www.lokalmagasinet.no NYHETER On. 1. april 2020
Meny

Worldometer har frisk-tall og relative tall
LM ‒ NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN 2002

Epost-adresse: post@lokalmagasinet.com!

"ALT I ETT" PÅ HELSENORGE.NO

CORONA: Fortløpende oppdatering

Ekstern lenke til VG Spesial. HUSK det nye lokale varslingsnummeret (ved mistanke) for hele Mosseregionen og Vestby: 404 04 919.

Vestby 31.03. 17 bekreftede smittetilfeller

WORLD-WIDE: Førsteklasses i NYT

Fjernmøte i kommunale organer

(26.03.20) Ekstern lenke til Kommunal Rapport, der Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen, orienterer om både dette og andre aktuelle temaer han har fått spørsmål om.

CORONA-KORTNYTT MARS-APRIL

(31.03.) VESTBY KOMMUNE skriver i sin seneste orientering, 27. mars: "Vi har fått svar på syv nye prøver. Alle var negative. Kommunen er nå kjent med at det er 190 som har testet seg i Vestby, av disse er 174 negative og 16 positive. Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at (? red. anm.) er innbyggere som er smittet utover de 16 positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter."

(29.03.) ► SON GJESTEHAVN er stengt fram til 13. april. Mens forbudet mot overnatting i hytter er innført som nasjonal forskrift, så kan kommunene selv vurdere om de vl stenge sine båthavner. - Vi følger alle råd myndigheten gir, og gjestehavna har vi valgt å stenge, sier ordfører Tom Anders Ludvigsen til NTB. - Folk bør nå holde seg hjemme og unngå fritidsreiser som er helt unødvendig i disse tider, tilføyer han.

(28.03.) ► SMITTETALLET PER INNBYGGER i Vestby er nå det samme som gjennomsnittet i Viken: 0,89 per tusen. Tallet for Vestby er fortsatt en god del høyere enn i de fleste nabokommunene. Pendlerkommunen Vestbys nærhet til Oslo ‒ på landstoppen foran Viken med 1,30 bekreftet smittede ‒ kan være forklaringen på dette.

(28.03.) ► ØSTFOLD SYKEHUS KALNES meldte fredag kveld om et dødsfall, det 20. i Norge, skriver Fredriksstad Blad. Kalnes har lørdag formiddag fortsatt 21 coronas-pasienter; én mer enn sykehus nummer fire på oversikten. På en løpende oversikt over innlagte som er i respirator i de enkelte helsedistriktene, står Helse Sør-Øst i formiddag oppført med 54 av totalt 76 som er i respirator. LES MER.

Ser på omstillingsbehov

(16.03.20. Oppdatert 17.03.20) De omfattende corona-tiltakene fra myndighetenes side, og følgene av økende virus-spredning, er noe vi må forholde oss til i LM. Av Folkehelseinstituttets ulike scenarier, løper det verste helt fram til oktober.

(Illustrasjon: LM Arkiv) Selv om dette ikke er prognoser, men tenkte status fram i tid, så trenger vi likevel å se på hvordan det påvirker hva som skal prioriteres redaksjonelt. Ikke minst dersom sykdom også rammer oss. Her i det lokale ser vi at både små og store påtenkte arrangementer blir og kan bli rammet. LES MER.

NORGE "stenges ned"!

(12.03.20) Når det nasjonale også blir lokalt: Landets myndigheter møtte i dag den økende utbredelsen av coronaviruset med et stort antall regulerende tiltak for ulike sider av samfunnet. Noe liknende har ikke vært gjort i etterkrigstiden.

Lenka i tittelen går til "hele krisepakka" på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

I kveld kom også den triste meldingen om at coronaviruset har krevd sitt første dødsoffer i Norge.

For LM er det naturlig å dekke mye av dette, altså overordnet statlig informasjon. ved hjelp av sentrale eksterne lenker.

Relevante corona-saker i det lokale hos oss skal vi også få på plass så langt de er aktuelle og vår kapasitet strekker til.

Stenger restauranten, men
tar bestillinger for utkjøring


(12.03.20. 11:12) (LM arkivfoto) Alle må ta ansvar og bidra med nødvendige tiltak for å unngå smitte av corona-viruset, sier Alessandro Onorato (bildet), innehaver av Ristorante 24 i Son.

Så langt er vi i restaurantbransjen ikke blitt pålagt spesielle tiltak. Likevel ønsker vi å ta noen grep for å unngå smitte. Vi tar trusselen alvorlig, så vi stenger lokalene og tar fra i dag og inntil videre bare imot bestillinger for utkjøringer. Dette vil få konsekvenser for oss økonomisk, men vi er en lokal bedrift som holder til sentralt i Son, og for oss er lokalmiljøet viktig, understreker Alessandro Onorato.

Ti smittede i Vestby

(11.03.20) På bare to dager har Vestby fått registrert ti personer som er smittet med corona-viruset. I går var det sju. LES MER.


(10.03.20) TIL MINNE om Max von Sydow som døde i går, 90 år gammel. Her sammen med Ghita Nørby under innspilling av Hamsun-filmen i Son sentrum i 1995. (FOTO: Sturla Strand) TIL ARTIKKELEN, med enda et bilde.

Det vi ikke vet, har noen vondt av

(10.03.20) AKTUELL KOMMENTAR av Mariann Saugerud.

Ronny Kjønsø også ut av Ap

(09.03.20) Som følge av mistilliten mot Annette Mjåvatn i deler av gruppa, har også Ronny Kjønsø meldt seg ut av Arbeiderpartiet for å fortsette som uavhengig representant i Vestby kommunestyre.

Ap-gruppa er dermed redusert fra 11 til ni i løpet av få dager, og posisjonen med støtte fra Bygdelista, V og Sp har lite "å gå på". Ny gruppeleder hos Ap er Trond Finstad. Han var nestemann på lista over innvalgte, og ble valgt på et gruppemøte torsdag. Til Vestby Avis bekrefter Kjønsø at utmeldingen "kommer på bakgrunn av at en kvinnelig politiker blir skviset ut av partiet. At det er en mann som overtar gjør ikke saken bedre." Det skriver han i en epost til avisa. LM har i dag tilbudt Kjønsø å skrive en egen kommentar, men har så sent som ved midnatt ikke fått noen tilbakemelding. 

Vi må ha TILLIT til hverandre

(07.03.20. 18:43) (Av Annette Mjåvatn) Det handler ikke om å ha posisjoner, det handler om gruppa som en helhet. Vi må ha tillit til hverandre, ellers kan du ikke sitte i gruppa og føle deg som en del av den. LES MER PÅ SAMLESIDE.

Hvorfor ut av PARTIET?

(07.03.20.) AKTUELL KOMMENTAR: Svein-H. Strand Hvorfor meldte Vestby Arbeiderpartis Annette Mjåvatn seg ut av partiet for å være uavhengig kommunestyrerepresentant ut perioden, i over tre år? Kunne hun ikke bare trukket seg som gruppeleder? LES MER PÅ SAMLESIDE.

Gruppelederen ut av Ap!

(03.03.20.) (Reporter Svein-H. Strand) Annette Mjåvatn, Vestby Arbeiderpartis gruppeleder i kommunestyret, har meldt seg ut av partiet etter 15 års medlemskap. Årsaken skal være at et flertall i gruppa ikke lenger har tillit til henne som gruppeleder. LES MER PÅ SAMLESIDE.

HVORFOR IKKE BLANT KOMMUNENS INNBYGGERE?

(02.03.20) (Reporter Svein-H. Strand) Mitt spørsmål til rådmannen var: ‒ I den aktuelle lovbestemmelsen heter det at medlemmene til forliksrådet velges "blant kommunens innbyggere". Så langt tilbake jeg kan huske, har Vestby kommunestyre valgt medlemmer blant sine aktive folkevalgte, i kommunestyret. Hva er årsaken, og er dette et begrunnet valg som kan spores i dokumenter?

Hvorfor kommunestyret velger de medlemmene de velger til forskjellige utvalg, er et spørsmål som må rettes til kommunestyrets medlemmer, svarer rådmann Sjur Authen i sin epost.

Som det framgår av LMs oppslag 27. februar, så er forliksrådet ikke kommunalt, men et statlig utvalg. Og hvor lenge og hvorfor Vestby har hatt ordningen med å velge politikere, ikke "blant kommunens innbyggere", er interessant å vite.

Det viser seg å være atskillig faglig kritikk mot sider av dagens ordning for vår laveste rettsinstans. Først og fremst med tanke på rettssikkerheten når tre lekfolk ikke bare har forliks-oppgaver, men faktisk også er dommere. Og det er medlemmene som skal både utforme og begrunne dommene, ikke sekretariatet.

LEDEREN I FORLIKSRÅDET MÅ ERSTATTES GRUNNET FLYTTING

(02.03.20. Oppdatert 20:35) Formannskapet behandler i kveld en formell søknad fra Grethe Lill Grytan om å bli fritatt som leder av Vestby forliksråd. Årsaken er at hun i mai flytter ut av kommunen. Det må da velges ny leder blant folkevalgte politikere.

De to øvrige medlemmene av forliksrådet er Annette Mjåvatn og Kenneth Lien Steen. De to kommunestyrerepresentantene (fra hhv. Ap og Frp; red. anm.) er relativt nylig blitt samboere.

Varamedlemmer for perioden er Anne Grethe Klæboe, Arjo Van Genderen og Bente Lise Lund.

Etter behandling i formannskapet går saken om nyvalg til sluttbehandling i kommunestyret.

At ektefeller, samboere, søsken og så videre sitter i samme utvalg er uproblematisk i forhold til habilitet etter kommunelov og forvaltningslov, sierr rådmann Sjur Authen til LM

Forliksrådet er som tidligere nevnt ikke et organ som kommunen er sekretariat for, slik at spørsmålet nok bør rettes til politiet. Uavhengig av det, er jeg kjent med at Mjåvatn og Lien Steen har orientert sekretariatet for forliksrådet om sitt samboerskap, tilføyer rådmannen.

Forliksrådet statlig, men valgt av kommunestyret


(27.02.20) Forliksrådet er vårt laveste ledd i rettssystemet for sivile saker, men lite kjent blant folk flest. Dette til tross for at det sannelig er viktig nok: 1) Alle kommuner skal ha det. 2) Sivile tvister skal som hovedregel behandles av forliksrådet. Forliks-rådet er en meklingsinstitusjon. Der kan tvisten bli løst ved forlik eller dom. LES MER.

RIV IKKE ET TIDSVITNE!

Delijordet reddet: Her er brevet

Unikt funn: Ukjent Son-bibliotek som ble startet for 150 år sidenSons første skolebygning, i Løkkeveien 4, har naturlig nok sin plass i arkivarenes artikkel om skoleprotokollene. (LM Arkiv)

(Oppdatert 19.02.20) Å være arkivar i det lokale kan by på de store overraskelser når man graver lenge og dypt nok. Det har Berit Sæbø og Paul Sporsheim erfart. LES MER.

RÅDMANNEN RETTER SEG SELV

(20.02.20) LM har mottatt følgende epost fra rådmann Sjur Authen, datert 19.02:

Jeg har i dag blitt klar over at jeg ikke søkte godt nok i kommunens saksbehandlingssystem når jeg svarte ut denne mailen. Nabovarsel om riving av Solhøy ble sendt ut i begynnelsen av februar. Svaret på spørsmål 2 er fortsatt nei. Beklager dette. Med vennlig hilsen Sjur Authen

"RIVE-nabovarsel er sendt ut"

(14.02.20.) Ryktebaserte "nyheter" publiseres rett som det er i sosiale medier, ikke minst plassert som debatt-premisser i kommentarspaltene på Facebook. I disse dager tror "halve Son" at gamle Solhøy skole ganske snart skal rives.

‒ Nabovarsel er sendt ut, var det nemlig en debattant som bemerket. I dag kontaktet LM rådmann Sjur Auten:

‒ Kan du bekrefte at det er sendt ut nabovarsler for riving av Solhøy gamle skole?

‒ Nei.
LES MER.

Diskrimineringen treffer HARDT

(10.02.20) AKTUELL KOMMENTAR: Marie Karlsen Vi skriver 2020, og diskrimineringen i Norge treffer hardt! Den treffer for eksempel han som bor i en tilrettelagt leilighet, men som ikke kommer seg ned trappene dersom det skulle oppstå brann i blokka. LES HELE SAKEN HER.

SAMLESIDE: Kystkultur mellom TO EIERSKAP

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Ny publiserer vil ikke ha denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

Arbeidsoppgaver for kommuneoverlegen

(12.03.20) Kommunenes selvstendige ansvar under statlige myndigheter får mye kritikk mens coronas-viruset brer om seg også i Norge. Innenfor dette regimet har kommuneoverlegene en sentral rolle. Stian Lunde har vært kommuneoverlege i Vestby siden november 2019. I bare 60 prosent stilling, har han arbeidsoppgaver som spenner over et bredt felt. 

I forbindelse med stillingsutlysingen er oppgavene beskrevet slik (understreking er vår, red. anm.) Prioriteringen av oppgavene til enhver tid vil naturlig nok kunne bli preget av aktuelle behov, som i disse dager.

• Gi medisinskfaglig rådgivning overfor rådmannen og kommunale enheter
• Ivaretagelse av oppgaver som i lovgivingen er særskilt tillagt kommune-overlege
• Medisinskfaglig ansvarlig for fastlegeordningen
• Bidra i kommunens plan- og samfunnsutvikling
• Aktiv deltaker i strategisk prioritering, fag- og kvalitetsutvikling innen velferd helse- og omsorg
Gi samfunnsmedisinsk råd i kommunens satsning på folkehelsearbeid, herunder epidemiologisk analyse
• Bidra i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten, andre kommuner og fastlegene
• Ivareta turnuslege innen fagområde samfunnsmedisin

Bidra til tjenesteutvikling og samhandling i forbindelse med at Vestby kommune deltar i interkommunal legevakt, lokalmedisinsk senter, samt miljørettet helsevern med kommunene i mosseregionen.

[21.03.2020]
Pengedryss til arrangementer

(08.02.20) Årets utgave av Kulturdøgn Soon, den tredje, skal arrangeres 14.-16. august. Også denne gang har Vestby kommune bevilget 200.000 kroner i støtte til det kompakte arangementet, der et hundretalls gratisarbeidende frivillige på utallige poster utgjør grunnfjellet.

Denne ‒ og en rekke andre påplusninger til rådmannens handlings-program og budsjett for perioden 2020-2023 ‒ lå i fellesforslaget til Ap, Bygdelista, V, Sp, SV, MDG og Rødt som ble vedtatt i desember.

► På arrangementssiden ble også dette plusset på rådmnnens forslag (støtte for 2020):

50.000 kroner til aktiviteter på Son kystkultursenter.

300.000 kroner til «Liv i Vestby».

Sist, men ikke minst:

100.000 kroner i støtte til årets utgave av den ultralokale OG internasjonalt innrettede festivalen Sånafest, som bl.a. byr på forestillinger med samtidsdans i Hølen og Son.
[07.03.2020]
Ba rådmannen gå i dialog med slalåmklubben for Å HJELPE

Fra en familiedag i anlegget i MARS 2018, da alt klaffet  med vær og snø. LM-foto: Sturla Strand

(21.01.20) I kommunesyrets vedtatte handlings-program og budsjett blir det påpekt at Son slalåmklubb driver et viktig nærmiljøtiltak i slalåmbakken i Son.

Gjennom sitt arbeid gjør de det mulig for barn og unge å drive skiaktiviteter i kommunen. Kommunestyret anser dette som et viktig arbeid som fortjener kommunens støtte.

Kommunestyret vil derfor be rådmannen gå i dialog med klubben for å finne en løsning både når det gjelder fornyelse av heisanlegget og kostnader til vann i forbindelse med snøproduksjon. Resultatet av denne dialogen skal legges fram for kommunestyret, slik at eventuelle konsekvenser kan innarbeides ved revidering av budsjett i 2020, heter det til slutt.

ARKIVSAK med bilder fra Enestående vinterlig familiedag.
[30.01.2020]
De har tirsdagskaffen klar

 

(13.01.20) I morgen er det en ny anledning til å stifte bekjentskap med tirsdagskafeen i Son kulturkirke. Og her er tre fra vertskapet som koker kaffe og holder den varm gjennom de fire åpningstimene fra kl. 10.30. På grunn av en misforståelse kom ikke bildet med da det nye tiltaket ble presentert her i LM 9. januar, to dager etter at det ble satt i gang. Fra venstre: Sokneprst Marit Bekken og dagens kjøkkenansvarlige, Anne Britt og Per Gunnar Larsen. Det er også to medhjelpere som går på turnus hver gang; første gang var det Svanhild Larsen og Dag Gjersøe. 
[28.01.2020]
Funnet i Kolåsveien 2 med metalldetektor

LM-foto: Svein-H. Strand

(10.11.19) En metalldetektor er kjekt å ha for dem som ønsker å avdekke gamle saker under bakken. På denne måten ble disse sju gjenstandene funnet på den terasserte nedre del av eiendommen Kolåsveien 2. Det er der det mye omtalte spisslønnetreet nylig måtte felles i forbindelse med anleggsarbeidene i Kolåsveien. Vi ser tre mynter og en nøkkel, mens de tre andre gjenstandene vanskelig kan identifiseres sikkert uten faglig hjelp. Gjenstandene befinner seg nå hos Apoteket i Son rett over gata, der bildet ble tatt. En sak å komme tilbake til, dette.
[28.12.2019]
INFOTERMINALEN revidert

(09.12.19) Siden INFOKANALEN, med lenker til viktige nytteressurser på internett, har fulgt LM i rundt ti år. Tallet på sidevisninger har vært varierende, for ikke å si at det har gått i bølgedaler. Redaksjonen har dessverre forsømt både å sjekke for "råtne lenker" og legge inn flere lenker av samme sort.

► I dag har vi gjennomført en full revisjon. Det medførte at to lenker ble oppdatert, mens én ble slettet fordi hjemmesiden ikke lenger finnes.

Gjennom 2019 har vi blinket ut aktuelle kandidater til en utvidet liste. Blant disse vil vi velge ut en håndfull som skal publiseres fram mot årsskiftet. Vi legger lista litt høyt, for å si det sånn. Blir det mange flere lenker, løper vi faren for at siden blir uoversiktlig og kanskje litt triviell.

Men følg med, følg med! Allerede den reviderte lenkesamlingen kan trygt kalles pekere til verdifull informasjon - der du vil kunne søke deg fram til det som akkurat du vil kunne ha nytte av i hverdagen. Red.
[23.12.2019]
Velkommen til en fin førjulsstund!
(19.12.19) Son kystkultursenter holder åpent også kommende helg, lørdag 21. og søndag 22.12. Kom og nyt en koselig førjulsstund hos oss! Vi har verken stress eller kjøpepress!

I ROMJULEN er det åpent lørdag 28. og søndag 29.12. Åpningstiden er som vanlig kl.12.00-16.00.

Son kystkultursenters venner. Styret
[23.12.2019]
Julefortellinger i Jostushuset
(13.11.19) Lørdag 14. desember inviterer vi til fortellerstund om Nissen, og andre julefortellinger som du kanskje aldri har hørt før. Hjertelig velkommen til julehygge i Jostushuset, der Tore Rahn har fortellerstund!

Han begynner kl.13.00. Fortellingene passer både små og store, og inngangen er gratis.

Julegrøt med saft kan du kjøpe i kafeen, og alle finner mandelen! Gløgg selges også samme sted.

Kafeen er åpen som vanlig med kaffe, varm sjokolade og rømmevafler med mer kl.12.00-16.00. Kom og kos deg med en rolig stund hos oss!

Son kystkultursenters venner. Styret
[16.12.2019]
Velkommen til å starte adventstiden!

(28.11.19) Søndag den 01.12., første søndag i advent, kl.15.30:

- vil vår leder Tom Braaen si oss noen ord i anledning adventstiden

- tenner vi julelysene på Son kystkultursenter

- spiller Son Etter Frokost for oss

Kafeen er åpen fra kl.12.00. Hjertelig velkommen!

Son kystkultursenters venner. Styret

[03.12.2019]
Jubileumsjazz i Kulturkirken

(16.11.19) Lørdag 16. november kl. 1500 er det jazzkonsert i Son Kulturkirke.

Arrangør for prosjektet Jubileumsjazz er Sonskoret Soon Blandede Kor, og med en jazztrio samt sangere fra vokalklassen på Follo folkehøgskole. Dirigent: Christian Killengreen. Vokal: Agnes Born.

Her får du høre låter blant det ypperste innen klassisk jazzmusikk av kjente jazzkomponister som eksempelvis Cole Porter, Duke Ellington, Louis Armstrong, Irving Berlin, George Gershwin og "Fats" Waller.

Jazztrioen består av Øyvind Denstad, piano, Torstein Kinn, kontrabass, og Roger Gundersen, trommer.

Ingen grunn til å sitte hjemme i regnværet, møt opp til en hyggestund med flott musikk!

Billetter kr. 200,- selges ved inngangen.

For koret: Dag N. Gjersøe (Se for øvrig plakat på Facebook / Her i Son.)

[18.11.2019]
1-10 av 2109 Neste >>Kommunens CORONA-side
Ruter: 15 % Færre avganger

TOGET I RUTE? SJEKK INNSTILTE AVGANGER
BUSSTIDER (OBS endringer fra 23.03. Se lenke): Arbeidene i Kolås-veien endrer hvordan bussene kjører: 540 kjører ikke via Son sentrum. Ny linje, 541 med mini-busser fra kulturkirken erstatter 540 mellom sentrum og Sonsveien stasjon. Både her og til og fra Moss er holdeplassen i Sigurd Stenes vei, "ankerfestet". 545 kjører som vanlig. RUTETABELLER.
Folkehelse Vestby

Folkevalgte

Sjekkliste: POLITISK KLIMAARBEID

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn.
Nyheter fra periode med tekniske feil

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |

Forskrift om alkoholomsetningen |

Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde gjennom kommunalreportasjen.

Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Fasttelefon 64 95 73 48

Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

Postboks 160, 1556 Son.

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo.
Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.
 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland