www.lokalmagasinet.no NYHETER To. 18. des. 2014
Meny
 
 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Ingen steder er
spennvidden så stor!

Nyheter man merket seg – dengang

Onsdag 17.12.14 Har du merket deg den nye spalta Nyhetsnotiser man merket seg dengang? På Her i Son? Ja! Siste: ♦ Vil avgi Son til Moss. ♦ Drøbak stjal Sonsangen! 

Bad om å få en liten Mac – fikk levert en diger PC

Onsdag 17.12.14 Blant det som Kontrollutvalget i Vestby skal starte 2015 med er om ordfører John A. Ødbehr, i tillegg til et angivelig raust forhold til tellerskritt, har en dragning mot store datamaskiner.

Inni bekymringspakka utløst av oppslag i Moss Avis ligger også en PC til 25.000 kroner.

– Historien bak dette er at jeg i sin tid bad om en liten maskin, helst en Mac. Men så viste deg seg at Mac-systemet ikke passet inn i kommunens datasystemer. Da fikk jeg levert en diger PC, forteller Ødbehr når LM ringer for å sjekke.

Beistet har siden da stått ubrukt i et skap, tilføyer ordføreren og ber om å få reservere resten av historien til kontrollutvalget.

Du store min for et farget avisreferat!

Tirsdag 16.12.14 (Leserbrev) Leste man Moss Avis etter Høyres nominasjonsmøte, fikk man jo inntrykk av at det var "en Henrik Aasheim" som hadde ledet møtet uten å ha noe særlig kunnskap om dette. Stortingsrepresentant Nils Aage Jegstads uttalelser ble i referatet vektlagt som av stor betydning.

For å nedtone møtelederens kvaliteter, unnlot Moss Avis å nevne at også han er stortingsrepresentant! 

At Jegstad ble nedstemt av flertallet, blir faktisk fremhevet som noe udemokratisk og forferdelig av Moss Avis!

Man kommer jo også i tanker om at samme Jegstad ble nominert til stortingsvalget av Bærum og ikke av sin egen kommune. Hva med Østfoldbanen som han i årevis har mottatt store godgjørelser for å fremme? Nå er utbedringene utsatt til 2021. Har han reist rundt for skattebetalerenes regning og pratet tull i mange år?

Og så Bodil Holter og Eirin Bolle da, som mener at vi andre knapt er "verdige" mennesker som ikke stemmer i tråd med det Jegstad uttaler! Disse menneskene har jo en egen evne til å nekte for hva de har sagt, samtidig som de åpenbart bruker forvirring som taktikk.

Takk som byr!

Høyre-velger som ikke tror på julenissen

Vi gjør her et unntak fra det generelle krav i LM og norske nyhetsmedier flest om at ytringer fra leserne skal publiseres under fullt navn. Bare unntaksvis er det tilstrekkelig at redaksjonen, som her, kjenner identiteten. Ønsket om anonymitet er etterkommet av hensyn til vedkommendes virke. Alle har krav på å ytre seg i det offentlige rom, og ytringsfriheten må også ha en dynamikk. Red.

En apoteker for seg selv


Mandag 15.12.14. (LM-fotos: Sturla Strand) Det ble lagt merke til da den nyetablerte unge apotekeren i Son, Are Egeland, i 2008 lanserte sitt selvlagde juleprodukt Bisp-essens, den opprinnelige norske varianten av julegløgg. Et produkt som bokstavelig talt var brygget sammen på laboratoriet i de bakre arealer ved Apoteket i Son, i den gamle Huitfeldtgården.


Siden da har Bisp'en vært et populært produkt på disken i det uavhengige apoteket fra midten av november hvert år. Side om side med Apotekerens Julesennep, Egelands førstefødte på laboratoriet. På året rundt-basis produserer og leverer han nå også salver og andre medisinske produkter til fagkunder langt utenfor apotekets primære nedslagsfelt. Det er kort sagt blitt en hyggelig andel av årsomsetningen. Mer om dette og mye annet som apotekeren har å fortelle kan du snart lese om i LM og Her i Son.

Må redegjøre til kontrollutvalget

Mandag 15.12.14 Kontrollutvalget i Vestby kommune drøftet ordførerens telefonregninger i sitt møte 10. desember, og det var enighet om å be ordføreren sende en "skriftlig redegjørelse" til neste møte.

Det er 21. januar, og redegjørelsen skal leveres en uke i forveien, bestemte utvalget med Siri Hov Egen (Ap) som leder. Til Moss Avis sier hun at "utvalget vil ha innsyn i regninger fra inn- og utland", og om "forholdene rundt pc-kjøpet til 25.000 kroner."

Ordfører Ødbehr sier at han ikke har noen problemer med dette. Men om utvalget har lovlig adgang til å kreve innsyn i hans privte telefondata er en annen sak.

Det er en personlig registrert telefon, og lagrede data skal ikke komme andre i hende. Bare en dom med grunnlag i rikets sikkerhet kan endre dette.

Av den private delen på tjenestetelefoner skattes det for øvrig 4392 kroner i året, ifølge skatteloven. Formelen er (366 x 12).

Skattebetalernes telefonpenger!

Søndag 14.12.14. Ill.foto: StockExchg AKTUELL KOMMENTAR Vestby kommune har en uhyre aktiv ordfører på heltid, og vel så det. En ordfører som brenner for oppgaven og noen ganger kan mistenkes for å ha innlagt turbo. Moss Avis ser ut til å ha lagt ham for hat, og har nå publisert – med Aps ordfører-kandidat Tom A. Ludvigsen som en slags researcher i rådhusarkivet i forkant hvor mye av skatte-betalernes penger han har brukt på telefonsamtaler og mobilnedlastinger gjennom fire år. Det hele framstilles som en "ellevill" telefonfest. Sammenliknet med tilsvarende tall for to år i nabokommunene.

Uten å beskylde avisen for juks: Tallmagi er en kjent retorisk teknikk. Addisjon og multiplikasjon bygger opp til store tall; når du dividerer ser det hyggeligere ut – hvis det er dét som skal betones. Og siden dette er en kommentar og situasjonen roper på alternative måter å se det på: Forbruket for perioden blir i snitt 5064 kr i måneden. John A. Ødbehr er i aktiv tjeneste eller beredskap hver dag. Det blir 169 kr brutt ned per dag. Og en mer tilgjengelig ordfører har kommunen trolig aldri hatt, noe som bl.a. er kommet pressen og dermed offentligheten til gode.

"Skattebetalernes penger" er et negativt ladet begrep som gjerne brukes i høyrepopulistisk sammenheng, og pussig nok gjerne av avisens kommunalreporter i Vestby, i reportasjetekster.

Ødbehr er innvilget fri telefon av kommunen som arbeidsgiver. Uten noen øvre grense for forbruket. Så hva er egentlig problemet? Det må da eventuelt være at telefonavtalen ikke har et uttalt øvre tak. Og hvorfor ikke lage noe på dét? Rådmannen opplyser at forbruket for Ødbehr har vært tatt opp ved to anledninger, men at ordføreren jo ikke kan overstyres på dette slik avtalen er.

IKT-alderen preger oss alle i økende grad. Et interessant og fordomsfritt reportasjeopplegg er jo våre politikere og deres måte å kommunisere på i denne på mange måter nye verden. Til en momentliste: Er ordførerne aktive nok IKT-brukere? Er noen av dem beint fram for beskjedne på telefonfronten?

Ødbehr har et svært høyt forbruk av tellerskritt, bare så det er sagt. Noen enkle grep kunne gjøre fakturaene hyggeligere. Hva med å la abonnementet gå på "anbud" blant leverandørene? Fasttelefoni finnes fortatt, også i rådhuset. Av egen erfaring: Ødbehr besvarer normalt ikke sms-er med å ringe. Tekstmeldinger er en glimrende oppfinnelse og kan sikkert brukes i større grad for både den ene og den andre i arbeidsforhold. Sist, men ikke minst: Med kjæreste i Danmark, så kunne en privat mobil mildt sagt også være noe å vurdere. Svein-H. Strand/LM-redaktør

 Kan bli studiemateriale

Lørdag 13.12.14 LMs dokumentasjon rundt det formelle på nominasjonsmøtet i Vestby Høyre vekker stor interesse godt utover partiets rekker. Hvordan situasjonen ble taklet opp mot regler, anbefalinger og i et demokratisk perspektiv da så mange listekandidater trakk seg, kan etter hvert også komme til å bli både akademisk og politisk studiemateriale. Det kan være en situasjon som har få eller ingen paralleller i nominasjons-historien i Norge. Også de to siste av de tre filene om hvordan det ble stemt plass for plass på alle de 32 listeplasser er nå publisert. LM følger opp med bl.a. det offisielle referat fra møtet.

Kaos ble omforent nominasjonsorden

Fredag 12.12.14 (Reporter Svein-H. Strand) LM graver i bl.a. dokumenterbare fakta om nominasjons-prosessen i Vestby Høyre. Dette på bakgrunn av de oppsiktsvekkende sterke påstandene, og spesielt selve nominasjonsmøtet, som Moss Avis har gjort seg til talerør for. Hva var det nominasjonsmøtet med stort flertall vedtok? Hva var det ordførerkandidat John A. Ødbehr "trakk opp av lomma?

Hele 21 av 30 navn, 70 prosent, er felles for alle listene. Det viser en sammenstilling av:

► "Utkastet" fra mindretallet på tre i Vestby Høyres nominasjonskomité som ble lekket og publisert i Moss Avis ("Jargel-listen").

► Den endelige listen fra flertallet på fire, inkludert nestleder Tone B. Yrving.

► Forslaget som ordførerkandidat John A. Ødbehr ble bedt av lederen i Akershus Høyre og stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad (!) om å sette sammen "på overtid" til nominasjonsmøtet (omforent liste).

Det som avviker er:

1) De som trakk seg og måtte suppleres med nye personer.

2) Noen enkeltkandidater, for å få kabalen kjønn-bosted-alder til å gå opp.

► Det er også noen få endringer fra "Ødbehr-listen" til den vedtatte. Blant annet trakk Steinar Hansen og Lasse Løw seg bare få timer før nominasjonsmøtet.

I forveien hadde fire trukket seg fra lista. Og i denne relativt kaotiske situasjonen fulgte den allerede nominerte ordførerkandidaten faktisk skriftlige råd som Akershus Høyre hadde satt opp for lokalforeningene til å takle situasjoner som bl.a. denne.

"Resultatliste" fra nominasjonsmøtet der det framgår hvordan det ble stemt plass for plass før det ble stemt over valglista over ett.

Eiendomsskatt næring sikrer økonomibalanse

Onsdag 10.12.14. Oppdatert senest 16:08. (Reporter Svein-H. Strand) Vestby kommune er i økonomisk balanse i planperioden 2015-2018 ved hjelp av eiendomsskatt på næring, fastslår rådmannen. Han mener grunnlaget for en bærekraftig utvikling i økonomien "synes å være til stede".

Likevel: Netto driftsresultat for perioden ligger også denne gang "vesentlig under" Fylkesmannens anbefalinger. Men med et "relativt stort disposisjonsfond", mener rådmannen at det budsjetterte resultat er stort nok.

Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat skal ligge på mellom 3 prosent og 5 prosent.

Korrigert for den store bruken av fond til vedlikeholdsformål i 2015, ville netto driftsresultat for Vestby vært på bare 1,3 prosent første år i perioden.

Dette anslaget baserer seg på rådmannens budsjettforslag. Ennå er det ikke vist hvordan rådmannens tall slår ut med langtids-budsjettet som kommunestyret vedtok mandag og som er preget av nøkternhet og stigende grad av sparing gjennom perioden. (Saken nedenfor.)

Kommunen vil, etter rådmannens forslag, ha et negativt netto driftsresultat mot slutten av planperioden. Rådmannen mener forklaringen på dette delvis er "den store bruken av fond til vedlikehold".

 

Brøt ikke ut av borgerlig BUDSJETTSAMARBEID

Tirsdag 09.12.14 (Reporter Svein-H. Strand) I behandlingen av kommunens langtidsbudsjett stemte i går utbryterne fra Høyre sammen med posisjonen H, Frp. V og KrF. Hovedlinjene i det rullerende langtidsbudsjettet, denne gang for årene 2015-2018, ble vedtatt med 20 mot 15 stemmer.

Sammenliknet med rådmannens forslag er det et nøkternhets-budsjett i 17 punkter og som legger opp til en stigende grad av besparelse gjennom perioden. Gjeld skal nedbetales gjennom salg av næringseiendommer. Boligveksten skal omsider bremses, med særlig fokus på sørkommunen med Hølen, Son og Brevk skolekrets.

Oposisjonen, Ap, Sp og V, fikk etter gruppemøter lagt inn noen av sakene fra sitt fellesforslag.

Det skal enda en gang søkes om tippemidler til Son Kulturkirke som ble innviet 1. søndag i advent. Det er snakk om rundt tre millioner kroner for å få kirkebygget helt ferdig, i tråd med det byggekomiteens leder Pål Engeseth (H) har opplyst i sin redegjørelse for LM om den materielle situasjon. Det skal også søkes om midler til å opparbeide et såkalt livssynsnøytralt rom. Her er det snakk om opptil 800.000 kroner.

Opposisjonen ville bl.a. starte planlegging av en ny ungdomsskole i Son-området allerede i 2015.

Mandag 08.12.14 22:25 Moss Avis-redaksjonen slettet sent i kveld alle leserkommentarene i Facebook-gruppen "Moss Avis i Vestby" som vi har lenket til i artikkelen nedenfor. Det er likevel verd å få med seg det som (ennå) står igjen. oopserver

Fire meldte seg ut fra talerstolen

Mandag 08.12.14. Oppdatert senest 22:16. Fraksjonistene Bjørn Skaug, Eirin Bolle, Anne Grethe Klæboe og Bodil Holter melder seg ut av Høyre. Representantene kunngjorde dette fra talerstolen under møtet i Vestby kommunestyre i kveld.

De danner sin egen gruppe for den gjenstående del av valgperioden. Det store spørsmålet er nå om fraksjonistene forsøker å opprette en egen liste til valget i 2015.

Skaug var styreleder i Vestby Høyre til han trakk seg i sommer. Bolle ble gruppeleder i kommunestyret med seks mot seks stemmer og bruk av dobbeltstemme, etter at Stig Eyde (deltok ikke på møtet) hadde valgt å tre til side mot at Skaug fratrådte som styreleder. Bolle var gruppeleder til hun trakk seg, og som valglistekandidat, i slutten av forrige måned. Klæboe var styreleder i lokalforeningen en kort periode etter Skaug, til hun trakk seg foran årsmøtet 11. november.

Martin Ludvigsen: – Dette er fra Moss Avis på Facebook

Mandag 08.12.14. 18:35. Oppdatert senest 20:33. På Twitter skriver Martin Ludvigsen bl.a. at han "er ikke med i noen lukket Facebook gruppe", og at skjermdumpen som LM har publisert "er hentet fra kommentarfeltet til Moss Avis på Facebook." Som dokumentasjon postet Ludvigsen senere denne lenka. Det som kommer opp, øverst, er interessant nok for å vurdere avisens vinkling av nominasjonsmøtet. Men som man kan se, er det på langt nær det samme vi ser på skjermdumpen (et bilde av det du ser på en dataskjerm). De fire navnene og kommentarene deres er likt med det vi ser på et tilsvarende område på den ordninære FB-siden, men den innbyrdes rekkefølgen på det de har postet (sammen med mange andre "kommentatorer") er annerledes.

Kryner eget parti i lukket FB-gruppe med bl.a. Ap-folk

Mandag 08.12.14. 17:29. (Reporter Svein-H. Strand) Vestby Høyre diskuteres på en svært nedsettende måte i en lukket lokal Facebook-gruppe. Der deltar bl.a. partiets fraksjonist og styreleder inntil nylig, Anne Grethe Klæboe, Son, og Vestby Arbeiderpartis første vara i kommunestyret, Martin Ludvigsen, Son.

T.v. en skjermdump av en av gruppens pratesider som er sendt til LM under løfte om kildebeskyttelse.

Illustrasjonen er så stor som den kan vises her på grunn av formatet skjermdumpen kom i, og ikke lett å lese.   

Men Klæboe har postet at hun "Kom plutselig til å tenke på Nord-Korea, vet ikke hvorfor..."

Ludvigsen: "Stod det mange rene biler utenfor?"

Freddy Bolle (Eirin Bolles ektefelle) ser "Voldtekt av demokratiet, rett og slett."

Bolle beskylder LM for netthets

Mandag 08.12.14 Eirin Stuhaug Bolle har siden onsdag i forrige uke sendt LM en rekke kritiske sms-er rundt bl.a. striden i Vestby Høyre og vår dekning av nominasjonsmøtet, inkludert valg av ord og uttrykk. En av sms-ene er minst like lang som et leserinnlegg. Her hevder hun også at LM driver netthets av henne. Samtidig ber hun oss dementere at Thor E. Ombustvedt og Ole Johan Hvidsten foreslo henne som ordførerkandidat. Dette finner vi ikke noe sted i vår dekning. Dermimot har vi korrekt nok, i saken Dette skjedde da Høyre nominerte Ødbehr som ordførerkandidat, opplyst at det var daværende organisatorisk nestleder Knut-Erik Toftner som satte fram forslaget. Vi hadde fredag ettermiddag og kveld uvanlig mange inngående samtaler på både husets fasttelefon (også viktige privatsamtaler) og mobil, inkl. sms-er. Lørdag ble flere inngående på mobil dessverre ikke besvart, dels fordi mobilen var lagt til side og satt på during, dels av hensyn til at hjemmekontor noen ganger kan forstyrre privatlivets fred på en lørdag (og søndag). Med vakttider sju dager i uka strekker vi oss, alt i alt, langt i å stå til disposisjon og å forholde oss til telefonhenvendelser. Bolle og andre som ønsker å si sin mening over flere enn noen få korte setninger og få dette publisert, bes om å gjøre dette via meldingsskjemaet eller ordinær epost. Fra beskyldninger om netthets til det som kan oppleves som telefonhets er jo veien egentlig ganske kort. Bolle vil for øvrig bli kontaktet på epost. Red.

De fleste ladesteder ble små

Søndag 07.12.14 Son, Hølen, Drøbak og Holmestrand er blant mange nye byer og tettsteder som oppsto i Norge på 16- og 1700-tallet. De fleste av dem er forblitt små, ofte helt til våre dager. LES MER. 

NÅ SNUR DEN SNART!


Lørdag 06.12.14 (LM-foto: Sturla Strand) Som sendt fra oven til en stridspreget LM-front kommer fotografen med dette bildet fra sitt fotosveip 3. desember, i en tiltakende mørketid. Kommet til "campingen" på Nordre Brevik, ble han møtt av dette motivet mot Jeløy. Så veldig mye lavere kommer ikke sola nå. Når snur den egentlig? Finn ut av det dere, så snakkes vi senere. oopserver TIL STORT BILDE. 

Ludvigsen fortalte Yrvum hva Moss Avis kom til å skrive

Fredag 05.12.14. Tette bånd mellom Moss Avis og toppfolk i Vestby Arbeiderparti har vært åpenbart i en årrekke, lenge før Pål Enghaug fra Son kom inn som ansvarlig redaktør fra innenriksavdelingen i Aftenposten. MER PÅ SAMLESIDE.

Engeseth opp fire plasser til tredjeplass

Torsdag 04.12.14 Den kanskje mest interessante endringen på Høyres liste er at den opprinnelige fraksjonisten, nåværende gruppeleder og leder av plan- og miljøutvaget Pål Engeseth, rykket opp fra sjuendeplass i listeforslaget til tredjeplass på det justerte forslaget nominasjonsmøtet stemte over.  LES MER.

 

Godt i gang med ny Sonsbok

Mandag 01.12.14 (Reporter Svein-H. Strand) Den kommer ikke ut til jul som opprinnelig planlagt, men Soon og Omegns Vel er godt i gang med en ny Sonsbok. Ikke overraskende tar den noe lengre tid å lage enn vi først trodde, forteller prosjektets redaktør, velleder Ivar Gudmundsen til LM.

Det blir rett nok ikke et nytt "Son Leksikon", men det vil jo handle om Son og med mest mulig av oppdaterte opplysninger. Arbeidstittelen er "Son på langs (og litt på tvers)", og vi tar sikte å være ferdig i løpet av neste år. Tanken så langt er at formatet skal være det samme som på vellets første Sonsbøker, men trolig på 128 sider. Det er dobbelt så mange som på "Sider fra Son", sier Gudmundsen og bebuder mer informasjon etter nyttår. "Sider fra Son" ble utgitt til vellets 50 års-jubileum i 1979, i et opplag på 1000 nummererte eksemplarer, og er blitt et samleobjekt.

Velkommen, adventstiden!

Søndag 30.11.14 Adventstiden er her fra i dag, og på Son torg ble årets julegran av peneste sort i kveld tent av Son Næringsforening etter en, alt i alt, kjempelang nedtelling av vår lokale skuespiller Rune Hekkelstrand før den vanlige gange med sanger rundt treet. Det var bodsalg, Såner Skolekorps og Soon Etter Frokost spilte både det ene og det andre, og det krydde som vanlig av voksne og barn med og uten fakler. LMs utsendte hadde kamerakrøll og leverte usedvanlig elendige bilder. Men julegrana er knipset i kveld. Etterpå. LES MER.

  Åpnet av biskop og ordfører


Søndag 30.11.14 (LM-foto: Sturla Strand) Son kulturkirke SAGA, som den offisielt heter, ble i formiddag offisielt åpnet og innviet med deltakelse fra hele sørkommunens store Såner menighet i Den norske kirke som omfatter Hølen, Såner og Son. Åpningen ble foretatt ved korte taler av ordfører John A. Ødbehr og biskopen i Borg, Atle Sommerfeldt. I det 15 minutter lange arrangementet før selve innvielsesgudstjenesten kl. 11 var det musikk, sang og dans. I gudstjenesten deltok foruten biskopen, prost Hege Fagermoen og lokale prester. Kirkekaffe i peisestua hørte selvfølgelig også med.

 Den materielle situasjon ved åpningen av kulturkirken

Lørdag 29.11.14 (For LM, av byggekomiteens leder Pål Engeseth) Byggekomiteen har valgt sine prioriteringer. Vi valgte å få gravd ut underetasjen, da dette ikke er mulig å gjøre når Son Kulturkirke først er på plass. Vi la derfor inn noen opsjoner i anbudet, og noen av disse opsjonene har vi senere ikke klart å få på plass på grunn av pengemangel. Disse opsjonene er f.eks. klokketårn og klokker, sedum tak, heis og delvis opparbeidelse av uteområde. LES MER.

Wulvig marsjerte ut av nominasjonsmøtet i Ap

Fredag 28.11.14. Anita Wulvig, Son, er ute av aktivt politisk liv for Vestby Arbeiderparti etter valget neste år. På nominasjonsmøtet onsdag marsjerte den tidligere partilederen ut i protest mot at hun ikke var blant de seks kumulerte på nominasjonskomiteens forslag. Der sto hun som nummer 8. Hennes navn står nå ikke på noen av de 30 plassene. LES MER.

  Arne Ruste tildelt minnepris

Torsdag 27.11.14. 20:35 (LM Nyhetsdesk) Arne Ruste, Son, er tildelt Det Norske Akademis pris til minne om Thorleif Dahl. Prisen på 100.000 kroner ble overrakt under årsfesten for Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur.  

Foto: Tiden Norsk Forlag/Paal Audestad

I juryens begrunnelse heter det blant annet: "Arne Ruste ble tidlig betegnet som ”tingdikter”... Ruste gjør som den franske dikteren Francis Ponge, han som stilte seg på tingenes side, (le parti pris des choses), i tingenes midte, og han skriver derfra. Han finner frem til tingenes ordlighet ... han får tingene til å fremstå i all sin fylde, tydelige og nysansede, i all sin sammensatthet, ”blussende konkret”, for å bruke hans egne ord." LES MER.

 

 

Meldte seg inn for å påvirke nominasjonen i Vestby H – så ut igjen

Tirsdag 25.11.14 21:41 Under reportasjearbeidet foran nominasjonsmøtet i Vestby Høyre har LM avdekket at Ole Johan Hvidsten meldte seg inn i partiet først etter at han var blitt valgt inn i nominasjonskomiteen. LES MER.

 Mer som i opprinnelig gateplan

Fredag 21.11.14 Styret i Soon og Omegns Vel har i møte 18.11.2014 drøftet saken om universell utforming av Son Torg, Storgata m.m. Vellet har forståelse for at det blir gjort en del justeringer for å bedre framkommeligheten, spesielt for funksjonshemmede, da grov brustein i deler av Storgata skaper problemer. LES MER.

 

 

– Ikke noen plassprotest

Onsdag 19.11.14 – Det er ikke riktig at jeg trekker meg som gruppeleder i protest mot sjetteplassen på listeforslaget, sier Eirin Bolle til LM og ber om et dementi. På spørsmål om hva som da er årsaken, og hvorfor hun opplyser at hun trekker seg fra vervet samme dag som listeforslaget publiseres, nevner hun de generelle samarbeidsproblemene i Vestby Høyre og kommunestyregruppa. LM beklager at vi kom i skade for å tolke Bolles intervju med moss-avis.no lengre enn det strengt tatt er dekning for i det som er publisert. Vårt dementi blir i form av et sitat fra Bolles uttalelser til moss-avis.no, som mange vil mene er vel så sterkt:

"– Jeg er sjokkert. Dette er en vanskelig sak å kommentere, men det jeg vil si er at demokratiet ikke råder i Vestby Høyre. Jeg ønsker derfor å trekke meg fra hele partiet. Jeg er sjokkert over hva noen kan få seg til, bare man er dristig nok."

Svein-H. Strand/LM-redaktør

  Her er Høyres nominasjonskomité

Tirsdag 18.11.14 Vestby Høyres nominasjonskomité var i går kveld igjen samlet for å sette opp forslag til valgliste som nominasjonsmøtet 4. desember skal stemme over. Resultatet presenteres i dag. Som tidligere meldt i LM, har komiteen mildt sagt vært delt. De møttes med hvert sitt listeforslag som det ble stemt over, plass for plass. Komiteens flertall forlot som kjent forrige møte da de nektet å slutte seg til et "fraksjonistpreget" utkast fra mindretallet bestående av komitéleder Paal Jargel, Ole-Johan Hvidsten og Thor E. Ombustvedt. Flertallet har bestått av den nye styreleder i lokalforeningen, kommunestyrerepresentant Tone B. Yrvum, kommunestyrerepresentant Nneka Okoye, Christian Hafsengen og Mia Thorvaldsen. 

 

 

SKATTELISTENE 2013: Topp 100 i VESTBY kommune 

Son hele året – Son Næringsforenings kalender

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. Lørdager og søndager kl. 13–18. VAKTANSVARLIG kan da kontaktes på mobil vakttelefon 979 38 621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på tlf. 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand. FOTOGRAF og vaktmedarbeider Sturla Strand mobil: 93256979. JOURNALIST, frilans, Edmund Schilvold, Moss, mobil: 45412458. Lokalmagasinet.no – nettmagasin og portal på journalistisk grunn – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter. E-POST: post@lokalmagasinet.no.
 

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens nyhetsmodul. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i nyhetsmodulen. Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Den nye publisereren er bestilt uten denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red. 

Bolle: – Har trukket meg fra lista, ikke fra partiet

Publisert 24.11.14. Endret 27.11.14 (Reporter Svein-H. Strand) Eirin S. Bolle er ikke gjengitt korrekt i intervjuet med Moss Avis på nett i forrige uke. Det sier hun på direkte spørsmål fra LM i dag, om det er riktig at hun trekker seg "fra hele partiet", slik hun var gjengitt. Bolle bekrefter i en sms bare at hun har trukket seg fra listeforslaget foran nominasjonsmøtet, og tilføyer: "Men jeg har ikke trukket meg fra partiet!" I en oppfølgende sms rundt partimedlemskapet presiserer hun: "Ikke korrekt gjengitt vedr. trekke meg med øyeblikkelig virkning!" Når det gjelder vervet som leder av Vestby Høyres kommunestyregruppe, som Bolle også trekker seg fra, så blir hun erstattet av nestleder Pål Engeseth.

[06.12.2014]
Jørn Lier Horst til Son bibliotek

Publisert 24.11.14 Jørn Lier Horst kommer til Biblioteket i Son tirsdag 2. desember kl.19.  Vi lover et nært møte med en forfatter som er en av Nordens fremste og mest populære kriminalsjangeren. Han har selv vært etterforskningsleder i politiet, og hans mangeårige erfaring fra politiarbeid danner et autentisk grunnlag for bøkene om den sympatiske politiførstebetjent William Wisting. Horst skriver engasjerende og intelligente kriminalromaner som gir et realistisk innblikk i hvordan alvorlige kriminalsaker blir etterforsket, og hvordan pressen arbeider. Jørn Lier Horst har mottatt Bokhandlerprisen, Rivertonprisen og den nordiske Glassnøkkelen. Forfattermøtet er som vanlig gratis og tilbyr enkel servering. Hjertelig vel møtt til en spennende kveld! Tove Lissner, styremedlem Bibliotekets venner i Son

[03.12.2014]
"Englene har landet"
Publisert 18.11.14 Galleri Soon ønsker velkommen til en hyggelig førjulskveld torsdag 20. november kl. 18.Tradisjonen tro vil temaet for juleutstillingen være engler – og foruten hovedutstiller, tegner og illustratør Annika Sylte, vil galleriet fylles med engler av ymse slag. Sinte, rare, stygge, små, store og selvfølgelig vakre. Vi tenner stearinlysene og byr på julegløgg kl. 18. Velkommen! Tonje, Vibeke, Elvira og Marianne 
[05.12.2014]
Listeforslag med både erfarne- og spennende nye kandidater
Pubisert 18.11.14 Vestby Høyres nominasjonskomité har i dag ferdigstilt forslag til liste for neste års kommunevalg. Ordførerkandidaten, John Arthur Ødbehr, ble tidligere valgt på et eget nominasjonsmøte 2. september. Listeforslaget over de øvrige kandidatene sendes nå ut til partiets medlemmer, i god tid før nominasjonsmøtet som skal avholdes 2. desember.

Nominasjonskomiteen har siden juni jobbet med å sette sammen en interessant og god liste til neste års kommunevalg. Nominasjonskomiteen er derfor svært fornøyd med å kunne presentere en liste som både har med seg dyktige og erfarne politikere fra nåværende periode, samt nye spennende personer som ønsker å gjøre en god jobb til beste for innbyggerne og utviklingen av kommunen.

Nominasjonskomiteen har også valgt å satse på unge kandidater, og listen består derfor av hele fire Unge Høyre-medlemmer. Listen reflekterer en god fordeling av kvinner og menn fra ulike steder i kommunen, og vi har derfor også valgt å kumulere to kvinner og to menn på de øverste plassene.

Vestby 18.11.2014 Tone Yrvum Styreleder Vestby Høyre og nestleder i nominasjonskomiteen
[17.12.2014]
Produktive og allsidige Levi Henriksen til forfatterkveld i Son

Publisert 05.11.14 Tirsdag 11. november kommer forfatter Levi Henriksen til Biblioteket i Son. Levi Henriksen har til nå utgitt 17 bøker, den siste foreløpig utkom i 2012 og er en barnebok, "Engelen i Djevelgapet". Hjertelig velkommen til forfatterkvelden, som starter kl. 19. Arrangementet er gratis, og vi byr også på litt lett servering.

[13.11.2014] Les mer
Tidlig førjulsutstilling

Publisert 24.10.14 Vestby Kunstforening er i år tidlig ute med sin tradisjonelle utstilling før jul, og ønsker hjertelig velkommen til åpning lørdag 1. november kl 12. Med god servering, flott utstilling, kunstlotteri og mini-konsert med Gudny Aspaas. Hun stiller også ut smykker sammen med 11 andre kunstnere. Søndag 2. november forteller (og tegner) vår eminente Donald-tegner Arild Midthun om årets julehefte. Lørdag 8. og søndag 9. november viser vi videokunst fra årets Høstutstilling for dem som ikke rakk å se denne. Særskilt informasjon om dette kommer litt senere. Vestby Kunstforening, Ellen Marie Rode Skaflestad

På Herison.no ligger plakaten i 750 pixlers bredde. Her er direktelenke.
[10.11.2014]
Den stille nordiske visens kveld

Publisert 04.11.14 Ny visekveld på Son Kro: Torsdag 6. november kl. 19:30 blir det konsert med Eva Simmons. Vår egen Roar Lågbu starter kvelden med noen viser. Eva Simmons er visesanger fra Göteborg. Styret hørte henne på anbefaling fra Hanne Juul og booket henne på flekken! Dette blir den stille nordiske visens kveld lun, munter, ettertenksom, som skapt for en høstkveld i godt lag med god mat og et glass rødvin! Møt opp til en flott kveld. For Soon Viseklubb, Øystein Grimsrud Olsen

[10.11.2014]
Yrvum beholdt sikker H-plass

Publisert 31.10.14. LM Nyhetsdesk. På nominasjonsmøtet i Akershus Høyre i går kom Tone B. Yrvum fra Vestby enstemmig på 8.-plass som foreslått av nominasjonskomiteen. Yrvum har i dag en framtredende plass i Vestby kommunestyre. Vestbys andre kandidat, Karin Adolfsen, ble utfordret. Men etter avstemming beholdt hun sin 18.-plass med god margin. Opptellingen viste 164/78 stemmer i Adolfsens favør. I siste fylkestingsvalg fikk Høyre 17 representanter. Yrvum står dermed på en sikker plass. Adolfsen har fått den såkalte kampplassen som krever en stor nok framgang for Høyre før hun er inne. Flere partier kjemper om dette mandatet til fylkestinget. Til nominasjonsmøtet i Høyres Hus i Oslo møtte Vestby-foreningen med ti valgte delegater, ledet av ordfører John A. Ødbehr. Av 276 innkalte delegater møtte 243. Vestbys Stig Eyde hadde deltatt i nominasjonsprosessen og hadde en sentral plass da han ble valgt inn i arbeidsutvalget og intervjugruppen.

[06.11.2014]
LM-barnets første seks måneder
Publisert 29.10.14 Herison.no har lagt bak seg sine første seks måneder på verdensveven. Serverrapporten for det som ennå er et uferdig produkt, tegner et lovende bilde. Besøkstallene dag for dag er stabile, om enn ikke noe vi tar bølgen av. Men tallet på visninger av de 95 ulike sidene som er kommet på plass så langt, er vært høyt. Hvor lang tid tror du leserne bruker når de "er innom"? Alt som er verdt å vite om barnets status leser du HER. 
[06.11.2014]
Allsangkveld med Nordbykoret

Publisert 20.10.14 Det er etter hvert blitt tradisjon med minst én allsangkveld i Son Viseklubb hver sesong. Torsdag 23. oktober kl. 19:30 er det Nordbykoret som vi prøver å plassere på en fra før fullstappet Son Kro. Det blir allsang og opptredener fra Åpen scene. Nordbykoret består av 40 glade sangere fra Nordby i Ås kommune. De gjester Soon Viseklubb for andre gang. Ikke uten grunn. Som medlem av klubben har korets dirigent Evy Ernsteen samlet gjengen til denne allsangkvelden. Koret vil starte med en minikonsert, som også inneholder kjent stoff og muligheter for publikum til å synge med. I tillegg er kvelden spekket med sanger, så her er en gylden anledning for alle til få tatt frem sangstemmen og  sanggleden. Soon Viseklubb, Øystein Grimsrud Olsen
[25.10.2014]
1-10 av 1807 Neste >>



Om Moss Avis og Høyres nominasjonsmøte.
Førjulstilbud på Kystkultursenteret
Son Kystkultursenters Venner har også i år satt opp et aktivtetsprgram for lørdager og søndager i førjulstiden. Her er det – litt av hvert, fra A til Å! LES MER.
Kontaktskjema for meldinger til redaksjonen.

 

Hjemmesiden til Ristorante 24 ligger for tiden nede. Lenken på reklamebildet går nå til restaurantens side på Facebook.

 

Dagen i dag | Lokalt værvarsel | Lokalværet på svensk | Nøyaktig klokke | Verdensuret | Kalender | Vannstand Son | Aftenpostens 100 siste | Avisforsider

Reklame:

Åpningstider Kiwi Son

Åpningstider Kiwi Sletta

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 

og veiviser:

Kvasir-treff på LM-artikler
LM Hovedstadspuls

Gamle bilder fra Son | Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

LM Innenfor byporten

Moss havn, værdata. |
Drøbaksundet, værdata. | Blåskjellvarsel |

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

Follo politidistrikt

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand




 





 

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com
* Kongelig Norsk Båtforb.
* Batliv.no
* Seilas.no
* Klassisk Treseiler Klubb
* Seilmagasinet.no
* Fullriggeren "Sørlandet":
* Havseilerklubben
* Maritimstart.no   
*
Foren. for fartøyvern      
*
Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

SVINESUND–VESTBY–OSLO

VAKRA VÄSTKUSTEN

Dynamisk kart, Västra Götaland, på Maps.google.co

Kart, kommunene i landskapet Bohuslän, på Hem.fyristorg.co

Aviser i nordlige Västra Götaland:

STRÖMSTAD: Strömstad Tidning, tre dager i uken; ingen nettutgave.

UDDEVALLA: Bohusläningen, med lokale avdelinger. Bohuslaningen.se

VÄNERSBORG: TTELA, ttela.se

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.    

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene.

Lokalmagasinet.no hadde i 2007 60.000 besøk, og i 2008 85.000 besøk. I 2009 nådde vi såvidt 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000 besøk for året. Nå i 2014 ligger vi an til å nå 240.000 besøk.


Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.no

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland