At Ødbehr ber politiet om å åpne etterforskning for å få fastslått omstendighetene og lovligheten av hans bruk av avtalt fri telefon og data i egenskap av ordfører.

Det materielle er som nevnt godt opplyst gjennom framlagte telefakturaer og tilhørende dokumentasjon samt ordførerens skriftlige og muntlige forklaringer.

Derimot er selve reglementet som telefonavtalen bygger på, mulig å tolke på mer enn én måte og skal derfor revideres. Det er imidlertid på det rene at selve telefonabonnementet er kommunens.

Denne andre gang kontrollutvalget behandlet saken var avtalt for å få på plass mer skriftig dokumentasjon enn det som lå på bordet i utvalgsmøtet tidligere i år.

SISTE: Det reises nå også spørsmål ved Tone Yrvings handlemåte i saken. Kan hun nå være kommunestyre-representant innvalgt for Høyre og samtidig stå utenfor partigruppa uten å være uavhengig?

En slik "kombinasjon" er ikke kjent fra tidligere, i alle fall ikke i Vestby. Siste ordinære kommunestyremøte før sommerferien er 22. juni. Siste møte i perioden før valget 13.-14. september er berammet til 7. september.

Kommunestyret kan ellers når som helst bli innkalt til ekstraordinært møte dersom et spesielt behov dukker opp.

BILDEDRYSS dagen derpå

 Mandag 18.05.15. Oppdatert senest 19:16. Dagen derpå, men gårsdagen er ikke som blåst vekk. Det er naturlig nok et stort sug etter bilder etter en nasjonaldag av de kjøligste, men hvor gleden over at vi slapp nærliggende regnbyger var desto større.

LM-foto: Sven-H. Strand

Her i redaksjonen setter vi om litt punktum for det tidkrevende arbeid med å velge ut og redigere bilder fra et stort antall eksponeringer.

Bildepubliseringen skjer i dag på Herison.no. Der ligger det nå en samling med elleve store bilder fra barnetoget. Mer på hovedsiden der. Klikk på banneret over, så er du der.

Ved 19-tiden fikk vi også på plass det siste bildet i GALLERIET. En litt annerledes fotoreportasje med bildetekster fra folkeliv med mer på nasjonaldagen. Også dette på Herison.no.

Felles reformutredning
med Mosseregionen?

Lørdag 16.05.15 (Reporter Svein-H. Strand) Etter en sikkert solid feiring av nasjonaldagen i morgen, er det mandag og full rulle med hverdag dagen derpå. Også for politikerne i Vestby kommunestyre. Her skal de blant annet stemme over en sak som på sett og vis berører vår framtidige markering av nasjonaldagen. Som egen kommune eller i en storkommune og kanskje over fylkes-grensen med Østfold.

Konkret denne gang: Om kommunen har eller ikke har administrative ressurser å avse til å delta i en felles utredning med Mosseregionen. Noe det er blitt spurt om derfra.

Kommunen kan eventuelt stille med begrensede administrative ressurser dersom de ønsker å utrede en løsning som berører Vestby. Det mener rådmann Sjur Authen.

Men politikerne i Vestbys referansegruppe for kommunereform vedtok 4. mai at kommunen KAN stille med administrative ressurser. Dette ble vedtatt enstemmig etter et fellesforslag fra Kjell Meek (SV). Det blir da trolig også resultatet i kommunestyret hvis ikke et benkforslag dukker opp.

Det hele er litt forvirrende:

I det forrige møtet i referansegruppa, 23. mars, fikk Meek enstemmig vedtatt et ekstra punkt om om at Vestby kommune skal utredes som egen kommune. (Se for øvrig nyhetssak nedenfor, om bl.a. rådgivende folkeavstemming.)

I samme møte ble det også vedtatt "å gjennomføre samtaler" med alle kommunene Vestby har felles grenser med: Frogn og Ås i Akershus, og Hobøl, Våler og Moss i Østfold.

Rådmannen i Vestby mener Mosseregionens utredning kommer for tidlig i forhold til Vestbys prosess. Foran mandagens kommune-styremøte anbefaler han derfor at Vestby kommune gjør noen retningsvalg før det blir satt i gang utredningsarbeider for andre regioner enn for Follo som Vestby er en del av.


Inger Lise Skartlien, ordfører i Rygge, leder Mosseregionens forandlingsutvalg. Hun spurte i et brev 9. april om Vestby ønsker å slutte seg til utredningen for Mosseregionen. Det ble bedt om et snarlig svar.

ARKITEKTEN "så best"

Onsdag 13.05.15 (Reporter Svein-H. Strand) Hvem ser best? Det var LMs tittel basert på saksframlegget om Tønnesveien 37, kort vei fra sjøen sør i Son. Der har Michael Batchelor, seniorarkitekt i Son med en rekke boliger på merittlista gjennom flere tiår, tegnet en ny bolig.

Som ansvarlig søker klaget Batchelor på plan- og miljøutvalgets avslag om dispensasjon og rammetillatelse i januarmøtet. Siden da er tegningene endret. Etter en befaring fant utvalget denne gang "at tiltaket har tilstrekkelig gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til omgivelsene". Nødvendige dispensasjoner ble innvilget og rammetillatelse gitt.

Dette ble enstemmig vedtatt 27. april etter et fellesforslag fra Kjell Meek (SV). Politikerne vendte dermed tommelen ned for bygningssjefens innstilling på vegne av rådmannen. LES MER. 

Ber om klarerere telefonregler
uten å begrense ordførerjobben

Lørdag 09.05.15. Oppdatert 12:17 (Reporter Svein-H. Strand) Igjen kommer fjorårets store mediesak om Vestby-ordførerens bruk av telefon og data opp til politisk behandling. Nå på grunnlag av den varslede oppfølging fra kontrollutvalget side.

Etter å ha fått innsyn i ordførerens telefoniutgifter for de siste fem årene behandlet utvalget saken 5. mai og mener reglene for ordførerens frie bruk må gjøre klarere.

Men et enstemmig utvalg helgarderer seg og tilføyer i vedaket:

Slike regler må likevel ikke legge begrensninger på ordførerens utøvelse av sitt verv.

Den daglige tjenestekontakt med innbyggere, media og personer i det lokale og regionale styringsverk m.m. også fra utlandet er blitt sammenliknet med tilsvarende, tildels relativt lave, aktivitet hos kollegene i nabokommunene, og kalles "svært høye".


Saken kommer opp i kommunestyret 18. mai. Kontrollutvalget foreslår at kommunestyret ber rådmannen legge fram et forslag til "utfyllende bestemmelser" om telefonbruken til både ordfører og andre folkevalgte.

Punkt 2: Folkevalgtes telefoniutgifter rapporteres i tertialrapportene.

I utvalgsmøtet 5. mai redegjorde ordføreren og rådmann Sjur Authen for saken og svarte på spørsmål.

Av vedtaket går det også fram at man mener "det er uheldig" at ordføreren ikke selv har bedt formannskapet om en nærmere avklaring av reglene for hans frie telefonbruk. Dette på bakgrunn av at økonomisjefen, overfor både ordfører og rådmann, flere ganger har påpekt de høye utgiftene.

Etter at saken ble tatt opp av Moss Avis for snart et år siden har ordføreren skaffet seg en personlig mobiltelefon for private samtaler. Installasjon av WIFI i hjemmet har også redusert datautgiftene som dekkes av kommunen.

HAR ruspolitisk handlingsplan

Torsdag 07.05.15 "Det utarbeides en ruspolitisk handlingsplan for Vestby kommune innen utgangen av 2016". Det vedtok formannskapet som "anheng" til saken om polutsalg i Son, før kommunestyret får siste ord. Kommunen har allerede en ruspolitisk handlingsplan.

Handlingsplanen ble vedtatt 13. desember 2013, for perioden 2013-2016. Spørsmålet er:

Mener formannskapet at det skal utarbeides en helt ny handlingsplan fra grunnen av? Eller kan den som gjelder videreføres etter en oppdatering av den faktiske rusmiddelsituasjonen i kommunen?

Se nedenfor om hele vedtaket m.m. som formannskapet gjorde.

Pol + ruspolitisk handlingsplan

Tirsdag 05.05.15 Vestby formannskap behandlet i går saken om etablering av et polutsalg i Son, før den går videre til kommunestyret. LM publiserer for en gangs skyld alt fra møteprotokollen om hvordan saken ble behandlet.

Stig Eyde (H) fremmet følgende forslag: Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling. Votering: Stig Eydes forslag falt med 3 stemmer (H og Krf).

Ole Morten Geving (Sp) fremmet følgende fellesforslag fra Sp, V og KrF: Tillegg:

Det forutsettes at Vinmonopolet selv skaffer og finansierer eventuelt lokale.

Det utarbeides en ruspolitisk handlingsplan for Vestby kommune innen utgangen av 2016.

Votering:

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (KrF).

Ole Morten Gevings fellesforslag 2. ble enstemmig vedtatt.
Ole Morten Gevings fellesforslag 3. ble enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPETS VEDTAK:


Vestby kommune søker Vinmonopolet om etablering av utsalgssted i Son. Søknaden fremmes slik at Vinmonopolets styre rekker å behandle den inneværende år, med tanke på etablering fra 2016.

Det forutsettes at Vinmonopolet selv skaffer og finansierer eventuelt lokale.

Det utarbeides en ruspolitisk handlingsplan for Vestby kommune innen utgangen av 2016.

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. VAKTANSVARLIG kan da kontaktes på mobil vakttelefon 979 38 621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på tlf. 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand. FOTOGRAF og vaktmedarbeider Sturla Strand mobil: 93256979. JOURNALIST, frilans, Edmund Schilvold, Moss, mobil: 45412458.


Lokalmagasinet.no – nettmagasin og portal på journalistisk grunn – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter og blir løpende lagret. E-POST: post@lokalmagasinet.no.

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Ny publiserer vil ikke ha denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

Om dialekten og de første gårdene

Publisert 19.05.15 Vestby Historielag har i kveld kl. 19 et møte på Vestby Prestegård med to interessante temaer: Først Jarleif Nordheim med foredraget "Bygda blir til". Det blir en presentasjon av Trygve Viks teori om de første gårdene i Vestby. Og så: En gruppe elever fra Vestby videregående skole tok for en tid siden tak i et prosjekt om Vestby-dialekten ved hjelp av Historielagets bok "Å sa du?" På møtet redegjør de for resultatet av sin forskning.

[22.05.2015]
Konsert med Pär Sörman


Publiseret 21.05.15. (Av Anders Carlsen, Soon Viseklubb, som også har levert bildet a visesangeren) Soon Viseklubb byr i dag på konsert med Pär Sõrman. Som vanlig på Son Kro kl. 19. Det ser ut som at vi begynner kvelden med en liten overraskelse der musikere fra tre nordiske land er involvert! Styret i Soon Viseklubb kjenner artistene fra før og garanterer at det blir en spennede oppvarming. Og så er det endelig på tide å oppleve den svenske visesangeren Pär Sörman på Soon viseklubb! Det blir en konsert for alle som elsker Dan Anderssons viser.

Ytterst få, om noen, visesangere klarer å trylle fram Dan Anderssons poesi så overbevisende som Pär Sörman. Han er Spelmannen som behersker gitar, munnspill og concertina like naturlig som å plystre eller spille på skje.

Ved første akkord trollbinder han sitt publikum og tar dem med langt inn i Dan Anderssons verden: ved et leirbål i skogen, i en sotete tømmerkøye, i lyse midsommernetter, i vinterens bitende kulde, bland hverdagens slitere, skogsbaroner og fattigfolk.

Kom og la deg fortrylle av denne mesteren, bli med til Dan Anderssons rike og opplev svensk poesi på sitt beste!

Det blir en fyldig konsert, derfor har vi ikke Åpen scene i kveld. Men vi har satt av god plass til dette på neste visekveld, som også blir avslutningen på vårsesongen 2015. Så ikke fortvil om du har øvd for å vise deg frem på Soon viseklubb og ta med ditt bidrag neste gang, torsdag 4. juni!
[22.05.2015]
Fin start: Torghandel på prøve

Foto: Per Angell

Publisert 11.05.15 Litt historisk på Son torg lørdag kl. 12-15: Prøveprosjektet med torghandel kom i gang og fikk en fin start, med Son Næringsforenings Anja Vågen i en hovedrolle.

Vestby kommunestyre vedtok 9. mars å tillate torghandel på Son torg som en prøveordning i første omgang for 2015.

Etter det enstemmige vedtaket skal "videre avtaler med Son Næringsforening gjøres mellom Vestby kommune og Son Næringsforening." Og: "I prøveperioden disponerer Son Næringsforening torget gratis. Prøveordningen evalueres høsten 2015."

Den første dagen var det mye antikk og brukt som ble frambudt på betalte salgplasser med og uten tak. Blomster og smykker var også blant tilbudene på åpningsdagen.
[22.05.2015]
Skal dyrke, fremme og verne den gode vise
Publisert 04.05.15 Soon Viseklubb, med visetreff på Son Kro torsdager hver 14. dag kl. 19, er blitt en kulturaktør som etter hvert gjør seg bemerket godt utover den lokale arena. Klubben har som mål å være en møteplass for viseinteresserte i lokalmiljøet, og skal dyrke, fremme og verne den gode vise.
[19.05.2015] Les mer
Ikke ferdig til skolestart

Publisert 08.04.15 (Reporter Svein-H. Strand) Nye Hølen skole blir ikke ferdig nøyaktig til neste skoleår starter. I slutten av februar ble nemlig entreprenøren og byggekomiteen enig om å utsette ferdigstillelsen av bygget til 1. november. Kommunen får da ekstra skysskostnader i størrelsesorden 130.000 kroner.

[11.05.2015] Les mer
En visesanger av stort format
Publisert 11.05.15 På Son Kro torsdag 9. mai kl. 19 byr Soon Viseklubb på konsert med SVANES. Ida Svanes Ziener, som er hennes fulle navn, er visesanger fra Oslo med utdanning som klassisk gitarist fra Norges Musikkhøgskole og Institutt for Musikk i Trondheim. Hun er dessuten en glimrende tekstforfatter og komponist. Svanes opptrer med stor formidlingsevne, og hennes klare stemme og klassiske gitarspill gir visene et helt særegent uttrykk! Åpen scene avslutter som vanlig kvelden. Anders Carlsen, Soon Viseklubb
[11.05.2015]
Alt om Hølen – på én rundtur!
Publisert 24.04.15 Med Ingvar Dahl som guide arrangerer Vestby Historielag en rundtur i Hølen søndag 26.april, med start på torget kl. 12. Dahl er mannen bak fjorårets mektige bokslepp Glimt fra Hølens historie gjennom 300 år. Denne dagen viser han grensemerker og forteller om husene og hvem som bodde der. Og han forteller om veiene, jernbanebrua og om skolen. Om alle de artige sammentreffene. Ja, ifølge arrangøren får vi på denne ene turen alt som er verdt å vite om det lille stedet som en gang var egen kommune. Ikke lite på en søndag i april. Møt opp! oopserver
[04.05.2015]
Flere Rusken-ryddere kom i år

 

 Snapshot fra Spinnerigårdtranga under fjorårets aksjon.  Foto: Svein-H. Strand

 Publisert 24.04.15 Det ble en vellykket Rusken-aksjon i går, med ca 25 deltakere – noen flere enn i fjor. Og det ble ryddet fra Minneparken i sør til Kolåsveien i nord.

Son Kro inviterte som i fjor til en kaffetår og wienerbrød da jobben var gjort.

Dugnaden er ment som en inspirasjon slik at alle rydder i egen vei og foran egen port. Så det er egentlig anledning til dette når som helst.

Det understreker Knut Chr. Hallan, Rusken-general i Soon og Omegns Vel, overfor LM.
[01.05.2015]
– Kulebandet smokka på
Publisert 10.04.15. LMs 9. april-dekning ved jubileet i går ble dessverre noe mindre omfattende enn det var lagt opp til. Dagen derpå etterfyller vi i det minste med denne, der Knut Ottersen igjen er vår fortreffelige kilde. Dette er en del av det som var LMs omtale av invasjonsdagen i 2010 og som er blitt liggende på svært bortgjemt arkivplass. Ottersen bodde for øvrig sentralt Son, øverst i Feierbakken. 
[17.04.2015] Les mer
1000 tyskere ble landsatt
Publisert 09.04.15 I dag er det på dagen 75 år siden tyskerne invaderte Norge og rundt tusen soldater gikk i land i Son, herav mange overlevende og sårede fra senkningen av "Blücher" i Drøbaksundet. LM markerer det historiske jubileet med flere saker gennom dagen. Her, i et NRK-opptak sendt 9. april 1965, hører vi fisker Ludvig Olsen (bildet; foto: NRK) fortelle hvordan han opplevde 9. april 1940 i Son. Det var bedrøvelig, jeg hørte skyting og måtte ut og se på. Flere båter rodde folk i land, og jeg hadde nok med å få rodd i land kone og barn. Vi visste ikke hva som skulle skje, sier han blant annet. Hør hele opptaket her.
[16.04.2015]
1-10 av 1841 Neste >>JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG. Tlf. 64 95 31 51


Kontaktskjema
for meldinger
til redaksjonen

 

 

 

Hjemmesiden til Ristorante 24 ligger for tiden nede. Lenken på reklamebildet går nå til restaurantens side på Facebook.

Om Moss Avis
og Høyres
nominasjonsmøte
   

Dagen i dag | Lokalt værvarsel | Lokalværet på svensk | Nøyaktig klokke | Verdensuret | Kalender | Vannstand Son | Aftenpostens 100 siste | Avisforsider

Reklame:

Åpningstider Kiwi Son

Åpningstider Kiwi Sletta

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 

og veiviser:

Kvasir-treff på LM-artikler
LM Hovedstadspuls

Gamle bilder fra Son | Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

LM Innenfor byporten

Moss havn, værdata. |
Drøbaksundet, værdata. | Blåskjellvarsel |

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

Follo politidistrikt

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand 

 Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com
* Kongelig Norsk Båtforb.
* Batliv.no
* Seilas.no
* Klassisk Treseiler Klubb
* Seilmagasinet.no
* Fullriggeren "Sørlandet":
* Havseilerklubben
* Maritimstart.no   
*
Foren. for fartøyvern      
*
Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

SVINESUND–VESTBY–OSLO

VAKRA VÄSTKUSTEN

Dynamisk kart, Västra Götaland, på Maps.google.co

Kart, kommunene i landskapet Bohuslän, på Hem.fyristorg.co

Aviser i nordlige Västra Götaland:

STRÖMSTAD: Strömstad Tidning, tre dager i uken.

UDDEVALLA: Bohusläningen, med lokale avdelinger. Bohuslaningen.se

VÄNERSBORG: TTELA, ttela.se

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene.

 

Lokalmagasinet.no hadde i 2007 60.000 besøk, og i 2008 85.000 besøk. I 2009 nådde vi såvidt 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000 besøk for året. I 2014 nådde vi milepælen en kvart million besøk. 

Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.no

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland