www.lokalmagasinet.no NYHETER On. 26. nov. 2014
Meny
 
 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Ingen steder er
spennvidden så stor!

To til trekker seg

Onsdag 26.11.14. 22:28 (Reporter Svein-H. Strand) Enda to kandidater har nå trukket seg fra listeforslaget hos Vestby Høyre. Dermed har lista fire blanke plasser en uke før nominasjonsmøtet.

Foto: Vestby Høyre

I går var turen, ikke overraskende, kommet til Bodil A. Holter (bildet), Eirin S. Bolles nærmeste forbundsfelle blant de fraksjonistene som ennå er åpent aktive. Holter, som sto på en utsatt 14.-plass, er i inneværende periode medlem av kommunestyret og av plan- og miljøutvalget.

I dag kom det så melding om at en tredje kandidat i "Hølen-fløyen", nemlig Steinar B. Hansen, har trukket seg. Dette er så ferskt at frafallet ikke var vist på Høyres hjemmeside så sent som ved 22-tiden i kveld. Hansen er nå varamedlem i kommunestyregruppa og varamedlem i foreningsstyret.

For sju år siden opplevde Hansen å bli fratatt plassen som ordførerkandidat i tolvte time, til fordel for John A. Ødbehr. 

Enda en byggestein er på plass

Yrvum: –Vi tabbet oss ut

Onsdag 26.11.14 (Reporter Svein-H. Strand) – Her har komitéleder Paal Jargel og jeg tabbet oss ut, fordi vi ikke kontrollerte om medlemmene i nominasjonskomiteen hadde betalt kontigent da vi rekrutterte dem. To hadde heller ikke det, viste det seg. Ved avstemming hadde alle gjort det.

Det skriver komiteens nestleder og styreleder i Vestby Høyre,
Tone B. Yrving, i en epost til Lokalmagasinet.no i formiddag, etter gårsdagens oppslag om Ole Johan Hvidstens deltakelse i Vestby Høyres nominasjonskomité.

Man må være medlem av Høyre og ha betalt kontingent for å ha stemmerett på våre møter, inkludert møter i en nominasjonskomité, bekreftes det fra sekratariatet i Høyre.

LM undersøker nå hvem den andre som ikke hadde formalitetene i orden var. Det er jo ellers en betydelig forskjell på det å ikke stå i medlemsregisteret, slik tilfellet var og nå igjen er med Ole Johan Hvidsten, og det å stå til rest med kontingenten.

Korttidsmedlem for å påvirke nominasjonen i H

Tirsdag 25.11.14 21:41 (Reporter Svein-H. Strand) Under reportasjearbeidet foran nominasjonsmøtet i Vestby Høyre har LM avdekket at Ole Johan Hvidsten meldte seg inn i partiet først etter at han var blitt valgt inn i nominasjonskomiteen. Der var han blant mindretallet på tre i det avsluttende arbeid med listeforslag. Etter at komiteen hadde avsluttet sitt arbeid, anså Hvidsten sin oppgave som avsluttet og meldte seg ut av partiet! Som medlem av den viktige nominasjonskomiteen hadde han da fått med seg at mindretallet la fram det som ble lekket til Moss Avis og uriktig presentert som et listeutkast fra komiteen som sådan. LES MER.

Likevel ikke styrets jobb

Tirsdag 25.11.14 Det er likevel ikke slik at styret i Vestby Høyre skal peke ut hvem som skal stå på fjerde- og sjetteplass etter at henholdsvis Anne Grethe Klæboe og Eirin S. Bolle har trukket seg fra nominasjonskomiteens listeforslag til nominasjonsmøtet. Dette korrigerer organisatorisk nestleder Stig Eyde i forhold til det som ble opplyst i gårsdagens LM-oppslag om saken. Det er nå kort sagt nominasjonsmøtet 2. desember som blir arena for alle innspill til det som skal være partiets endelige liste til kommunestyrevalget 2015. Her kan styret komme med forslag på linje med de frammøtte medlemmer. Den endelige lista skal for øvrig inneholde 35 navn, og nominasjonsmøtet skal da også velge hvem som skal stå på plassene 31-35.

VAR EN GANG NORGES MINSTE BY

Tirsdag 25.11.14 Visste du at Hølen en gang var Norges minste by? Dette og mye, mye mer kan du høre om på dagens lansering av boka "Glimt fra Hølens historie gjennom 300 år". Les På plakaten om hele det store programmet for arrangementet på Elverhøy.

Hvem erstatter Bolle og Klæboe på H-lista?

Mandag 24.11.14 (Reporter Svein-H. Strand) Flere lesere spør naturlig nok hva som skjer i nominasjons-prosessen i et parti når noen på listeforslaget trekker seg. Nominasjonskomiteen har jo gjort seg ferdig. Er det da opp til nominasjonsmøtet å "reparere"? Slik er det i alle fall ikke i Vestby Høyre.

– Foreningsstyret skal finne nye kandidater før nominasjonsmøtet 2. desember, bekrefter organisatorisk nestleder Stig Eyde til LM. Det er ikke akkurat listefyll som skal erstattes. Først ut var den fjerde og siste kumulerte på lista, Anne Grethe Klæboe. Nå følger partiflertallets ledende opponent Eirin S. Bolle. Hun hopper av fra sjetteplassen.

Et interessant spørsmål er om styret skal finne erstattere fra andre plasser på lista, eller presentere nominasjonsmøtet for to nye kandidater. De fleste vil kanskje mene at det riktigste er å følge opprykksprinsippet, nummer fem blir fire og nummer sju får sjettelassen. Altså
UH-representanten Roble Wais inn for Klæboe og Pål Engeseth i stedet for Bolle. Hvordan styret konkluderer, ventes å bli kjent en av de nærmeste dagene. Nominasjonsmøtet er tross alt neste tirsdag.

Bolle: – Har trukket meg fra lista, ikke fra partiet

Mandag 24.11.14 (Reporter Svein-H. Strand) Eirin S. Bolle er ikke gjengitt korrekt i intervjuet med Moss Avis på nett i forrige uke.

Det sier hun på direkte spørsmål fra LM i dag, om det er riktig at hun trekker seg "fra hele partiet", slik hun var gjengitt. Bolle bekrefter i en sms bare at hun har trukket seg fra listeforslaget foran nominasjonsmøtet, og tilføyer: "Men jeg har ikke trukket meg fra partiet!" I en oppfølgende sms rundt partimedlemskapet presiserer hun: "Ikke korrekt gjengitt vedr. trekke meg med øyeblikkelig virkning!" Når det gjelder vervet som leder av Vestby Høyres kommunestyregruppe, som Bolle også trekker seg fra, så blir hun i kveld erstattet av gruppas nestleder Pål Engeseth.

 Jørn Lier Horst til Son bibliotek

Mandag 24.11.14 Jørn Lier Horst kommer til Biblioteket i Son tirsdag 2. desember kl.19.  Vi lover et nært møte med en forfatter som er en av Nordens fremste og mest populære kriminalsjangeren. Han har selv vært etterforskningsleder i politiet, og hans mangeårige erfaring fra politiarbeid danner et autentisk grunnlag for bøkene om den sympatiske politiførstebetjent William Wisting. Horst skriver engasjerende og intelligente kriminalromaner som gir et realistisk innblikk i hvordan alvorlige kriminalsaker blir etterforsket, og hvordan pressen arbeider. Jørn Lier Horst har mottatt Bokhandlerprisen, Rivertonprisen og den nordiske Glassnøkkelen. Forfattermøtet er som vanlig gratis og tilbyr enkel servering. Hjertelig vel møtt til en spennende kveld! Tove Lissner, styremedlem Bibliotekets venner i Son 

 "Åpning" av Beta-versjonen

 Mer som i opprinnelig gateplan

Fredag 21.11.14 Styret i Soon og Omegns Vel har i møte 18.11.2014 drøftet saken om universell utforming av Son Torg, Storgata m.m. Vellet har forståelse for at det blir gjort en del justeringer for å bedre framkommeligheten, spesielt for funksjonshemmede, da grov brustein i deler av Storgata skaper problemer.

Saken som forelegges formannskapet, er et resultat av møter og samarbeid mellom Vestby kommune, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vestby kommune, Universell Utforming AS og Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS. I hovedsak går de foreslåtte endringene ut på å fjerne storgatesteinen på strekningen fra Son Kro, forbi Thornegården og gjennom Spinnerigårdtranga og erstatte gatedekket med asfalt og smågatestein på tvers av gata, slik det er gjort i området forbi Son Blomster. I tillegg er det forslått andre mindre forbedringer.

Soon og Omegns Vel har forståelse for at en del av justeringene er påkrevet, og justeringene ser ut til å være mer i samsvar med den opprinnelige planen som kommunen vedtok for et par år siden.


Vellet vil likevel påpeke at på mindre deler av strekningen, som f.eks. mellom Son Kro og Elimparken, bør det være mulig å beholde Storgata-steinen og sørge for at fugene blir tettet igjen med fugemasser som ikke renner bort, eventuelt ved innblanding av sement. I rennesteinene på hver side av Storgata fungerer dette bra. På Son Torg er det akseptabel framkommelighet langs Spinnerigården og langs brygga.

Vi ser det likevel som uheldig om asfalt igjen skal dominere gatebildet, men innser at det blir en avveining mellom ulike hensyn. Det må likevel ikke bli så mye asfalt at kjørehastigheten øker og trafikksikkerheten blir dårligere. Vi regner med at det i forbindelse med smågatesteinen blir etablert slake humper, både i området mellom Elimparken og Son Kro og i Spinnerigårdtranga.

Det er framlagt to alternativer. Alternativ 1 er i henhold til teknisk forskrift og vil koste ca. 630 tusen kroner, mens alternativ 2 går lenger i å oppfylle kravet om universell utforming og vil koste 1,4 millioner kroner. Vellet støtter rådmannens forslag om å vedta alternativ 2. For Soon og Omegns Vel, Ivar Gudmundsen, leder

Epostet til en rad Høyre-folk med henvisning til listeforlaget

Torsdag 20.11.14. Oppdatert 19:53. Fra folk i Vestby Høyre har LM fått reaksjoner på at Eirin Bolle (bildet) ikke vil være ved at det ligger en protest mot sjetteplassen på listeforslaget når hun trekker seg som gruppeleder. Det var andre årsaker, framholdt hun til LM i går, etter vår tolkning av hennes utsagn til Moss Avis. Nå viser det seg at Bolle har sendt en epost til en lang rekke Høyre-folk, derav til Stortinget og Høyres sekratariat. Der framholder hun – med direkte henvisning til listeforslaget og pressemeldingen – at hun ikke lenger har tillit som gruppeleder.

Foto: Vestby Høyre

Et signal Bolle tolker "som en vingeklipping av mitt engasjement", blir det sitert ordrett fra den aktuelle eposten i telefonhenvendelse til LM. LM har også fått eposter med bakgrunns-opplysninger samt svært sterke kommentarer rundt fraksjonistenes fortsatte angrep på lokalpartiets omdømme, og nå deres påstander om udemokratiske holdninger i Høyres lokalforening. Dette ønskes ikke offentiggjort av hensyn til "klimaet" foran det på mange måter historiske nominasjonsmøtet 2. desember. LM vurderer slike ønsker fortløpende opp mot det journalistiske samfunnsoppdrag. Bakgrunns-informasjon er vel og bra, men journalistikk er tross alt å samle inn, bearbeide og publisere informasjon

Som en kilde sier: – Mange velgere og sympatisører, også politiske samarbeidspartnere, er sterkt rystet over det som har skjedd med hemmelige møter og annen vedtektsstridig fraksjonsvirksomhet. Og nå ved frontalangrep gjennom Moss Avis på en demokratisk flertallsbeslutning i nominasjonskomiteen! Nå må vi komme oss anstendig gjennom nominasjonsmøtet og ta fatt på en lang og konstruktiv valgkamp fra nyttår, med politikk og ikke personstrid i fokus! Dette er kommunens største parti, og fortsatte stridigheter av et så uhørt kaliber berører egentlig i sin konsekvens hele velgerskaren i Vestby og dens tillit til lokaldemokratiet. Kanskje er det også grunn til å reflektere over hvilket inntrykk barn og ungdom får av dette når de leser om det som skjer.

LM arbeider for å få samlet flere i sentrale posisjoner i Vestby Høyre til et intervju, i første rekke rundt det avsluttende arbeidet i nominasjonskomiteen, og lederen Paal Jagels rolle dette.

 Ta ingen ting for gitt!

Torsdag 20.11.14 Så kom innstillingen om Oslofjordkryssingen Konseptvalgutredningen (KVU) fra Statens vegvesen. Av de fire konseptene som var med til siste runde, har utredningen landet på følgende: I nord: Fortrinnsvis bru (over nordre Håøya), men med fortsatt planlegging av ny tunnel parallelt med den gamle. I sør: Fast forbindelse mellom Moss og Horten og med fortsatt utredning om det skal bli bru eller tunnel. På kort sikt fortsatt og oppgradert ferjeforbindelse med rv. 19 i tunnel under Moss. LES MER.

– Ikke noen plassprotest

Onsdag 19.11.14 – Det er ikke riktig at jeg trekker meg som gruppeleder i protest mot sjetteplassen på listeforslaget, sier Eirin Bolle til LM og ber om et dementi. På spørsmål om hva som da er årsaken, og hvorfor hun opplyser at hun trekker seg fra vervet samme dag som listeforslaget publiseres, nevner hun de generelle samarbeidsproblemene i Vestby Høyre og kommunestyregruppa. LM beklager at vi kom i skade for å tolke Bolles intervju med moss-avis.no lengre enn det strengt tatt er dekning for i det som er publisert. Vårt dementi blir i form av et sitat fra Bolles uttalelser til moss-avis.no, som mange vil mene er vel så sterkt:

"– Jeg er sjokkert. Dette er en vanskelig sak å kommentere, men det jeg vil si er at demokratiet ikke råder i Vestby Høyre. Jeg ønsker derfor å trekke meg fra hele partiet. Jeg er sjokkert over hva noen kan få seg til, bare man er dristig nok."

Svein-H. Strand/LM-redaktør

 TREKKER SEG fra lista!

Foto: Vestby Høyre

Onsdag 19.11.14. Oppdatert senest 12:37. (Reporter Svein-H. Strand) Stridighetene i Vestby Høyre både fortsetter og eskalerer. Nå med Moss Avis i en pressefaglig oppsiktsvekkende rolle som talerør for grove påstander om skitne metoder og udemokratiske holdninger. Senest i arbeidet med å sette opp listeforslaget.

I et oppslag i nettutgaven moss-avis.no i går ettermiddag opplyste nr. 4 på lista, Anne Grethe Klæboe (bildet), at hun ikke lenger ønsker å stå på lista som ble satt sammen mandag og presentert i går!

Samtidig opplyste Eirin Bolle at hun trekker seg som leder i kommunestyregruppa i protest mot at hun bare står på sjetteplass. Et sted i artikkelen står det også at hun går ut av partiet.

I et oppsiksvekkende utsagn er nominasjonskomiteens leder Paal Jargel sitert på at han ikke kjenner listeforslaget som komiteens nestleder Tone Yrving sendte ut i går sammen med en pressemelding!

Som tidligere meldt i LM, med en seriøs og høyst troverdig kilde, ble komiteens flertall på fire vist på dør av Jargel da de ikke ville etterkomme et pålegg om å stemme for mindretallets forslag til liste. Denne ble senere publisert i moss-avis.no som komiteens "utkast".

Og en annen i komiteens mindretall, Thor E. Ombustvedt, bekjentgjør at han nok ved en passende anledning vil gå ut med det han vet om det som har skjedd i partiet.

Reporter Kjersti Halvorsen har også hatt kommunens Høyre-ordfører John A. Ødbehr på tråden, og spør om han har sittet bak og "trukket i trådene" for å få et valglisteforslag han nå sier seg godt fornøyd med.

Det har han kort sagt ikke gjort, får vi vite. Ødbehr har snarere holdt en for lav profil i stridighetene gjennom alle de siste seks månedene med innbyrdesstrid i full offentlighet, ifølge LMs kilder.

Listeforslag med både erfarne- og spennende nye Høyre-kandidater

Tirsdag 18.11.14 Vestby Høyres nominasjonskomité har i dag ferdigstilt forslag til liste for neste års kommunevalg. Ordførerkandidaten, John Arthur Ødbehr, ble tidligere valgt på et eget nominasjonsmøte 2. september. Listeforslaget over de øvrige kandidatene sendes nå ut til partiets medlemmer, i god tid før nominasjonsmøtet som skal avholdes 2. desember. Nominasjonskomiteen har siden juni jobbet med å sette sammen en interessant og god liste til neste års kommunevalg. Nominasjonskomiteen er derfor svært fornøyd med å kunne presentere en liste som både har med seg dyktige og erfarne politikere fra nåværende periode, samt nye spennende personer som ønsker å gjøre en god jobb til beste for innbyggerne og utviklingen av kommunen. Nominasjonskomiteen har også valgt å satse på unge kandidater, og listen består derfor av hele fire Unge Høyre-medlemmer. Listen reflekterer en god fordeling av kvinner og menn fra ulike steder i kommunen, og vi har derfor også valgt å kumulere to kvinner og to menn på de øverste plassene.

Vestby 18.11.2014 Tone Yrvum Styreleder Vestby Høyre og nestleder i nominasjonskomiteen

Vestby Høyres komplette listeforslag

2: Hauge, 3: Eyde, 4: Klæboe på balansert listeforslag fra Høyre

Tirsdag 18.11.14 13:03. Oppdatert 13:16 og 13:47. (Reporter Svein-H. Strand) Nominasjonskomiteen i Vestby Høyre klarte til slutt å komme fram til et listeforslag uten provoserende plasseringer med såkalte fraksjonister høyt oppe. Ikke overaskende havnet ordfører Ødbehrs utfordrer i nominasjonen til førsteplassen, nåværende gruppeleder i kommunestyret Eirin Stuhaug Bolle, såpass langt nede som på sjetteplass. Helt nede på 14.-plass står Bolles nære allierte Bodil Holter. På plassen foran henne står den noe mindre framtredende fraksjonist, Lasse Løw.

Foto: Vestby Høyre

Noe overraskende havnet veteranen Johanne Dønnestad Hauge (bildet) på den viktige andreplassen. Et åpenbart kompromiss mellom fløyene. Stig Eyde, nyvalgt organisatorisk nestleder i foreningsstyret og tidligere utpresset gruppeleder, fikk den like viktige tredjeplassen.

Her har det åpenbart vært kampvotering. Eyde var ikke engang med på den såkalt midlertidige lista som mindretallet lekket til Moss Avis etter komiteens forrige, og noe dramatiske, møte.

På fjerdeplass står en av fraksjonistenes mer moderate i det politiske landskap for tiden, Anne Grethe Klæboe. De fire første kandidatene foreslås kumulert. Unge Høyre-politikeren Roble Wais er et overraskende valg på femteplass. Etter Bolle er på sjette, og først på sjuendeplass: Pål Engeseth, leder av plan- og miljøutvalget i denne perioden, frafallen frispiller i forhold til fraksjonistene, og trolig med ambisjoner om en plass høyere oppe. Videre: 8: Hilde Merete Feragen, 9: Stian Thorvaldsen, 10: Eddie Guse, 11: Bente Lise Lund, 12: Jeton Morina. 13: Lasse Løw, 14: Bodil Holter. 

Dette er kandidater til så mange plasser som partiet har i kommunestyret i inneværende periode.

Listeforslaget med alle de 30 navnene, med fødselsår og bosted, presenteres i sin helhet i LM senere i dag. De framtredende og ordførerlojale medlemmene i kommunestyret, nyvalgt styreleder i lokalforeningen Tone Blixøen Yrvum og Nneka Okoye, finnes ikke på listeforslaget siden begge sitter i nominasjonskomiteen.

  Her er Høyres nominasjonskomité

Tirsdag 18.11.14 Vestby Høyres nominasjonskomité var i går kveld igjen samlet for å sette opp forslag til valgliste som nominasjonsmøtet 4. desember skal stemme over. Resultatet presenteres i dag. Som tidligere meldt i LM, har komiteen mildt sagt vært delt. De møttes med hvert sitt listeforslag som det ble stemt over, plass for plass. Komiteens flertall forlot som kjent forrige møte da de nektet å slutte seg til et "fraksjonistpreget" utkast fra mindretallet bestående av komitéleder Paal Jargel, Ole-Johan Hvidsten og Thor E. Ombustvedt. Flertallet har bestått av den nye styreleder i lokalforeningen, kommunestyrerepresentant Tone B. Yrvum, kommunestyrerepresentant Nneka Okoye, Christian Hafsengen og Mia Thorvaldsen.

"ENGLENE HAR LANDET"

Tirsdag 18.11.14 Galleri Soon ønsker velkommen til en hyggelig førjulskveld torsdag 20. november kl. 18.Tradisjonen tro vil temaet for juleutstillingen være engler – og foruten hovedutstiller, tegner og illustratør Annika Sylte, vil galleriet fylles med engler av ymse slag. Sinte, rare, stygge, små, store og selvfølgelig vakre. Vi tenner stearinlysene og byr på julegløgg kl. 18. Velkommen! Tonje, Vibeke, Elvira og Marianne

 

 

Utbedres: 1,4 mill.


Mandag 17.11.14 Da er tiden kommet for å utbedre Son torg (her fra åpningen 16. mai 2013) og miljøgata Storgata. Kravene til universell utforming hoppet man over. 

Til formannskapets møte 24. november foreslår rådmannen at utbedringene skjer etter alternativet som i størst grad tilfredsstiller mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette omfatter 20 tiltak og er i tråd med anbefalingene fra det lokale rådet for denne brukergruppen. 

Et ankepunkt fra bl.a. rullestolbrukere har vært bakken opp til Son Kro. Men denne har angivelig "en topografi som tilsier at det ikke er mulig å oppnå universell utforming", ifølge saksbehandleren.

Kostnadsrammeen er ca på 1,4 millioner kroner. Universell utforming innenfor kravene i byggteknisk forskrift vil bare koste ca 630.000 kroner. Forskjellen er kort sagt at dyreste alternativ gir universell utforming gjennom Spinnerigårdtranga og bort til torget. Samtidig får man en jevn flate gjennom hele miljø-Storgata.

Risikoen med med å foreta så store fysiske endringer i utformingen kan være at "planlagt opplevelse" av å være på Son torg blir ødelagt. Dette ifølge rådmannen og saksbehandler Thomas Meisfjord. 

Kulturarena fra juli 2016

Mandag 17.11.14 Det ligger an til at Soon Sjøskole rykker ut av Birke-landgården og at gården blir en kommunal kulturarena fra 1. juli 2016.

Sjøskolens kontrakttid utløper allerede 30. september 2015 og må da forlenges til ut juni 2016. Lokalene tilfredsstiller ikke myndighetenes krav, og Utdanningsdirektoratet har gjort brukstillatelsen midlertidig. Vestby kommune vil søke om to års dispensasjon fra kravene i teknisk forskrift for resten av leieperioden, går det fram av et framlegg til formannskapets møte 24. november. Kommunen har tidligere vurdert å selge eiendommen, og salg nevnes også nå som et alternativ. Soon Sjøskole er en alternativ maritim ungdomsskole og ble etablert i 1989 som en privat stiftelse. Skolen har selv gitt uttrykk for at den ønsker å forlenge leieforholdet. Hvor skolen skal ha lokaler i framtiden, er ikke et tema i saksframlegget.

Flertall i komiteen ble vist på dør

Lørdag 15.11.14. Oppdatert senest 11:43. (Reporter Svein-H. Strand) I Vestby Høyre hersker det totale kaos rundt innstillingen til nominasjonsmøtet. På siste møte i nominasjonskomiteen skjedde det utrolige at flertallet på fire ble vist på dør.

Det skjedde etter at de nektet å etterkomme et "pålegg" fra komitéleder Paal Jargel om å stemme for mindretallets listeforslag. Mindretallets forslag var nesten helt dominert av representanter for de såkalte fraksjonistene på de øverste plassene etter førsteplassen som ordfører John A. Ødbehr sikret seg i det første nominasjonsmøtet. På andreplass hos nominasjonskomiteens mindretall sto Ødbehrs utfordrer i valg av ordførerkandidat, Eirin Stuhaug Bolle som tapte med 30 stemmer mot 80 avgitt for Ødbehr. På tredjeplass sto det uskrevne blad i politisk sammenheng, Bjørn Nordby.

Siste halvdel av mindretallets listeforslag er dominert av personer som heller ikke er kjent fra politisk virksomhet i Høyre eller andre partier. Her finner vi bl.a. rektor ved Soon Sjøskole, Eddie Guse. Mange av disse på "fyllplassene" skal heller ikke ha blitt spurt om å stå på en valgliste for Vestby Høyre.

Det som så skjedde i nominasjonskomiteens siste møte var at flertallet, med nyvalgt partileder Tone B. Yrvum i spissen, dro et annet sted der de fortsatte å arbeide med sitt eget listeforslag. Dette var mandag. Like etter årsmøtet tirsdag hadde det nyvalgte styret møte der det ble enstemig vedtatt at en samlet nominasjonskomité skal møtes på nytt førstkommende mandag. De skal da stemme over de to ulike listene, plass for plass.

Moss Avis bidro i går sterkt til kaoset da nettutgaven ved 17-tiden publiserte mindretallets listeforslag, presentert som nominasjonskomiteens "utkast". Dette skal ha kommet avisa i hende "ved en inkurie" og skulle uansett ikke vært publisert, får LM opplyst.

Bløffer Vestby Høyre?

Fredag 14.11. AKTUELL KOMMENTAR: Svein-H. Strand Årsmøtet i Vestby Høyre ble ikke det speilbilde av en månedslang innbyrdesstrid som mange, i alle fall utenom partiets rekker, hadde ventet. Det heter seg at hvis det er noe som ser ut til å være så bra at det ikke kan være sant, så er det nettopp hva det ikke er. HELE KOMMENTAREN.

Engene-saken en unik maraton i forvaltningen

Torsdag 13.11.14. 17. november skal Vestbys plan- og miljøutvalg igjen behandle den årelange konflikten rundt omleggingen av veien til Engene gård i Garder via et felt med 25 hytteeiendommer.  LES MER.

 H fra storm til stille?

Onsdag 12.11.14 Årsmøtet i Vestby Høyre i går kveld ble overraskende rolig og konstruktivt. 51 stemmeberettigede medlemmer var møtt fram i rådhuset. Alle valg ble gjort enstemmig og som foreslått av styrets valgkomité i en liste som ble lagt fram på møtet.

Ny styreleder ble Tone Blixøen Yrvum (bildet), Son. Yrvum avløser fungerende styreleder Anne Grethe Klæboe som ønsket å bli fri fra lederrollen hun i all hast overtok da Bjørn O. Skaug fratrådte på dagen under tumultene i sommer. LES MER.  


Dette er hele vedtaket

Mandag 10.11.14 Her er ordrett hele vedtaket som plan- og miljøutvalget fattet 30. oktober. Avsnittet som ble vedatt mot to stemmer er gjengitt i kursiv: LES MER.

Hvor mange p-plasser?

Søndag 09.11.14. Oppdatert 13:18. Hva ble egentlig vedatt i det ekstraordinære hastemøtet i plan- og miljøutvalget 30. oktober? Hva slags parkeringsregime skal gjelde for Solsiden-anlegget, etter at hele saken ble utsatt i det ordnære utvalgsmøtet i forveien, 20. oktober? LES MER.

 

 

Vedtatt med én endring

Fredag 31.10.14. Oppdatert 10:12. I det ekstraordinære møtet i plan- og miljøutvalget i går, om parkeringsregimet for Solsiden-prosjektet, ble rådmannens innstilling vedtatt med én endring: Det ble vedtatt krav om frikjøp av åtte parkeringsplasser. Til hastemøtet, der bare denne saken sto på kartet, forelå det et nytt, oppdatert saksframlegg fra administrasjonen. Det bygger i det store og hele på framlegget til det ordinære møtet 20. oktober (se nedenfor), der saken ble utsatt. Her kan du lese og laste ned det oppdaterte framlegget.

 Solsiden: Saksframlegget fra 20. oktober

Publisert torsdag 30.10.14 Det omfattende framlegget kan her leses og lastes ned i pdf-format. De to innledende dokumentene i vår fil er kopi av brev fra kommunen til Son Eiendom AS´ Solsiden-arkitekt, etter utsettelsen i forrige utvalgsmøte, vedlagt den vanlige orientering om klageadgang m.v.  

SKATTELISTENE 2013: Topp 100 i VESTBY kommune 

Son hele året – Son Næringsforenings kalender

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. Lørdager og søndager kl. 13–18. VAKTANSVARLIG kan da kontaktes på mobil vakttelefon 979 38 621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på tlf. 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand. FOTOGRAF og vaktmedarbeider Sturla Strand mobil: 93256979. JOURNALIST, frilans, Edmund Schilvold, Moss, mobil: 45412458. Lokalmagasinet.no – nettmagasin og portal på journalistisk grunn – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter. E-POST: post@lokalmagasinet.no.

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens nyhetsmodul. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i nyhetsmodulen. Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Den nye publisereren er bestilt uten denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

Produktive og allsidige Levi Henriksen til forfatterkveld i Son

Publisert 05.11.14 Tirsdag 11. november kommer forfatter Levi Henriksen til Biblioteket i Son. Levi Henriksen har til nå utgitt 17 bøker, den siste foreløpig utkom i 2012 og er en barnebok, "Engelen i Djevelgapet". Hjertelig velkommen til forfatterkvelden, som starter kl. 19. Arrangementet er gratis, og vi byr også på litt lett servering.

[13.11.2014] Les mer
Tidlig førjulsutstilling

Publisert 24.10.14 Vestby Kunstforening er i år tidlig ute med sin tradisjonelle utstilling før jul, og ønsker hjertelig velkommen til åpning lørdag 1. november kl 12. Med god servering, flott utstilling, kunstlotteri og mini-konsert med Gudny Aspaas. Hun stiller også ut smykker sammen med 11 andre kunstnere. Søndag 2. november forteller (og tegner) vår eminente Donald-tegner Arild Midthun om årets julehefte. Lørdag 8. og søndag 9. november viser vi videokunst fra årets Høstutstilling for dem som ikke rakk å se denne. Særskilt informasjon om dette kommer litt senere. Vestby Kunstforening, Ellen Marie Rode Skaflestad

På Herison.no ligger plakaten i 750 pixlers bredde. Her er direktelenke.
[10.11.2014]
Den stille nordiske visens kveld

Publisert 04.11.14 Ny visekveld på Son Kro: Torsdag 6. november kl. 19:30 blir det konsert med Eva Simmons. Vår egen Roar Lågbu starter kvelden med noen viser. Eva Simmons er visesanger fra Göteborg. Styret hørte henne på anbefaling fra Hanne Juul og booket henne på flekken! Dette blir den stille nordiske visens kveld lun, munter, ettertenksom, som skapt for en høstkveld i godt lag med god mat og et glass rødvin! Møt opp til en flott kveld. For Soon Viseklubb, Øystein Grimsrud Olsen

[10.11.2014]
Yrvum beholdt sikker H-plass

Publisert 31.10.14. LM Nyhetsdesk. På nominasjonsmøtet i Akershus Høyre i går kom Tone B. Yrvum fra Vestby enstemmig på 8.-plass som foreslått av nominasjonskomiteen. Yrvum har i dag en framtredende plass i Vestby kommunestyre. Vestbys andre kandidat, Karin Adolfsen, ble utfordret. Men etter avstemming beholdt hun sin 18.-plass med god margin. Opptellingen viste 164/78 stemmer i Adolfsens favør. I siste fylkestingsvalg fikk Høyre 17 representanter. Yrvum står dermed på en sikker plass. Adolfsen har fått den såkalte kampplassen som krever en stor nok framgang for Høyre før hun er inne. Flere partier kjemper om dette mandatet til fylkestinget. Til nominasjonsmøtet i Høyres Hus i Oslo møtte Vestby-foreningen med ti valgte delegater, ledet av ordfører John A. Ødbehr. Av 276 innkalte delegater møtte 243. Vestbys Stig Eyde hadde deltatt i nominasjonsprosessen og hadde en sentral plass da han ble valgt inn i arbeidsutvalget og intervjugruppen.

[06.11.2014]
LM-barnets første seks måneder
Publisert 29.10.14 Herison.no har lagt bak seg sine første seks måneder på verdensveven. Serverrapporten for det som ennå er et uferdig produkt, tegner et lovende bilde. Besøkstallene dag for dag er stabile, om enn ikke noe vi tar bølgen av. Men tallet på visninger av de 95 ulike sidene som er kommet på plass så langt, er vært høyt. Hvor lang tid tror du leserne bruker når de "er innom"? Alt som er verdt å vite om barnets status leser du HER. 
[06.11.2014]
Allsangkveld med Nordbykoret

Publisert 20.10.14 Det er etter hvert blitt tradisjon med minst én allsangkveld i Son Viseklubb hver sesong. Torsdag 23. oktober kl. 19:30 er det Nordbykoret som vi prøver å plassere på en fra før fullstappet Son Kro. Det blir allsang og opptredener fra Åpen scene. Nordbykoret består av 40 glade sangere fra Nordby i Ås kommune. De gjester Soon Viseklubb for andre gang. Ikke uten grunn. Som medlem av klubben har korets dirigent Evy Ernsteen samlet gjengen til denne allsangkvelden. Koret vil starte med en minikonsert, som også inneholder kjent stoff og muligheter for publikum til å synge med. I tillegg er kvelden spekket med sanger, så her er en gylden anledning for alle til få tatt frem sangstemmen og  sanggleden. Soon Viseklubb, Øystein Grimsrud Olsen
[25.10.2014]
Vestby holdt stillingen: Nr. 9 i fylket

Publisert 20.10.14 LM Nyhetsdesk 08:53 TV-aksjonen 2014 satte ny rekord og står på morgenkvisten med sluttsummen 239,8 millioner kroner. Med 45,61 kroner per innbygger holdt Vestby stillingen sammenliknet med i fjor. Som i fjor holdt givergleden i Vestby til niendeplass blant de 22 kommunene i Akershus. Og som i fjor ligger resultatat nært landsgjennomsnittet på 46,96 kroner brutt ned på hver av oss. På landsoversikten er det svært tett mellom svært mange kommuner på dette nivået. Her skiller ørene sylskarpt, og Vestby er nr. 304 blant landets 428 kommuner. Svalbard (366,06) og utkantkomunene Utsira i Rogaland (311,71) og Træna i Nordland (280,44) står tradisjonen tro i en klasse for seg. Som i fjor topper Frogn Akershus-lista med 58,88 kroner per innbygger. Og blant de andre nabokommunene: Ås 42,33 og Ski 39,21.

[25.10.2014]
Nils "Krim" Nordberg til biblioteket
Publisert 18.10.14 Tirsdag 28. oktober kommer programskaperen og forfatteren Nils Nordberg til biblioteket i Son. Nils Nordberg er født 26.03.1942 i Verdal. Nordberg er ofte omtalt som Norges fremste spesialist på krimlitteratur. Han arbeidet i NRK fra 1966 og fra 1973-2009 som programskaper. Nordberg har satt opp 130 hørespillproduksjoner, mange av dem krim og science fiction. Han var sjef for Radioteatret 1990-1991, har virket som dramatiker, forfatter, anmelder og konsulent for forlag og film. Som instruktør og dramaturg i Radioteatret har Nils Nordberg bl.a. stått bak produksjoner som "Sort messe", "Jernvognen" og serier om Sherlock Holmes, Philip Marlowe, Varg Veum, Julia Tinnberg og Knut Gribb. Men han har også stått bak produksjoner i helt andre sjangre som Bringsværds ”Den himmelske stresskoffert” og Henrik Ibsens ”Hærmennene på Helgeland”. Han har skrevet for tegneseriebladet ”Fantomet”. Nils Nordberg har vært president i Rivertonklubben og vunnet i Kvitt eller dobbelt med emnet Sherlock Holmes. Han er eneste norske medlem i Sherlock Holmes foreningen Baker Street irregulars og har vunnet en rekke priiser og utmerkelser. Hjertelig velkommen til en interessant kveld på Son Bibliotek! Bibliotekets venner i Son 
[04.11.2014]
Son dominerer på "Topp 100"

Publisert 17.10.14 Son dominerer stort på skattelistenes "Topp 100" for Vestby kommune for skatteåret 2013. Hele 60 prosent av de aktuelle skattyterne er hjemmehørende på postnummer 1555. 1540 Vestby, der rundt halvparten av kommunens innbyggere er bosatt, er representert med bare 17 prosent. Til sammenlikning er 1550 Hølen uforholdsmessig sterkt representert med 10 prosent av de listeførte. Det samme kan sies om 1545 Hvitsten med 8 prosent, eller åtte personer om du vil. De siste fem skatter til Vestby, men er oppført med adresse utenfor kommunen.

SKATTELISTENE 2013: Topp 100 i VESTBY kommune 
[06.11.2014]
Kunstnere utfordrer hverandre
Publisert 15.10.14 Sons tekstilkunstner siden slutten av 1960-tallet, Dorothea Volkart Nordahl, og billedkunstner Ingri Egeberg presenterer en helt ny eksperementell utstilling i Galleri Soon fra lørdag 18. oktober. Kunstnerne har kjent hverandre i 30 år og stilt ut flere ganger sammen. Men i utstillingen VN&E14 utfordrer de hverandre ved å gå inn i hverandres arbeider og utfylle hverandres formspråk. Resultatet er en leken, overraskende utstilling med både alvorlige og humoristiske tablåer. Utstillingen varer til 2. november.
[04.11.2014]
1-10 av 1803 Neste >>Førjulstilbud på Kystkultursenteret
Son Kystkultursenters Venner har også i år satt opp et aktivtetsprgram for lørdager og søndager i førjulstiden. Her er det – litt av hvert, fra A til Å! LES MER.
Kontaktskjema for meldinger til redaksjonen.

 

Hjemmesiden til Ristorante 24 ligger for tiden nede. Lenken på reklamebildet går nå til restaurantens side på Facebook.

 

Dagen i dag | Lokalt værvarsel | Lokalværet på svensk | Nøyaktig klokke | Verdensuret | Kalender | Vannstand Son | Aftenpostens 100 siste | Avisforsider

Reklame:

Åpningstider Kiwi Son

Åpningstider Kiwi Sletta

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 

og veiviser:

Kvasir-treff på LM-artikler
LM Hovedstadspuls

Gamle bilder fra Son | Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

LM Innenfor byporten

Moss havn, værdata. |
Drøbaksundet, værdata. | Blåskjellvarsel |

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

Follo politidistrikt

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand
 

 

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com
* Kongelig Norsk Båtforb.
* Batliv.no
* Seilas.no
* Klassisk Treseiler Klubb
* Seilmagasinet.no
* Fullriggeren "Sørlandet":
* Havseilerklubben
* Maritimstart.no   
*
Foren. for fartøyvern      
*
Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

SVINESUND–VESTBY–OSLO

VAKRA VÄSTKUSTEN

Dynamisk kart, Västra Götaland, på Maps.google.co

Kart, kommunene i landskapet Bohuslän, på Hem.fyristorg.co

Aviser i nordlige Västra Götaland:

STRÖMSTAD: Strömstad Tidning, tre dager i uken; ingen nettutgave.

UDDEVALLA: Bohusläningen, med lokale avdelinger. Bohuslaningen.se

VÄNERSBORG: TTELA, ttela.se

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.    

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene.

Lokalmagasinet.no hadde i 2007 60.000 besøk, og i 2008 85.000 besøk. I 2009 nådde vi såvidt 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000 besøk for året. Nå i 2014 ligger vi an til å nå 240.000 besøk.


Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.no

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland